Jump to content

vodovod1

Korisnik
 • Broj objava

  68
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Otvaranje paušalnog obrta za obavljanje raznih djelatnosti

  Modeliranje 3D proizvoda spada pod 74.10-Specijalizirane dizajnerske djelatnosti, a djelatnost: 72.19 - OSTALO ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U PRIRODNIM, TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA OSTALO ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U PRIRODNIM, TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM ZNANOSTIMA ne može biti obrt po zakonu o Znanstvenoj djelatnosti(NN 123/03) čl.22.
 2. Otvaranje kućne radinosti

  Osnovna razlika obrta i domaće radinosti: 1. u domaćoj radinosti članovi domaćinstva ne mogu pomagati, u obrtu mogu 2. obrt može biti sezonski, domaća radinost ne
 3. Otvaranje obrta sa vise djelatnosti

  Ja bih nazvala direktno u "glavu", probajte nazvati Ministarstvo turizma: Uprava za pravne poslove i standarde Monika Udovičić e-mail: pravni@mint.hr tel. 6169 243 fax. 6169 205 pa neka Vas uputi koga da pitate za svoj problem i neka Vam netko objasni.
 4. Otvaranje obrta sa vise djelatnosti

  Možete upisati, ali ne sa početkom rada(nego bez početka rada-1. zahtjev), jer prije toga morate ishoditi: http://psc.hr/turisticki-vodici/(2.zahtjev), pa tek nakon toga prijaviti početak rada za ovu djelatnost(znači 3. zahtjev)
 5. Ispitivanje prostora i procjena rizika

  Malo je vjerojatno da će za Vašu djelatnost inspekcija doći u kontrolu prostora, imaju oni prečeg posla. Ali na Vama je odluka. Nekad ovi iz Plinare znaju obaviti tu kontrolu po službenoj dužnosti za stambene prostore, pa to možda negdje i imate. Ja znam da su kod mene kod kuće bili.
 6. Potrebni papiri za firmu

  Za ovu djelatnost se ne izdaje rješenje o MTU već duže vrijeme. Pozdrav.
 7. Ispitivanje prostora i procjena rizika

  Za ovu djelatnost ne morate dobiti rješenje o MTU, ali ti uvjeti moraju biti zadovoljeni, za to ste sami odgovorni. Pretpostavljam da nemate drugih instalacija osim struje. Trebalo bi izvaditi atest o ispravnosti el instalacija(ili ako je netko već bio u tom prostorru koristiti njegov jer vrijejdi 4 godine). Ako imate plin onda i atest o ispravnosti plinskih instalacija(vrijedi 5 godina, ako imate od prije).
 8. Potrebni papiri za firmu

  Rješenje o MTU ne morate ishoditi, ali Vas inspekcija može tražiti ako slučajno bane atest od struje(možete tražiti od prethodnika ako je vadio jer vrijedi 4 godine), atest od plina ako ima plin(možete tražiti od prethodnika ako je vadio jer važi 5 godina)...
 9. Možete upisati samo djelomično tako da djelatnost glasi: 71.12-Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje, osim u području građevinarstva i geodezije, ako Vas to zadovoljava.
 10. Yoga u djelatnosti

  https://lider.media/aktualno/biznis-i-politika/hrvatska/janicin-san-o-zakonu-o-sportu/ Obrt još uvijek ne može biti, to je tek u prijedlogu novog zakona. Pozdrav.
 11. Obavljanje djelatnosti u stambenom prostoru

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_101_1672.html Pravilnik o djelatnostima koji se mogu obavlajti u stambenim prostorijama Ako se ne nađete na spisku članak 2. kaže: Osim djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika,u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtijeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora.
 12. Ja ću napisati što znam: 1. morate biti tegistrirani za djelatnosti: 47.91 -Trgovina na malo preko pošte ili interneta 63.99-oSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI-radi internet prodaje 46.90-nespecijalizirana trgovina na veliko-radi uvoza 2. Skladište ne može biti u kući, mora biti poslovni prostor, morate tražiti da Vam se utvrde MTU. Skladište ne morate imati samo ako roba ide direkt kupcu(ako ju ne zadržavate u skladištu).
 13. Drvodjeljski tehničar

  Stolariju možete, ali za namještaj trebate imati majstorski.
 14. obrt kao Online turistička agencija

  Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da ima najmanje završenu srednju školu 2. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik (razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) i poznaje još jedan svjetski jezik (razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru) te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova voditelja poslova 3. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova 4. da ima jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim sličnim poslovima u turizmu. Turistička agencija dužna je prije početka pružanja usluga dostaviti Ministarstvu obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži podatke o tvrtki i sjedištu turističke agencije, njezinu osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem se pružaju usluge, voditelju poslova, ispunjavanju uvjeta voditelja poslova te dostaviti dokaze o istom, a svaku promjenu navedenih podataka prijaviti i dostaviti dokaze o istom u roku od osam dana od nastale promjene. (2) Osim obavijesti i dokaza iz stavka 1. ovoga članka, turistička agencija – organizator paket-aranžmana i turistička agencija – trgovac koja omogućuje povezani putni aranžman dužne su Ministarstvu dostaviti podatke i dokaz o ispunjavanju obveze zaštite u slučaju nesolventnosti i osiguranju od odgovornosti.
 15. Otvaranje cvjećarnice/gift shopa

  Možete otvoriti i obrt za više djelatnosti, a to su: 96.09.01-Cvjećarsko aranžerske usluge (ovo je vezani obrt i treba završen kurs-cvjećar aranžer koji se polaže u obrtničkoj komori, znači ne treba tri godine iskustva) 47.76-Trgovina na malo cvijećem 47.78-Trgovina na mlao suveniria, rukotvorinamai djelatnost prodajne galerije i umjetnina 32.29-Proizvodnja raznovrsnih predmeta-ukrasa i sl. Da li bi mješavine čajeva radili sami ili bi prodavali tuđe? Koji ste smjer na umjetničkoj akademiji? Možda bi Vam mogli priznati jer članak 10 Zakona o obrtu kaže: "Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno osobe s obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.(2) Ministar nadležan za obrt po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore i nadležnog ministarstva u spornim slučajevima određuje koje je to odgovarajuće više ili visoko obrazovanje iz stavka 1. ovoga članka." Ako imate primjenjenu umjetnost možda bi Vam moglo proći.
×