Jump to content

Liburn

Korisnik
 • Broj objava

  35
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Poskupljenje odvoza smeća od 500-600%

  OK, ne znam kakvu odluku ima ta lokalna zajednica. Nikada nisam dobio rješenje. Uplatnice dolaze već nekoliko godina otkako sam dostavio rješenje o nasljeđivanju nekretnine. Rješenje nisam dobio niti pred ovo poskupljenje od početka godine. Zanimljivo, u lokalnoj zajednici u kojoj živim, odvoz smeća bi trebao čak pojeftiniti, sudeći prema anketnom upitniku koji su dostavili i prema razgovoru u njihovim prostorijama. Što bi u konačnici dovelo do plaćanja gotovo dvostruko manjeg iznosa u zajednici u kojoj živim i stvaram otpad, u odnosu na zajednicu u kojoj ne živim i ne stvaram otpad.
 2. Poštovani, posjedujem drugu nekretninu u kojoj nitko ne živi, odnosno nitko nije prijavljen. Od priključaka ima struju, nema vodu. Do sada sam plaćao 12,5 kuna za odvoz smeća, što je za mene bilo u redu jer sam to smatrao paušalom. Međutim, ovaj mjesec je stigla uplatnica od 67 kuna? Obrazloženo potrebom prilagodbe i unaprijeđenja sustava pružanja javne usluge sukladno obvezama koje nameću zakonski i podzakonski akti (niti jedan stariji od 2017. godine). Zanima me da li sam dužan plaćati odvoz u navedenom iznosu ako tamo nitko ne živi, odnosno nemam priključak na vodu i ako se potrošnja električne energije ne mijenja? Odnosno, da li sam dužan samo plaćati paušal? A posebno me zanima, da li postoji u HR bilo koji zakon koji spriječava tako drastična poskupljenja? Pitam zato što u inozemstvu (npr. Njemačka) nije moguće odjednom poskupiti uslugu, već je to moguće jedino u etapama unutar godine dana. I ne u toliko drastičnom iznosu.
 3. Upravni postupak

  Ima li netko link na novi pravilnik, nisam ga našao. Stavak 3. kaže da čl. 76 ima rok i do godine dana. Ovako se čine da je uredba ta koja je na snazi, umjesto pravilnika.
 4. Upravni postupak

  Samo mi samo stvaraš konfuziju. Člank 87. U roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ministar će donijeti propise iz članka 65. stavka 2. i članka 76. ovoga Zakona.
 5. Upravni postupak

  OK, onda se tako moglo odmah u startu odgovoriti: nije ništa sporno ako je potraživanje za tekuću godinu, odnosno, bilo bi sporno da je unatrag nekoliko godina. Razumijem da više volite kada se čovjek sam potrudi naučiti zakone, ali vidite do kud to može otići: do Ustavnog suda.
 6. Upravni postupak

  Ne znam da li ima, ali sudeći prema Ustavnom sudu, niti jedan pravilnik se ne može koristiti retroaktivno. Da upitam Ustavni sud?
 7. Otplata kredita

  Ne znaju svi, npr. za svog života nikada nisam podigao kredit. Zato i tolika pitanja s moje strane.
 8. Otplata kredita

  Radi se o tome da ne znam da li je moj poznanik podigao potrošački ili stambeni kredit. Zato sam naveo oba zakona. Ali znam da ga je podigao prije 4 godine, tako da naknadu nije moguće izbjeći.
 9. Upravni postupak

  Pravni stručnjaci, molim za komentar. Pogledao sam rješenje, odnosno zakone na koje se poziva. Zakon o općem upravnom postupku nije sporan, ali Zakon o finaciranju vodnog gospodarstva ima zanimljiv rasplet: članak 76. se povezuje na Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda. Međutim, nedavno je jedan drugi pravilnik pao na Ustavnom sudu, jer pravilnici ne mogu imati retroaktivno djelovanje. Znači li to da nije moguće obračunavati i ispostavljati račune retroaktivno u ovom slučaju?
 10. Otplata kredita

  Napisao si: samim izdavanjem kredita. Toga sam se i držao.
 11. Otplata kredita

  Moj komentar se odnosio na potrošaki kredit, a tvoj je na stambeni kredit. Svejedno, kod potrošačkog kredita stoji Članak 29. (1) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na ugovore o kreditu sklopljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka. (2) Odredbe članaka 9., 11., 12., 13. i 17., druga rečenica članka 18. stavka 1. i članak 18. stavak 2., a kojima se propisuju obveze obavještavanja potrošača o promjenama uvjeta ugovora, primjenjuju se i na otvorene ugovore o kreditu sklopljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
 12. Otplata kredita

  Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Prijevremena otplata Članak 26. (1) Potrošač ima pravo u svakom trenutku prijevremeno ispuniti, djelomično ili u cijelosti, svoje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu. U tom slučaju potrošač ima pravo na smanjenje ukupnih troškova kredita iz članka 17. ovoga Zakona, a smanjenje se sastoji od kamata i drugih troškova koji se odnose na preostalo trajanje ugovora o stambenom potrošačkom kreditu. (2) Kreditna institucija ne smije potrošaču naplatiti naknadu za prijevremeno, djelomično ili u cijelosti, ispunjenje svoje obveze iz ugovora o stambenom potrošačkom kreditu. (3) Kreditna institucija dužna je nakon primitka pisanog zahtjeva za prijevremenu otplatu potrošaču bez odgode dostaviti na papiru ili na nekom drugom trajnom mediju informacije potrebne za razmatranje mogućnosti prijevremene otplate. Kreditna institucija u informacijama iz ovoga stavka mora najmanje obuhvatiti kvantificirane posljedice za potrošača koji ispuni svoje obveze prije isteka ugovora o stambenom potrošačkom kreditu i jasno navesti sve pretpostavke koje je primijenila u obradi zahtjeva, a koje moraju biti razumne i opravdane.
 13. Otplata kredita

  Koliko vidim, naknada se plaća samo u slučaju fiksne kamatne stope (potrošački kredit).
 14. Otplata kredita

  Zakon o potrošačkom kreditiranju Prijevremena otplata (1) Potrošač ima pravo u svakom trenutku ispuniti djelomice ili u cijelosti svoje obveze iz ugovora o kreditu. U tom slučaju ima pravo na smanjenje ukupnih troškova kredita, a smanjenje sastoji se od kamata i drugih troškova koji se odnose na preostalo trajanje ugovora o kreditu. (2) U slučaju prijevremene otplate kredita vjerovnik ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu za moguće troškove izravno povezane s prijevremenom otplatom kredita, pod uvjetom da je kredit prijevremeno otplaćen u razdoblju tijekom kojega se primjenjivala fiksna kamatna stopa. (3) Iznos naknade iz stavka 2. ovoga članka ne smije premašiti 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje od godinu dana. Ako je to razdoblje kraće od godine dana, iznos naknade ne smije premašiti 0,5% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje. (4) Naknada iz stavka 2. ovoga članka ne plaća se: a) ako se otplata izvršava prema ugovoru o osiguranju koje je jamstvo otplate kredita, b) ako se radi o dopuštenom prekoračenju ili c) ako je kredit otplaćen u razdoblju tijekom kojega nije određena fiksna kamatna stopa. (5) Vjerovnik može tražiti naknadu iz stavka 2. ovoga članka samo pod uvjetom da iznos prijevremene otplate premašuje 75.000,00 kuna unutar 12 mjeseci. (6) Iznos naknade iz stavka 3. ovoga članka ne smije prelaziti iznos kamata koje bi potrošač platio tijekom razdoblja između dana prijevremene otplate kredita i dana prestanka ugovora o kreditu.
 15. Otplata kredita

  Prije bi rekao da je to bilo: ako prođe, prođe. Zato me zanima zakon, odnosno što da prenesem poznaniku. Odmah sam mu rekao da kamata otpada, ali nisam znao na koji zakon da se povežem.
×