Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  10356
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  115

Sve što je Matrix objavio

 1. Nasljedstvo

  Pravnim lijekom se napada odluka nadležnog organa,a što u citiranom slučaju to nije. Može ako je data u zabludi,pod prijetnjom,silom,prevarom i sl.
 2. Darivanje vikendice unuci

  Iz Zakona o porezu na promet nekretnina
 3. Nerealiziran darovni ugovor, htjenje novoga?

  U odnosu na odgovor koji vam je dat,citirana činjenica je nebitna. Očito niste shvatili,neče se provoditi jedan pa drugi. Sklopite darovni ugovor Vi sa kćerkom,i kad kćerka bude zahtijevala zemljišno knjižni upis nek priloži oba ugovora,tako da će se upis provesti izravno na nju,nevidim što vam tu nije jasno. Da vam upit nebude ignoriran,odgovor je pozitivan,jer što bi netko treći vodio brigu da li je ugovor proveden u z.k.,kad ni same ugovorne stranke nebrinu oko toga,no i dalje tvrdim da je ispravniji put kako je to več ranije opisano.
 4. Neslaganje s majkom i pravo na nuzni dio

  Svaki takav zahtjev bio bi odbijen presudom kao neutemeljen,ovo iz razloga što pravomočno rješenje o nasljeđivanju u odnosu na Vas kao stranku koja je sudjelovala u ostavinskom postupku i dala valjanu nasljedničku izjavu kojom je oporuku priznala istinitom i pravovaljanom, ima pravni značaj presuđene stvari po pitanju isticanja zahtjeva nasljedno-pravnog karaktera.
 5. Darivanje vikendice unuci

  Nema potrebe da komplicirate krajnje jednostavnu pravnu stvar,djed neka darovnim ugovorom prenese svoje pravo vlasništva na jednu od unuka,a druga unuka se nema čega odricati,ozirom da djed može raditi od svog vlasništva što ga volja,pa tako i darovati ga kome želi.
 6. Pravo na ulaz?

  Po svemu sudeči bi morali sudskim putem zahtijevati osnivanje nužnog prolaza. Kako je do ove situacije uopće došlo.
 7. Obezbjeđenje pristupnog puta postoječoj građevini

  Jel citirani upit usmjeren na potraživanje naknade štete
 8. Nerealiziran darovni ugovor, htjenje novoga?

  Vi izravno možete bez svog upisa darovnim ugovorom prenijeti vlasništvo na kčerku(unuku),s tim što će nova stjecateljica nekretnine pri upisu svog prava uz svoj ugovor morati priložiti i ugovor koji ste vi sklopili sa sad već umrlim ocem(vidi odredbe čl.41 st 1 Zakona o zemljišnim knjigama).
 9. Iznajmljivanje stana obitelji s djecom i izbacivanje

  Uz tužbeni zahtjev za predaju nekretnine u posjed njenom vlasniku,imate na raspolaganju postaviti zahtjev za isplatu neplaćenih najamnina.
 10. Nasljedno pravo posvojenika

  otvaranja nasljedstva,a ne ostavinske rasprave
 11. Neslaganje s majkom i pravo na nuzni dio

  Ovisno da li vlasnik raspolaže imovinom teretnim ili besplatnim pravnim poslom.
 12. Otkup javnog puta

  Vidi odredbe čl.57-65 Zakona o vlasništvu i dr.stvarnim pravima Več ste napisali da su suvlasnici Ako mislite na susjede/suvlasnike nekretnine,imaju. U sporazumu sa svim suvlasnicima.
 13. Sumnjiv tijek događaja, molim mišljenje!

  Iz opisa proizilazi da oporuka nije evidentirana u Hrvatskom upisniku oporuka, niti je bilo gdje posebno pohranjena, međutim takva činjenica ne šteti njezinoj valjanosti(čl.68 st.5 ZN) Moguće,čak što više da se oporuka pojavi nakon pravomočnosti rješenja o nasljeđivanju u kojem slučaju oporučni nasljednik svoja prava na temelju oporuke može ishoditi isključivo kroz parnicu(čl.235 ZN)
 14. Rješavanje nasljeđenih dugova

  Nemora ni pokazati volju,obzirom da se radi o solidarnoj odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja,slijedom čega svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje od koga hoće, sve dok ne bude potpuno ispunjena, ali kad jedan dužnik ispuni obvezu, ona prestaje za sve dužnike, pa je onaj tko ispuni obvezu u cijelosti ovlašten zahtijevati od ostalih nasljednika da mu naknade dio isplaćenog dugovanja ostavitelja koji otpada na svakog nasljednika, budući da se među nasljednicima dugovi dijele razmjerno njihovim nasljednim dijelovima, ako oporukom nije drugačije određeno.
 15. Oporuka i osporavanje nuznog dijela nasljedstva

  Da nema oporuke pripada mu njegov dio u bračnoj stečevini i plus četvrti dio cjelokupne ostavine. U slučaju oporuke,pripada mu njegov dio u bračnoj stečevini i plus jedna polovina od onog što bi inače nasljedio da nema oporuke.
 16. Oporuka i osporavanje nuznog dijela nasljedstva

  Može U ostavinskom postupku isticati prigovor radi povrijede prava na nužni dio,nakon čega bi rješenjem bio upućen u parnicu.
 17. Nasljedno pravo

  Vaša maćeha uopće nije nasljedila mirovinu,već je to pravo stekla po odredbama drugog zakona neovisnog od Zakona o nasljeđivanju. Po pitanju nasljeđivanja iza smrti maćehe je ključno da li ste priznati s njene strane.
 18. oporuka,nasledstvo

  Kako mislite da vam neko na forumu izvrši takvu provjeru.
 19. Prekid tužbe u vezi nasljedstva. Što sad?

  Ako je ostavinski postupak prekinut do okončanja parničnog postupka,onda je jasno da se prekinuti postupak nastavlja tamo gdje je i stao.
 20. Darovni ugovor ,nužni dio

  Pogrešno je tumačenje da se darovanje može učiniti isključivo prema eventualnom nasljedniku. Može,no eventualni kupac mora biti svjestan da je u obvezi trpiti pravo služnosti.
 21. Povrat dara radi povrede nuznog dijela

  Može se doći do ugovora,obratite se z.k.uredu
 22. Uvid u osnove odluke prepisa vlasništva?

  Neznači
 23. Uvid u osnove odluke prepisa vlasništva?

  U odjeljku "B"z.k.izvadka koji je dostupan svima stoji pravni temelj upisa.
 24. Pravo na odreku od nasljedstva ?

  temeljem čega je bio upisan u P/L,ako se uzme u obzir sljedeće
 25. Povrat dara radi povrede nuznog dijela

  Vrlo bitno da u ostavinskom postupku istaknete prigovor radi povrijede prava na nužni dio,uz napomenu da je poželjno da imate dokaz o učinjenom darovanju nekretnina prema sunasljednicima.
×