Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11337
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  136

Sve što je Matrix objavio

 1. Suvlasnički dio na nekretnini

  Mogućnost postoji
 2. Tužena / svjedok preminula

  Ukoliko bi tužitelj uspjeo u sporu, presuda ne bi bila provediva u zemljišnim knjigama, zbog čega bi morao pokrenuti novu parnicu protiv upisanog vlasnika, dokazivajući da njegov upis nije bio u dobroj vjeri.
 3. Suglasnost

  Suglasnosti predstavljaju jednostrani pravni posao koje se u biti protežu na univerzalne i singularne pravne sljednike, međutim je u konkretnoj stvari sporna situacija što se za vrijeme bivšeg vlasnika na predmetnoj nekretnini koji je dao suglasnost nije pristupilo poslu za koju je i data suglasnost.
 4. Tužena / svjedok preminula

  Jel povodom postupka koji je u tijeku upisana zabilježba spora
 5. Etaziranje, vlasnicki list, ostavinska rasprava

  Suvlasnik ste na 40% nekretnine u cijelosti. Vlasnički list koji se temelji na pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju.
 6. Darovni ugovor i ostavinska rasprava

  Nema nikakve zapreke za provođenje ostavinskog postupka, neovisno o tome koliko je vremena proteklo. Može
 7. puno pomoć

  Malo je nejasno postavljen upit, naime pod prepisom se pretpostavlja da vam neko želi za života prenijeti pravo vlasništva na određenoj imovini,u ovom slučaju nekretnina (kuća), no postavlja se pitanje čemu onda oporuka koja ima učinak tek po smrti oporučitelja, odnosno proglašenjem oporuke. Pod "punopomoć" vjerojatno mislite na punomoć koja predstavlja jednostrani pravni posao, što će reći da istu potpisuje samo davatelj punomoći, a ne osoba kojoj daje određena ovlaštenja.
 8. Prodaja kredita

  U konkretnom slučaju je sklopljenim pravnim poslom nastupila promjena isključivo glede vjerovnika, što če reči da novi vjerovnik u svrhu naplate tražbine može poduzimati sve pravne radnje koje je mogao i njegov prethodnik.
 9. Dosjelost problem međa

  U kojem postupku je dokazana citirana činjenica. Kada bi posjed bio zakonit, za stjecanje prava vlasništva na nekretninama dosjelošću bilo bi potrebno 10 godina posjedovanja,u suprotnom je nužno 20 godina. Samostalnost i poštenje posjeda se predmnjeva, a tko tvrdi suprotno, dužan je to dokazati. Eh sad..... Opisano vam je na koji način možete zahtijevati predaju svog vlasništva u posjed i opasnost koja se može javiti sa protuzahtjevom suprotne strane.
 10. Darovanje unuka

  Nema Kome nećakinja plaća, pitanje iz razloga što majka pored svog vlasništva plaća rođenom djetetu.
 11. Dosjelost problem međa

  O sličnom se pisalo Ovdje
 12. Adaptacija

  Kao što vam je već odgovoreno u prvom javljanju.
 13. prodaja ili ustupanje djela vlasništva između braće

  Ustupanje je moguće u ostavinskom postupku, pa je izvjesno da mislite na prenos prava vlasništva na suvlasničkom dijelu nekretnine. Nepotrebno Ako se radi o darovanju, nije potrebno navoditi vrijednost.
 14. Smetanje mirnog posjeda

  Može, no da bi imao uspjeh u sporu je nužno dokazati činjenicu posljednjeg mirnog posjeda, odnosno da je doista imao faktičku vlast.
 15. Nasljedjivanje dugova

  Svi odgovarate za dugove, i to solidarno.
 16. ugovor o darivanju

  Ugovor o darovanju (Ime i prezime, Br.OI, adresa) (u daljnem tekstu: Darovatelj) i (Ime i prezime, Br.OI, adresa) (u daljnem tekstu: Obdarenik) sklopljen je u _________, dana _____________ slijedeći UGOVOR O DAROVANJU STANA Članak 1. Darovatelj je vlasnik dvosobnog stana u ____________________, a koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaone s WC-om, predsoblja i balkona u ukupnoj površini od _______ m². Članak 2. Darovatelj daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću, nekretninu - stan iz članka 1. ovoga Ugovora. U posjed darovane nekretnine - stana Obdarenik stupa odmah. Članak 3. Darovatelj daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu - stan iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime. Članak 4. Ugovorne strane se odriču prava pobijanja ovoga Ugovora osim u slučaju grube nezahvalnosti Obdarenika. Članak 5. Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine - stana iz članka 1. ovoga Ugovora snosi Obdarenik. Članak 6. Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka. DAROVATELJ OBDARENIK
 17. Adaptacija

  Ako su roditelji umrli, djeca su nasljednici, odnosno suvlasnici. Ispravno smatraju, neovisno o legalnosti i činjenici da objekat nije evidentiran u katastru i zemljišnim knjigama.
 18. Adaptacija

  Da
 19. Darovni ugovor

  Treba imati u vidu da konkretni ugovor po svojoj sadržini ima obilježja aleatornosti, što će reči da za njegovu pravnu valjanost nije od utjecaja duljina trajanja, no protivno je moralu društva te načelu savjesnosti i poštenja kada davatelj uzdržavanja sklapa ugovor o doživotnom uzdržavanju znajući da je primatelj uzdržavanja tako teško bolestan da je krajnja, očekivana i poznata posljedica njegova zdravstvenog stanja smrt kao izvjesna činjenica koja će po redovitom tijeku stvari nastupiti kroz relativno kratko vrijeme.
 20. Darovni ugovor i nužni dio

  Prema odredbama čl. 71. st.1. točke 4. ZN, samo imovina koju je ostavitelj darovao u zadnjoj godini života.
 21. Pravo duzivotnog vlasnistva

  Jel prava volja vaše majke i vas da sklopite kupoprodaju ili takvom pravnom radnjom stvarate privid kod trećih osoba, npr.ostale majčine djece.
 22. Adaptacija

  Bilo bi poželjno da vam vlasnici pismeno dopuste ulaganja u nekretninu, odnosno adaptaciju građevine, uz nekakav vid zapisnika o njenom trenutnom stanju. Bilo bi dobro da čuvate dokaze o izvršenim ulaganjima.
 23. vlasništvo nad zemljištem

 24. Sporna međa

  Da li će se postojeće stanje mijenjati ovisi o ponašanju stranaka, naime prema odredbama čl. 161 ZV, vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari, međutim prema odredbama čl. 163 st. 1 ZV, posjednik ima pravo odbiti predaju ako ima pravo koje ga ovlašćuje na posjedovanje te stvari, što bi u konkretnom slučaju značilo da ukoliko susjed krene sa tužbom radi predaje posjeda, vi bi trebali u odgovoru na tužbu isticati protutužbeni zahtjev na utvrđenje prava vlasništva dijela nekretnine čija se predaja posjeda zahtijeva, odnosno zahtjev da ste održajem (dosjedanjem) stekli pravo vlasništva (čl. 159 i 160 ZV), a što bi po eventualnoj utemeljenosti vašeg zahtjeva to proizvelo učinak neutemeljenosti susjedovog tužbenog zahtjeva, tj. vi bi imali utemeljen prigovor iz čl. 163 ZV.
 25. vlasništvo nad zemljištem

  Na koji način je ishođen upis u katastru?
×