Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11209
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  133

Matrix je zadnji put osvojio dan svibanj 10

Matrix objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

5 pratitelja

O Matrix

 • Rang
  Moderator

Osobni podaci

 • Web stranica
  www.legalis.hr

Nedavni posjetitelji profila

7203 pregleda profila
 1. Kupnja zemljišta

  Vidi odredbe čl. 9 st. 1 i čl. 10 st. 3 i 4 Zakona o zemljišnim knjigama
 2. Sigurni ste ako ugovor nema manjkavosti glede same forme i ako izvršavate svoje ugovorom preuzete obveze. Sklopili ste teretni ugovor koji je ravan kupoprodaji.
 3. Uknjižba posjeda,

  Glede citiranog izdvajam stav Županijskog suda u Bjelovaru,u predmetu Gž-2458/2013-2, od 30. I. 2014. godine "Stoga i prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda, tužiteljica je tijekom vršenja posjeda predmetnih nekretnina znala da joj ne pripada pravo na posjed cijele nekretnine, već da joj kao suvlasniku pripada samo pravo na suposjed, pa je pravilan zaključak suda prvog stupnja da vršenje posjeda preko njenog suvlasničkog dijela nema potrebnu kvalitetu –poštenje u smislu odredbi čl.72.st.2. ZOVO i čl.18.st.3. ZVDSP, i da zbog toga nije mogla steći pravo vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu predmetne nekretnine tuženih.“
 4. troškovi ovrhe

  Glede citiranog vrijedi obratiti pozornost na odredbe čl. 83 Ovršnog zakona
 5. Darovnica, prepis udjela

  ... u omjeru 420/3319 suvlasnik k. č......... k.o................. z. k. ul...................... u naravi................. ukupne površine...... m2
 6. Darovnica, prepis udjela

  Na način da prepišete iz zemljišno-knjižnog izvadka, obzirom da oznake iz ugovora moraju biti istovjetne sa onim iz gruntovnice.
 7. ostavinska rasprava

  Činjenica da je u ranije vođenom izvršnom postupku utvrđeno kako nemate imovine iz koje bi se namirio izvršni povjerilac, nema značenje da je tražbina prestala kao ni to da jednog dana nećete steći određenu imovinu. Sud svojom presudom nije kako kažete oborio pravosnažno rješenje o nasljeđivanju, već jednostavno proizveo učinak da vaša izjava o odricanju od nasljedstva nema učinka prema povjeriocu(tražiocu izvršenja). Naime,prema odredbama člana 280 st. 1 i 2. Zakona o obligacionim odnosima koji se primjenjuje na području BiH(u daljnjem tekstu ZOO) , svaki povjerilac čije je potraživanje dospjelo za isplatu, i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu povjerilaca, a smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu povjerilaca ako uslijed njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja. U konkretnom slučaju poduzeta pravna radnja na štetu povjerioca jeste negativna nasljednička izjava, koja se prema odredbama čl.281 st. 4 ZOO smatra besplatnim raspolaganjem, dok prema st. 3 kod takvih raspolaganja i sa njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu povjeriocima, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato. Osobnog sam mišljenja da u konkretnom slučaju glede odredaba čl. 251 KZ RS, ne postoje obilježja krivičnog djela, tim više što je vaša poduzeta pravna radnja dopuštena u Zakonu o nasljeđivanju.
 8. Porez na darovanje

  Vrijedi oslobađanje od plaćanja poreza
 9. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

  Jel provoden ostavinski postupak, ako nije, učinite to. Koji je razlog odlaganja provedbe rješenja u zemljišnim knjigama? Glede citiranog je moguće stanje ispraviti međusobnim darovanjem, odnosno ugovorom o zamjeni nekretnina.
 10. jedna pravna stvar-2 presude

  U obvezi ste platiti dug po obe odluke. Ovo iz razloga što je na prvostupanjsku odluku koja je već bila u korist tužitelja, žalba podnešena samo s njegove strane, pa je jasno da se presuda/rješenje nije mogla nikako preinačiti na njegovu štetu (vidi čl. 374 ZPP), slijedom čega odlukom u drugom stupnju uopće nije potrebno potvrđivati prvostupanjskju odluku jer se njena osnovanost nije ni ispitivala. Naime, prema odredbama čl.365 ZPP drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsku odluku u onom dijelu koji se pobija žalbom, što u konkretnom slučaju znači da se tužitelj ne može žaliti na dio odluke u kojem mu je udovoljeno, več isključivo u dijelu u kojem nije ishodio pozitivnu odluku i upravo je žalba usmjerena na taj dio, a koja je prema odluci drugostupanjskog suda djelomično osnovana, zbog čega je svojom odlukom djelomično preinačio prvostupanjsku odluku i na več dosuđeni novčani iznos po toj odluci dosudio daljnji parnični trošak.
 11. jedna pravna stvar-2 presude

  Prvo je nejasno da se po žalbi tužitelja donosi odluka koja ide protiv njega,ili vi u tekstu niste dobro posložili stvari. Ako želite, slikajte izreku prvostupanjske i drugostupanjske odluke(bez obrazloženja) sa zatamnjenim imenima, pa objavite da vidimo o čemu se radi.
 12. Pitanje za prebacivanje nasljedstva

  Krajnje oprezno u konkretnom slučaju, kao prvo Vi se ne možete odreći u korist svog sina jer on nije vaš sunasljednik. E sad dolazimo do pravnih koraka na koje morate obratiti pozornost,naime prema odredbama čl. 130 st.1 ZN vi se možete odreći nasljedstva, no prema stavku 2 istog članka, takvo odricanje se proteže i na vaše potomke ukoliko jasno i nedvosmisleno ne izjavite "da se odričete isključivo u svoje ime", znači ako treba da javnom bilježniku dodatno narodnim jezikom objasnite vašu želju da želite odricanje na način da umjesto vas u položaj nasljednika stupe vaši potomci. Napomena:ukoliko pored sina imate još djece, imajte na umu da će glede navedenog oni svi biti nasljednici, no jasno da i oni imaju pravo dati svoje nasljedničke izjave.
 13. Nasljeđivanje i skrbništvo

  Točno jer nema osnov nasljeđivanja Oporučni nasljednik je jednostavno osoba koju je oporučitelj odredio za svog nasljednika, međutim zapisovnik je osoba kojoj je oporučitelj u oporuci dao ovlaštenje da od nasljednika zahtijeva ispunjenje obveze na koju ga oporučitelj obvezao da ispuni u korist zapisovnika ( vidi odredbe čl. 45 i 51 ZN )
 14. Nasljednik duznik i njegovi vjerovnici

  Zbog čega bi poduzimali takvu pravnu radnju kad nasljednik koji bi bio isključen nema pretenzija prema nasljednom dijelu. Točno, ali samo po zahtjevu stranke/nasljednika koji je povrijeđen u pravu na nužni dio. Obzirom da Vi niste dužnik, može darovanje u vašu korist ili oporuka.
×