Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  10534
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  117

Sve što je Matrix objavio

 1. Naravno da može,pravo na takav vid tužbe nije ograničeno nikakvim rokom,niti pravomoćna odluka po pitanju trenutne parnice u odnosu na vlasničku tužbu ima pravni učinak presuđene stvari.
 2. Prijenos nasljedstva

  Jel proveden postupak proglašenja nestale osobe umrlom. Za početak inicirajte ostavinski postupak iza umrle bake. Ista stvar i sa pradjedom,no u ovom slučaju je potrebno dva nestala sina proglasiti umrlim(rješenje),ili pak ako oni nemaju potomaka možete jednostavno u ostavinskom postupku navoditi pravni slijed nasljeđivanja od umrlog pradjeda do vas,ali da pri tome izbjegnete spominjaje nestalih,odnosno navesti isključivo njegovog umrlog sina(vašeg djeda),pa umrlu baku i njihovu djecu,tako da po ovom redosljedu Vi izravno nasljedite pradjeda.
 3. Tcom - upit

  Što bi bilo novo u tom ugovoru Vjerovanja sam da vam je to bilo poznato,odnosno da ste im dopustili.
 4. Po kojem osnovu je njegovo,što tvrdi? Ako ste ga smetali u posjedu,velika je vjerovatnoća da će uspjeti u sporu po pitanju zaštite posjeda,no to nikako samo po sebi ne znači da je on kako tvrdi vlasnik. Više ovdje.
 5. Ustupanje okucnice

  Na cijelu okučnicu,na što upućuje sljedeće;
 6. Značenje u postupku

  Ne,ne,komentar u smislu da "pjene","kukaju"itd je bio u sljedećem U što smo se svi uvjerili na forumu....... "Molim pomoć,.....hoće da mi plijene stvari.......neznam tko je pokrenuo postupak ali sam prije 6,7 ili 8 godina ostao/la dužan.....jel to u zastari....traže i kamate.....što sad itd,itd
 7. Značenje u postupku

  Nevidim onda razloga zbog čega dotična iz citata i osobe slične njoj "pjene"kad se stave u postupak ovrhe,obzirom na tvrdnju kako su sigurni da se dug neće naplatiti.
 8. Oporučno nasljeđivanje

  Ona to može,nemože je u toj nakani nitko spriječiti,no druga je stvar da li će onaj tko je oporučnim raspolaganjem povrijeđen u svom pravu ,nakon njene smrti isticati takvu činjenicu. Neovisno da li je takvom punomoći obuhvaćeno ovlaštenje za pravno raspolaganje nekretninama,treba imati u vidu da je oporuka razredba posljednje volje u jednom od tri oblika određenim odredbama čl.30-31 Zakona o nasljeđivanju.
 9. ostavinska rasprava:ŠOK!

  Takav ugovor uopće nije uvjetovan obiteljskom vezom,odnosno se može sklopiti sa osobom koja nema nikakve rodbinske veze sa primateljem uzdržavanja.
 10. Nasljedstvo ili poklon

  Ako vam već roditelji daruju nekretninu,upišite isključivo sebe kao vlasnika. Uvijek možete sa suprugom sklopiti pravni posao usmjeren na to da stekne pravo vlasništva nakon vaše smrti. P.S.uz dužno poštovanje,malo mi izgleda nezahvalno sa vaše strane u odnosu na roditelje,tj.idete na to da vam prepišu imovinu,a vi več razmišljate kako da ih onemogućite u njihovim pravima,no to je do vas.
 11. Oporučno nasljeđivanje

  Koja ovlaštenja se daju u punomoći po pitanju konkretne imovine. Neznam kako baka misli oporučno raspolagati tuđom imovinom. Jesul živa bakina djeca Njezina volja.
 12. Nasljeđivanje imovine

  Sukladno odredbama čl.215 Zakona o nasljeđivanju,ostavinski postupak se neće provoditi,dok vi svoja prava možete tražiti putem suda. Javni bilježnik se bespotrebno poziva na ugovor o dož.uzdržavanju,obzirom da umrla nije raspolagala takvim vidom ugovora već darovanjem,o čemu je više rečeno u prošlom odgovoru.
 13. Razvod braka, koja su moja prava

  Neovisno od citiranog,u konkretnom slučaju treba biti krajnje oprezan sa zahtjevom za povrat uloženog,na što upućuje sudska praksa; SENTENCA ODLUKE " Kad bračni drug zahtijeva vraćanje sredstava uloženih u stan drugog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, treba uzeti u obzir da se bračni drug koji je ulagao i sam koristio rezultatima svojih ulaganja" IZ OBRAZLOŽENJA “Pogrešan je pravni pristup nižestupanjskih sudova da je tuženica ulagala u stan za drugoga, jer je i ona stanovala u tome stanu i za vraćanje onoga što je tuženica u stan svog pokojnog supruga uložila treba postojati osnova ili u zakonu ili u ugovoru, a ako nje nema, nema ni obveze vraćanja. Osim toga valja imati na umu da bi se o zahtjevu za naknadu ulaganja učinjenih u stan pokojnog supruga tuženice moralo odlučivati tako da bi došli u obzir samo izdaci ako nisu obuhvaćeni koristima koje je sama tuženica imala korištenjem te stvari. Po ocjeni ovog revizijskog suda imajući u vidu utvrđenje sudova da je tužena izvršila izvjesna ulaganja u stan svog pok. supruga u kojem je stanovala, ne dolazi u primjenu odredba čl. 38. st. 3. i 4. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, jer je tuženica, što nije sporno, imala troškove ulaganja u stan svog pok. supruga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, odnosno korištenja stana na bolji način. Dakle, po mišljenju ovog revizijskog suda tužena je korištenjem predmetnog stana u bračnoj zajednici s pok. suprugom i sama koristila rezultat vlastitog ulaganja u stan svog pok. supruga. Proizlazi da je pogrešan pravni pristup nižestupanjskih sudova da je tužena izvršila ulaganja u stan za drugoga, jer je i ona stanovala u tome stanu i za vraćanje onoga što je tužena u stan svog pok. supruga uložila treba postojati osnova ili u zakonu ili u ugovoru, a ako nje nema, nema ni obveze plaćanja" (Vs RH, Rev. 3547/94, od 29. 1. 1998. – Izbor odluka 1/1998 – 41/79)
 14. Razvod braka, koja su moja prava

  Nije sporno da zahtjev za povrat uloženog kao obvezno-pravni zahtjev zastarijeva u općem zastarnom roku,međutim je sporno od kad teče zastarni rok obzirom na odredbe čl.235 ZOO,glede čega sam mišljenja da u konkretnom slučaju tijek zastare uopće nije ni otpoćeo.
 15. Nasljeđivanje imovine

  U konkretnom slučaju se provodi ostavinski postupak iza umrle majke (a ne njenog supruga) koja je za života besplatno raspolagala imovinom,na način da je konkretnu imovinu darovala suprugu,pa činjenica da je suprug istu imovinu otuđio ugovorom o doživotnom uzdržavanju neumanjuje činjenicu da je on bio darovan od strane ostaviteljice,slijedom čega bi se isti dar imao ubrojati za izračun povrijeđenog nužnog dijela,a kako je dar otuđen pravnim poslom to je jasno da se nasljedniku povrijeđenom u svom pravu na nužni dio nemože dodijeliti dio konkretne nekretnine,več protuvrijednost osnovom odredaba čl.70 st.5 ZN
 16. pogrešno doodjeljeno nasljedstvo

  Porez,na što?
 17. Oporučno nasljeđivanje

  Da,vidi odredbe čl.36 st.3 Obiteljskog zakona.
 18. Nasljeđena imovina

  U ostavinskom postupku ne utvrđuju se dugovi ostavitelja,na što upućuju odredbe čl.174 ZN Vi bi trebali dobiti rješenje o nasljeđivanju Što se tiče odricanja,završena stvar,izuzev ako rješenje nije pravomočno "prigovor na rješenje",u suprotnom probati sa zahtjevom za ponavljanje postupka po odredbama ZPP. Institut nasljeđivanja je predvidio takvu mogućnost,glede čega nasljednik koji je izostavljen iz postupka može u rokovima predviđenim zakonom svoja prava ostvariti u parnici(tužba) Ovo je isključivo vaša dispozicija
 19. Kupnja stana u izgradnji

  Ni prvi ni zadnji slučaj da se investitor zbog kredita i duga kojeg nije mogao vraćati našao u položaju ovršenika,što je rezultiralo zabilježbom ovrhe na nekretninama.
 20. Prolaz preko zajedničkog zamljišta

  Na konkretnoj k.č.vi imate su-vlasnička prava,i upravo iz takvog prava se izvodi vaše pravo da se istom služite,na što upućuju odredbe čl.38 st.1 ZV
 21. Ustupanje kuće na uživanje

  Nešto u smislu odredaba čl.10 st.3 ZV
 22. Zabilježba spora u Zemljišnim knjigama

  Točno,Ustav jamči pravo vlasništva,pa će tako štiti i pravo za koje se pred nadležnim organom utvrdi da je stečeno po samom zakonu. Na citirani način se nikad neće steći pravo vlasništva.
 23. Nasljeđena imovina

  Vidi odredbe čl.192 i 193 Zakona o nasljeđivanju
 24. Nasljeđena imovina

  Prije svega trebate vidjeti ishod ostavinskog postupka,odnosno jeste li rješenjem o nasljeđivanju utvrđeni kao jedna od nasljednica,ako jeste,onda se više nemate potrebe zamarati oko "prihvatanja nasljedstva",obzirom da se pozitivna nasljednička izjava predmnjeva To nebi trajalo dugo,obzirom da svaki od suvlasnika može zahtijevati razvrgnuče sudskim putem,ili pak svoj suvlasnički dio otuđiti trećoj osobi,a što mu ostali suvlasnici nemogu osporiti. Glede upita da ostalim suvlasnicima kao i vama osobno "kočite"korištenje imovine je pravno neutemeljeno,obzirom da svim suvlasnicima pripadaju vlasnička prava,pa samim tim i suposjed.
 25. Razbijanje oporuke

  Odgovor na upit leži u činjenici da li ste Vi nužni nasljednik,a sasvim izvjesno da niste,ovo glede sljedećeg citiranog;
×