Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6762
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  76

Spitfire je zadnji put osvojio dan lipanj 12

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

2 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

10173 pregleda profila
 1. Bez spoznaje svih činjenica, moguće je poradi toga jer su sve JLS donošenjem zadnjeg zakona o prostornom uređenju imale obvezu uskladiti planove sa novim zakonom što uključuje i donošenje UPU. Bez ovog zadnjeg ne može se dobiti dozvola za gradnju čak ni na neizgrađenom građevinskom području. Pa se tako vjerovatno desilo da je usklađivanjem iz 2015 to područje "ispalo" iz uređenog građevinskog poradi nedostatka infrastrukture ili nečega sličnoga. Nadalje, u postupku usklađivanja i donošenja planova zainteresirana osoba ima pravo staviti svoje primjedbe ili prijedloge što vjerovatno vlasnik nije učinio. Tako da prema navedenome da, gradnja bi bila moguće nemoguća misija, eventualno moguća kao rekostrukcija tih ruševina da je bila na bilo koji način ishodovana uporabna za građevine građene prije 1968. Iako pretpostavljam da zemljište nije u području u kojem živite, valjalo bi se raspitati i u JLS o mogućnostima. Sumnjam da će odgovor biti povoljan za vas, no svejedno.
 2. Ograda uz prometnicu

  Pogledajte temu, vjerujem da će vam puno toga biti jasnije.
 3. vlasništvo-označeno

  Ukoliko smatrate da smetate nečiji posjed te ne bi radili niti imali neugodnosti, vlasništvo bi se trebalo moći saznati uvidom u DOF ovdje (što idete detaljnije to će vam se prikazati i čestice), te sve upišete ovdje (dakle, treba vam zk odjel npr. Pula, glavna knjiga ili k.o. npr. Fažana te broj čestice).
 4. Uvjeti za uvođenje pričuve

  Nema na čemu.
 5. vlasništvo-označeno

  Nije baš jasno u kojem je kontekstu pitanje, no općenito ne mora. Ništa, tražite ga kod kuće
 6. Prijedlog promjene u ZK

  Ni zakon a niti pojašnjenje sa stranice nemaju sve detalje, no prema navedenome ne vidim zašto ne bi ste mogli. Naravno da će vam točnije reči u samom ZK odjelu.
 7. Septička na šumskoj parceli

  Ako još govorimo o čestici iznad, isto kao i u slučaju septičke. Bez dozvole i projekta a u skladu s prost.planom sjenica kao pomoćna građevina na građevnoj čestici postojeće zgrade, za potrebe te zgrade, a roštilj (otvoreno ognjište) tlocrtne površine do 3 m2 i visine do 3 m kao dio radova na uređenju građevne čestice postojeće zgrade.
 8. Rekontrukcija štale

  Možda bi ste najbolju informaciju u svezi toga dobili u upravnom odjelu za prost. uređenje i gradnju vaše JLS, ako ništa drugo tražeći Lokacijsku informaciju. Ovako, bez uvida u stanje na terenu, prostorni plan i njegove odredbe za provođenje, ne može se dati nekakav kvalitetan odgovor.
 9. Roštilj uz cestu?

  Ukoliko je tako određeno propisima niže razine tj. odredbama za provođenje prostornog plana ili nekakovom odlukom vaše JLS. Što se tiče suglasnosti, ukoliko je zgrada etažirana te je taj dio upisan kao pripadak tome vlasništvu posebnog dijela nekretnine, nije potrebna. No, ukoliko se vodi kao zajednički dio, da trebao ju je imati.
 10. Međa

  Ako je to baš vaš zid, moglo bi se govoriti o smetanju posjeda tj. imali bi pravo na dopuštenu samopomoć ili tužbu sa smetanje posjeda. U oba slučaja rok je 30 dana od saznanja za smetanje i počinitelja tj., godina dana objektivnog roka od dana smetanja. Za napomenuti je da ukoliko bi ste se poslužili samopomoći, nemate pravo na sudsku zaštitu.
 11. Uvjeti za uvođenje pričuve

  Za početak, ZK odjel baš i neće zanimati vaš MU i što ste u njemu odredili oko upravljanja i pričuve. Njima je u postupku etažiranja potrebna izjava tj. suglasnost kojom svi suvlasnici pristaju na takovu podjelu i daju svoj pristanak da se to prema etažnom elaboratu provede kroz ZK. Što se tiče broja stanova za uvođenje pričuve i upravitelja, u biti minimalni broj stanova, odnosno posebnih dijelova nekretnine prema ZVDSP-u nije ni određen, nego su svi upravitelji taj famozni broj od tri ili više stanova odredili prema propisima koji su prethodili ZVDSP-u, dakle onom dijelu o upravljanju stambenih fondova sa društvenim stanovima te su tri stana bila granica za nacionalizaciju takovih stanova. Kako prema tome postoji mali pravni vakum čak su neke JLS stupanjem na snagu ZVDSP-a stavljali prinudne upravitelje takovim zgradama koje su u biti obiteljske kuće. No da se htjelo do kraja doraditi taj dio problematike moglo se i to na jednostavan način prema propisima koji se tiču gradnje i prostornog uređenja te propisa uređenim prostornim planovima kojima je jasno određeno da su obiteljske kuće građevine do tri stambene jedinice a višestambene zgrade one sa preko tri. Prema svemu navedenome vezano za vaš slučaj, MU možete slobodno urediti vaš odnos kao suvlasnika, na način da sami upravljate nekretninom te odredite što, kako i tko ima obveze u slučaju održavanja, bilo redovnog ili izvanrednog.
 12. Pravo na parkirno mjesto

  Prema navedenomu, a ako ne postoji nekakav međuvlasnički ugovor kojim bi to uredili, svi ste suvlasnici neodređenog dijela dvorišta u skladu sa suvlasničkim omjerima, dok se ista parkirna mjesta ne označe i kao takova MU i etažiranjem odredila kao pripadak određenom vlasništvu posebnog dijela (etaži/stanu).
 13. Ništetnost ugovora

  Prema ovome kako ste opisali, posljedice vjerovatno ne bi trebao imati nikakove ukoliko osoba nije lišena poslovne sposobnosti prije sklapanja ugovora.
 14. Nezakonita gradnja na suvlasničkom objektu

  Naravno da se po portalima može napisati i pročitati svašta, no sve to ovisi o području koje određeni inspektor pokriva, količini prijava, ali i samo ljudi (sto ljudi sto čudi) katkad vole napisati nešto iz nekog svoga razloga. Naravno da bi bilo idealno kada bi inspekcija izišla na teren dan poslije podnošenja prijave ali to nažalost nije moguće. Međutim, dok ne podnesete prijavu sami ne možete znati u kojem roku će isti postupiti po prijavi. Uz prijavu inspekciji nelegalnih radova bil bi oportuno ito napraviti i prema komunalnom redaru iz dijela koji bi se mogao odnositi na njegovo postupanje, a to su ne isticanje table na gradilištu, kao ni prijava radova.
 15. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Žao mi je ovakovo što pročitati iz nekakovih osobnih razloga, no postoji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti gdje bi vama posebno bio zanimljiv čl.80 pa nadalje, kao i Kodeks , te Komora i stegovni sud.
×