Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6925
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  78

Spitfire je zadnji put osvojio dan srpanj 10

Spitfire objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

2 pratitelja

O Spitfire

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

10485 pregleda profila
 1. Izgradnja 2 ili više nadstrešnica

  U teoriji, ako ne bi bile fizički spojene, nema u prostornom planu neke posebne odredbe kako i gdje se mogu graditi, zadovoljavate udaljenost od međe te ako to dozvoljava površina čestice odnosno ne prekoračujete izgrađenost iste, da bilo bi legalno.
 2. Savjet za oporuku,darovnicu?

  Pravo na nužni dio nije povrijeđen kada se radi o naplatnim pravnim poslovima doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Dakle, u tome slučaju nužni nasljednik nema pravo zahtjevati nužni dio. Jedan od besplatnih pravnih poslova kojim se može isključiti nasljednika koji ima pravo na nužni dio je da ga oporučitelj isključi oporukom: -ako se on povredom neke zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz njegova obiteljskog odnosa s ostaviteljem teže ogriješio prema ostavitelju, -ako je namjerno počinio neko teže kazneno djelo prema njemu ili njegovu bračnom drugu, djetetu ili roditelju, -ako je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, -ako se odao neradu ili nepoštenu životu. Isključenje iz nasljedstva može biti potpuno ili djelomično. Nadalje, - Oporučitelj koji želi isključiti nekog nasljednika mora to očitovati u oporuci na izričit način i navesti razlog za isključenje. - Razlog za isključenje mora postojati u vrijeme oporučivanja. - U slučaju spora o opravdanosti isključenja teret dokaza da je isključenje opravdano leži na onome koji se na isključenje poziva. Posljedice isključenja, Isključenjem nasljednik gubi nasljedno pravo u mjeri u kojoj je isključen, a prava ostalih osoba koje mogu naslijediti ostavitelja određuju se kao da je isključeni umro prije ostavitelja.
 3. Ostavinska rasprava - sudska rješenja

  Pojednostavljeno to znaći da bi ta samostalna cjelina kada govorimo o građevini morala imati sve ono što se zahtjeva za istu prema ZVDSP-u, dakle da ima odvojeni pristup, sanitarni čvor i sl. te da se može jednostavno podjelitim povlačenjem zamišljene linije što je kada su u pitanju zemljišta lako provedivo, no kod građevina uglavnom nije. Procjenu može li se nešto na takav način podijeliti donosi vještak.
 4. (2) Vlasnik građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja dužan je prije dobivanja lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom sklopiti ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture kada je to potrebno prema urbanističkom planu uređenja, drugom prostornom planu koji ima detaljnost tog plana, lokacijskoj dozvoli ili građevinskoj dozvoli. Dakle prema navedenome, ako je planirana cesta može se dobiti građevinska i na osnovu osnivanja služnosti za korist komunalne infrastrukture (ceste) ako to JLS odgovara.
 5. zelena površina

  Dok se god ne izvrše promjene u prostornom planu glede namjene prostora u biti sami ne bi mogli izvršiti promjenu namjene.
 6. Sluznost puta

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.191 (1) Nužni prolaz je služnost puta koju je osnovao sud na zahtjev vlasnika nekretnine do koje nema nikakve ili nema prikladne putne veze s javnim putom. (2) Na nužni se prolaz primjenjuju pravila koja vrijede za služnosti puta, ako glede nužnoga prolaza nije što posebno propisano. Iz navedenog je određeno na koji način se osniva služnost putem suda ako do nekretnine nema nikakve ili prikladne veze s javnim putom. Eventualno bi se moglo ići i sa dosjeločću prava služnosti no koja je opcija realnija za uspjeh valjalo bi vidjeti sa punomoćnikom pravne struke koji bi vam bio potreban za rješavanje vašeg problema.
 7. POVRAT POREZA

  To bi vam najbolje odgovrio financijski savjetnik, no ovako općenito vjerovatno niste jer se radi dohotku od nesamostalnog rada za koji niste obvezni podnijeti poreznu prijavu te ne vjerujem da ste imali kakav osobni odbitak koji nije korištan a naosnovu kojega bi bilo povrata poreza. Također, rok za predaju prijave je bio do kraja veljače ove godine.
 8. Plaćanje poreza na dohodak

  Po kojem to osnovu? Govorite o stanu u tom stambenom objektu?
 9. Da, novi Zakon o porezu na dohodak je stupio na snagu sa 01.01.2017 te je u istome promjenjeno na 2 godine. Ono što u navedenom zakonu stoji u prijelaznim i završnim odredbama je da će se dohodak ostvaren do stupanja na snagu toga zakona oporezivati prema propisima koji su vrijedili prije njega. Shodno tome ako bi se dohodak ostvario nakon stupanja na snagu novog zakona oporezivao bi se prema propisima istoga što će reči da bi vrijedio rok od 2 godine. No to je svakako najbolje provjeriti u poreznoj.
 10. loši suvlasnički odnosi

  Gledajući na osnovu ovoga što ste opisali za zaustavljanje radova u biti ne bi bilo osnova. Njih zanima da li se sve radi prema propisima o gradnji a suvlasnički odnosi ne.
 11. Kniiga položenih ugovora i katastar

  Ne mora ili bolje rečeno to je u večini slučajeva i nemoguće jer ako se nešto upisuje u knjigu položenih ugovora radi se o tome da građevina u katastru niti ne postoji nego se čestica vodi kao livada i sl.
 12. Rušenje zida na međi

  A što piše u ZK? Uglavnom, ako je na međi onda je u suvlasništvu susjeda s obje strane međe i može se koristiti sa svoje strane do polovine njezine širine aza sve ostalo je potrebna suglasnost. Da li je stvarno na međi ili ipak na jednoj strani međe čime bi postala vlastita ograda na jednoj nekretnini te bi s njom vlasnik mogao raditi što ga je volja bez suglasnosti, utvrdio bi ovl.geodet.
 13. Sticanje prava služnosti putem dosjelosti

  Postupak se pokreće pred sudom. Nepoznatu osobu ne možete tužiti tako da bi se oko zadnje poznate adrese boravišta ili prebivališta morali sami potruditi. Čak i da vam je poznato ime i prezime sud će vas vjerovatno pozvati na dopunu zahtjeva sa adresom.
 14. kako dokazati vlasništvo?

  Zahtjevati nešto se uvijek može, samo s kojim smislom jer bi to vrlo vjerovatno završilo u parnici, te sam njihov uspjeh u njoj ovisi o onome što su potpisali na tome "papiru". Ako im sadašnji vlasnik prešuti dio oko potpisivanja suglasnosti da taj dio pripadne vama a kupovali su s povjerenjem u istinitost podataka u ZK, podredno je moguće jer bi nekakova parnica u tome slučaju bila usmjerena prema njima.
 15. Posjedovni list i vlasnički list

  Vlasništvo je onako kako se vodi u ZK i to prema načelu povjerenja u zemljišne knjige. Posjedovni list iz katastra nema s time veze kao što isti nije osnov za pravi posao i promjenu vlasništva. No, da bi ga u dogledno vrijeme valjalo uskladiti sa stanjem u ZK, valjalo bi.
×