Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  10841
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  124

Matrix je zadnji put osvojio dan siječanj 3

Matrix objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

3 pratitelja

O Matrix

 • Rang
  Moderator

Osobni podaci

 • Web stranica
  www.legalis.hr

Nedavni posjetitelji profila

6606 pregleda profila
 1. Problem sa suvlasničkim udjelom

  Ako nema sporazuma,prijedlogom sudu za razvrgnuće suvlasništva isplatom.
 2. Ugovor o doživotnom uzdržavaNju (?)

  Zabilježba ugovora nije obveza niti će njen izostanak umanjiti pravne učinke ugovora,no treba imati u vidu da trenutkom smrti ostavitelja/primatelja uzdržavanja neće biti vidljivo postojanje takvog ugovora pa će njegova cjelokupna imovina ući u ostavinu,glede čega će te Vi u ostavinskom postupku morati zatražiti izdvajanje iz ostavine imovine obuhvaćene ugovorom ili pak da upis prava vlasništva na temelju ugovora o dož.uzdržavanju ishodite prije ostavinske rasprave,odnosno sastavljanja smrtovnice. Mišljenja sam da je i majka trebala biti ugovorna stranka na strani primatelja uzdržavanja. Da,ako se radi o imovini koja potpada pod režim bračne stečevine.
 3. Darovni ugovorili...

  Može Onako kako stoji u z.k.izvadku. Ako ste vlasnik k.č.na koju se oslanja kuća,vlasnik ste zemljišta ,kuće i njenog nadograđenog dijela.
 4. Problem sa suvlasničkim udjelom

  Jedino na način da je isplatite za vrijednost suvlasničkog dijela ( čl.51 ZV )
 5. Hrvi i pravo na dodjelu stana

  Mišljenja sam da se citirano odnosi na vrijeme prije ostvarivanja prava sa početka priče.
 6. Hrvi i pravo na dodjelu stana

  Polazeći od činjenice da do nasljeđivanja dolazi u trenutku smrti ostavitelja neovisno o volji nasljednika,sam mišljenja da takva pravna situacija nebi trebala imati negativne učinke na stečena prava glede statusa HRVI.
 7. Problem - obiteljski i imovinski

  Općenito je teret dokazivanja na onome tko iznosi određenu činjenicu. Mišljenja sam da Vam je to trenutno najpametnije,obzirom da se vaše tvrdnje temelje na pretpostavkama.
 8. Darovni ugovor, ostavinska, stvari u stanu, tekući račun

  Jel stan bračna stečevina vaših roditelja. Stan neče činiti ostavinu,obzirom da trenutkom smrti vašeg oca nije činio njegovu imovinu,no majka može tužbom osporavati ugovor,ovisno o tome da li je konkretni stan predstavljao bračnu stečevinu.
 9. Ugovor o doživotnom uzdržavaNju (?)

  Mišljenja sam da se radi o zabilježbi ugovora,iz razloga što se radi o doživotnom uzdržavanju,preporuka da izvršite zabilježbu. Pripada svim njegovim nasljednicima,pa i vama,neovisno o postojanju ugovora o doživotnom uzdržavanju. Pripašće vama u opsegu prava kojeg je imao vaš otac do svoje smrti,nakon čega Vi možete provesti određene postupke u svrhu sređivanja zemljišno-knjižnog stanja,no naravno da to može učiniti i otac za svog života.
 10. Nasljedstvo uz ugovor o dozivotnom i porezne obveze

  Niste po tom osnovu oslobođeni od plaćanja poreza,no treba imati u vidu da vam se za svaku godinu pruženog uzdržavanja porez umanjuje za 5℅,( čl.8 st.2 )
 11. Nasljedstvo nakon smrti bake

  Smatra se da je oporuka opozvana samom činjenicom da je naknadno sklopljen ugovor o otuđenju imovine koja je prethodno obuhvaćena oporukom,na što upućuju odredbe čl.66 Zakona o nasljeđivanju.
 12. Ugovor o dož. uzdržavanju

  Prema sudskoj praksi šanse postoje. Odluka Županijskog suda u Varaždinu, br.Gž.910/12-2, od 4. veljače 2013. „Imovina koju je jedan bračni drug stekao na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ne predstavlja posebnu imovinu tog bračnog druga akoje ta imovina stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice i ako su oba bračna druga prihvatila i izvršavala obveze iz ugovora o doživotnom uzdržavanju kojeg je sklopio jedan bračni drug.“ Odluka Vrhovnog suda RH Rev-2097/11 od 10. lipnja 2015 Imovina koja je stečena na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju za vrijeme trajanja bračne zajednice, predstavlja bračnu stečevinu, bez obzira na to jesu li stranke tog ugovora na strani davatelja uzdržavanja jedan ili oba bračna druga.
 13. Za života oca Vi niste u situaciji da bilo što poduzimate, ovo iz razloga što nasljedno pravo stječete trenutkom smrti vašeg oca.
 14. nasljedni dio

  Jel se ima namjeru odreći nasljedstva ili izvršiti ustup nasljednog dijela?
 15. nasljedni dio

  Može Odrekao se iza smrti majke,no ovdje se sad nasljeđuje povodom sestrine smrti.
×