Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11719
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  139

Sve što je Matrix objavio

 1. Poklonjeno u dobroj vjeri

  Dobra vjera je vezana za upis u zemljišne knjige Na čijoj k.č. leži građevina. Jel postoji ugovor o darovanju.
 2. Mala vjerojatnoća da će vas sud uopće pozivati, ovo iz razloga što će novopronađenu imovinu rasporediti dopunskim rješenjem na način kako je to učinjeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, izuzev situacije da se u prvotnom postupku neko od nasljednika odrekao nasljedstva ili pak nije među živima.
 3. alkoholicar - oporuka - parnica

  Da, upućuje se ona strana čije je pravo manje vjerojatnije, no ne i manje izvjesnije,što će reči da se upučivanjem u parnicu ne može prejudicirati odluka suda. Po svemu sudeći jeste, međutim propust da se pokrene parnica ima procesni učinak da se naknadno podnesenom tužbom ostavinski postupak ne može više prekidati, iz čega proizilazi da će biti donešeno rješenje o nasljeđivanju prema stanju kakvo jeste, no to nije zapreka da svoja prava ostvarujete u posebnoj parnici. Vrlo diskutabilno, ovo iz razloga što je upućivanje u parnicu proisteklo iz ostavinskog postupka za kojeg ste opunomoćili dotičnog odvjetnika. Za tužbu nije.
 4. potraživanje duga

  Mijenja stvar, na način da u trenutnom postupku bivši suprug može dokazivati da polovina tražbine pada na vas.
 5. Oporuka, sudski spor

  Takav zahtjev će zakonska nasljednica istaknuti u ostavinskom postupku.
 6. prodaja nekretnina

  Dovoljna je ovjera potpisa prodavatelja. Prema odredbama čl.18 Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16, 106/18) na snazi od 01.01.2019., obvezu dostavljanja ugovora prema ispostavi Porezne uprave, ima javni bilježnik.
 7. Provjera tereta kod izvanknjižne nekretnine, stana

  Na koji način je vaš eventualni prodavatelj stekao konkretni stan.
 8. Nasljedni red

  U slučaju smrti, izvanbračni partner nije da ima dio prava, več će nasljediti svu imovinu, izuzev situacije da su živi roditelji umrlog, na što upućuju odredbe čl. 11 st. 3 u vezi čl. 8 st. 2 Zakona o nasljeđivanju Nebitna činjenica glede nasljeđivanja
 9. Oporuka, sudski spor

  Može Da, po pravomoćnosti rješenja. Niste još ni bili na ostavinskoj raspravi, tako da je preuranjeno govoriti o sudskom postupku.
 10. U situaciji kakva jest ( bez reciprociteta) teško.
 11. alkoholicar - oporuka - parnica

  Jeste li Vi pokrenuli parnicu, odnosno podnijeli tužbu. Jednostavno je raspolagao svojom imovinom, u konkretnom slučaju suvlasničkim dijelom nekretnine. Vaše pravo na odabir odvjetnika.
 12. potraživanje duga

  Koliko se iz vaše objave može zaključiti da bivši suprug i ne spori postojanje duga, no ističe činjenicu kako se zajam smatra bračnom stečevinom u jednakim dijelovima oba bračna druga, međutim sam mišljenja da on ne može sa uspjehom iznositi takvu činjenicu u postupku po tužbi vaše majke, več isključivo tužbenim zahtjevom prema vama ukoliko vašoj majci vrati dug u cijelosti.
 13. Podjela vlastite imovine nakon razvoda

  U ovom slučaju od kasnije (čl.235 ZOO)
 14. Javna oporuka

  S moje točke gledišta je bolje valjana oporuka nego "klimav" ugovor, ovo naročito glede sljedećeg: No, da ne bi pogrešno shvatili, njene godine nisu zapreka sklapanju ugovora ali je itekako bitno zdrastveno stanje.
 15. Da Ček malo, pa tko je u posjedu imovine.
 16. Singularni sukcesor

  Nasljeđivanjem ste stupili u sveopće pravno sljedništvo, odnosno univerzalna sukcesija. Nije nužno da stavljate, što će reči da je dovoljno iznošenje činjenice da ste pravni sljednik svog oca, a što dokazujete pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju.
 17. Prema odredbama čl. 2 st. 2 ZN stranci su glede nasljeđivanja pod pretpostavkom reciprociteta ravnopravni sa državljanima RH,što će reči da vrijedi oboriva pretpostavka reciprociteta, odnosno se može utvrditi suprotno na zahtjev osobe koja u tome ima pravni interes. Vrijedi prethodni odgovor. Obzirom da se radi o stjecanju prava vlasništva pravnim poslom, nužna je suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa RH.
 18. Potpis na oporuci

  Da, tužba je podnesak kojim se pokreće parnični postupa. Tuženik je osoba koja je oporukom određena kao nasljednik.
 19. Tužba radi vraćanja zajma

  Version 1.0.0

  4 preuzimanja

 20. Društveno vlasništvo

  Ali je za pretpostavit da je stari vlasnik (prodavatelj) bio nositelj prava korištenja.(vidi odredbe čl. 360 i 362 ZV)
 21. Potpis na oporuci

  Od ovog dana počinje rok za žalbu, nakon kojeg isteka ako nije izjavljena žalba, rješenje postaje pravomoćno. Naravno da postoji jer se u konkretnom slučaju ne radi o kaznenom postupku. Rješenjem ste upućeni da pred sudom pokrenete parnični postupak (tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke)
 22. Javna oporuka

  Odvjetnik je mislio glede povrijede prava na nužni dio, no oporuka iz tog razloga neće biti poništena ili ništava, več se nasljednikov nužni dio može namiriti iz imovine kojom se oporučno raspolagalo,a to bi u konkretno slučaju značilo da kčerki pripada 1/4-ina.
 23. Osnovanost zahtjeva za nužni dio

  Tako je ( čl. 70 st. 3 ZN)
 24. Ubojstvo iz bezobzirne osvete

  O tome bi se moglo pričati da je djelo počinjeno u nužnoj obrani ili krajnjoj nuždi.
 25. Neovlašteno ulaz na privatni posjed

  Iz razloga što u parnici radi smetanja posjeda takav zahtjev nije procesno dopušten, na takav stav upućuju odredbe čl.441 ZPP, prema kojim će se raspravljanje o tužbi zbog smetanja posjeda ograničiti samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica posljednjeg stanja posjeda i nastalog smetanja, pri čemu je isključeno raspravljanje o pravu na posjed, o pravnoj osnovi, savjesnosti ili nesavjesnosti posjeda ili o zahtjevima za naknadu štete. Međutim to nije zapreka da se u odvojenoj parnici zahtijeva naknada štete, no ne treba ispustiti iz vida da je svrha naknada štete njen popravak, odnosno da se stanje imovine oštećenika dovede u stanje kakvo je bilo prije štetne radnje, a što se posredno može ishoditi i kroz kondemnatornu odluku suda po zahtjevu radi smetanja posjeda ( nalog tuženiku da uspostavi prijašnje posjedovno stanje). Tek ako uspostavom prijašnjeg stanja šteta nije u potpunosti nadoknađena, imalo bi smisla ići sa tužbom radi njene naknade.
×