Jump to content

Totalna Parezija

Korisnik
 • Broj objava

  68
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Putni troškovi - do koliko kilometara?

  Ima li osoba koja se prima u državnu službu u mjestu različitom od mjesta njenog prebivališta pravo na naknadu putnih troškova, i kako se oni računaju? Pretpostavljam da se priznaju samo troškovi za određenu kilometražu...? Koji propisi reguliraju to područje?
 2. Doneseno je rješenje o prijemu u državnu službu na određeno vrijeme i objavljeno je na web stranicama Ministarstva uprave. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranicama. Čelnik tijela u koji se kandidat prima donijet će rješenje o rasporedu na radno mjesto po izvršnosti rješenja o prijemu u državnu službu. Zanima me kad nastupa izvršnost rješenja o prijemu u državnu službu? Već nakon osam dana (u trenutku kad se dostava smatra bavljenom), ili nakon što se dostava smatra obavljenom počinje teći novi rok za izvršnost?
 3. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Samo da vas informiram - službenice u pisarnici policijske uprave rekle su mi da u praksi primaju takve zahtjeve, uz uvjet da se naglasi pravni interes podnositelja. Podnesak s navedenim pravnim interesom predao sam 27.8. (sutra su točno tri tjedna), ali još uvijek čekam odgovor.
 4. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Da, danas je sto puta lakše pronaći takav podatak nego prije dvadesetak godina, ili možda čak desetak godina. Ali trebao bi postojati neki institucionalizirani način - redovni put - za pribavljanje takvog podatka. Čudim se sebi kako nešto toliko bazično već ne znam, a odgovor se krije vjerojatno upravo u činjenici da sam svaki put kad mi je sličan podatak trebao do njega uspijevao doći metodama koje ste naveli. (privatnu tužbu sam već podnio, kako bi bila unutar roka - nisam od suda zatražio da sam pribavi te podatke jer nisam znao postoji li za to pravna osnova, ali sam se obvezao da ću ih naknadno dostaviti u podnesku kojim dopunjujem tužbu) Probat ću preko MUP-a.
 5. Što nakon smrti zaštićenog najmoprimca?

  Koje godine se unuka preselila kod bake, a kad je točno uvrštena u ugovor kao član obiteljskog domaćinstva?
 6. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Hvala. Da ne otvaram novu temu, pitat ću tu - ionako se radi o istom predmetu. Poznat mi je identitet počinitelja klevete (ime i prezime i grad u kojem živi), ali nemam niti jedan drugi podatak (adresa, OIB...) Postoji li neki legalni put da saznam osobne podatke počinitelja, kako bi tužba bia potpuna? Možda se MUP-u može podnijeti takav zahtjev...?
 7. Kleveta - rok za podnošenje privatne tužbe - HITNO

  Hvala. Iz ovoga proizlazi da rok traje do 16.8., ali volio bih da mi to netko baš potvrdi, da ne ispadne da sam pogrešno interpretirao odredbu. Zbunjuje me ono "a ako se zbrajaju dani, kao mjesec se računa trideset dana". Kad se zbrajaju dani? To ovdje očito nije slučaj (kod klevete), piše u čl. 61. samo "u roku od tri mjeseca od dana...".
 8. Nadam se da netko pouzdano zna sljedeće: prema čl. 61. ZKP-a rok za podnošenje privatne tužbe za kaznena djela protiv časti i ugleda je "tri mjeseca". E sad, kako se to računa? Da li to znači 90 dana ili se u obzir uzimaju cijeli mjeseci? Kleveta je počinjena 16.5., 90 dana je 14.8., a nadam se da je rok 16.8.? Hvala, hitno je!
 9. Radno vrijeme - obvezuje li obrtnika?

  Mora li obrtnik (npr. frizerski salon) poštovati oglašeno radno vrijeme, ili je slobodan po svom nahođenju zatvarati i otvarati radnju kad želi? Jesu li propisane neke kazne ako se utvrdi da nije poštovao radno vrijeme? (u jednom društvu vodili smo raspravu o "privatnim" poslovima - neki misle da je to privatni posao i da je posljedično odluka o radnom vremenu privatna stvar pojedinca, a drugi da i privatni posao, čim uđe u javnu sferu, podliježe javnoj regulaciji) Meni je logično da obrtnik, npr. frizerski salon, mora raditi u skladu s radnim vremenom i da ga se može kazniti ako nekakav inspekcijski nadzor utvrdi da to nije bio slučaj.
 10. Pripremno ročište i dokazi

  Da pitam još nešto, kad smo već tu Nije pravno pitanje, ali ima veze s praksom postupanja sudova, pa iskusni sigurno mogu odgovoriti. Koliko vremena u pravilu prođe od dana podnošenja tužbe (u parničnom postupku) do donošenje rješenja kojim sud tuženika poziva da dostavi pisani odgovor na tužbu? Naime, u mom slučaju od dana kad je tužitelj tužbu predao do dana kad je sud donio rješenje kojim mene kao tuženika poziva na dostavu pisanog odgovora na tužbu, prošlo je 12 dana, i to samo 6 radnih dana. Imam li razloga sumnjati da sudac u ovom predmetu postupa brže nego što je uobičajeno? Ako je tako možda je pristran, pa bih tražio njegovo izuzeće.
 11. Pripremno ročište i dokazi

  Puno hvala
 12. Punomoć za zastupanje

  Primio sam tužbu, u svojstvu tuženika - parnični postupak - ali među prilozima nema punomoći za zastupanje tužitelja, mada tužbu potpisuje odvjetnik ("tužitelj pp"). Mora li se i punomoć, uz ostale priloge, dostaviti tuženiku? Imam li razloga vjerovati da odvjetnik nema urednu punomoć za zastupanje? Hvala.
 13. Pripremno ročište i dokazi

  Ne nadovezujem se na gornju temu - tražio sam pojam "pripremno ročište" i pronašao ovo, pa nastavljam ovdje da ne otvaram novu temu. Primio sam tužbu i rješenje kojim mi sud nalaže da u roku od 30 dana dostavim odgovor na tužbu. U rješenju se ne spominje pripremno ročište. Mislio sam da je sve u redu i da će pripremno ročište biti zakazano nakon što dostavim odgovor na tužbu. Još uvijek tako mislim, ali zbunjuje me što sam na više mjesta pročitao kako se pripremno ročište zakazuje odmah. Zbunjuje me i odredba čl. 284. st. 4. ZPP-a u kojoj piše da će sud u pozivu "uvijek odrediti i pripremno ročište". U st.2. istog članka stoji da "sud može iznimno odmah zakazati pripremno ročište". Zanima me da li se u pravilu pripremno ročište saziva prije nego što tuženik dostavi odgovor na tužbu, ili tek nakon toga? Pripremno ročište mi je važno jer se nakon zaključenja prethodnog postupka više ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. Ne bi bilo dobro da je pripremno ročište zakazano, a da o tome nisam obaviješten. Ako je sve u redu, tj. ako će pripremno ročište tek biti zakazano, imam još jedno pitanje: moram li se u odgovoru na tužbu dotaknuti baš svih činjenica i predložiti baš sve dokaze, ili nešto mogu ostaviti i za pripremno ročište? Ako je pripremno ročište dio prethodnog postupka, a činjenice i dokazi mogu se iznositi/predlagati do kraja prethodnog postupka, to znači da odgovor na tužbu može biti koncizan i da ništa ne propuštam ako neke stvari izostavim iz odgovora na tužbu i ostavim ih za pripremno ročište...?
 14. Prijatelj nema dozvolu za držanje oružja, niti ju je ikad imao. Oružje ga ne zanima. Njegov otac imao je pištolj iz drugog svjetskog rata (trofejno oružje). Otac je umro, a prijatelj je jedini zakonski nasljednik. Oporuke nema. Prijatelj želi naslijediti očev pištolj i legalno stupiti u njegov posjed. Što mu je činiti? Rekli su mu (navodno mu je tako rekao javni bilježnik) da on mora očev pištolj predati policiji, te da tek nakon toga javni bilježnik na ostavinskoj raspravi može donijeti rješenje o nasljeđivanju. Meni to ne izgleda logično. Ja mislim da je pitanje nasljeđivanja odvojeno od pitanja prava na posjed oružja temeljem dozvole za njegovo držanje. Mislim da prijatelj može pristupiti na ostavinsku raspravu i izjaviti da se prihvaća nasljedstva, koje uključuje i predmetno oružje, nakon čega bi javni bilježnik trebao donijeti rješenje o nasljeđivanju, neovisno o tome što nasljednik nema/ima dozvolu za držanje oružja. Nakon takvog rješenja prijatelj bi mogao pokrenuti postupak za izdavanje dozvole za držanje. Možda nisam u pravu, zna li netko nešto o ovome...? Budući da se ovdje miješaju nasljedno i upravno pravo, objavit ću post u obje kategorije.
 15. Porezna zastara

  3.5.2018. stiglo je rješenje tijela jedinice lokalne samouprave kojim je razrezan porez na kuću za odmor, i to za godine 2015., 2016. i 2017. Pretpostavljam da zastara nije nastupila ni za jednu od navedenih godina, jer teče od isteka godine na koju se odnosi, a prema Općem poreznom zakonu rok zastare je 6 godina...?
×