Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  20898
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  201

Sve što je G-man objavio

 1. Ovo sa prijetnjom da će vas pobiti treba prijavitii putem kaznene prijave nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, jedino pripazite na rok prijave, jer istu morate podnijeti u roku 3 mjeseca od same prijetnje. Koliko će vam to riješiti ove druge stvari - ne znam. Glede buke i ostalog - jeste li se obratili predstavniku stanara i zatražili da on porazgovara s njim? Smeta li to i drugim stanarima? Najdrastičnija opcija, ali ujedno i najrjeđe korištena u praksi (jer treba imati opravdane razloge) nalazi se u čl. 97-99. Zakona o vlasništvu i dr. stvarnim pravima.
 2. Procedura otkaza je jednaka kao i kod svakog drugog radnika. Morate imati opravdan razlog (koju vrstu otkaza i iz kojeg razloga znadete sami), ali činjenica da je čovjek prešao 65. godinu života nije opravdan razlog. Dakle, ili je prestala potreba za obavljanjem poslova (poslovno uvjetovan otkaz) ili radnik više ne može izvršavati obveze svog radnog mjesta (osobno uvjetovan otkaz), ili je povrijedio obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem). Jasno, na dispoziciji stoji i izvanredan otkaz, ali za njega morate imati iznimno opravdan razlog.
 3. Naknada odvjetnika nakon presude

  Moja sugestija vam je sljedeća - saznati vrijednost predmeta spora (naznačen je u tužbi), pogledati Troškovnik koji je priložen spisu (uvidom u spis kod suda), i tada sukladno Tarifi provjeriti koliki je stvarni trošak odvjetnika te da li doista odgovara zbroju ovih 15.000,00 kn i 1.000,00 eura pologa. Ako odgovara, onda nemate osnove za potraživanjem troška, ukoliko ne odgovara, onda imate pravo potraživati višak iznad realnog troška odvjetnika. Glede isplate na odvjetnikov račun, to je danas uobičajeno i sigurno ste u punomoći koju ste potpisali ujedno dali odvjetniku i tu ovlast.
 4. Godišnji odmor

  Svaka čast poslodavcu da vodi računa o radniku, ali smatram da ovdje radnik nije zakinut ovakvom odlukom. Plus što ju je i potpisao. Ovo je moje mišljenje, a pokušajte pitati i Ministarstvo, no sumnjam da će vam se javiti, koliko su ažurni (čast iznimkama).
 5. U tom slučaju, mišljenja sam da vam moraju dati ugovor o radu na neodređeno, OSIM ako bi se radilo o zamjeni privremeno nenazočnog radnika (primjerice na dugotrajnom bolovanju) ili nekom drugom, zakonom ili Kolektivnim ugovorom dopuštenom objektivnom razlogu.
 6. Ročište - N.Gradiška u 8 sati

  Nazovite uređujućeg suca, pojasnite situaciju i zatražite pomicanje termina za pola sata ili neki novi termin u vrijeme koje će odgovarati putnom redu javnog prijevoza (da možete stići na vrijeme na raspravu).
 7. Godišnji odmor

  Ovo se može tumačiti i na jednu, i na drugu stranu. Ono što zakon kaže vezano uz tu materiju je čl. 78. st. 3. ZR-a - "Poslodavac koji je radniku iz stavka 2. ovoga članka, prije prestanka radnog odnosa omogućio korištenje godišnjeg odmora u trajanju dužem od onog koji bi mu pripadao, nema pravo od radnika tražiti vraćanje naknade plaće isplaćene za korištenje godišnjeg odmora." Tu se ne radi o takvom slučaju, već o tome da ste mu izdali odluku o GO-u, gdje ste utvrdili, jasno ne znajući u tom slučaju za raskid koji je uslijedio, puni GO. Moje je mišljenje da je radnik ostvario pravo na razmjeran dio GO-a, neovisno o ovoj ranijoj odluci, upravo iz činjenice neznanja za prestanak radnog odnosa koji je uslijedio. Odluka je napravljena u vjeri da do prestanka radnog odnosa neće doći. Da ste mu omogućili korištenje čitavog GO-a, onda vrijedi ovaj stavak iiz zakona, ali ovdje, smatram da je zakon na strani poslodavca. No, moram pitati - jeste li to pitanje riješili u odluci o sporazumnom raskidu? To mi se čini nekako najjednostavnijim rješenjem, tu se preciziraju sve obveze poslodavca, uključujući i onu glede GO-a, to se potpiše i amen. Jasno, radnik dovodi vodu na svoj mlin i vjerojatno će ići s tezom da je poslodavac svojom odlukom njemu dao čitav GO, i da sukladno slobodi ugovaranja ima pravo na puni GO. No, moje mišljenje je da sloboda ugovaranja vrijedi kod onih stvari u radnom odnosu, koje nisu podložne nekoj budućoj neizvjesnosti ili promjeni faktora koji utječu na samu bit odluke.
 8. U ove tri godine produžavanja, jel bilo kakve pauze između ugovora ili je bila konstanta? Radilo bi se o istom radnom mjestu?
 9. Naknada odvjetnika nakon presude

  Imate li kakav pisani trag o ovom dogovoru s odvjetnikom? Ukoliko nemate, potrebno je provjeriti Troškovnik koji je odvjetnik priložio u spis i provjeriti koje je sve radnje obračunao te koliki je ukupni iznos svih tih radnji sukladno Tarifi. Tek tada se može dati neki sud o opravdanosti visine troška. Kolika je bila vrijednost predmeta spora?
 10. Prometna nesreća i pisana obrana

  Vidite ovaj link.
 11. To je, nažalost, posljedica prelaska na novu platformu. Nastojat ćemo ispraviti. Zahvaljujem na uočenome.
 12. Pravo na nužni dio

  Majka odnosno vi i brat, biste mogli potraživati nužni dio iza bake ukoliko ona oporukom sve ostavi svom sinu (vašem ujaku). Ukoliko bi baka i stric sklopili ugovor o DU, isti isključuje nasljedno pravo u cijelosti, uključujući i pravo na nužni dio.
 13. vanknjižno vlasništvo

  Ako razmišljate o kupovini takve stvari - moja sugestija je bolje ne. Ne štiti vas načelo povjerenja u zemljišne knjige, a samim time nema ni zaštite u smislu odgovornosti prodavatelja za pravne nedostatke predmeta kupoprodaje. Doslovce se može desiti da "darujete" novac, s time da do njega više nećete moći doći..
 14. Ograda

  Dakle, potrebno je prvo uskladiti ZK stanje stvarnom, a nakon toga jedna od dvije opcije koje su cijenjeni korisnici već iznijeli.
 15. Ograda

  Morate ovo malo pojasniti - tvrdite da ZK stanje ne odgovara stvarnom? Imate li osnovu za takvu tvrdnju?
 16. godisnji

  Mislim da je zakon jasan.
 17. Jubilarna nagrada i isplata

  Vidite sličnu temu. Ispada da svatko tumači kako hoće.
 18. Ukoliko je račun u potpunosti plaćen, onda sam mišljenja da se ne može potraživati i PDV obzirom u ono vrijeme nisu bili obveznici istog.
 19. Sve usluge su plaćene unaprijed i u potpunosti?
 20. više pitanja na jedan referendum

  Po mom mišljenju, tako bi trebalo biti. Sve OK...
 21. više pitanja na jedan referendum

  Sukladno čl. 9. Zakona, smatram da zapreke nema. No, s druge strane, procedura prikupljanja potpisa bi morala biti odvojena, po mom mišljenju, jer ako sam ja za pitanje A, ne znači nužno da sam i za pitanje B. P.S. Molit ću da ne duplirate teme, jer nam potrebe.
 22. Županiski sud pobio presudu Općinskog suda

  Slažem se, ali trenutno kako je predmet u radu, sa prethodno spomenutim prijedlogom ćete biti odbijeni.
 23. godisnji

  Ne, jer citirani stavak ne pokriva bolovanje. No, ako poslodavac ima dobru volju, može odobriti, zašto ne.
 24. godisnji

  Propali su.
 25. Županiski sud pobio presudu Općinskog suda

  Ako je prošlo tako malo vremena od ukidanja i vraćanja na početak, ne vidim osnovu za podnošenjem prijedloga za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Mogli ste ga isticati ranije tijekom ovih 7 godina, jer RH prosjek je negdje oko 3 godine. Ovaj ponovni postupak trebao bi biti mnogo brže riješen, barem na prvostupanjskoj razini.
×