Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6068
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  59

Spitfire je zadnji put osvojio dan studeni 19 2018

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

2 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

9205 pregleda profila
 1. Postoji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji određuje pitanje ograde u čl.101-102. U ovome slučaju bi se radilo o postavljanju vlastite ograde, koja se nalazi uz među te prema tome ne bi bila zajednička. Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, ogradu do 2,2 m ili ogradni zid do 1,6 m visine bez projekta i dozvole.
 2. Pravo prvokupa

  Chère Madame, j'espère vous avoir aidé.
 3. punomoć kod podijele kuće

  Zakon o obveznim odnosima čl.310 (1) Zastupnik ne može prenijeti svoja ovlaštenja na drugog, osim kad mu je to dopušteno zakonom ili ugovorom. (2) Iznimno, on to može ako ga okolnosti sprječavaju da posao obavi osobno, a interesi zastupanog zahtijevaju neodgodivo poduzimanje pravnog posla.
 4. razvrgnuce suvlasnistva

  Sudski vještak. U biti je to određeno Zakonom o sudskom vanparničnom postupku (Sl. nov. od 1. kolovoza 1934., br. 45-175-1934), koji se u ovom slučaju primjenjuje na temelju odredbe članka 1. Zakona o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941.(Nar. nov., br. 73/91), te prema pravnom pravilu iz paragrafa 20 navedenog zakona, osnovno je načelo u izvanparničnom postupku da svaki sudionik snosi sve svoje troškove, odnosno da trošak zastupanja pada na zastupanoga, a ako je bilo zajedničkih troškova, o njima odlučuje sud na način da ih određuje razmjerno, koje pravilo predstavlja bitnu razliku u odnosu na parnični postupak. Nužne troškove u izvanparničnom postupku predstavljaju samo troškovi pristojbi, troškovi očevida i vještačenja, dok trošak zastupanja po punomoćniku ne predstavlja nužan trošak i on pada na zastupanog. Prema stavku 4. pravnog pravila iz paragrafa 20.istog zakona sud može po prijedlogu jedne stranke naložiti drugoj da naknadi troškove, podrazumijevajući i troškove pravnog zastupnika, koje je prouzrokovala neosnovanim prijedlozima ili grubom krivnjom.
 5. stanar s pravom uživanja

  Moguće je da se radilo o povezivanju KPU i ZK, no u svakom slučaju možete i sami otići do ZK i pregledati spis te vidjeti o čemu se točno radi. Ukoliko vam neda traženi pristanak, očigledno da može. Ne, osobna služnost prestaje smrču ovlaštenika i nije nasljedljiva, osim u slučaju da je to izričito navedeno.
 6. Ugovor o najmu

  Zakon o obveznim odnosima propisuje da ugovor može biti sklopljen u bilo kojem obliku ako zakonom nije propisano drugačije. ZOO kao i Zakon o najmu stanova propisuju da mora biti u pisanom obliku. Niti jedan drugi zakon ne propisuje obvezu ovjere, kao npr. što Zakon o zemljišnim knjigama propisuje da na ugovoru o kupoprodaji mora biti ovjeren potpis onoga čije se pravo prenosi kupoprodajom na drugog da bi se to moglo provesti u ZK iako ZOO propisuje isto tako samo pisani oblik.
 7. ZNACENJE POJMA MIRNI POSJED

  Pravo na zaštitu posjeda prestaje nakon 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastaloga smetanja.
 8. Upisivanje u katastar nakon legalizacije?

  Da. I prema opisanome se čini da je predan na provedbu u katastar. Od istog ste trebali dobiti rješenje nakon kojeg se vrši promjena. Zašto to traje toliko valjalo bi provjeriti u istom.
 9. Ugovor o najmu

  Da.
 10. Ugovor o najmu

  Ovjera takovog ugovora od strane JB nije relevantna za njegovu valjanost.
 11. ZNACENJE POJMA MIRNI POSJED

  Posjed postaje miran kada osobi od koje je pribavljen silom, potajno ili prijevarom, ili zlouporabom povjerenja prestane pravo da štiti svoj posjed koji joj je tako oduzet.
 12. Upisivanje u katastar nakon legalizacije?

  Angažirati ovlašteni geodetski ured koji će izraditi elaborat za evidentiranje građevine u katastru i zemljišnim knjigama. Za isto ćete trebati priložiti geodetski i arhitektonski snimak, kao i Rješenje o izvedenom stanju. Isto bi valjalo priložiti kao ovjerenu kopiju jer ostaje u katastru, dok se snimci vračaju stranci.
 13. Suvlasništvo

  Ukoliko nije moguće izdvojiti zasebnu građevnu česticu prema odredbama prost.plana, moglo bi se pravno urediti osnivanjem prava građenja. Isto se pravo građenja ne može osnovati samo na jednom dijelu nego na cijeloj kat.čestici, no to ne predstavlja neki problem jer i su/vlasnik (onaj koji bi gradio) može biti ne samo osnivač nego i korisnik prava građenja.
 14. Prijenos nekretnine

  Ne mora. Prema Zakonu o zemljišnim knjigama, zemljišnoknjižni sud dopustit će uknjižbu ako je ovjerovljen potpis one osobe čije se pravo ograničuje, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu. Dakle, dovoljno je ovjeriti potpis prodavatelja, u ovom slučaju vas.
 15. Javni bilježnik - Porezna

  A zašto bi uopće takav ugovor slali PU?
×