Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  5876
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  58

Spitfire je zadnji put osvojio dan listopad 14

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

2 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

8942 pregleda profila
 1. Dosjelost na državnom zemljištu

  Možete probati, s time da bi vam za to svakako valjalo imati pomoć stručne osobe koja bi obratila pozornost na presude ESLJP Jakeljič protiv RH i Radomilja protiv RH.
 2. Raskid kupoprodajnog ugovora

  Zakonu o obveznim odnosima u dijelu o tumačenju ugovora kaže da se odredbe ugovora tumače onako kako glase. Nadalje, u slučaju kad je ugovor sklopljen prema unaprijed otisnutom sadržaju, ili kad je ugovor na drugi način pripremila i predložila jedna ugovorna strana, nejasne odredbe tumačit će se u korist druge strane. No, iz citiranog dijela ugovora ne vidim što to nije jasno.
 3. Šutnja uprave

  To je jasno iz pitanja pa bi trebao biti i kraj odgovora,
 4. Podjela parcele sa susjedom

  Katastar je isto tako javan te bi mogli napraviti uvid u elaborat kojim je to učinjeno da se vidi na koji način jer Zakon o prostornom uređenju jasno propisuju kada se može izvršiti parcelacija zemljišta. Tako da predmnjevam da ukoliko se ne radi o nekom drugom načinu provođenja parcelacije, u ovom bi slučaju bio potreban i ugovor o diobi zemljišta na osnovu kojeg bi se ista provela.
 5. Šutnja uprave

  Bojim se da vam je sad kasno za žalbu. Zakon o općem upravnom postupku propisuje da ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor ako se radi o drugostupanjskom tijelu. Ali i ti rokovi za podnošenje žalbe ili spora su propisani, što bi značilo da ste trebali nakon isteka od 30 dana za donošenje rješenja podnijeti žalbu zbog šutnje uprave u roku 15 dana.
 6. vlasništvo nekretnine u izvanbračnoj zajednici

  Kako niste dali odgovor na pitanje poštovanog prof-a, na osnovu toga što ste napisali ne bi mogao potraživati dio bilo kojeg stana kao imovinu koja bi ulazila u bračnu stečevinu. Oba bi bila vlastita imovina prema Obiteljskom zakonu.
 7. Dokazivanje dosjelosti

  Iz ovoga što ste napisali, vjerovatno je jer je postojala faktična vlast dotadašnjih posjednika. Doduše vrata uvijek može staviti, no time oduzima ili orgraničava faktičnu vlast te je moguća posjedovna zaštita i privremene mjere.
 8. Više dvojbi oko izvlaštenja te pravo prolaza

  A na što bi ste se još žalili? Uputiti žalbu kao dio pravnog lijeka imate na nekakov akt/rješenje što bi u ovom slučaju bilo postupak izvlaštenja. O žalbi odlučuje misnistarstvo na što više nemate pravo žalbe ali možete porenuti upravni spor.
 9. Korištenje suvlasničkih dijelova nekretnine

  Onda ste suvlasnica 1/4 kuće (vjerovatno i svega ostaloga što čini nekretninu) u nekom idealnom dijelu. U biti, u ovom slučaju prema odredbama Zakona o vlasništvu vi svojim idealnim dijelom možete raspolagati samostalno bez suglasnosti drugih suvlasnika pa tako i prodati, iznajmiti i sl. No, kako nije etažirano pa stoga nema ni međuvlasničkog ugovora ili bilo čega što u slučaju vlasništva posebnog dijela nekretnine određuje koji je to dio, postavlja se pitanje, kada se radi o suvlasništvu, upravo u tome koji bi ste vi to dio iznajmili s obzirom na narav idealnog dijela.
 10. Uz glavni projekt, građ. dozvola za rekonstrukciju.
 11. Dokazivanje dosjelosti

  Problem bi bio u ovome "puštao". Ukoliko mogu to dokazati na bilo koji način, s obzirom na te okolnosti moglo bi se govoriti da nisu imali dovoljno razloga posumnjati da im ne pripada pravo na posjed što bi bilo dio barem poštenog posjeda.
 12. Kupovina zemljista sa ucrtanim putem kroz isto?

  Jedinica Lokalna Samouprave-Općina, Grad...
 13. Kupovina zemljista sa ucrtanim putem kroz isto?

  Što god značila ta crtica, iz sličice je barem meni vidljivo da nije dobro uplanjena u digitalni snimak. Ukoliko bi se točno pomakla, ispada da ide desnom međom te gore nastavlja susjednom regulacijskom linijom. Kao što napomenuh prije, bilo bi vam oportuno provjeriti ima li JLS tu kakav već ucrtani ili planirani put.
 14. Gradevinska dozvola za dizanje kata

  Može. Naime, Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zemljištu na kojem je izgrađena. Slično je i sa građevinskom dozvolom no kako je u pitanju nešto određeno prostornim planom bojim se da će vam sama JLS biti problem u samom postupku.
 15. Darivanje nekretnine za rušenje

  Koliko vidim iz napisanoga vi bi ste tražili kredit za gradnju kuće. Kako je tu APN i njihovi uvjeti, posebno onaj dio o stanju uporabljivosti, i sam dvojim što bi bilo najpametnije, Naime, za takav kredit prema odredbama zakona vam je svakako potreban već sačinjen projekt te na osnovu njega ishođena građevinska dozvola koju morate priložiti zahtjevu za subvencioniranje kredita, kao i troškovnik iz glavnog projekta iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje. To bi ste (da nema APN-a i navedenog uvjeta) možda mogli napraviti u istom postupku ishodovanja akta za gradnju, i projekt uklanjanja i gllavni projekt za novu građevinu. Ovako, a bez informacija što bi oni točno smatrali stanjem uporabljivosti i higijensko-tehnički uvjeti za život, bojim se da bi trebali posebno ići na uklanjanje građevine i to uklanjanje evidentirati u katastru i ZK (jer vama u biti treba zemljište i dokaz pravnog interesa) pa tek onda zatražiti akt za gradnju koji prilažete zahtjevu za subvencioniranje. A to je sve kompliciranije i vremenski i novčano. Bilo bi vam oportuno zatražiti mišljenje APN što smatraju stanjem uporabljivosti i hogijensko-tehničkim uvjetima za život, kao i vidjeti ima li kod vas koji ovl.arh. ured koji se susreo sa takvim ili sličnim problemom jer vam njihove usluge ionako trebaju.
×