Jump to content

vodovod1

Korisnik
 • Broj objava

  103
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Slobodna djelatnost obrta za uslugu foto i video snimanja

  Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima NN 42/08
 2. Prirodne kreme

  1. morate se registrirati 2. obratiti se sanitarnoj inspekciji(ide njihova komisija gledati prostor i proizvodi na analizu)-ovaj dio regulira Zakon o predmetima opće uporabe(NN 39/13, 47/14, 114/18) i Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe(NN 821/18) pa si malo pogledajte
 3. Otvaranje paušalnog obrta u kući

  1. to je slobodni obrt. 2. Upućuem Vas na: Pravilnik o obrtima koji s mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“, broj 101/95.) gdje su pobrojane djelatnosti i članak 2 koji kaže: djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika mogu se obavljati u obimu i na način koji ne zahtjevaju izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora. Osim djelatnosti iz članka 1.ovog Pravilnika,u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtijeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora(Zato je najbolje da odete u urbanizam i pitate da li taj dio možete prenamijeniti i koliko bi Vas to koštalo).
 4. Otvaranje paušalnog obrta za vjenčanja

  32.99-IZRADA UKRASA 77.29-IZNAJMLJIVANJE 18.12-TISKANJE 96.09-CVJEĆARSKO ARANŽERSKE USLUGE-treba kurs u Obrtničkoj komori položit, košta 1200 kn, ali dio možete dobiti natrag od države, mislim 70 % 93.29-ostale zabavne djelatnosti, ako ćete organizirati sve vi
 5. PRIJENOS UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

  Članak 37. (1) Obrtnik ostvarivanjem prava na mirovinu obrt može prenijeti na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi (u daljnjem tekstu: pravni sljednik) u kojem slučaju se zadržava matični broj obrta. (2) Pravni sljednik preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost obrta. (3) Na pravnog sljednika se prenose svi ugovori o radu radnika zaposlenih u obrtu koji je predmet prijenosa uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o radu.
 6. prodaja na biciklu

  Mene ovo podsjeća na ugostiteljstvo, a ne na trgovinu. Možda: 6. Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) – ugostiteljski objekt u kojem se mogu pripremati i usluživati slijedeća jednostavna jela: hot dog, hrenovke, kobasice, palačinke i slična jela, napici, usluživati jednostavna jela u konfekcioniranom stanju te pića i sladoled. (2) U objektima jednostavnih usluga mogu se pripremati i usluživati vrste i količine jednostavnih jela, pića, napitaka, te sladoleda za čiju pripremu i usluživanje objekt ispunjava propisane minimalne uvjete, razmjerno veličini prostora objekta. (3) U objektima jednostavnih usluga usluživanje se u pravilu vrši kroz otvor za usluživanje radi konzumiranja u hodu ili na drugom mjestu. (4) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka mogu biti opremljeni samo s visokim stolovima bez stolaca, a ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 5. i 6. ne mogu imati stolove i stolce. (5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja čiju lokaciju određuje predstavničko tijelo odlukom iz članka 8. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, mogu biti opremljeni visokim stolovima sa stolcima te s niskim stolovima i stolcima ili klupama i sl. (6) U objektima jednostavnih usluga jela i pića uslužuju se s priborom za jednokratnu uporabu. Objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama) Članak 34. Objekt jednostavnih usluga na kolicima mora imati radnu površinu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti i pere veličine dovoljne za vrste i količinu jela koja se uslužuju, odgovarajući termički blok i odgovarajući rashladni uređaj, spremnik s dovoljno zdravstveno ispravne vode za piće, te koš za otpatke s poklopcem za nožno otvaranje.
 7. 1. Izrada raznovrsnih proizvoda - izrada predmeta za uspomenu i suvenira nalazi se na spisku obrta koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama. Isto tako u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtijeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora. 2. Rješenje o MTU se ishodi samo za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz 3. Oni Vas to ne bi smjeli tražiti kod otvaranja obrta, ali čisto da znadete: Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. Članak 184. (1) Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole. (2) Vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva, odnosno u drugom postupku u kojem je to potrebno utvrditi, a koji provodi to tijelo ili građevinska inspekcija. (3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže: 1. kopiju katastarskog plana za katastarsku česticu na kojoj je građevina izgrađena i 2. dokaze kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968. (4) Tijelo graditeljstva vrijeme izgradnje građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza. 4. Za samo oglašavanje ne, ali ako želite web shop onda morate upisati 47.91 i 63.99 te također ishoditi rješenje za MTU za skladište(mora biti poslovni prostor) 6. Registrirajte najbolje sve tri djelatnosti, ništa vas ne košta više 7. Ne
 8. paušalni obrt - umjetnička djelatnost

  Sport ne može biti obrt. Obrt možete otvoriti za: 90.01-Izvođačka umjetnost-djelatnosti glazbenih sastava. Otiđite u poreznu pitati da li ako otvorite obrt za ovu djelatnost može biti paušalno oporezivanje.
 9. skladiste, trgovina

  Vi ne morate zadovoljiti te uvjete, proizvoditi možete kod kuće u stambenom prostoru(izvod iz Pravilnika koje se djelatnosti mogu obavljati u stambenim prostorijama: Izrada raznovrsnih proizvoda - izrada predmeta za uspomenu i suvenira,izrada umjet- nog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća
 10. Salon za masazu

  Možete otvoriti obrt. Za otvaranje obrta potreban je kurs za masera koji se polaže u obrtničkoj komori. S obzirom da vi imate stručnu spremu veću od propisane vi to ne morate polagati(iz Zakona o obrtu: Članak 10. (1) Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućim visokim obrazovanjem, odnosno osobe s obrazovanjem višim od propisanog Pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.)
 11. Obrt

  Sportske aktivnosti ne mogu biti obrt dok god se ne promijeni Zakon o sportu. Što smatrate pod održavanjem kuća?
 12. Kućna radinost

  Domaću radinost ili sporedno zanimanje ne može obavljati: 1.osoba koja obavlja registriranu samostalnu djelatnost obrta 2. osoba koja obavlja registriranu djelatnost slobodnog zanimanja prema posebnim propisima 3. osoba koja obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje dohodak ili dobit utvrđuje na temelju poslovnih knjiga prema posebnim propisima, a obveznik je poreza na dodanu vrijednost. Provjerite na mirovinskom i zdravstvenom i poreznoj kolika bi Vam bila davanja za mirovinsko i zdravstveno+porez i da li bi Vam se to isplatilo.
 13. skladiste, trgovina

  To je proizvodnja. Znači da ne morate ishoditi rješenje za minimalno tehničke uvjete za trgovinu, jer vama to skladište koristi isključivo za pohranu, manipulaciju i pripremu svojih proizvoda i robe te za daljnju distribuciju. Znači te uvjete mora zadovoljiti netko drugi(registrirani trgovac)koji će prodavati vašu robu.
 14. skladiste, trgovina

  Da li bi Vi proizvodili te suvenire ili bi prodavali tuđe proizvode?
 15. Otvaranje kafića - pomoć molim - koji obrt ?

  Možete otvoriti i obrt na sebe,a zaposliti sestru s obzirom da ona ima stručnu spremu višu od propisane(za kafić ne treba majstorski, dovoljan je kurs u obrtničkoj komori za poslužitelja jela i pića, a ona ima četverogodišnju što je više od prpoisanog)
×