Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

vodovod1

Korisnik
 • Broj objava

  50
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. otvaranje obrta trgovina

  Članak 15. Osobe koje su zaposlene u trgovačkom društvu ili obrtu registriranom za obavljanje djelatnosti trgovine na radnom mjestu prodavača ili trgovačkog poslovođe, moraju imati najmanje završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju. Ovo je iz zakona o trgovini, znači ne morate nikoga zapošljavati, možete raditi sami jer ispunjavate uvjet stručne spreme.
 2. Otvaranje hostela u privatnoj kući

  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine, broj 54/16 i 69/17): 1) Objekti se razvrstavaju i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti. (2) Objekt je postojeći, ako građevina ili dio građevine ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: 1. da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći ugostiteljski objekt, 2. da je građevina izgrađena do 18. 7. 2005. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju), 3. objekt kojeg čine pokretni objekti pretvoreni u hostel (željeznička kola za spavanje, brodovi s kabinama za spavanje i slično) smatrat će se postojećim objektom. 4. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine. (3) Objekt je novi, ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka. Uvjeti za hostel: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/440699.pdf -kližite dolje pa ćete naći i za hostel.
 3. Registracija obrta

  Posebnih uvjeta i dozvola nema. Staviti u poslovni plan na HZZ: 81.21 Osnovno čišćenje zgrada 81.22-Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata(osim dimnjačarskih-jer za to treba majstorski) 81.29 Ostale djelatnosti čišćenja(u ovo ulazi i čišćenje ulica i uklanjanje snijega i leda) 81.30-Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika Kad Vam kažu s HZZ da možete otvoriti, onda tek otvarate.
 4. prenamjena prostora

  Jedino si provjerite takse, jer one se znaju mijenjati, ali najbolje da pitate Ministarstvo Zdravstva.
 5. Obrt za MAKEUP

  1. otići na Zavod za zapošljavanje da se dobije samozapošljavanje, 2. kad dobijete pozitivan odgovor, onda od njih dobijete rok od 1 mjeseca da otvorite obrt, 3. otvorite obrt za djelatnost: 96.02-saloni za uljepšavanje: šminkanje(to je slobodni obrt-ne treba stručna sprema) 4. prijavite se na HZMO, HZZO, poreznu 5. vratite se u Zavod da dobijete poticaje i odnesete im potrebne dokumente povratno. Za davanja državi pitati u Poreznoj.
 6. prenamjena prostora

  OSNIVANJE PRIVATNE PRAKSE I) PRILOZI UZ ZAHTJEV ZA IZLAZ STRUČNOG POVJERENSTVA MZ-a I IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU RADA U PRIVATNOJ PRAKSI Sukladno čl. 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», br.150/08, 71/10 i 139/10, 22/11., 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14) potrebno je dostaviti Ministarstvu zdravlja: Zahtjev za izdavanjem rješenja s točnom adresom budućeg poslovnog prostora Diplomu fakulteta, odnosno svjedodžbu o završnom ispitu Domovnicu Uvjerenje o položenom stručnom (državnom ) i specijalističkom ispitu Odobrenje za samostalan rad od nadležne komore (licenca) Potvrdu o zaposlenju, · Nezaposleni-Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti · Osobe koje iz zakupa doma zdravlja osnivaju praksu izvan DZ trebaju dostaviti i odluku upravnog vijeća o raskidu ugovora o zakupu, po mogućnosti bez datuma raskida ugovora · umirovljenici su dužni dostaviti izjavu o stavljanju mirovine u stanje mirovanja Uvjerenje o radnoj sposobnosti (izdaje specijalist medicine rada) Prethodno mišljenje nadležne komore o opravdanosti osnivanja privatne prakse sukladno članku 145. stavku 1. točke 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a prethodno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ako podnositelj zahtjeva namjerava sklopiti ugovor o pružanju zdravstvene zaštite Kod osnivanja privatne ljekarne potrebno je dostaviti i podatak o udaljenosti ljekarne od najbliže postojeće ljekarne izdano od ovlaštenog geodetskog ureda 270,00 kuna upravne pristojbe na zahtjev radi izdavanja rješenja i 150,00 kuna upravne pristojbe za upis u registar privatne prakse · obje uplate izvršiti na broj računa Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB, uplata preko pošte, uplatnicom ili internetom Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (izdaje Centar za socijalnu skrb općine prebivališta) – original ili ovjerena kopija Tlocrt prostora izrađen prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti («Narodne novine», br. 61/11, 128/12, 124/15, 8/16) ovjeren kod ovlaštenog projektanta Dokaz o pravu raspolaganja prostorom, original ili ovjerena kopija – ugovor o najmu/zakupu ili vlasnički list, (ukoliko se kao dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom prilaže izvadak iz zemljišne knjige nadležnog općinskog suda isti priložiti ne stariji od 6 mjeseci) Izjava da osoba ne obavlja drugu djelatnost osobnim radom – ovjerena kod javnog bilježnika Zapisnik o izmjeri buke i onečišćenja Zapisnik o izmjeri mikroklime ( samo za ljekarne ) Potvrda da se ne vodi kazneni postupak (izdaje Općinski sud) -original ili ovjerena kopija Napomena: Za očevid prostora plaća se 2.000,00 kuna na broj računa Državnog proračuna: (već naprijed navedeni broj je isti ali se mijenja pozivni i glasi 62 7005-47107-100811). Vidim da oni traže samo tlocrt prostora ovjeren kod ovlaštenog projektanta(točka 12), a ne traže uporabnu dozvolu.
 7. Početni koraci kod otvaranja obrta

  Jedino za šifru 58 Izdavačke djelatnosti(*pisanje tekstova, članaka, publikacija) pogledajte Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima, ako se treba upisati u koji dodatni registar.
 8. Otvaranje obrta

  1. da je registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2. da ima pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom 3. da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta 4. da ispunjava i druge uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona 5. da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja, bez kojih, prema tim propisima, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.
 9. Otvaranje obrta

  Voditelja poslovanja više nema, to je bilo po straom zakonu o ugostiteljstvu(čl 21.i 22. NN, a sada treba:
 10. Parking

  Članak 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,64/15, 108/17 (1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama ovoga Zakona, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području tako da određuju: između ostalog 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
 11. Otvaranje obrta

  Ne u poreznu, nego u Ured državne uprave-službu za gospodarstvo, tamo će Vam reći i minimalno tehničke uvjete!
 12. Parking

  Ultimatum je taj da ne možete otvoriti gdje hoćete nego se morate obratiti svom gradu ili općini koja uz prethodnu suglasnost Mup-a određuje parkirališne površine (Zakon o sigurnosti prometa).
 13. Otvaranje obrta

  Registrirate se za djelatnost: 56.10.04-objekti brze prehrane, jednostavnih usluga Preko obrta treba biti priprematelj jednostavnih jela i slastica ili poslužitelj jela i pića (to je kurs koji se polaže u obrtničkoj komori). Preko firme ne treba sprema.
 14. Otvaranje obrta/ rad na terenu

  1. Obrt je obrt! Nema paušalnog obrta, to se tako govori u narodu. Kada otvorite obrt onda odete u poreznu i kažete da želite paušalni način oporezivanja. To je to. 2. Obrt mora imati sjedište. Otvorite obrt za 96.09 OSTALE OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.-USLUGE SKRBI ZA KUĆNE LJUBIMCE KAO ŠTO SU NJEGA I UREĐIVANJE KUĆNIH LJUBIMACA -kod naručitelja usluge i onda je sjedište obrta kod kuće. 3. U jednom prostoru ne mogu raditi dva obrtnika. 4. Ako radite u ambulanti ili stanici, sjedište obrta bi vam trebalo biti tamo i vi nemate ništa s njima osim što im plaćate zakup(ugovor o zakupu). Vet. stanica Vam nije klijent nego ljudi koji će Vam dovesti pse na uređivanje.
 15. 1. prodajni prostor min 6 m2 2. skladišni prostor 3. prostorije za hig. sanit. portebe, obavezno s toplom vodom 4. atesti struje, plina...šta već ima od instalacija, konzervatorski odjel ako je prostor pod zaštitom 5. visina 2,8 m-iznimno i manje, ali ne manjeod 2,20 uz klimu ili sl. To je osnovno.
×