Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Totalna Parezija

Korisnik
 • Broj objava

  75
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Vraćanje pologa od najma stana nakon kupnje stana

  Kratko i jasno - u pravu ste. Zaprijetite im da ćete ih tužiti. Ako su imalo razumni vratit će Vam tih 2.000 kuna, jer bi im sudski troškovi mogli biti znatno veći.
 2. oporuka bez svjedoka

  Da ne otvaram novu temu, dižem iz pepela ovu staru skoro 12 godina, ali svježe izguglanu. Imam samo jedno pitanje: da li je još uvijek na snazi odredba ZN-a koja propisuje da oporuka koja nije vlastoručno napisana, kako bi bila valjana, mora biti potpisana od strane dva svjedoka? (situacija je ovakva: jedan od sunasljednika na ostavinsku raspravu donijet će oporuku koja je pisana na računalu, odnosno ispisana na printeru, te koju je ostaviteljica vlastoručno potpisala, ali na oporuci nema potpisa niti jednog svjedoka, iz razloga što svjedoci i nisu bili prisutni). Pretpostavljam da je predmetna oporuka ništetna. (?)
 3. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Hvala na informaciji, dobro je znati. Istjerat ću to do kraja, mada izgleda da neće ići glatko.
 4. Pitanje vezano za šumsku krađu i krivotvorenje potpisa

  Poštovani Željac, iskreno se radujem Vašem uspjehu i čestitam na upornosti!
 5. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Evo, ne budi lijen - ovo je fotografija tužbe koju sam priložio MUP-u uz dopunu zahtjeva.
 6. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Opet vas izvještavam o predmetu tj. o tome kako stvari (ne) teku: 27.8. policijskoj upravi sam podnio zahtjev za dostavu podataka. Točno 27.9. (dakle, posljednjeg dana tridesetodnevnog roka) u poštanskom sandučiću sam našao dopis PU-a koji nije poslan poštom, već je očito da ga je netko osobno dostavio i ubacio u sandučić - možda se radi o pukoj koincidenciji, a možda je netko i namjerno čekao posljednji dan roka. (?) Predmetni dopis PU (anonimizirani) ovdje vam dostavljam kao prilog/fotografiju. Ukratko, u odgovoru na moj zahtjev piše da je uvidom u zahtjev vidljivo da je zahtjevu priložena privatna tužba "iz koje nije razvidno da je zaprimljena na Općinskom sudu u Rijeci", te da zahtjev nadopunim dostavljanjem dokaza da je tužba zaprimljena. Da pojasnim - zahtjevu sam priložio fotokopiju privatne tužbe iz koje stvarno nije vidljivo da je na sudu zaprimljena jer tužbu nisam osobno odnio na sud, već sam je predao preporučenom poštom. Smatram da je ovakvo "tjeranje maka na konac" nepotrebno - ako sam se potrudio napisati tužbu na nekoliko stranica (ne radi se o nekakvoj brljotini već o kvalitetnom tekstu) onda sam je vjerojatno i predao sudu. Uostalom, ne mogu imati dokaz da je predana ako sam je poslao poštom - povratnicu imam, ali to ne dokazuje da sam poslao upravo to, a ne nešto deseto. Ne budi lijen - istog dana, dakle 27.9., otišao sam na sud, u kaznenu pisarnicu, i tamo izvršio uvid u spis. Nisu mi dali da fotokopiram spis, ali dali su mi da ga fotografiram. Na fotografiji se točno vidi moja tužba i pečat suda na kojem točno piše kad je podnesak zaprimljen. Istog dana, 27.9., policijskoj upravi sam predao novi podnesak, kao dopunu starog, uz fotografiju na sudu pečatirane/zaprimljene tužbe. Danas je 27.10., prošlo je, dakle, mjesec dana od dopune zahtjeva, odnosno dva mjeseca od prvog zahtjeva, a još nisam ništa dobio. Čovjek izgubi volju da se uopće bavi bilo čime - nije to državna tajna, to je podatak koji pola Hrvatske može dobiti poluilegalno (dovoljno je da poznaju nekoga u MUP-u tko ima pristup tim podacima), to mogu vjerojatno i sam, ali ovo je stvarno primjer presporog rada državne uprave. Što uopće mogu - podnijeti tužbu upravnom sudu? Tuženik će, nažalost, biti MUP, a ne neke konkretne sosobe koje ne rade svoj posao. OK, dobit ću na kraju od MUP-a podatak, makar preko upravnog suda, ali trebalo bi istražiti što se to unutar MUP-a (ne) događa pa da je to tako sporo. Unutarnja kontrola? Sad samo čekam da mi napišu "Poštovani, fotografija tužbe nije dostatna, trebate imati presliku tužbe". Editirao moderator
 7. Putni troškovi - do koliko kilometara?

  Ima li osoba koja se prima u državnu službu u mjestu različitom od mjesta njenog prebivališta pravo na naknadu putnih troškova, i kako se oni računaju? Pretpostavljam da se priznaju samo troškovi za određenu kilometražu...? Koji propisi reguliraju to područje?
 8. Doneseno je rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme i objavljeno je na web stranicama Ministarstva uprave. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranicama. Čelnik tijela u koji se kandidat prima donijet će rješenje o rasporedu na radno mjesto po izvršnosti rješenja o prijemu u državnu službu. Zanima me kad nastupa izvršnost rješenja o prijemu u državnu službu? Već nakon osam dana (u trenutku kad se dostava smatra bavljenom), ili nakon što se dostava smatra obavljenom počinje teći novi rok za izvršnost?
 9. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Samo da vas informiram - službenice u pisarnici policijske uprave rekle su mi da u praksi primaju takve zahtjeve, uz uvjet da se naglasi pravni interes podnositelja. Podnesak s navedenim pravnim interesom predao sam 27.8. (sutra su točno tri tjedna), ali još uvijek čekam odgovor.
 10. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Da, danas je sto puta lakše pronaći takav podatak nego prije dvadesetak godina, ili možda čak desetak godina. Ali trebao bi postojati neki institucionalizirani način - redovni put - za pribavljanje takvog podatka. Čudim se sebi kako nešto toliko bazično već ne znam, a odgovor se krije vjerojatno upravo u činjenici da sam svaki put kad mi je sličan podatak trebao do njega uspijevao doći metodama koje ste naveli. (privatnu tužbu sam već podnio, kako bi bila unutar roka - nisam od suda zatražio da sam pribavi te podatke jer nisam znao postoji li za to pravna osnova, ali sam se obvezao da ću ih naknadno dostaviti u podnesku kojim dopunjujem tužbu) Probat ću preko MUP-a.
 11. Što nakon smrti zaštićenog najmoprimca?

  Koje godine se unuka preselila kod bake, a kad je točno uvrštena u ugovor kao član obiteljskog domaćinstva?
 12. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Hvala. Da ne otvaram novu temu, pitat ću tu - ionako se radi o istom predmetu. Poznat mi je identitet počinitelja klevete (ime i prezime i grad u kojem živi), ali nemam niti jedan drugi podatak (adresa, OIB...) Postoji li neki legalni put da saznam osobne podatke počinitelja, kako bi tužba bia potpuna? Možda se MUP-u može podnijeti takav zahtjev...?
 13. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Hvala. Iz ovoga proizlazi da rok traje do 16.8., ali volio bih da mi to netko baš potvrdi, da ne ispadne da sam pogrešno interpretirao odredbu. Zbunjuje me ono "a ako se zbrajaju dani, kao mjesec se računa trideset dana". Kad se zbrajaju dani? To ovdje očito nije slučaj (kod klevete), piše u čl. 61. samo "u roku od tri mjeseca od dana...".
 14. Nadam se da netko pouzdano zna sljedeće: prema čl. 61. ZKP-a rok za podnošenje privatne tužbe za kaznena djela protiv časti i ugleda je "tri mjeseca". E sad, kako se to računa? Da li to znači 90 dana ili se u obzir uzimaju cijeli mjeseci? Kleveta je počinjena 16.5., 90 dana je 14.8., a nadam se da je rok 16.8.? Hvala, hitno je!
 15. Radno vrijeme - obvezuje li obrtnika?

  Mora li obrtnik (npr. frizerski salon) poštovati oglašeno radno vrijeme, ili je slobodan po svom nahođenju zatvarati i otvarati radnju kad želi? Jesu li propisane neke kazne ako se utvrdi da nije poštovao radno vrijeme? (u jednom društvu vodili smo raspravu o "privatnim" poslovima - neki misle da je to privatni posao i da je posljedično odluka o radnom vremenu privatna stvar pojedinca, a drugi da i privatni posao, čim uđe u javnu sferu, podliježe javnoj regulaciji) Meni je logično da obrtnik, npr. frizerski salon, mora raditi u skladu s radnim vremenom i da ga se može kazniti ako nekakav inspekcijski nadzor utvrdi da to nije bio slučaj.
×