Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6636
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  71

Spitfire je zadnji put osvojio dan svibanj 16

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

2 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

9943 pregleda profila
 1. Kupnja zemljišta-okućnice

  Ne, ukoliko koristite svoj dio suvlasništva. No, u suvlasništvu se uzima da je ta stvar podjeljena na idealne dijelove tj., neodređene pa trenutno nije odredivo koji bi to idealni dio bio vaš a koji od grada.
 2. međuvlasnički ugovor

  Načitao sam se zakona, mišljenja i radova pametnijih od mene i još uvijek konkretan i točan odgovor ne postoji. Naime, iako određeni propisi govore da je obiteljska kuća građevina do tri stambene jedinice a višestambena zgrada ona sa više od tri, JLS su iskoristile relativnu nedorečenost u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pa uvriježile mišljenje da se upravitelj postavlja za građevine sa tri ili više stanova. Shodno tome je potreban i međuvlasnički ugovor. Ja i dalje smatram da je to za obiteljske kuće nepotrebno. Eventulno bi ga mogli sačiniti i odrediti što sa zajedničkim dijelovima građevine (npr. krovište, instalacije i sl.) te na koji način bi se održavale a čisto zbog slučaja da se jednom netko odluči svoj dio prodati.
 3. Dioba suvlasništva

  Što se tiče djece, oni trenutno nisu nikakovi nasljednici nego vi i sestra. Da nisu narušeni odnosi moglo bi se nešto riješiti dogovorom između vas i sestre kome bi što pripalo, pa eventualno napraviti i etažiranje da se to točno odredi, a ovako ona i obitelj koristi cijelu nekretninu iako kao suvlasnici imate pravo na svoj suvlasnički udio, koji je trenutno idealan dio tj. točno nije određen te ste suvlasnici u svojim omjerima u cijeloj nekretnini. Kao što rekoh da odnosi nisu narušeni mogli bi se dogovoriti, čak i sada možete zahtjevati određeni dio prema suvlasničkom omjeru, no bojim se da bi to rezultiralo samo razvrgnućem suvlasničke zajednice. A to će onda odrediti sud, najvjerovatnije civilnom diobom (prodajom nekretnine).
 4. Kupnja zemljišta-okućnice

  Ne morate. Nema sankcija ili posljedica, osim te da to može kupiti netko drugi (iako je za kako navodite 151 m2 malo vjerovatno, eventualno bi interes možda imao susjed) i tad ste suvlasnik s fizičkom osobom koja vam može raditi određene probleme a i ne mora. No u tome slučaju se ide na javni natječaj pa bi valjalo proučiti odredbe Odluke vaše JLS da li se nakon svakog održanog kruga, a nema ponuditelja, cijena snižava ili se ista snižava nakon sva tri neuspjela pokušaja natječaja.
 5. Brodski kontejneri kao stambeni prostor i dozvole

  Zemljište u građevnoj zoni, te projekt i građevinska dozvola.
 6. Poklon nekretnine djetetu koje ne živi u RH

  Uz mali dodatak da dijete mora imati dodjeljen OIB od strane nadležne porezne uprave, najviše poradi uknjižbe u zk (čl. 54 ZZK).
 7. Rekonstrukcija kuce izgradjene prije 1968

  U M1 vjerojatno moguća no za Z3 pogledajte temu.
 8. Pravo na pruzanje ugostiteljskih usluga u domacinstvu

  Pružatelj usluga u domačinstvu (iznajmljivači) mora ishoditi rješenje nadležnog ureda o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domačinstvu a za isto je potrebno ispuniti slijedeće uvjete: da je vlasnik objekta, da isti ispunjava minimalne tehničke uvjete za kategotriju te da građevina u kojoj će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Iznimno, pružatelj usluga nmože isto obavljati i u objektu koji je u vlasništvu njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji uz njihovu pisanu suglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u domačinstvu.
 9. Kupnja zemljišta-okućnice

  JLS mog prodati imovinu u svome vlasništvu na osnovu javnog natječaja ili iznimno bez provedbe istoga temeljem Odluke donesene na osnovu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Tako bi vam u vašem slučaju mogli prodati svoj suvlasnički udio prema uglavnom istim ili sličnim Odlukama, izravnom pogodbom ali svugdje je propisano i prema tržišnoj cijeni. Da li bi nekom odlukom mogli smanjiti tržišno utvrđenu cijenu, moguće je no to sigurno ne bi bilo 20-30 % tržišno utvrđene Sve i da imate barem pošten posjed, treba vam 40 godina kada govorimo o vlasništvu RH ili JLS, ali računajući od 1991. A što se tiče barem poštenog posjeda, pogledajte pojašnjenja i sudsku odluku u temi.
 10. Uknjižba posjeda,

  Prema svemu navedenome, da. Bojim se jako teško. Naime, za bilo kakav postupak potrebno je utvrditi nasljednike, dakle vi bi eventualno kao osoba s pravnim interesom mogli ishoditi smrtovnice (kako je moguče da to nije zabilježeno u matičnim knjigama u RH, tražiti to iz Kanade) te pokrenuti ostavinski postupak, no u tome postupku kako nasljednika nema imovina bi vjerovatno proglašena ošasnom te pripala JLS. Sve to ispada komplicirano, koštalo bi vas vremena i novaca da bi na kraju eventualno dospjeli u situaciju da pregovarate o kupovini ostatka sa utvrđenim i dostupnim suvlasnicima.
 11. Gradnja vjetrenjače na podestu ispred stana - opasno ili ne

  Zanimljivo pitanje koje barem u ovom slučaju mislim da nije do kraja pravno riješeno, nit vam ja trenutno ne mogu dati bolji odgovor. Naime, prema Pravilniku izvedenom iz Zakona o gradnji jedina vjetrenjača koja se spominje je ona za dohvat vode i za istu treba imati Glavni projekt. Za vjetrenjače koje bi služile za proizvodnju energije iz vjetra je potrebna građevinska dozvola no tu se radi o vjetroelektranama koje služe za prodaju (povlašteni proizvođač) tako dobivene energije u mrežu. Također, jedina proizvodnja električne energije za potrebe građevine bez predaje u mrežu koja je određena odnosi se na postavljanje fototnaponskih panela za koje je također potreban Glavni projekt. Što bi ovo točno bilo te po kojem zakonu, pravilniku ili drugom propisu bi se nešto točnije moglo utvrditi je li dozvoljeno i kako, valjalo bi prekopati iste pa čak možda i zatražiti mišljenje MGiPU. Ovako na prvu, građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop. Dakle građevina je, jedino je upitno je li za to nadležan komunalni redar i građevinski inspektor. No, ukoliko se prijavljuje komunalnom redaru te isti utvrdi da to nije iz njegove nadležnosti, dužan je proslijediti građevinskom inspektoru. Nadalje, što se tiče eventualnog petljanja po instalacijama (ili u još gorem slučaju ne petljanju) imao bi što reči i protupožarni inspektor. Nekakove propise iz zakona o vlasništvu ne bih navodio jer ste napisali da je on tu u biti ilegalno, no da bi u ovom slučajuposlati dopis i vlasniku (ministarstvu), valjalo bi. No, na kraju, poradi svega što ste naveli, nema pametnog odgovora.
 12. Uknjižba posjeda,

  Kira, već davno iznad vam je navedeno što je potrebno za stjecanje dosječošću, što bi u vašem slučaju značilo barem pošten posjed i protek vremen od 20 godina. No, prema onome što navodite isti pošten posjed nemate te ne bi mogli steći pravo vlasništva nad cijelom nekretninom dosjelošću poradi čega vam je Matrix citirao sudsku odluku.
 13. Izgubljeni originali ugovora

  Imate iznad već navedene dvije mogučnosti.
 14. Buka iz fitnes centra

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl.110 (1) Nitko se ne smije služiti ni koristiti nekretninom na način da zbog toga na tuđu nekretninu slučajno ili po prirodnim silama dospiju dim, neugodni mirisi, čađa, otpadne vode, potresi, buka i sl., ako su prekomjerni s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini s obzirom na mjesto i vrijeme, ili izazivaju znatniju štetu, ili su nedopušteni na temelju odredaba posebnoga zakona (prekomjerne posredne imisije). (2) Vlasnici nekretnine koje su izložene prekomjernim posrednim imisijama ovlašteni su od vlasnika nekretnine s koje one potječu zahtijevati da otkloni uzroke tih imisija i naknadi štetu koju su nanijele, kao i da ubuduće propušta činiti na svojoj nekretnini ono što je uzrokom prekomjernih imisija, dok ne poduzme sve mjere koje su potrebne da onemoguće prekomjerne imisije. (3) Iznimno, od stavka 2. ovoga članka, kad prekomjerne posredne imisije potječu od djelatnosti za koju postoji dopuštenje nadležne vlasti, vlasnici nekretnine koja im je izložena nemaju pravo dok to dopuštenje traje zahtijevati propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašteni zahtijevati naknadu štete koju su imisije nanijele, kao i poduzimanje prikladnih mjera da se ubuduće spriječe prekomjerne imisije, odnosno nastupanje štete, ili da se smanje. A koje razine buke su dopuštene propisuje Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave u čl.5, 6, 9 i 13. Inspekcija nadležna za prekoračene dopuštene razine buke bi bila sanitarna inspekcija. Što se tiče samoga otvora, sigurno je u odredbama za provođenje prostornog plana propisano da se na međi ne mogu postavljati nikakovi otvori, osim onoga što se otvorima ne smatra a to ventilacijski otvor nije, te bi za to bila nadležna građevinska inspekcija.
 15. Računanje neto površine stana GUP

  Mda, JLS koje ne žele komplicirati odrede sasvim razumljive normative za određivanje broja PM, a one koje žele naprave ovo. Ako nema ništa određenije, moglo bi se tumačiti da je i natkrivena terasa otvoreni dio stana. Ja bih zatražio pojašnjenje JLS.
×