Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11397
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  137

Sve što je Matrix objavio

 1. Osnova za tužbu

  Teško je na osnovu citirane činjenice utvrditi odgovornost za nastalu nematerijalnu štetu.
 2. Ostavinska rasprava - sudska rješenja

  Citirano je samo jedan od načina razvrgnuća/diobe u situaciji kad ostali načini nisu mogući.
 3. Pravo na dosjelost dijela zemljišta

  Po činjeničnom stanju kakvom ste ga opisali, sasvim izvjesno da je vlasništvo na spornom dijelu k.č.stečeno po samom zakonu, što je nužno utvrditi u parnici.
 4. Zaboravljena djedovina

  Zašto se ne bi isplatilo, obzirom da vas samo provjeravanje neće nešto posebno koštati. Za poćetak u nadležnom katastru i zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda vidite da li postoji bilo kakva imovina(nekretnine) koje su upisane na umrlog djeda.
 5. Naknadno pronađena imovina - grobno mjesto

  Da, pozivom na poslovni broj pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.
 6. Nasljedno pravo

  Ukoliko nekretnina bude upisana na vaše ime sa omjerom prava 1/1,ona neće po automatizmu ući u ostavinu, no ostali suprugovi nasljednici mogu učiniti spornu situaciju na način da zahtijevaju utvrđenje da 1/2--ina nekretnine čini dio bračne stečevine koji pripada umrlom, što bi sasvim izvjesno proizvelo spor sa sudskim epilogom.
 7. Ostavinski postupak

  Po pitanju nasljednog prava, niste u pravu, kao što vam je Borbena već napisala, no ukoliko je predmetna imovina bračna stečevina imali bi ste mogućnost zahtijevati izdvajanje svog dijela, pa tek onda zajedno sa djecom u jednakim dijelovima nasljediti dio koji je pripadao umrloj supruzi. U konkretnom slučaju o primjeni instituta nužnog dijela možemo prićati tek za slučaj da je ostaviteljica oporukom ili darovanjem u korist jednog od nasljednika povrijedila pravo njegovih sunasljednika.
 8. Ostavinska rasprava

  U konkretnom slučaju su tri nasljednika koji na jednake dijelove nasljeđuju imovinu umrlog, odnosno njegove 3/4-ine nekretnine, pa će u konaćnici zemljišno-knjižno stanje izgledati majka 1/2, sestra i vi po 1/4-inu. Ukoliko bi oporuka bila valjana, isključivo bi mogli zahtijevati nužni dio, pod uvjetom da je do povrijede prava na nužni dio doista došlo.
 9. Citirano je u smislu Zakona o porezu na promet nekretnina, no u konkretnom slučaju je u pitanju Zakon o porezu na dohodak Od dana nabavke stvari, odnosno od dana sklopljene kupoprodaje. u roku dvije godine, vidi odredbe. čl.58 st. 2
 10. Tužena / svjedok preminula

  Ne, jer majka nije stranka u postupku, pa samim tim ne postoji procesna zapreka za daljnje vođenje postupka.
 11. Podjela čestice

  Na temelju istog bi se mogao provesti upis, no kako je trenutno susjed vlasnik k. č., mišljenja sam da je nužna njegova suglasnost(tabularna isprava).
 12. Raskid darovnog ugovora

  Ovo su činjenice na kojima se temelji opoziv darovane stvari, a ne raskid ugovora.
 13. Darovanje kuće

  U konkretnoj situaciji tužba je neutemeljena, ovo iz razloga manjkavosti aktivne legitimacije na strani brata kao i pasivne legitimacije na vašoj strani. Nužni dio je pravo koje se izvodi iz nasljednog prava, što će reči da se takav zahtjev može postaviti tek nakon smrti darovateljice. Citirano mišljenje u situaciji kakva jest nema pravnu podlogu. Nakon darovanja majka i brat mogu biti posjednici nekretnine, no ne i vlasnici. U nastaloj situaciji Vam se savjetuje da darovni ugovor sklopite u formi javnobilježničkog akta, obzirom da je upitna predaja nekretnine u posjed obdarenika.
 14. Raskid darovnog ugovora

  Ako je ugovor ispunjen, raskid nije moguć.
 15. Da bi se podijelili mora se od postojeće k.č. napraviti dvije, a to znači cijepanje k.č.,odnosno parcelacija.
 16. Podjela imovine

  Vaš izbor da li će te zahtijevati da i očev udio u bračnoj stečevini čini ostavinu.
 17. Podjela čestice

  Građevina dijeli pravnu sudbinu zemljišta na koje se oslanja, što će reći da svoje pravo glede upisa možete ishoditi u sporazumu sa vlasnikom zemljišta (cijepanje i formiranje nove k. č. na kojoj leži građevina i zemljište nužno za njenu uporabu, kao i ispravu podobnu za upis u zemljišne knjige) ili pak u krajnjoj nuždi tužbom sa zahtjevom na utvrđenje prava vlasništva po osnovu građenja na tuđem.
 18. Podjela imovine

  Iz opisanog se može zaključiti da vaš nužni dio ne bi bio povrijeđen, obzirom da se nužni dio određuje glede ostavine u cijelini, a ne parcijalno u svakoj određenoj stvari, no u konkretnom slučaju nije stvar u nužnom dijelu, več su sporne činjenice o sastavu ostavine, odnosno bi u ostavinu trebala ući i 1/2-ina kuće za koju navodite da potpada pod režim bračne stečevine.
 19. Naknadno pronađena imovina u BiH

  Neznam tko Vam je uvjetovao konkretne dokumente, no jedno je sigurno da su na području BiH stranci ravnopravni u nasljeđivanju sa njenim državljanima,na što upućuju entitetski zakoni o nasljeđivanju i zakoni o stvarnim pravima.
 20. revizija

  Za slučaj kad vrijednost spora prelazi 200.000,oo KN Suprotno redovnoj, po vrijednosti spora nije dopuštena, pa trebaju biti ispunjeni drugi uvjeti:
 21. Odgovornost odvjetnika

  Nije sporan osnov, no sporan je prigovor zastare tražbine na koji se tuženi može pozvati već u odgovoru na tužbu.
 22. Dioba suvlasničke zajednice nekretnina

  Niste u obvezi, no izvjesno je da će ubrzo pred sudom pokrenuti postupak za razvrgnuće suvlasništva na neki od načina koji su vam predložili u dopisu.
 23. Podjela imovine na jednako uživanje u njoj

  Na forumu je pregršt tema sa istim ili sličnim sadržajem, glede čega u tražilicu foruma upišite ključni naziv "Razvrgnuće suvlasništva" i pretražite što vas zanima. Naravno, dodatne upite na temu i dalje možete postaviti ovdje.
 24. Darovanje

  Jasno da tata ima dobre namjere, no konkretna stvar se može u budućnosti zapetljati. Možda vam ovo neće biti jasno, ali Vi sestru ne možete isplatiti jer sestra nije vlasnica imovine, slijedom čega se postavlja pitanje-za što ste je to isplatili, kad bi takva isplata bila bez učinka, odnosno ništava osnovom Čl. 103 ZN Novac koji ste Vi namijenili sestri bi upravo tata trebao darovati vašoj sestri, odnosno svojoj kćerci.
×