Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  5602
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  57

Spitfire je zadnji put osvojio dan rujan 6

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

8730 pregleda profila
 1. Gradevinska dozvola

  Kao što rekoh, predavanjem zahtjeva pokrenut je upravni postupak te se na osnovu toga izdaje rješenje o prihvačanju/neprihvačanju zahtjeva sa obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku, tj. žalbu MGiPU.
 2. Legalizacija objekta

  Dakle ovako, građevina sigurno nije građena prije '68 jer je nema na snimcima rađenima tada. Podaci u ZK su nedostupni vjerovatno zato što se na tome dijelu još radi katastarska izmjera i usklađivanje stanja u katastru i zemljišnim knjigama. No, ono što sam vam uspio iskopati iz katastra je zadnja promjena u katastru rađena 2000 godine, kada je elaboratom vjerovatno ucrtana kuća i sve pomoćne građevine. Je li tome elaboratu priložena i akt za građenje to vam ne mogu tvrditi, ali ću vam na mail poslati klasu upravnog rješenja i elaborata temeljem kojeg je sve ucrtano. To poradi toga, a kako su podatci u katastru javni i svatko ima pravo napraviti uvid u njih, da bi zatražili uvid u rješenje i elaborat, pa ako se spominje akt za gradnju i njena oznaka, na osnovu toga od upravnog tijela z agraditeljstvo zatražili kopiju temeljem koje bi dobili Uporabnu za građevine izgrađene na temelju akta izdanog do 2007.
 3. Vrtna drvena kućica sprema

  Zakonska regulativa ne razlikuje montažne, vrtne, hobbit ili kakove već ne kućice, samo one građevine za koje je potrebna građevinska dozvola ili samo glavni projekt za pomoćne građevine predviđene pravilnikom iz Zakona o gradnji. Kako bi ta vaša kućica spadala pod pomoćni objekat, prema pravilniku za to bi vam trebao projekt. No, kako za građevine do 10m2 nema obveze ucrtavanja u katastar, a radi se o 6m2, pa ako još nemate susjede tipa "se bum vas tužil"...
 4. Gradevinska dozvola

  Božesačuvaj..nisu sigurni. A večina JLS na svojim stranicama već imaju formirani obrazac Zahtjeva za poništenje građ. dozvole koji se može skinuti online te uz traženu dodatnu dokumentaciju predati. Tko li radi u tim odjelima da mi je znati. Pa, i ovo što je gospođa rekla ne znaći ništa. Zahtjev imate pravo predati, time ste pokrenuli upravni postupak pa neka ista izvoli to obrazložiti u rješenju. S uputom o pravnom lijeku, pa postoji i viša instanca koja vjerovatno zna koji je dovoljan razlog za poništenje iste. A ne bi bilo zgoreg da ista zatraži mišljenje ministarstva pa da se nabacuje riječima "ne račuanjte" i "nemoguće".
 5. Nadogradnja

  Valjalo bi vam se obratiti nadležnom upravnom odjelu s takovim upitom ili zatražiti lokacijsku informaciju jer u odredbama z aprovošenje prost.planova uz ovo što vam je napisao poštovani Mutavi mogu postojati i odredbe "Iznimno, rekonstrukcija postojeće građevine može se..."
 6. Gradnja nove kuće bez promjene projekta

  Projektant ima pravo izmjeniti svoj projekt u dijelu kojim se ne utjeće na mehaničku otpornost i stabilnost, posebne uvjete itd. Pa prema ovome što ste opisali, bez obzira što ne biste mijenjali vanjske gabarite, postojeći projekt se ne može izmjeniti na takav način te sam istog mišljenja da bi se trebao raditi novi s time da bi se određena dokumentacija mogla iskoristiti (geodetski projekt i sl), te bi jedino tako mogli ići na ovo što vam je poštovani Mutavi napisao iznad.
 7. Legalizacija objekta

  Ako vam nije neki problem, pošaljite mi na mail broj čestice na kojoj se građevina nalazi, Katastarsku općinu i ZK odjel. Je li građena prije '68 to vam mogu sigurno provjeriti a možda se može i nešto dodtno iskopati.
 8. Gradevinska dozvola

  Napisah da se to odnosi na komunalni doprinos pošto Zakonom o općem upravnom postupku te Zakonom o komunalnom gospodarstvu nakon djelomične ili cjelovite uplate istog nije predviđen povrat istih sredstava osim parnicom. Na takav postupak bi se odnosilo stjecanje bez osnove. Što se tiće vodnog doprinosa tu je isti povrat predviđen temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Pravilnika o obračunu i naplati vodnog doprinosa donešenom na osnovu spomenutog zakona u čl.16.
 9. Dvojni objekt i terasa

  Kao što rekoh, sve što se tiće vašeg problema trebalo bi biti u odredbama za provođenje prostornog plana. Neka vam ne bude teško pronaći ih online jer većina JLS ih i ima, ili ako želite biti sigurniji isto provjerite u nadležnom upravnom odjelu. Jer moguće je da postoji propisano ovako nešto "Bočna strana loggie, balkona, terase i otvorenog sutbišta koji se nalaze uz dvorišnu među ili na udaljenosti manjoj od 1m moraju se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini minimalno 1,8m od gornje plohe poda. U slučaju naknadnog zatvaranja loggie, balkona, terase i otvorenog stepeništa bočna strana se mora zatvoriti zidom..."
 10. Darovni ugovor i troškovi

  Da, no postoji i odredba iz Zakona o porezu na dohodak prema kojoj otac u tome slučaju ne bi smio darovati dalje u roku 2 godine.
 11. Gradevinska dozvola

  To i ne bi trebalo biti tako strašno. Opisana situacija se odnosila na komunalni doprinos. Sa vodnim je situacija drugačija jer je Pravilnikom o obračunu i naplati vodnog doprinosa propisano da će se obvezniku vodnog doprinosa kojemu je izneđu ostaloga izvršni akt za građenje poništen, na njegov zahtjev nominalni iznos vodnog doprinosa vratiti u roku 15 dana od izvršnosti rješenja o povratu. Naravno, uz zahtjev za povrat vodnog doprinosa morate dostaviti dokaz tj. pravomočno rješenje o poništavanju građ. dozvole.
 12. Gradevinska dozvola

  Možete, i takav zahtjev upućujete tijelu koje ju je i izdalo. I to bi valjalo napraviti što prije jer u slučaju da vam ipak stigne rješenje o plaćanju vodnog i komunalnog doprinosa imate osnov za uputiti žalbu na to rješenje. Isto tako ne bi bilo pametno platiti nešto iz toga rješenja jer Zakon o komunalnom gospodarstvu ne sadrži odredbe o povratu komunalnog doprinosa u slučaju odustanka od gradnje, pa tako ni prema Zakonu o općem upravnom postupku u slučaju uplaćenog kom.doprinosa. U tome slučaju bi morali svoje pravo o mogućnosti povrata ostvarivati putem suda prema odredbama o stjecanju bez osnove Zakona o obveznim odnosima.
 13. Darovni ugovor i troškovi

  Između potomaka i predaka u ravnoj liniji ne. Dakle, onaj kojem se daruje ne bi platio porez na očevu četvrtinu ali bi platio na ove dvije od braće. Onaj/i čije se pravo ograničava, opterečuje, prenosi ili ukida. U ovom slučaju bi se ovjeravali potpisi svih darovatelja, oca i dvojice braće. te bi oni morali biti nazočni pri ovjeri.
 14. Etaziranje?

  Etažni elaborat i služi tome da se slikovno te opisno utvrdi što kojem posebnom dijelu nekretnine pripada, kolike korisne vrijednosti, koliki udio u suvlasništvu nečega te kao takav uz pismenu potvrdu (suglasnost) suvlasnika služi za upis u ZK. Tako ćete u tome postupku izrade elaborata priložiti i navedenu dokumentaciju, a je li odrađen kako treba vidjet ćete kad bude gotov i stavljen na uvid.
 15. Susjedsko pravo ~ograda

  Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima dređeno je da vlasnik smije iz svojega zemljišta istrgnuti žile i korijenje tuđega drveća i ostaloga raslinja kao i odsjeći grane tuđega drveta i dio debla koje se nalaze u zračnom prostoru iznad njegove nekretnine i zadržati ih za sebe, ili se pak služiti tim dijelovima tuđega drveta. Također, da je svaki vlasnik dužan s desne strane svojega glavnoga ulaza, gledano s puta, ograditi svoj prostor i razdvojiti ga od susjedova prostora, ako nije drukčije propisano, niti je drugi mjesni običaj.Tu bi se radio o vlastitoj, ne zajedničkoj ogradi.
×