Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11004
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  126

Matrix je zadnji put osvojio dan ožujak 16

Matrix objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

4 pratitelja

O Matrix

 • Rang
  Moderator

Osobni podaci

 • Web stranica
  www.legalis.hr

Nedavni posjetitelji profila

6886 pregleda profila
 1. Predbilježba u zk

  Izdvajam odluku Županijskog suda u Varaždinu, broj Gž-1021/2010-2, od 18. studenoga 2010., koja je donesena u žalbenom postupku u kojem se raspravljalo o tome može li se u zemljišnu knjigu upisati zabilježba predgovora o kupoprodaji nekretnina. Taj sud rekao je da to nije moguće i kao argument naveo sljedeće obrazloženje: „Materijalnopravno stajalište žalbe da za takve slučajeve propisima koji su na snazi nije predviđen upis zabilježbe, odnosno da bi u konkretnom slučaju bilo osnovano podnijeti prijedlog za predbilježbu prava vlasništva na predmetnim nekretninama, umjesto upisa zabilježbe postojanja Predugovora o kupoprodaji nekretnina, kao pravilno prihvaća i ovaj drugostupanjski Sud. (…) Kada se ima u vidu sadržaj odredbe čl. 39. Zakona o zemljišnim knjigama kojom je propisana svrha takvog upisa, to i ovaj Sud smatra da u toj zakonskoj odredbi nema osnove za zabilježbu zaključenog Predugovora o kupoprodaji nekretnina...
 2. Ostavinska rasprava

  Bojim se da ova izjava nema pravnog učinka,na što upućuju odredbe čl.134 st.1 i čl.122 Zakona o nasljeđivanju.
 3. Ostavina-obaveza suda

  Fiducijarni vjerovnik bi trebao ići sa prigovorom kojim traži da se ovrha na predmetnoj nekretnini proglasi nedopuštenom.
 4. Oporuka i nasljeđivanje

  Prije će biti obrnuti redosljed,odnosno da se oporukom isključuje iz nasljedstva
 5. Darovnica stana

  Mišljenja sam da ne, ovo iz razloga što vlastita imovina bračnog druga je ona imovina koju je bračni drug već imao u trenutku sklapanja braka, a također i imovina koju bračni drug stekne za vrijeme trajanja braka, ali ne radom, nego npr. darovanjem, nasljeđivanjem i sl.
 6. Svi radovi koji će onemogućiti nesmetano izvršavanje sadržaja prava služnosti.
 7. nužni dio

  Mirovina je nešto drugo što nije u tijesnoj vezi sa nasljeđivanjem,ovo iz razloga što je to njeno pravo koje je stekla po odredbama drugog zakona,a ne Zakona o nasljeđivanju.
 8. nužni dio

  Da,ali bi se postavilo pitanje zbog čega je uopće ugovorena obveza da supruga kao obdarenica nastavlja daljnju otplatu.
 9. Pravo na nuzni dio iz darovnog ugovora

  U konkretnom slučaju sud neće provoditi ostavinski postupak,na što upućuju odredbe čl.215 Zakona o nasljeđivanju,no učinak ne provođenja postupka nije zapreka da nasljednik koji smatra kako su mu povrijeđena nasljedna prava glede nužnog dijela,izravno pokrene parnicu pred nadležnim sudom,ovo posebno što ne provođenje ostavinskog postupka nema učinka na tijek zastare prava iz čl.84 Zakona o nasljeđivanju.
 10. nužni dio

  Glede vašeg upita prosudite sami iz konkretnog slučaja iz sudske prakse; Ako je između ostaviteljice i jednog od nasljednika sklopljen ugovor koji su ugovorne stranke nazvale ugovor o darovanju prema kojem ostaviteljica daruje nasljedniku stan koji je otkupila kao nosilac stanarskog prava, a nasljednik preuzme obvezu ostaviteljice da će otkupljeni stan otplaćivati kroz vrijeme od 26 godina, onda se ne radi o daru koji mora vratiti radi namirenja nužnog dijela, jer se ne radi o raspolaganju imovinom bez naknade. Kratki tekst odluke: “To iz razloga što je sud prvog stupnja utvrdio da je tuženik dao svojoj pok. majci K. J. suglasnost za kupnju stana kao stanar u stanu u D., S. kbr. 3, te da je pok. majka stranaka K. J. sklopila Ugovor o kupoprodaji stana 25. studenoga 1992. godine kojim je u toč. III. platila iznos prvog obroka od 115.549 tadašnjih CRD a ostatak iznosa u protuvrijednosti od tadašnjih 38,54 DEM mjesečno obvezala se otplatiti u roku od 26 godina. Nakon sklapanja ugovora o otkupu stana tuženik i njegova majka K. J. sklopili su Darovni ugovor 28. prosinca 1993. godine kojim majka daruje u cijelosti nekretnine u D., dvosobni stan, S. 3, površine 55,09 m2, s time da se tuženik kao daroprimac u toč. VI. ugovora u cijelosti obavezao preuzeti obveze darovatelja, dakle pok. majke proistekle iz Ugovora o kupoprodaji stana, dakle da će u cijelosti u roku od 26 godina otplatiti stan koji je otkupila njegova majka. S obzirom na gore utvrđene činjenice, vidljivo je da se ovdje ne bi radilo o darovanju “bez plaće” jer je bitno svojstvo darovanja u davanju “bez plaće” (pravno pravilo paragrafa 938. OGZ) jer preuzimanjem obveza u pogledu daroprimatelja iz ugovora o darovanju i preuzimanjem obveze ispunjenja bilo kakvih davanja je u proturječju s pravnom prirodom ugovora o darovanju (pravno pravilo paragrafa 941. OGZ). Prema odredbi čl. 72. Zakona o nasljeđivanju darom u smislu Zakona o nasljeđivanju, među ostalim, smatra se i svako raspolaganje bez naknade, dakle pod darom se u smislu Zakona o nasljeđivanju podrazumijeva svako ostaviteljevo raspolaganje imovinom bez naknade u korist drugoga. Tužiteljice u parnici traže vraćanje u ostavinu pok. J. K. 2/6 dijela stana koji je bio predmet Darovnog ugovora sklopljen između tuženika i pok. K. J. 28. prosinca 1993. godine a sve radi namirenja nužnog nasljednog dijela tužiteljica. Iz provedenih dokaza, kako je gore navedeno, proizlazi da se iza darovnog ugovora krije naplatno raspolaganje, tj. sporazum tuženika i njegove pok. majke prema kojem će majka darovati stan tuženiku i prenijeti ga u njegovo vlasništvo, a tuženik preuzima na sebe u cijelosti otplatu stana u roku od 26 godina. S obzirom na gore navedeno ne može se prihvatiti stajalište suda prvog stupnja da se radi o Ugovoru o darovanju bez naknade jer suprotno proizlazi iz izvedenih dokaza, priložene dokumentacije i iskaza tuženika saslušanog u svrhu dokazivanja, te supruge tuženika, budući da se u konkretnom slučaju nije radilo o darovanju, tj. stjecanju ostaviteljičine imovine bez naknade.” Županijski sud u Bjelovaru, Gž-2212/05-2, od 2. III. 2006.
 11. nužni dio

  Nije da može,on to i jeste.
 12. Ostavina-obaveza suda

  Vidite Antony,teško je sad ovako reči da li postoje obilježja kaznenog djela,no kako je več rečeno da nije moguće provesti ovrhu od strane drugih vjerovnika na nekretnini koja je pod fiducijom,pa sukladno tome dotični nasljednik nije u mogućnosti ispuniti scenarij koji ste opisali
 13. Pravo na nuzni dio iz darovnog ugovora

  Davno vam je odgovoreno Ako ste skoro pa doktorirali,onda treba da znate kako ugovori koje navodite nisu u domenu nasljednog prava.
 14. Ostavina-obaveza suda

  Prema odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-III-3303/2008 od 30. rujna 2010., ta pravna situacija je razriješena i to na način da je utvrđeno da takva nekretnina ne može biti predmet prisilnog izvršenja, odnosno prodaje u ovršnom postupku.
 15. Darovni ugovor i nasljeđivanje

  Ima pravo ako je povrijeđen u svom pravu na nužni dio,a to znači kako je več rečeno da nema druge imovine iz koje bi se namirio nužni dio,što se pak iz citata "ivankabu" nije moglo pouzdano zaključiti.
×