Jump to content

frenki zg

Korisnik
 • Broj objava

  572
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  7

Sve što je frenki zg objavio

 1. d.o.o.

  Nije obevezan - zaposlen Direktor - več >jedan uposlenik <, sad vi vidi te - dali nekoga na minimalac na 4 -sata, tako da imate što manje davanja.
 2. Prijava na Poreznu upravu

  Točno - čim se firma osnuje - sa papirima u ispostavu Porezne Uprave, u vašoj Općini. Dali, radili ili ne - Financijski godišnji izvještaj i Porezna prijava - ili zamjena za poreznu prijavu, ako nije bilo prometa po Računu - Obični papir i - Izjavljujem da trg. društvo Xxxxxxx xxx nije imalo prometa po Računu za xxxx poslovnu godinu - u 2 primjerka - potpis - pečat i predaje se, umjesto - Porezne prijave. Ako to ne uradi te - po isteku roka,za p. prijavu - referentu u poreznoj su vidljivi svi koji nisu predali poreznu prijavu. - tad slijede kazne, i firmi i odg.osobi. Jer, ako to ne uradi te - odakle če u poreznoj znati, - da vaša firma nije poslovala tu godinu... - na Vama je,da ih o tome izvjestite -na opisani način. Dali če oni slati nekoga u -Nadzor- da se to i utvrdi - to je do porezne uprave. Tako, da neko ne pomisli - da ta - Izjava može proči, i kad ste radili.
 3. zatvaranje j.d.o.o. bez poslovnog računa

  Hvala g. Rubi.
 4. Onemogućavanje poslovanja s drugim firmama

  Ma,jasno g. Rubi. Ali, nije mi jasno,, zašto ne napišu bar - na što konkretno misle. Pa, nije ovo - TAROR..- Da se naplačuje po broju slova... Besplatno pitanje - Besplatan Odgovor, samo treba imati volje i dati si truda. Stalno ponavljam - ko Papagaj..kakvo pitanje - takav odgovor.
 5. Poslovanje bez zaposlenog (j.d.o.o. / obrt)

  Po, mome mišljenju - da se ispoštuje zakonska obaveza - da, prijavi nekoga, na Minimalac -4 sata dnevno - npr. -Čitačicu - A,nekome bi ta prijava i dobro došla. Direktor,mu je funkcija, a ne može ni biti prijavljen i u Firmi,kao Direktor, kad je več zaposlen.
 6. d.o.o.

  Vi,može te bi ti Direktor u svojoj Firmi, i da niste prijavljeni - to vam je - Funkcija, ali, tada nema te pravo na Osobni dohodak - več, samo na Oporezovanu Dobit,koju Firma ostvari. Sad, kako kaže,Kolegica - Provjerite, na HZZMO -u, što vam je povoljnije.
 7. Ugovor na neodređeno u privatnoj firmi

  Veča je i Obavezno navođenje razloga - Otkaza - Radi njegovog Statusa na - Burzi. Nema Otpremnine. -bar koliko ja znam- bitno je da niste djelatniku ostali dužni.
 8. Prijava na Poreznu upravu

  Prijavi te Firmu u registar -Poreznih obaveznika. Dao sam vam odgovor,šta vam je potrebno,,od papira - i tad se izjašnjavate dali hoče te - u sustav - PDV -a ili ne i zatraži te - VAT - Broj.
 9. zatvaranje j.d.o.o. bez poslovnog računa

  Ni - Brže a ni Sporije. Naj bolje je da Firmu nekome ustipi te,,pa makar Vi platili i prijenos kod bilježnika. To vam je ,,ccca - 3.000 . kn.. troška i u - 3 Radna dana ste sve riješili. Ako vam je to prihvatljivo - ostavite neki kontakt u moj pretinac - privatne pošte.
 10. d.o.o.

  Da - Mora te. ili zaposlite nekoga,na par sati.
 11. Onemogućavanje poslovanja s drugim firmama

  Poštovani - Pojasni te Pitanje i budi te te što Opširniji,jer takav Odgovor će te i dobi ti. Kako ,da vam se na ovo pitanje Odgovori ..?? Slova su na LEGALISU Hr - Besplatna .,kao i Odgovori.
 12. Ugovor na neodređeno u privatnoj firmi

  Nisu to >ovi< Kolektivni Ugovori, ,pa - u slučaju Otkaza,- Otpremnina - po godinama radnog staža. To je praksa, u Hrvatskoj - u Javnim Ustanovama i Firmama. Vi, ako imate radnika za stalni posao -kad mu dajete otkaz, - upisujete stvarno stanje Otkaza. Manjak posla - ne izvršava obaveze..itd.. u,Americi, u ugovoru o radu imaju 3 -članka. - Kod koga radi te - koliko sati tjedno i koliko je cijena sata rada. Ništa više -Sve ostalo, riješavate, kad napusti te tvornički krug.
 13. Prijava na Poreznu upravu

  Da - čim ima te promet po Računu, smatra se da ,radi te. To, da >ne< Privređujete, a imate promet po Računu,če te >objasniti < u Poreznoj Prijavi., drugačije i ne bi moglo -sve se mora dokazati, na kraju godine. Možete tu prvu godinu,kao i večina, raditi sa Gubitkom, jer vam je veči rashod od prihoda, radi nabave - Strojeva ili Opreme. Kako če biti veči Rashod, kad nema -Prihoda..? -Pozajmica - Vas ili neke druge firme, ali to se mora vrati ti, to nije >zarađeno< Postoji >tzv< Neaktivna Firma , u prijevodu -sve imate,od papira,ali ništa ne radite. Podnosite - 3-mjesečni izvještaj - za poreznu, -a na kraju Godine,na običnom A-4 Papiru napiše te izjavu, da firma za protklu poslovnu godinu nije imala prometa po Računu. To je zamjena za - Poreznu prijavu, i sve tako, dok ne počnete raditi.
 14. Pravna osoba kupuje od fizičke

  Vi,predmet uzmete u komisionu prodaju - prodavatelj, odredi cijenu, ,u cijeni je vaša >marža<, i nakon 40 dana, ako se ne proda, skida se cijena - u dogovoru,sa prodavateljem. To, vam sve Knjigovođa zna.
 15. Loš odrađen popravak automobila, šteta na vozilu

  Da, tu je problem, , takav kvar, da se riješi je u Servisu ,pa skoro, trečinu vrijednosti vozila. Bar, da su ,rekli, o čemu se radi,jer vi plača te popravak - ovako je ispalo, još gore.
 16. Važnos Uporabne Dozvole- kod Najma Pos. Prostora.

  A,tu i tamo, mi dođe neka ideja, što bi bio korisno pojasniti, jer kad uložiš novac,a uletiš u ovako jednu .>sitnicu<, sve je uzalud. I, još si daš truda,pa renoviraš tuđi prostor, , i na kraju,samo taj >papir< fali. I, dalje ču,povremeno Otvoriti neku Temu, , koja je interesantna širem broju korisnika LEGALISA Hr - pa, Zlu ne trebalo. poz.
 17. Kod Prijavljivanja Poslovnog Prostora, bez obzira, dali imali - Obrt - dali vam je to - Izdvojeni Pogon ili Poslovna Jedinica, od 01.01. 2018(?).g. je na snazi Zakon ,da svaki p. prostor, koji se otvara - uz svu potrebnu >papirologiju< mora imati i UPORABNU DOZVOLU. Zašto je to bitno ..? Zato, jer bez tog dokumenta - nema otvaranja,,gore navedenog. Mnogi su u >zabludi<, poslušali vlasnika Prostora ili bivšeg, Najmoprimca, da su do >juče< radili bez Uporabne , i nitko ju nije tražio. To je - Istina - prostori koji su u vrijeme izglasavanja novog zakona bili u Funkciji, , i dalje ne ometano rade . Znači, to se odnosi na Prostore - koji trenutno ne rade. Tko može ishodovati - UPORABNU DOZVOLU..? Samo Vlasnik Prostora, odnosno, - Agencije koje se bave tom problematikom - uz punomoč vlasnika. Koliko se čeka izdavanje - UPORABNE DOZVOLE ? Ako je sve u redu i ako je Nekretnina u kojoj je p. prostor - starija od - 1968.g. Ako nije sve u >redu< ,,može potrajati - 6.mj. - a, za neke Prostore, se nikad neče ni izdati. Koji su to prostori.? Prostori - to jest objekti,, gdje je Vlasnik uradio određene Dogradnje - proširenja, itd. - koje se po nikakvom - PUPU - a, ne mogu Uklopi ti u PUP-a. -npr. bivše terase,,- zatvorene i prtvorene u p. prostor, a njihova dimenzija, onemogučava nesmetano kretanje Pješaka..itd. Za koji je Prostor - Obavezna UPORABNA DOZVOLA -a za koji NE..? Potrebna je za sve djelatnosti, u koje prostore, ulaze - kupci ili - klijenti. Za - Skladišta, uporabna dozvola nije potrebna - za vas,kao - Najmoprimca. Bitno je napomenuti - da ,laiku nije jasno, zašto prostor ne može dobiti Uporabnu Dozvolu,, jer se >prekoračenje< odnosi na ,,recimo,, visinu objekta - dograđenu još jednu ili više Etaža. Zato, - što se Uporabna dozvola >veže< uz Objekat - što u prijevodu znači - Obuhvača se cijela neketnina, a ne samo - poslovni prostor u istoj. Mnogi su >nasjeli<,, na - Dobra cijena najma,ako se plati za par mjeseci ili čak godina - u naprijed,, jer je Vlasniku hitno >potreban< Novac. Kad dođe do problema,vezano uz ne posjedovanje - Uporabne Dozvole,, teško če doči do povrata svog novca,, jer ga vlasnik ,tad >podsjeti<,,da mu je novac hitno trebao, , to jest,,novac je morao dalje investirati,, ili slično. Tad, i da ga tuži te, spor če te dobi ti,, ali novac - Teško. Zato, kad vidi te negdje, posl. prostor - na Super lokaciji,,a ne radi - iznajmljuje se,, budi te -Oprezni - na takvim - Prostorima je večinom za kontakt , napisan , samo - e.mail, ili br. tel. iz >inostranstva< Vlasnik če vam se javi ti, sve če te dogovoriti telefonom,, ali,on če doči iz >inostranstva<, samo na jedan dan, samo radi - vas,, - a,on u opče nije vani,, več za tu >igru< koristi e.mail ili br. tel stranog operatera,, a,možda ,dok ga zovete,sjedi u istom Bircu, gdjes te trenutno i Vi. Zašto mu je to bitno - radi brzine,, - čovjek je prešao..toliko km. samo radi vas, a vi sad >cjepidlačite< oko neke - Uporabne,, koja se po njegovim riječima dobije za 3 -dana ili u opče nije potrebna. Kad i kako se može >zaobiči < Uprabna Dozvola..? Samo, u slučaju, kad preuzima te posao, - a nositelj je Pravna Osoba, tj. - Firma - u tom slučaju, sve radi i dalje,, samo se u Firmi - mijenja Vlasnička Struktura i Odgovorna Osoba, što je predmet - Trg. Suda - i nema doticaja sa - Poslovanjem. - Svi Važeči Ugovori su na - Pravnoj Osobi, i oni se ne mijenjaju. Zato - Opreza nikad nije previše.
 18. Kombinacija djelatnosti u obrtu

  Može. Ako bi vam -najam Apartmana bila jedna ili -Osnovna djelatnoat, otvori te - Izdvojeni Pogon - Najam Bicikala i ostale Sportske opreme. Ako, bi za ,, neko vrijeme odlučili otvoriti,, recimo - Konobu - to bi bio 2. Izdvojeni pogon.. Nema zapreka u broju izdvojenih pogona - sve ono što spada pod - Obrt. Samo, morate voditi računa,kod ,recimo otvaranja - Trgovine - u Obrtu, vam je potreban - Mastorski ispit, za voditelja, tog izdvojenog pogona -a, ako je Firma u pitanju - tad ne treba -Majstorski ispit - več - KV - Srtučna Sprema,- to se odnosi na sve što Otvarate - Trgovina - Ugostiteljstvo..itd. Za,koplicirali su sa time - bez veze - ista djelatnost,,ali nije isti -Nositelj posla.
 19. Brisanje zabiljezbe sa zk izvatka

  Na prijedlog -jedne strane u postupku -Sud donosi Riješenje. Napravili su grešku,iako su uzeli Odvjetnika. Kad -Sud nešto - riješi -ili donese neku Odluku - Sud ju i Miče, na prijedlog -predlagatelja. Izgubili su na vremenu - Treba što prije, da Odvjetnik uz njihove Punomoči , i izjave ovjerene,, preda sudu zahtjev za donošenje Riješenja, za brisanje zabilježbe - i jdene i druge - Doživotnog uživanja - i zabrane otuđenja - koliko brzo,, -sve ovisi o odvjetniku. - neka traži hitnost radi Krdita Banke, tad ponekad znaju izači u susret. Banka neče uči u takav angažman - dok ne bude nekretnina čista.
 20. Uknjižba vlasništva

  Standardan način . Mirko Mirić, je sad Kupac - a Ante Antić - Prodavatelj. Ništa posebno - u Gruntovnicu dolazi Prijedlog za uknjižbu,na Kupca - Miriča. To je za djelatnike Gruntovnice - Rutinski posao, jer se prati redosljed upisa. To je, u Gruntovnici, lako riješivo,,u, biti to nije nikakav problem - jer ima slučajeva , gdje ih - 5 - čeka na provedbu. Samo neka kupac -Mirič, dobro provjeri, kad je Antič predao, i dali je sve u redu - da ne ispadne, da nešto nije u redu,,sa uknjižavanjem- pa - Antič hoče da se >makne< , na taj način. - nije nužno,ali provjeriti - obavezno.
 21. Procjena se radi -po trenutnom stanju- znači - Čisto zemljište - ne - po sistemu -koliko bi bilo- kad bi ,,bilo. Koliko sam vas shvatio, vi i onako nemate dovoljno za gradnju -360. -a ,potrebno je - 500.m.2. Zakon o -Izvlaštenju je takav - da se vi i ne morate sa time složiti -ali ne smijete sprečavati gradnju. Vi, imate pravo, pošto vas isplate na - tužbu, i tražiti putem suda razliku, za koju smatrate da ste - zakinuti. Ali, ako se uspijete dogovoriti -1 - za 1 kvadrat -uz uvjet da imate pravo dokupa od grada, da si formirate građ -parcelu - to smatrajte - dobitkom,, jer po ovim pokazateljima - vi nemate pravi gradnje na - 360.m.2. ako sam vas dobro shvatio.
 22. Nažalost - Da, svi Prodavatelji i svi moraju - Prodati svoj Suvlasnički dio. Jedino, postoji mogučnost ,da Jedna Osoba npr. -Vi, sve njih obiđete, i da vam daju punomoč, koja mora biti isto ovjerena - U, tom slučaju,ta Osoba po Punomoči prodaje njihove suvlasničke udjele. Punomoč bi bila ista - za sve -samo se mjenja -Prodavatelj..pa nekima možete tu punomoč poslati,,neke običi osobno. To je jedini način.. da oni svih 20 ne moraju doči i potpisati Ugovor.
 23. uknjižba vlasništva

  Prvo - krenuti od ispravka br. - kč. - treba iz zbirke spisa vidjeti, ,dali je za vrijeme spora,,u samom postupku navedene krive - kč ili je to došlo,prilikom pisanja riješenja - velika razlika. Kad napravi te - ispravak presude - krenuti ,po redu - upis vlasništva po - presudi pa dalje. Za takve stvari je naj bolje uzeti -Odvjetnika.
 24. Nezabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Zahvaljujem - Ali, preko pokvarene vode - lošeg servisa na vozilu- prodaje >sirovih< Dijamanata - Ogrlice na Carini - Poklanjanja Jdo.o.-a pa preko, -Ortačkih Ugovora -Zaboravit ću kako se Zovem..! Pozdrav.
 25. Nezabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Na, to sam i misli, iako nisam siguran - kakav su oni ugovor sklopili- svi znaju za - laički >doživotno<, a, dok za - dosmrtno, - nisu svi upučeni. Dao sam odgovor - na Doživotno - da uradi zabilježbu, više radi svoje sigurnosti, a i da onaj tko želi sklopiti neki ugovor - uvidom u vlasnički list - vidi - zabilježbu.
×