Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  10904
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  124

Sve što je Matrix objavio

 1. Posjed

  Vaša je greška što ste presudu proveli bez ovršnog postupka i samim tim počinili čin smetanja posjeda,a što će rezultirati ovrhom tj.deložacijom,no jasno da nakon toga Vi imate mogućnost ići ovrhom na temelju pravomoćne presude kao ovršne isprave.
 2. Posjed

  I tko je sad u posjedu nekretnine
 3. povrat naslijeđenog roditelju

  Več rečeno _______________________________________ Može darovati kome želi
 4. valjanost oporuke

  Sve upućuje na oblik oporuke uređen odredbama čl.30 Zakona o nasljeđivanju
 5. darovnica

  Ovisi,da li će te osobno Vi sačiniti ugovor pa samo poslije ovjeriti potpise kod JB. U svakom slučaju 250,oo KN pristojba na provedbu ugovora u zemljišnim knjigama. Vaš izbor
 6. Dugovi nakon smrti

  Vidi odredbe čl.30 st.2 Ovršnog zakona
 7. valjanost oporuke

  Glede ustupa i raspodjeli imovine za života ,za pravnu valjanost ne udovoljava uvjetima iz čl.106 Zakona o nasljeđivanju. U citiranom slučaju oporuka nije valjana.
 8. treba li oporuka

  Po opisanom činjeničnom stanju Vi uopće niste u krugu nasljednika koji bi za slučaj tetine smrti bili pozvani na nasljeđivanje,ovo iz razloga sljedečih činjenica; Iz Zakona o nasljeđivanju
 9. povrat naslijeđenog roditelju

  Nužan je pravni temelj upisa u zemljišne knjige,što bi u konkretnom slučaju sasvim izvjesno predstavljao pravni posao u vidu darovnog ugovora.
 10. Strina se zeznula na ostavinskoj

  Mišljenja sam da konkretne osobe nemogu utjecati na ishod ostavinskog postupka,no to nikako nije zapreka da nakon pravomočnosti rješenja o nasljeđivanju iniciraju parnični postupak sa tužbenim zahtjevom koji ste naveli.
 11. Strina se zeznula na ostavinskoj

  Mišljenja sam da je žalba u konkretnom slučaju neutemeljena,ovo iz razloga analogne primjene odredaba čl.130 st.1 i čl.220 st.3 Zakona o nasljeđivanju.
 12. Ostavinska masa

  Nasljeđuju svi nasljednici u jednakim dijelovima.
 13. Postupak stavljanja stana pod teret u vlasničkom listu

  Mislim da je posljednjim izmjenama porezna stopa sa 4 ℅ umanjena na 3℅
 14. Postupak stavljanja stana pod teret u vlasničkom listu

  Bojim se da i predbilježba traži temelj upisa,a kojeg iz incijalnog posta nevidim.
 15. Ostavina - pošteni posjednik

  Nezahvalno je uopće dati takav savjet,no činjenica je da se za proteklo vrijeme nitko drugi nije pozvao na svoje nasljedno pravo,glede čega su velike šanse da će tako i ostati.
 16. Ostavinska masa

  U opisanoj situaciji,ne. Mišljenja sam da ste izvršenim darovanjem namireni u nužnom dijelu,ovo iz razloga što se pri izračunu nužnog dijela uzima cjelokupna imovina ostavitelja,pa tako i ona opisana u odredbama čl.71 st.1 točke 3 Zakona o nasljeđivanju.
 17. Ispravak greške u katastru

  Katastarski podaci kojima se opisuju katastarske čestice mogu se promijeniti jedino na temelju geodetskog elaborata i upravnog rješenja, koje u svrhu mijenjanja tih podataka donosi katastarski ured, takvo rješenje se donosi prema pravilima upravnog postupka i o svakoj promjeni podataka kojima se mijenjaju podaci o katastarskim česticama upisani nositelji prava na katastarskim česticama moraju biti obaviješteni dostavom tog rješenja. Rješenje će postati pravomoćno 15 dana nakon što ste ga primili i tada će katastarski ured promijeniti podatke. Nadalje,promjene glede osoba upisanih u posjedovne listove (upis vlasnika i ovlaštenika) mogu se izvršiti na temelju vaših zahtjeva kojima se prilažu odgovarajuće isprave o vlasniku i ovlašteniku i upravnog rješenja kojeg donosi katastarski ured, prema pravilima upravnog postupka kako je to več prije napisano. Vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zemljišnoknjižnog odjela, po službenoj dužnosti, no u tom slučaju nema posebnog obaviještenja niti će se donositi rješenje,ovo iz razloga što je rješenje donešeno od strane zemljišnoknjižnog odjela.
 18. Brisanje zabilježbe spora HITNO

  Kao što vam je več rečeno,zabilježba će ostati sve do pravomoćnog okončanja spora,no ista se zabilježba može brisati i ranije na prijedlog stranke po čijem prijedlogu je i upisana.
 19. Smetanje posjeda

  Na kakav ste način počinili čin smetanja posjeda?
 20. Vlasništvo kuće nije uključeno u ostavinsku masu

  Mišljenja sam da u konkretnoj situaciji neće biti nikakva zapreka za pokretanje PIP-a.
 21. posjed-vlasništvo

  Tko je druga ugovorna stranka. Posjednik nevlasnik u sudskom postupku se teško može suprostaviti vlasničkom zahtjevu za predaju posjeda,izuzev da u istom postupku sa protuzahtjevom dokaže da je stekao pravo vlasništva predmetne nekretnine ili da ima valjanu pravnu osnovu koja ga ovlašćuje na posjedovanje.
 22. Žalba na odluku Vrhovnog suda

  Ukoliko Vrhovni sud odbaci reviziju kao nedopuštenu,rok za postupak pred Ustavnim sudom je prošao,no ukoliko pak isti o reviziji odluči meritorno pa reviziju odbije kao neosnovanu,imate mogućnost zatražiti zaštitu pred Ustavnim sudom.
 23. Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Činjenica da bi se raskid ugovora zatražio sudskim putem ne znači po automatizmu da bi sud udovoljio tužbenom zahtjevu. Da,protutužbenim zahtjevom čija opstojnost prvenstveno ovisi o osnovanosti zahtjeva tužitelja,odnosno stranke koja zahtijeva raskid ugovora.
 24. Pravo na nužni dio

  U mnogobrojnim temama je dat odgovor na konkretni upit. Može ako nema druge imovine koja bi činila ostavinu iz koje bi se mogao namiriti povrijeđeni nužni dio. Svaki način kojim majka raspolaže imovinom teretnim pravnim poslom u vidu kupoprodaje,ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,nastupa učinak posrednog isključenja iz nasljeđivanja.
 25. Ostavinska rasprava

  Sasvim izvjesno da se ostavinski postupak neće provoditi, međutim nasljednik-ci umrle imaju aktivnu legitimaciju na zahtjev za utvrđenje bračne stečevine koji pripada njihovoj umrloj prednici.
×