Jump to content

frenki zg

Korisnik
 • Broj objava

  505
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je frenki zg objavio

 1. Nasljedstvo

  Neka ga prijavi,za -prevaru. Prevara, nastupa od momenta,kad ste shvatili da ste,prevareni. Izjava sa potpisima, i bez ovjere je važeča. Što se tiče - pretnje i pištolja, niste napisali,dali za isti ima i dozvolu , i da ima, možete ga prijaviti, za prijetnju.
 2. nadoknada za troškove odvjetnika

  Za predpostaviti je, da ste iz Ostavine,i vi i vaš brat ostvarili određenu financijsku korist. Sami, kažete,da ste Vi,angažirali svog odvjetnika, što znači da ga vi i plača te. Za broj ročišta nisu odgovori odvjetnici, več tijek postupka. Brat je platio svog , a vi svog odvjetnika,tako da bi traženje, da vam vaš brat izmiri dio odvjetničkih troškova, bilo suvišno. Kad,Sud to odredi,,onda to možete i imate pravo tražiti.
 3. Kupovina robe u Eu prodaja u Hr

  P.S - Što se tiče,Garancije, i rezervnih dijelova - to je prepušteno .- Tržištu. Što u prijevodu znači - Ako , kupac želi kupiti proizvod, na kojega nema Garanciju, i za kojega u Cijeloj Državi, nema Ovlaštenog Servisera,, neka to slobodno i uradi. Ali, je dužan, na traženje kupca - objasniti , da nema garancije ni ovlaštenog servisera,,a na kupcu je tad, da odluči, dali če kupiti proizvod ili neče. Možda to zvuči, malo čudno, ali , tolika je konkurencija, da kupci sa time nisi zakinuti, a, u pravilu, takvi proizvodi su, i do 3 puta jeftiniji -pa tko voli, nek izvoli, Za proizvode, od Pegle do Automobila, tako je regulirano, a - proizvođačima - uvoznicima- je ostavljeno slobodno tržište, a to u prijevodu znači - Borite se za Kupca - Cijenom - Garantnim rokom što dužim - što večom mrežom servisera,, a to če se u konačnici odrazit na prodaju određenog Proizvoda. Tko ima bolje navedene uvjete - Više če i Prodati.
 4. Kupovina robe u Eu prodaja u Hr

  Staro, ne odgovoreno Pitanje iz 2017.g, - pa možda nekome Odgovor i pomogne. OBRT-i, se inače ne bave >čistim< Uvozno - izvoznim poslovima, iako imaju na to pravo. OBRT,u biti, Uvoz ili Izvoz koristi, samo u dijelu svoga poslovanja. Na primjer, - ima te Pržionicu Kave - u tom slučaju, Uvozi te Sirovinu za Svoje Potrebe.,ili ima te Stolarsku radnju, i Kupac vam je iz Inozemstva. , dat vi Izvozite svoj vlastiti Proizvod. Ili se bavite - Doradom ili prevedeno, Uvozite - polu proizvod - dovšite ga do ugovorene razine,i izvozite, nazad, od koga ste Uvezli, ili po Ugovoru, Trečem proizvođaču, koji radi - Završni Proizvod. U,praksi, se OBRT ne koristi, za čisti Uvoz i Distribuciju ,dali po Vele-prodajama ili direktno - Maloprodajnim Trgovcima. Način Plačanja Uvežene Robe ili Sirovine - uz,Kunski,ima te i Devizni Račun (tako je, nekad bilo ), ugovorenu nabavnu Cijenu Dobavljaču plačate na način da određena Kunska sredstva, -Konverzirate u Valutu Zemlje Dobavljača,, ta sretstva se prebace na vaš Devizni račun i izvrši plačanje. Kad naručena Roba stigne na Carinu - Špediter obavi svoj posao, plati te što treba - Dali ima - Carina - Carinski Troškovi - prelevman ili Trošarina, - sve ovisi -što uvozite. Prilikom pravljenja Prodajne Cijene, Knjigovođa vam izračuna sve troškove, koji opterečuju uvezenu, robu, od več nabrojanog - ima te i prijevoz i PDV. - tad vam se izračuna Stvarna cijena robe, kad se uračunaju svi prateči troškovi. E, sad dalje je sve - svoja priča - Dali se roba - dorađuje -prerađuje - ili ide direktno u prodaju. Web - šop - to je samo - Način prodaje robe,,i on nije ni u povlaštenom a niti u podređenom položaju. na standardni način prodaje, kad su u pitanju - Državna davanja. Web -šop je, večinom predviđen,,to se odnosi i van RH. - za prodaju, Robe koja nije ,kako bi pojasnio,,za >Svakodnevnu< potrebu, več za Specifične vrste Artikala, čija prodaja, da Otvorite Trgovinu na - naj atraktivnijoj lokaciji,- Ista, ne bi mogla financijski opstati, - radi malog opsega Kupaca. Ali, kad tu Robu Prodaje te u ijeloj Državi, - a ne morate imati ni jednu -Maloprodajnu trgovinu - Standardnog načina prodaje. - to jest, Matematički - u vašem Gradu, je potreba mjesečna za tim Artiklom 10.kom. Vi prodaje te - recimo - 30 -Uvoznih Artikala, i to vamje - 300 -Artikala Mjesečno,,-Ali, kad tu Robu -Distribuirate raznim načinima - dostave na Kučnu Adresu, -pa tih -300-Artikala, pomnožite sa 100- Gradova,,- to je več Ipozantan Broj, od - 30.000 -Prodanih Artikala Mjesečno - da vam je čista, Dobit, po komadu, oprezovana, - 3.50.kn - to je Čista, Oporezovana Dobit, toga OBRT - a. Preko 1. - Milon Kuna Mjesečno ili - preko - 12. Miliona Kuna Godišnje. (e, sad nemoj te svi poletiti otvarati web-šopove ipak je ovo samo -Matematika na papiru -koja se može lako i ostvariti.) Poz. i Sretno.
 5. Poticaj

  Ne trebate zahvaljivati. LEGALIS Hr. i postoji radi Vas, Korisnika,Potaknut je 2003.g. od strane Američke Odvjetničke Komore da bi Građani mogli dobiti besplatne pravne savjete, a i međusobno, iz svojih iskustava pomoći drugima. Bilo bi dobro,da ponekad i vi objavi te ,Odgovor, - kakva je recimo bila reakcija porezne,kad joj pošalje te,Predloženi Odgovor... jer, ovo i nije >pravni< Odgovor, već, činjenicei podaci izvedeni iz Vašeg Pitanja. Puno je Odgovora,koji se jednostavno,ne mogu Nauči ti, već je to,->>Kompiliranje -kompilacija -kompiliranog<<, kako reče, jedan Građanin HR.-e.
 6. Registar poreznih obveznika

  Idemo, po redu. Kad ste registrirali Firmu, kao Sjedište ste naveli, svoju Osobnu Adresu, i to je u redu. Sad, da razdvojimo, što je - Sjedište Firme. - Firma je Pravna Osoba ( vi se - Fizička osoba), i ta Pravna Osoba ima svoj O.I.B. - datum Registracije i na kojoj je Adresi Registrirana. Kad Firma počne obavljati određenu Djelatnost, za istu mora ima ti odgovarajuči Prostor, to se zove - Poslovna Jedinica, koja,mora imati Voditelja - npr. - Mesnica i voditelj je - KV - Mesar. Dok god, Firma, ne prijavi Poslovnu jedinicu, ona ima Status - Neaktivne Firme. Vaš sljedeči potez, je da napravi te Ugovor sa Knjigovodstvom, i sa tim Ugovorom idete uIspostavu Porezne Uprave, koja je nadležna - Po mjestu Registracije..- n.p.r - Za Opčinu Medveščak Zagreb, ispostava porezne Uprave u Draškovićevoj - znači - Vaša Opčina ima ispostavu, porezne uprave,i tamo idete sa ugovorom od knjigovodstvenog Servisa i Prijavljuje te svoju Firmu u Registar Poreznih Obaveznika, tu vam se ponudi izbor, po predviđenom prometu - dali če te se prijavi ti u sustav -PDV-a ili ne. Na istommjestu zatraži te i VAT - Broj - To je vezano uz poslovanje ,od kad smo u EU -i. Znači, to je >put< i odgovor na vaše pitanje, da vaša firma bude upisana u Sustav - Poreznih Obaveznika. Mogao, sam i skratiti,, ali ,dok pijuckam kavu,, malo sam , bio opširniji. Ali, to ne znači, da odma plača te >neki< porez, ne, ,tek kad počne te sa poslom, to jest , dok ne otvori te poslovnu Jedinicu. poz.
 7. POSLOVNO SAVJETOVANJE IZ PODRUČJA - TRGOVAČKOG PRAVA.

 8. Rad sa web shopom

  I, ne ustrućavajte se Pitati, piši te, i 3 puta,, neče vam niko to uzeti, za zlo, dapače, bolje i 10, puta Pitati, razjasniti, i tek onda krenuti u posao - pišite - što opširnije sa što više podataka. Koliko date podataka, takav odgovor i dobije te,,a LEGALIS Hr, i je za Vas, da ne luta te i tražite pravi odgovor.
 9. Rad sa web shopom

  Vidi te : Trgovina, kao Trgovina, sve vam je isto, podliježe te istim zakonima - propisima i Uvjetima. Razlika je samo, u načinu, na koji ta Roba - dođe do Vas ili od Vas do krajnjeg Kupca. Ako se želite baviti - Veleprodajom - zakon je isti. Maloprodajom. Skladištenjem.- pre - pakranjem robe. Mora te , kao prvo - ima ti odgovarajuči prostor. Šta je - Odgovarajuči prostor.? Kolio sam shvatio - Vi bi se bavili ,pripremom robe za krajnjeg kupca, poslujuči sa više E.-šopova, iskreno, nije loša ideja, još ju nisam nigdje pročitao. Vi samo dobije te Adresu - vrstu robe - količinu i pakuje te, - šalje te. Sad bi samo morali povesti računa,o tome da vam se roba ne pomješa - ovisno sa kime šta radi te. Vi, u principu radi te i za poznatog naručitelja i za poznatog - Dobavljača - vi ste, jedan - Servis, koji se bavi >fizičkim< poslom, za par Šopova, dobra ideja, jer vjerovatno, ni jedan od njih. - pojedinačno , nema potrebu za zapošljavanjem stalnih radnika - ali, kad vi opslužuje te njih nekoliko,, to je dobro i vama i njima. Vi, znate, sa kojim obimom posla se planirate bavi ti - ako če vam roba dolazi ti Kamionom,. zna se šta treba za to. Mora te imati - MTU - To nije neki >bauk<, sve ovisi o vrsti robe - plastika - konfekcija - informatička oprema, svako od navedenog , traži svoje uvjete - + sanitarni čvor - može i ugovorno - sredstva za održavanje prostora. prva pomoč - vatrogasni aparat i ispitane utičnice, i rasvjeta - MTU - Papirologija,,nije više od 700 - 800.kn. To vam je vrlo jednostavno. - zamislite,svoj posao, i več vidi te, šta sve treba - dali trebaju plice - stolovi za pakiranje robe u manje kutije..itd.itd. Lakše je Vama, dati odgovor,, nego - Meni,, jer vi znate štače te raditi, i shodno tome, se i prilagodi te. I, još nešto - Izbjegavajte - OBRT. Osnivanje Jd.o.o-a, je - ccca- 1.500.kn. Ali, nemoj te dozvilit, da posao upravlja sa Vama, več vi sa njime. Čuvaj te svoj - O,I.B. - Tko zna, šta se može u poslu desi ti. Pozdrav i Sretno.
 10. Ako Vas je Više Osoba, i želite se Udružiti, radi zajedničkog Poduzetništva - Dali Registrirati - Zadrugu ili Trg. Društvo. Kako je Ustrojen, način rada Zadruge, u odnosu na Trgovačko Društvo ..? Po pitanju - Poreznog i Knjigovodstvenog poslovanja - Razlike nema., sve je isto, razlike su samo u >vlasničkoj< strukturi,i načinu donošenja Odluka. Zadrugari ne Uplačuju - Temeljni Kapital - več, - Osnivački Ulog. Kako se Osniva Zadruga.? Minimalno 7 Fizičkih Osoba može osnovati Zadrugu ( nekad je bilo, min. 3 Osobe) Bitno je, da im Stručna Osoba - večinom je to Javni Bilježnik, sačini -Osnivački Statut Zadruge.ili Osnivački Akt.. Zadrugari , se međusobno dogovore, - tko če biti - Zapisničar - Predsjednik Skupštine a, tko Upravitelj Zadruge., iako, poneki Zadrugari , odluče da Upravitelj Zadruge, bude Osoba, koja nije ni Zadrugar, več, po Struci, odabrana Osobu koja če vršiti tu Funkciju, ujedno, to je uz eventualnog - Prokurista, jedina Osoba, koja se upisuje u Sudski Registar. Zadrugari, njihovi - ulasci i izlasci iz Zadruge,i se Upisuju u -Knjigu Zadrugara..- koju vodi Zapisničar, u prisutnosti ,predsjednika Skupštine Zadrugara i Upravitelja Zadruge. Upravitelj, prima Plaču, , u iznosu kako se dogovorio sa Zadrugarima. Zadrugari, ne primaju Plaču, osim, ako se neki od njih Zaposli u Zadruzi, na određeno radno mjesto, što nema veze, sa time što je Zadrugar, to znači, ako ne izvršava svoje obaveze, može dobiti i otkaz., što nema veze sa njegovim Osnivačkim Udjelom. Gdje je >Zarada< Zadrugara...?? Večina Zadrugara, , što i nije nužno ,, rade u Zadruzi, kao u bilo kojoj drugoj Firmi. Na Kraju Poslovne Godine, kad se sve svede,, >na nulu < Zadrugari Dijele Čistu Oporezovanu Dobit,,po Visini svog Osnivačkog Uloga., koja im se Isplačuje na njihov Račun. Za, napomenuti je, da Funkcioniranje Zadruge,, i sve ostalo, vezano i uz podjelu čiste Dobiti,,je več prije Osnivanja Dogovoreno, i unešeno u Osnivačke Akte Zadruge. Kako izači iz Zadruge..? - Svaki Zadrugar, kad poželi može izači iz Zadruge, na način, da mu Zadruga Isplati njegov Osnivački Ulog.* Isti,može da svoj Osnivački ulog Proda* novom Zadrugaru, ili ga jednostavno - pokloni zadruzi - bez naknade. Ako Zadrugar, prenosi svoj Osnivački Ulog, na novog Zadrugara, to se radi na Skupštini zadrugara, sačini se Zapisnik, i promjene se upišu u Knjigu Zadrugara. Gdje je naj veča razlika između ta Dva Pravna Subjekta..? Suština je u tome, da Zadruga Funkcionira po principu - Glasanja Zadrugara. Ne postoji - Temeljni Kapital, več - Osnivački Ulog. Minimalni Osnivački Ulog za svakog Zadrugara se regulira, prije Osnivanja - Statutom Zadruge. Gdje je Prednost Zadrugara , u odnosu na Osnivače Trg. Društva ? ( kad je u pitanju, više Fizičkih Osoba, koje bi se udružile u zajedničko poslovanje ) Prednost je u tome, što se za Kruncialne Odluke za Funkcioniranje Zadruge - Donose, na Skupštini Zadrugara, i svaki Zadrugar , neovisno o Visini svog unijetog Osnivačkog Uloga - Svojim Glasom - glasa - Za ili Protiv predloženog,. Znači, Zadrugu , nitko ne može - Prisvojiti, na naćin, da recimo uplati Osnivački Ulog - 100.000.kn. a Vi - 500.kn. Jedan Glas , ima istu jačinu. Upravitelj Zadruge je Obavezan ,minimalno , svaka 3 mj.(ako ,nije promjenjeno) sazvati Skupštinu Zadrugara.,a Skupština zadrugara se može sazivati i svaki mjesec, ovisno, o Odlukama, koje se moraju donijeti na Skupštini Zadrugara. Skupštinu Zadrugara, može >Inicirati< i par Zadrugara,, ali po pravilu, svi Prijedlozi zadrugara se, zaprimaju u pisanom obliku, i iznose se prilikom prve Skupštine Zadrugara. Svi Prijedlozi - kritike i ostalo. - O svim prijedlozima se -Glasa. Predsjednik Skupštine Otvara Skupštinu, broji prisutne zadrugare, i to -Zapisničar unosi u Zapisnik. Svaka Odluka , koja se donese na Skupštini , mora se zapisati na Zapisnik, koji potpisuju - Zapisničar - Pred. Skupštine zadrugara i Upravitelj. Da, probamo, >Dočarati< jedno Glasanje. - Po prijedlogu - Zadrugara - Xxxx Xxxxx, predlaže se da Zadruga - proda , Dostavno vozilo, i kupi si Teretno. - Zadrugari, dižu ruku, ako su ZA, - Glasovi se Broje i utvrđuje, dali je večina ZA ili nije., Ako je , Večina ZA , Prijedlog se smatra usvojenim, ide u Zapisnik - Potpisi, i dalje je na Upravitelju Zadruge, da to i realizira. *Kod Prodaje ili Prijenosa Poslovnog Udjela, je več, Druga Priča - tu se primjenjuje princip, , - kao kod Dionica .- na Slobodnom Tržištu. Što u prijevodu znači,, Vaš Osnivački Ulog, od 500, Kuna - može biti , tih -500. kn. - Ali, ako se Zadruga, s Godinama , razvila, i posjeduje Nekretnine - pokretnine ..itd. - Onda se Radi, , >Izračun<, koliko Danas Vrijedi Vaših >500<kuna. Da, malo pojasnimo, -Ako je sve skupa - 10 - Zadrugara,, i kad su počeli raditi - Ukupan Osnivački Ulog Zadruge je bio - 50.000.kn., a,, Zadruga Danas -po Revizorskom izvješču, vrijedi - 1. mil. Kuna, - NIJE teško izračunati da Vaših - 500.kn,Danas Vrijedi - 10.000.Kuna, Matematički, ali, Cijenu, određuje - Tržište, a to znači, da vaš osnivački ulog može te prodati, i Skuplje, i jeftinije od >matematičkog< izračuna,, Sve, ovisi, o trendu Zadruge na Tržištu. Poslovni Savjetnik : Frenki zg
 11. Poslovanje bez zaposlenog (j.d.o.o. / obrt)

  Prije je Firma mogla biti - Aktivna i bez zaposlenih. Po , novom Zakonu - mora imati bar jednog uposlenika. Ne morate , vi biti prijavljeni, kao Odg. Osoba, ali onda mora te prijavi ti nekoga - bar na - Minimalac.
 12. Poklanjam j.d.o.o.

  Javite se, u moj pretinac - Privatne pošte, i ostavi te neki kontakt. Poz.
 13. obveze nakon otvaranja doo

  Ma ne - Tablu - Običnu, samoljepivu naljepnicu - naziv firme - adresa sjedišta - O.I.B. Podnosi te 3-mjesečna izvješča, - knjigovođa , ako nebude prometa po računu. Ako bude , bar jedna faktura- nebitno - ulazna izlazna,, nebitan iznos, sve se knjigovodstveno vodi , kao da firma radi. P.S. - Kad ste spomenuli - Tablu,, to jedino ako otvara te Ugostiteljski objekat,, ali - Tabla - Svjetleča reklama - zakonom nije obavezna - to je više..radi - Imiđa lokala..ali i uz tu reklamu - ova mala sa osnovnim podacima je obavezna.
 14. Porodiljni i obavljanje obrta

  Uvedi te, Supruga u Obrt, kao Partnera (kad htjedne te, on može izači iz obrta) Vi se odmaraj te, a on neka radi. Pošto ste ga več uveli u posao, neka još uči, od viška glava ne boli.
 15. ortakluk

  Slabo ste >definirali< pitanje. >Ortakluk<, kao vrsta Pravnog ili Fizičkog Subjekta, je moguč i u Trg. Društvima - Obrtima, Zadrugama. Niste, napisali, vrstu - Pravni Subjekt, koji vam je ostao Dužan.? Ali, tko god bio, Vi pokreče te Ovrhu na osnovu - Vjerodostojnog Dokumenta, - Računa ili Ugovora, a Isti glasi na određeni Pravni Subjekt, koji ima - Jednog ili više Vlasnika. Vama su dovoljni i potrebni , Osnovni podaci, koje ima te na Računu ili Ugovoru.
 16. Trgovina na sezoni

  Dok, vas netko ne prijavi Inspekciji, ,radit će te. Ili dok , Inspektoru u Civilu ne ponudite svoju robu koju prodaje te.
 17. prijenos obrta u j.doo

  Jedan od uvjeta - Trasformacije - Obrt-a, u Trg. Društvo je taj da na dan provedbe u Sudskom Registru- Trg. Suda - Obrt ne smije biti Blokiran. Prijašnje, i buduče, poslovanje je - ne bitno.
 18. Često se nađete u nedoumici, kad čujete, da je netko Prodao Trg. Društvo, koje je u Blokadi. Trenutna , ili Duža Financijska Blokada nekog Trg. Društva, za Dobrog poznavatelja, Trgovačkog i Financijskog Prava, ne znači da to Društvo nije dobro. Da,pače - može se radi ti o vrlo kvalitetnom Društvu, pa i uz to i da nema ni Materijalne Imovine - Nekretnina. Blokada jednog Društva, na iznos od.npr. - 1.mil. Kuna, u trajanju od preko 1 ili 2 Godine, ako se o tom Društvu redovito Knjigovodstveno vodi računa, a to Društvo, ima Sudsko Potraživanje, bar - 50%-Veče od , trenutnog Dugovanja, Dugoročno može postati, Likvidno i Solventno Društvo. Osnovno je, da Vi , ili Vaš Knjigovodstveni servis, budete u toku sa Finom i Trg. Sudom, da vam Firmu ne >brišu<, jer je - Blokirana duže od - 120. - Dana. Na svako Riješenje - Trg. Suda, koje ne dobivate na Vašu Kućnu Adresu niti na Adresu Sjedišta Firme, več ono bude objavljeno na Stranicama Vašeg - Trg. Suda., svaka >Zainteresirana< Strana ima pravo Žalbe. Tko je i tko može biti >Zaineresirana < Strana..? Svi Vjerovnici, i Vi kao Osnivač. - U, to se ubraja i Ministarstvo Financija.- Ako ste Dužni, a imaju saznanja da imate Sudski postupak u kojem potraživate iznos koji zadovoljava pokrivanja Duga, i saznanje, da če te Sudski Spor i dobiti. Samo, tu Osnivač ili >zainteresirana< strana, mora biti svjesna Dugotrajnosti Sudskih postupaka. Kad, dobije te Prvostupanjsku Presudu, u velikom broju, Suprotna Strana če uložiti Žalbu na VTS (Viši Trgovački Sud ), a kod nas je jedan Veliki problem. Trgovački Sudovi postoje, u večini Večih Gradova, a VTS - je jedan, i čekanje odluke, po Žalbi, u prosjeku je oko 5 Godina. Kad dobije te Prvostupanjsku Presudu, od tog dana, vam teku i Kamate na Dosuđeni iznos - troškovi postupka, i kamate na trošak postupka, do naplate. Rijetko, u nekim slučajevima, Sudovi Dosuđuju - Vrijeme, kad je Dug i nastao., pa po tome spomente, kamate teku od, dana nana nastanka Duga, a Troškovi od dana Presude. Evo, da malo razbijemo >Famu<, oko toga, zašto je netko, Kupio ili Preuzeo Trg. Društvo u Blokadi, a sami znate, da to Društvo nema nikakvu - Nekretninu, Strojeve, Hale, itd. - Kupio je zato, jer je i POTRAŽIVANJE Imovina, a Bivšem Vlasniku se nije dalo, godinama Sudovati, ili nije za to imao Financijskih Sredstava. Samo, kad se u ton >upušta te< ,, mora te biti >dalekovid<,, da vam se ne desi, da imate i Drugostupanjsku Presudu,, Ali ju nema te od koga Naplatiti. Ili je Društvo -Dužnik, u međuvremenu - >Propalo< ili je Stvarno, Propalo, jer ima više načina >PROPADANJA< Pozdrav. Frenki
 19. Zatvaranje j.d.o.o. sa poreznim dugom

  Može se prenijeti Vlasništvo, još uvjek je to - jeftinije i brže, od zatvaranja istog. Problem je u zadnje vrijeme, ,nači zainteresiranu Osobu, naj više iz razloga jer je Registracija - Jd.o.o - a oko - 1.500.Kn, - a prijenos,( upravo sam završio jedan) uz naj niže Bilježničke troškove - 2.700.Kuna. I, još Preuzimatelj ima stalno , skepsu, dali je sa firmom sve u redu, da neče za , par mj. doči nešto na naplatu. Svi se drže, onoga - Naj bolje ču registrirati Svoju firmu, i onda sam siguran. Ako vam je , baš Hitno da se mora te iz nekog razloga riješi ti Firme, ostavite mi neki kontakt u moj pretinac - privatne pošte. poz. frenki
 20. Zatvaranje j.d.o.o. sa poreznim dugom

  Sve, stoji kako je napisano, uz jedan mali dodatak. Ako , bivši vlasnik, ima (firma ) skrivenih obaveza, a one zadiru u prevaru u gospodarskom poslovanju, ni jedan Oštečenik, neče pokrenuti Kaznenu prijavu, protiv novog vlasnika i nove odgovorne osobe več protiv onoga, tko je Robu ili Uslugu Naručio , to jest, onoga ko je bio Odgovorna osoba u vrijeme zaključivanja - ne plačene Obaveze. Jer, svaki Odvjetnik, ili Oštečeni, se drži Dokaza, koji datira iz tog vremena, a Firma je, u međuvremenu mogla promjenit i 5 vlasnika.
 21. Preuzeo lokal a nije mene isplatio kao vlasnicu

  U, samom Startu, ste nejasno definirali pitanje i nejasno definrali svoj Status. 1.) Kupljen Lokal - od osobe koja je do tada bila u - Najmu... 2.) Bivši vlasnik iznajmio , drugom. 3.) Mene izbacili van 4.) Kako da dođem do svojih stvari. 5.) Lokal bio u Dugovima - 6.) Kupila ga na - prevaru..prodavatelja... Šta, da se Pametno napiše,, a da vam to bude korisno..? Morate, jasno definirati, - Koja je vaša uloga - Kupili - znači - Vlasništvo Kupili samo inventar, a u lokal ušli kao Najmoprimac. Meni,i pored ovoliko odgovora, nije jasan Vaš - Status..? Niko vas ne može Prevariti - Ako mu to vi ne Dozvoli te..! Koliko sam uspio shvatiti - Vama je ovo prvi put, da se bavite Poduzetništvom., kad vam je netko čak uspio Prodati i Ime Lokala,,- (da, je Ime i zaštičeno, kod - D.Z.Z.I Vlasništvo - ništa ne vrijedi, ako nema svoj rejting, bar u vašem Gradu,, da ne idemo dalje ) Dali ste vi - Kupili poslovni prostor - Cafe- bar ili ste ušli u Najam , sa Obavezom Otkupa Inventara...? To, što vam je Firma u Stečaju, ne znači nužno da ne možete otvoriti drugu Firmu,, Nije uvjek - nužno , da je Stečaj prouzrokovan Vašom krivnjom, to če na kraju Stečajnog postupka Stečajni Upravitelj ,da ustanovi, i o tome če izvjestiti Stečajnog Suca. Vjerujem, da vam ova moja opaska nije baš >sjela<, ali, to je Istina ,a istini se mora pogledati u Oči,. mogao sam i ja ,, pisati - Srceparajuči Odgovor, , isti onakav , kakv je vama dao Prodavatelj,,kad vam je uspio utrpati lokal pod dugovima - Ali, to mi nije cilj, radije se i Naljuti te, ali če te u buduče biti puno oprezniji. poz. fenki
 22. otvaranje žiro računa za obrt u blokadi

  Ja, stalno apeliram - piši te što opširnije,, sa što više podataka. Evo, ovo pitanje, u svega 2 rečenice,, i hajde sad daj pametan odgovor, kao ovo što ste Vi pitali - Dali OBRT - Radi ili ne,, a to je sve trebalo biti napisano, Račun , kao račun, možete ih imati u svakoj poslovnoj banci,, ništa se ne može izbječi, jer svi prolaze kroz >sito< od Fine-e. Više računa, daje samo pogodnost, ako nešto kupujete a prodavatelj hoče avansno plačanje, tad položite sredstva na banku (ako imate račun otvoren) koju koristi prodavatelj, i tad je plačanje - nakon par sati vidljivo kod prodavatelja., ništa drugo se ne postiže, sa 5 računa u 5 Banaka.
 23. IZNAJMLJIVANJE

  To mi je poznato, da u svom mjestu, nečete nači nikoga zainteresiranog za poslovnu suradnju,, to Vam se zove >Balkanski Jal<, , ali probaj te nači nekoga iz mjesta, do vas, kome niste Konkurencija,, čak možda neko i traži tako nekoga da smanji svoje troškove. Nekoga tko ima reg. Taxi Boat - i ima jedno plovilo,, možda bi mu dobrodošli, za >uskakanje<,, npr..kad da nekome plovilo na par sati, a u međuvremenu , mora otiči neku grupu koju je odvezao,vratiti nazad,, ili - kad jednu grupu odveze,, i kad treba otiči po njih , desi se kvar na njegovom plovilu - tu bi mu jako dobro došli,, jer nije uvjek sve u Novcu,, več da klijen bude zadoviljan, Dogovorite se,, da mu priznate dio troškova, koje on ima..prema obrt-u, ili več kako je registriran. Znam, iz iskustva, da je to specifičan posao, i da je na prvom mjestu, korektnost prema gostu, ako vas naruči da dođete po njih u npr. 18.h. . a vi ste u to vrijeme na drugom krahu otoka,, nema cijenu, kad možete nazvati >partnera< i dati mu lokaciju,, da ode po njih - Gost mora biti zadovoljan , a ne da čeka 2 sata,, na plaži, tu nikakvo izvinjenje ne pomaže. Zato mi nije jasno da nitko u vašem mjestu nije zainteresiran za poslovnu suradnju,, osim onog pod navodnicima.
 24. otvaranje žiro računa za obrt u blokadi

  Niste napisali, koliko je račun - vremenski bio u Blokadi. Nisam do sad naišao, na slučaj , da se Obrtu zatvori račun, pogotovo u blokadi. Pitate, kako sad dalje ? . pa, kako ste do sad , poslovali, sa računom u blokadi - dnevni limit gotovinskog plaćanja - sa R.1 - Računom . Ali, tamo gdje ste saznali, da vam je račun - zatvoren, - tamo morate potražiti i odgovor. Ako niste znali,, - Svi dugovi sa OBRT-a se prenose na Vaš - O.I.B - Tako da se plačanje,, neovisno o računu neče moči izbječi. Iz, tog razloga svima , kad postave pitanje,, šta da otvore - odgovaram - sve ili bilo što, drugo - ali ne OBRT. Naj više radi neurednog tržišta,, i nereguliranih zakona - Vi možete otiči u blokadu svog O.I.B.-a, , iz puno razloga ,, koji ne ovise o vama i da vi niste ničim doprinjeli da do toga dođe,, dovoljno je da u lancu svojih posl. partnera ima te nekoliko Trg. Društava,, koja če vam ostati dužni,,oni otvaraju nova društva, i plove ,, dalje,, ne kažem. da su ta društva - loša.. - več je takva situacija,, kad - Lanac pukne - jedni ostaju na jednoj a drugi na drugoj polovini tog - Lanca. - A vaš O.I.B. - Niko neče odblokirati, radi toga,što tamo,, 3.-čem u lancu neko nije namjerno ili ne namjerno izvršio plačanje. Budi te oprezni u buduče - Sama rečenica - POSLOVNI RIZIK,, Vam dovoljno govori, Nije dobro, kad vam vaš posao bude zaustavljen - radi blokade računa - Ali, blokirana ili tražena sredstva ,, se vežu uz vaš O.O.B. - Pa, imamo dvije nesreče u jedoj. Idi te u poslovnu banku i traži te - Odgovor.
 25. Poticaj

  U odgovoru napišite sljedeče. Sa vlasnikom prostora sam sklopio ugovor, prije otvaranja Jd.o.o- a, , čisto da prostor >rezerviram<, da ga ne iznajmi nekom drugom., ( ako vam je u tom prostoru i sjedište firme, navedi te, da vam je to trebalo, jer ste prije otvaranja morali riješiti pitanje sjedišta firme ) Kad sam registrirao firmu, ugovor smo tek tada ovjerili kod Bilježnika, što je vidljivo i na Ovjeri. Da je to točno, vidi se i po O.I.B-u, Firme, koji nisam mogao imati, prije otvaranja Firme.
×