Jump to content

IvancicaMargareta2013

Korisnik
 • Broj objava

  15
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Tabularna izjava

  Može li mi netko objasniti kako izgleda postupak preuzimanja tabularne isprave od javnog bilježnika? Naime, kupac mi nije isplatio cjelokupan iznos za kupnju nekretnine do određenog datuma, (a to je bio uvjet izdavanja tabularne). Javni bilježnik mi kaže da će mi predati tabularnu, ali mi nije konkretno rečeno na koji način. Na što trebam obratiti pažnju prilikom preuzimanja; da li će se pisati neki zapisnik da je meni kao prodavatelju predao deponiranu tabularnu. (Nadam se da se kupac ne može u ZK pojaviti sa nekom falšanom tabularnom).
 2. "Članak 3 Kupoprodajna cijena za nekretninu iz čl. 1 ovog Ugovora iznosi xx,00 kuna (xx kuna) po m2, odnosno ukupno ,00 kuna (slovima: kuna). Kupac isplaćuje kupoprodajnu cijenu za nekretnine iz članka 1. na račun prodavatelja xx xx, OIB xxx kod xxx banke d.d. Iban xxxxx. Kupoprodajna cijena će se isplatiti u 3 jednaka obroka svakih 45 dana i to: - Na dan zaključenja Ugovora xx.xx kuna (slovima: xxx kuna); - Dne 1. listopada 2019. godine xx.xx kuna (slovima:), te - Dne 02. prosinca 2019. godine xx.xx kuna (slovima: x kuna), na koji dan i isplatom cijele ugovorene kupoprodajne cijene Prodavatelj predaje kupcu tabularnu ispravu." Da li bi bilo uobičajeno dodati ovakvo nešto: Ukoliko kupac ne izvrši uplatu naprijed označenog iznosa na račun prodavatelja u ugovorenim rokovima smatrati će se da je odustao od kupnje a ugovor će se raskinuti bez posebne pismene obavijesti Prodavatelja, bez ikakvog prava na povrat. ________________________ Članak 5 Umjesto: "Prodavatelj jamči kupcu da su prodane nekretnine opisane u Članku 1. ovog Ugovora vlasništvo prodavatelja i potvrđuje da nema nikakvih uknjiženih i ne uknjiženih tereta." da piše ovo: Ugovorne stane suglasno utvrđuju da u zemljišnim knjigama, na dijelu nekretnine koja je predmet ove prodaje, nema upisanih tereta te da ne postoje bilo kakva prava trećih osoba koja na bilo koji način ograničavaju prava Kupca. Prodavatelj jamči Kupcu da nekretnina nije opterećena nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima _____________________ Članak 7. Umjesto "Kupac se obvezuje snositi sve troškove pisanja ugovora i ovjere ovog Ugovora te plaćanje porez na promet nekretnina kao i troškove uknjižbe." da piše ovo: Poreze po ovom kupoprodajnom ugovoru, kao i troškove vezane uz prijepis prava vlasništva, trošak ovjere potpisa kod javnog bilježnika i trošak uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, snositi će Kupac. Kupac je dužan ovaj Ugovor o kupoprodaji prijaviti Preznoj upravi u zakonskom roku i platiti porez na promet nekretnina sukladno rješenju Porezne uprave ________________________ Članak 8 Ugovor je zaključen u 2 (dva) jednaka primjerka, a Prodavatelj ovjerava potpis kod javnog bilježnika. Da li broj ugovora koji se izrađuje dovoljan, ne bi li trebalo biti navedeno više komada prema info sa https://gov.hr/print.aspx?id=155&url=print Po jedan primjerak ugovora: ostaje prodavatelju ostaje kupcu ostaje javnom bilježniku predajete u zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda pri prijedlogu upisa vlasništva predajete u poreznu upravu pri prijavi poreza na promet nekretninama predajete banci ako kupujete nekretninu kreditom. _________________________ Da li je potrebno dodati: Članak 9. Odnosi između ugovornih strana koji nisu regulirani ovim Ugovorom rješavat će se po postojećim važećim propisima. Sve nastale sporove će rješavati sporazumno, a ukoliko se spor ne može riješiti sporazumno ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u ???? Kako se definira nadležnost suda, da li prema mjestu gdje se sastavlja ugovor, mjestu gdje je prijavljen kupac ili prodavatelj, mjestu gdje je nekretnina ili.?....
 3. Obzirom na naslov teme, imam pitanje da li je ovo uobičajen postupak kod tabularne isprave, da se tabularna isprava deponira kod javnog bilježnika? "Tabularnu ispravu Prodavatelj deponira kod javnog bilježnika kod kojeg je ovjeren ovaj Ugovor."
 4. Ako netko može dati komentar da li je ovaj prijedlog u redu, bili bi zahvalni: Mi smo primjetili sljedeće: (pa molimo komentare) - kakav članak dodati obzirom da nigdje ne piše, ako se ne izvrši isplata navednih rata - treba li pisati kako će se dokazati da je izvršena uplata na račun Prodavatelja, - nema članka o nadležnosti suda u slučaju spora - ima li nekih zapreka zato što je direktor iz inozemstva izgled prijedloga ugovora Prodavatelj, Adresa OIB-, br. osobne iskaznice PU x i Kupac d.o.o. adresa, OIB: zastupan po direktoru xxx iz Tuzle, Bosna i Hercegovina, Adresa, OIB: kao kupac s druge strane (dalje: kupac ) zaključuju dana xx. rujna 2019. godine u xxx slijedeći: KUPOPRODAJNI UGOVOR Članak 1. Prodavatelj OIB- prodaje cijeli svoj suvlasnički omjer, a kupac, OIB: kupuje nekretnine prodavatelja kako slijedi : -upisane u zk.ul.xx k. o. xx Neko Mjesto i to : *kč. br. 8202 Špela, oranica od xxx m2. Članak 2. Kupoprodajna cijena za nekretninu iz čl. 1 ovog Ugovora iznosi xx,00 kuna (xx kuna) po m2, odnosno ukupno ,00 kuna (slovima: kuna). Kupac isplaćuje kupoprodajnu cijenu za nekretnine iz članka 1. na račun prodavatelja xx xx, OIB xxx kod xxx banke d.d. Iban xxxxx. Kupoprodajna cijena će se isplatiti u 3 jednaka obroka svakih 45 dana i to: - Na dan zaključenja Ugovora xx.xx kuna (slovima: xxx kuna); - Dne 1. listopada 2019. godine xx.xx kuna (slovima:), te - Dne 02. prosinca 2019. godine xx.xx kuna (slovima: x kuna), na koji dan i isplatom cijele ugovorene kupoprodajne cijene Prodavatelj predaje kupcu tabularnu ispravu. Članak 3. Nakon isplate cijele kupoprodajne cijene Prodavatelj će kupcu izdati valjanu tabularnu ispravu da bi temeljem ovog Ugovora izvršio uknjižbu prava vlasništva na nekretninama označenim u čl. 1. ovog Ugovora na svoje ime, bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja. Tabularnu ispravu Prodavatelj deponira kod javnog bilježnika kod kojeg je ovjeren ovaj Ugovor. Članak 4. Kupac stupa u posjed nekretnina iz članka 1. ovog Ugovora danom potpisa ovog ugovora i preuzima nekretnine u viđenom stanju. Članak 5. Prodavatelj jamči kupcu da su prodane nekretnine opisane u Članku 1. ovog Ugovora vlasništvo prodavatelja i potvrđuje da nema nikakvih uknjiženih i ne uknjiženih tereta. Članak 6. Ugovorne stranke prihvaćaju sve odredbe Ugovora i u znak toga isti vlastoručno potpisuju uz ovjeru potpisa prodavatelja. Članak 7. Kupac se obvezuje snositi sve troškove pisanja ugovora i ovjere ovog Ugovora te plaćanje porez na promet nekretnina kao i troškove uknjižbe. Članak 8. Ugovor je zaključen u 2 (dva) jednaka primjerka, a Prodavatelj ovjerava potpis kod javnog bilježnika. U xxxi, 02. rujna 2019. godine PRODAVATELJ: KUPAC: _______________________ ______________________ xxx xxx, direktor
 5. Obzirom da kupac kupuje više zemljišnih parcela u okrugu, da li je uobičajeno u ugovoru mozda naglasiti da se moje zemljište na neki način obilježi (obzirom da će sve postati ravna ploča, do neprepoznatljivosti od sadašnjeg stanja) do zadnje isplate?
 6. Uf, ako mozete malo pojasniti laiku. (uspostava mirog posjeda??, moze li se od toga kako zastiti u ugovoru?....)
 7. Poštovani forumaši, i meni najviše odgovara ova tema , onom što želim pitati. Interesira me sto napraviti u slučaju: Prodajem komadić zemlje vlasništvo 1/1, upisan kao oranica. Kupac je zainteresiran za kupnju; usmeni dogovor je ovakav: isplata na 4 rate prva rata odmah, ostale svakih 30 dana, kod plaćanja posljednje rate prijenos prava vlasništva. Kupac nakon plaćanja prve rate, želi odmah koristiti oranicu i zasaditi kulturu. Da li ja kao prodavatelj u ovom slučaju mogu imati problema...? Na što treba obratiti pažnju u ugovoru (predugovoru) . Unaprijed hvala na savjetima
 8. Darovni ugovor, ostavinska, stvari u stanu, tekući račun

  Stan je bračna stečevina i kćer živi u njemu od rođenja. Znači na ostavinskoj se stan neće spominjati, a tužba može biti i prije ostavine ako se odluči za to. Ima li kćerkin suprug kakva prava na stan, obzirom da i on tu živi i ulaže gotovo 30 godina.
 9. Prijateljici (jedinici) je prije tri godine, otac darovnim ugovorom darovao stan. Svi (i prijateljičin suprug) žive u tom stanu zajedno gotovo 30 godina. Majka joj je bila upoznata s darovinm ugovorom. Odmah po ovjeri ugovora upisala se u zemljišne knjige. Majka se u međuvremenu teže razbolila, te se uslijed fizičke boli promijenila i psihički. Već ranije naglašen ego dodatno se povećao. Kćer sa suprugom vodi brigu o roditeljima koji su u osamdesetim godinama života, ali ne na kraljevski zahtjevan način na koji bi to majka po novonastaloj situaciji (sukladno bolesti) željela (a taj način bi bio 24 sata na raspolaganju, bez kćerinog prava na život). Otac je prosječnih zahtjeva i zadovoljan sa svime. Kćer, kao i majka imaju punomoć na očev račun u banci više od 20 godina. POsljednjih 15 godina kćer i suprug su kompletno preuzeli plaćanje režija i održavanje stana. Majka u svojoj bolesti (kćer joj predlaže da razmisli o smještaju u dom obzirom na njenu zahtjevnosti i na zdravstveno stanje), bez dogovora ni sa ocem ni sa kćeri, počinje posljednjih godina nasjedati na preprodavače, promjene operatera el. energije, telefona i sl. ,bankarska ulaganja koja ne razumije sa sredstvima očeva računa. Kćer s namjerom da spriječi daljnje radnje takve vrste, prebaci dio novaca sa očevog računa na svoj račun (uz očevo znanje, i ta sredstva ne koristi). Taj potez je jako uznemirio majku. U svojoj ljutnji počela je negirati i da nije bila upoznata da je darovni ugovor potpisan (kćeri jedinici koju je do nedavno obožavala). Nedavno je preminuo otac. Majka je odmah nakon smrti prebacila sva akumulirana sredstva s očevog računa na svoj račun. Kroz neko vrijeme će i ostavinska rasprava. Da li će javni bilježnik spominjati darovni ugovor ili ne? Da li je taj ugovor ili darovani stan predmet ostavinske rasprave obzirom da je darivanje bilo prije tri godine? U darovnom ugovoru nisu spominjane nikakve stvari iz stana (kojih zapravo pokojnik nije ni imao (osim sitnica, obuće i odjeće), obzirom da je kćer stan preuredila i namjestila prije 10 godina) da li će se spominjati stvari?. Može li majka osporiti darovni ugovor? Da li će račun sa 0 kn biti predmet rasprave kao i neisplaćena mirovina za mjesecu kojem je otac umro.
 10. Prijavila bi oca kao uzdržavanog člana (pomažem mu koliko mogu), obzirom da ima manje prihode od 15000 godišnje. Međutim, ne znam gdje mogu provjeriti da li već netko koristi taj odbitak sebi za poreznu olakšicu (npr. sestra ili šogor) . Otac ne zna taj podatak, a sa ostatkom obitelji nismo u dobrim odnosima da možemo razgovarati o tome. Da li se to može vidjeti u očevom, e građaninu, iako smo gledali pa ne vidimo isti podatak. Hvala
 11. jeste li me nešto pitali, obrisala mi se poruka?

×