Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  10761
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  123

Sve što je Matrix objavio

 1. Kaznena prijava i daljnji postupak

  Slično kao i po BH pravu. U konkretnom slučaju,prisvajajući tuđu pokretnu stvar s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi ostvarila su se sva bitna obilježja kaznenog djela krađe iz članka 286. stavak 1. KZFBiH . Međutim , iako djelo samo po sebi sadrži zakonska obilježja navedenog kaznenog djela , isto predstavlja beznačajno djelo u smislu članka 25. KZFBiH , glede čega bi se dotična oslobodila od optužbe temeljem članka 299. stavak 1. točka a. ZKPFBiH ,ovo iz razloga što u konkretnom slučaju nije došlo do bilo kakvih štetnih poslijedica po oštećenog jer je otuđena stvar odmah vraćena oštećenom , kao i da se radi o veoma niskom stupnju kaznene odgovornosti.Otuđeni predmet nema neku posebnu vrijednost , što se može smatrati beznačajnom vrijednošću u odnosu na mnogo skuplje i vrijednije stvari koje su se prodavale u istoj prodavnici iz čega se može zaključiti da je i umišljaj dotične bio usmjeren na pribavljanje bagatelne vrijednosti,a da pri tome ni sama nije znala zbog čega je to učinila. Nadalje je izvjesno da ista nije osoba vična i sklona krađama i vršenju ovakvih djela jer je po uzimanju stvari odmah i primjećena od strane osoblja , što se ne bi dogodilo „profesionalcima“ i osobama koje se bave krađama tuđih stvari .
 2. Primjenom pravila parničnog postupka,točnije čl.109 ZPP
 3. Može ponovo ići sa prijedlogom.
 4. U z.k.uredu provjerite da li je nad istim stanom upisana određena zabilježba,međutim nepostojanje zabilježbe ne isključuje mogućnost da konkretni ugovor doista postoji.
 5. PREVARENA Ugovor o doživotnom uzdrzavanju

  Nepotrebno je tražiti oporuku,obzirom da je naknadnim sklopljenim ugovorom za istu imovinu nastupio pravni učinak opoziva oporuke. Ugovor može te pronaći u zbirci isprava zemljišno-knjižnog ureda pod uvjetom da je davatelj uzdržavanja zatražio upis prava vlasništva temeljem istog ugovora. Prijedlog za upis i ugovor uz ostalu dokumentaciju se može predati osobno ili putem pošte nadležnom zemljišno-knjižnom uredu.
 6. Imovina i prava na nju

  Ukoliko kupoprodajna cijena bude "providna" porezna će pri utvrđivanju poreza izvršiti procjenu. Kupoprodaja je oporeziva.
 7. Utvrdivanje prava vlasnistva

  U konkretnom slučaju nije nastupio učinak odricanja od prava vlasništva,več jednostavno povlačenje tužbe. Ne bi nasljedili,več bi presudom bilo utvrđeno da su stekli pravo vlasništva,no kako parnica nije pravomočno okončana,več je tužba povučena,to se ima smatrati kao da nikad nije ni podnesena.
 8. Imovina i prava na nju

  Za vašeg života,ne. U ovom slučaju,može.
 9. Zupanijski sud

  1.odbiti žalbu i potvrditi prvostupanjsku odluku 2.ukinuti prvostupanjsku odluku i predmet vratiti na ponovno odlučivanje 3.preinačiti presudu u tom slučaju je presuda pravomoćna. Postoji mogućnost revizije ili ustavne zaštite.
 10. brat polubrat i mama

  Jeste Ključnu ulogu u ovom slučaju ima umrli otac ostavitelja
 11. Nasljeđivanje i savjest.

  Sve ok,pod "priča"sam mislio u žargonu kao "događaj",a ne da se o tome pričalo
 12. brat polubrat i mama

  Nema potrebe da Vam bude žao,moja isprika glede previda. Naime odredbe čl.11 ZN ne određuju braću i sestre ostavitelja, za razliku od čl.12 ZN.
 13. Odgovornost za štetu u prometnoj nesreći

  Iz Zakona o obveznim odnosima
 14. brat polubrat i mama

 15. Odgovornost za štetu u prometnoj nesreći

  Nagodba znači da ste riješili spor,no jasno da vas može tužiti radi neispunjenja ugovorne obveze ili izravno pokrenuti ovrhu ako je ugovor o nagodbi sklopljen u formi ovršne isprave.
 16. Nasljeđivanje i savjest.

  Moj vam je osobni savjet da više ništa ne poduzimate,ovo iz razloga što bi dotični gospodin mogao biti izritiran vašim daljnjim postupcima i priču koja je več zaboravljena pustiti na sva zvona u javnost. Vi ste se odužili za grešku iz daleke prošlosti,a kakav će biti obraz dotičnog gospodina,odnosno hoće li ili ne prešutjeti dobiveni novac ostalim sunasljednicima je nešto drugo što nije do vas.
 17. brat polubrat i mama

  Majka,na što upućuju odredbe čl.11 st.4 i 5 Zakona o nasljeđivanju
 18. Odgovornost za štetu u prometnoj nesreći

  Tko je prouzročio nesreću. Može,radi se o ugovoru o nagodbi.
 19. Kako spriječiti tužbu

  Da,i utvrdite u kojem obliku je sačinjen.
 20. Dozivotno uzdrzavanje i nasljedstvo

  Nikakav to problem nije,bitno je da se iz navedenih osobnih podataka može utvrditi da ste vi ta osoba koja je sklopila ugovor na strani davatelja uzdržavanja.
 21. Prava predaja posjeda pri darovanju

  U praksi je nemali broj primjera sklapanja ugovora o darovanju nekretnina,a da pri tome predmetna nekretnina nije predana u posjed obdareniku,glede čega se postavlja pitanje ""je li valjan ugovor o darovanju koji je sklopljen u pisanom obliku i proveden u zemljišnim knjigama, ali nije izvršena i prava predaja u posjed darovane nekretnine"" odgovor je negativan Naime,već je u mnogobrojnim odlukama Vrhovnog suda RH donesenim u primjeni pravnog pravila iz paragrafa 943. bivšeg OGZ-a zauzeto pravno shvaćanje da ugovor o darovanju treba biti sačinjen u formi sudskog zapisnika, odnosno javnobilježničkog akta sukladno odredbi čl. 53. st. 1. toč. 2. Zakona o javnom bilježništvu, a kad ugovor o darovanju nije sačinjen u propisanoj formi,tada taj nedostatak može nadomjestiti samo prava predaja stvari, a ne i uknjižba u zemljišne knjige.Dakle, činjenica što bi ugovor bio proveden u zemljišnim knjigama ne može nadomjestiti predaju stvari u neposredan posjed,glede čega je takav darovni ugovor protivan zakonu, pa je zaključeni pravni posao ništav temeljem odredbi čl.322. Zakona o obveznim odnosima. Pravni izvori članka: VS RH Rev-542/03 VS RH Rev-995/04 VS RH Rev 955/09
 22. Kako spriječiti tužbu

  Radi se o idealnom dijelu,što će reči da je njena 1/4-ina u svakom dijelu kuće. Za odgovor na upit su potrebne dodatne informacije; 1.pri darovanju,jel predmetna imovina predata u posjed obdarenika,odnosno skrbnika. 2.jel ugovor sačinjen u obliku javnobilježničkog akta Ovo iz razloga sljedećeg
 23. Odgovornost za štetu u prometnoj nesreći

  Štetu plaća osiguratelj čiji osiguranik prouzroči štetu trećoj osobi. Samo ako osiguratelj po zakonu nije bio dužan izmiriti štetu,što će reći ako je njegov osiguranik skrivio nesreću pod dejstvom alkohola i drugih nedopuštenih supstanci,prije stjecanja prava na upravljanje i sl.
 24. Ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave,nema poreza na dohodak.
 25. Brak gotov

  A dar Sudska praksa kaže da nema osnova u zahtjevu za povrat ako se druga strana i sama koristila onim u što je uložila
×