Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6738
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  76

Sve što je Spitfire objavio

 1. Pravo na parkirno mjesto

  Prema navedenomu, a ako ne postoji nekakav međuvlasnički ugovor kojim bi to uredili, svi ste suvlasnici neodređenog dijela dvorišta u skladu sa suvlasničkim omjerima, dok se ista parkirna mjesta ne označe i kao takova MU i etažiranjem odredila kao pripadak određenom vlasništvu posebnog dijela (etaži/stanu).
 2. Ništetnost ugovora

  Prema ovome kako ste opisali, posljedice vjerovatno ne bi trebao imati nikakove ukoliko osoba nije lišena poslovne sposobnosti prije sklapanja ugovora.
 3. Nezakonita gradnja na suvlasničkom objektu

  Naravno da se po portalima može napisati i pročitati svašta, no sve to ovisi o području koje određeni inspektor pokriva, količini prijava, ali i samo ljudi (sto ljudi sto čudi) katkad vole napisati nešto iz nekog svoga razloga. Naravno da bi bilo idealno kada bi inspekcija izišla na teren dan poslije podnošenja prijave ali to nažalost nije moguće. Međutim, dok ne podnesete prijavu sami ne možete znati u kojem roku će isti postupiti po prijavi. Uz prijavu inspekciji nelegalnih radova bil bi oportuno ito napraviti i prema komunalnom redaru iz dijela koji bi se mogao odnositi na njegovo postupanje, a to su ne isticanje table na gradilištu, kao ni prijava radova.
 4. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Žao mi je ovakovo što pročitati iz nekakovih osobnih razloga, no postoji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti gdje bi vama posebno bio zanimljiv čl.80 pa nadalje, kao i Kodeks , te Komora i stegovni sud.
 5. Racunanje korisne povrsine tavana

  Nema na čemu, lp.
 6. Pravo na parkirno mjesto

  A što piše u ZK?
 7. Stambena zgrada i parkirališno mjesto

  Prema ovome vaša zgrada ima samo svoju česticu, tj. česticu zgrade poradi čega je i označena zvijezdicom. Ako nema ništa pismeno određeno o korištenju parkinga na čest. 209/1, te posebno ako pripada zgradi na njoj (iako mi se čini da za tu zgradu nije provedeno povezivanje ZK i KPU pa je zato dio te čestice), nepisano pravilo nema nekakovu posebnu važnost.
 8. prijenos vlasništva

  Zavisi što smatrate pod protučinidbom. Može se napraviti darovni ugovor s nametom, dakle darovatelj daje određenu stvar a obdarenik preuzima neku obvezu. Ista može biti banalna ili kao protučinidba s nekakovom vrijednošću. No da bi se zadržao smisao darovnog ugovora ta protučinidba mora biti po vrijednosti manja od darovane stvari.
 9. Nezakonita gradnja na suvlasničkom objektu

  Građevinska inspekcija. Policija nema ništa s time.
 10. Prinudni upravitelj koji podržava bespravnu gradnju?

  Ne. Samo navodim mogučnosti. Prva je smjena upravitelja ako radi mimo interesa suvlasničke zajednice. Tužba je opcija ukoliko ovo prvo nije moguće, no naravno za uspjeh u istoj potrebni su i valjani dokazi. No i uz njih konačnu odluku donijeti će sud.
 11. Prinudni upravitelj koji podržava bespravnu gradnju?

  Iz opisanoga baš i nije razvidno radi li se o bespravnoj gradnji, no ukoliko se radi o poslovima mimo odredbi Zkona o gradnji i/ili Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nadležna bi bila građ. inspekcija. Što se tiče potrebne suglasnosti ona bi spadala pod Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, te ukoliko se krše odredbe toga zakona, upravitelja se uvije može promijeniti, ili drugim načinom koji zahtjeva vremena, te ovisi koliko je sve to (ne)utemeljeno u zakonu i sposobnosti osobe pravne struke koja bi vam svakako bila potrebna uspjeh u postupku tužbe za nanošenje štete takovim radnjama.
 12. Susjedi ne održavaju zemljište u centru grada

  Nema na čemu. Vlasništvo daje određena prava ali i obveze.
 13. Neovisni stručnjaci - tehnički pregled gradjevine

  Usput, da, JP tijelo može angažirati neovisne stručnjake i njihov angažman se naplaćuje cca 2500 i nešto sitno kn, no koliko je meni poznato ta naknada se plaća na račun JP tijela koji ih je i angažirao (tako i piše u izrijeci Uporabne dozvole) a oni se dalje, što bi rekli kod nas, kusuraju.
 14. Kupnja kuce bez gradjevinske dozvole

  Ne. bilo bi dobro da vlasnik od nadležnog tijela ishodi očitovanje o brisanju zabilježbe, koju možete predati na provedbu skupa sa kupopr. ugovorom.
 15. Obnova Zemljišne knjige

  Za početak bi vam se valjalo obratiti područnom uredu za katastar gdje bi saznali može li se zemljišna knjiga obnoviti bez ponovne katastarske izmjere jer je na snazi katastarski operat čije je stanje stanje takovo da se ista ne mora ponovno vršiti. U tome slučaju vam katastar izdaje potvrdu da je stanje takovo da se može izvršiti postupak obnove na temelju postojećeg katastarskog operata.
 16. Oštećenje nadgrobnog spomenika

  Prije svega valjalo bi proučiti Odluku o grobljima koju je trebala donijeti vaša JLS temeljem čl.18 Zakona o grobljima. Kako su uglavnom sve odluke slične, u večini stoji kao odredba da se pod održavanjem groblja, koji je dio obveze upravitelja groblja, smatra među ostalime uređenje i održavanje zelenila. Nadalje, da upravitelj groblja nije odgovoran za štetu koju gobnom mjestu učine treće osobe. Dakle, valjalo bi provjeriti da li negdje postoji i odredba o odricanju odgovornosti za štetu temeljem više sile ili se vode prema općim odredbama odgovrnosti za štetu. Također, u tome slučaju bi trebalo dokazivati barem objektivnu odgovrnost za štetu temeljem toga jesu li zelenilo održavali na potrebit način. Nakon svega toga bi tek valjalo odvagnuti ima li smisla i izgleda za eventualnom parnicom, naravno uz pomoć stručne osobe, ili barem prigovor na njihov dopis i zahtjevanje saniranje štete. Ili sanirati štetu o svom trošku.
 17. Bez uplitanja u to možete li ovo dokazati poradi ove daljnje zanimljivosti vidite odredbe čl.20 Zakona o najmu stanova. Je li što drugačije određeno ugovorom?
 18. poslovi redovite uprave - suvlasnički put

  Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te dijelu o suvlasništvu, da sigurno, ali do ovoga, što ispada mrvu problematično poradi odredbi čl.41 st.1 i 2. Dakle, da se radi o radovima održavanja puta, uređenja za normalno korištenje sasvim sigurno bi se moglo reči da se radi o redovnim poslovima, no poradi iznad citiranoga, ako ništa drugo, postoji sumnja da se radi o poslu koji premašuje okvir redovitog upravljanja.
 19. Kupovina nekretnine koja je dijelom nelegalizirana

  To bi vam okvirno mogli reči u upravnom odjelu za prost. planiranje i gradnju JLS. Kao i ovo jer su oni zaprimali zahtjeve bez obzira da li ih je kasnije preuzela Agencija, mada bez broja je to pomalo nemoguća misija.
 20. Ogradjivanje

  U vašem slučaju se radi o suvlasništvu te bez suglasnosti suvlasnika ne mogu se vršiti bilo kakovi radovi pa ni postavit ograda. Ovakav propblem se trebao riješiti već odavno, na način (pošto prostorni planovi propisuju da se na istoj čestici ne mogu nalaziti dva stambena objekta) da se utvrdila građevna čestica ja jednu ili drugu građevinu te napravila parcelacija prema Zakonu o prostornom uređenju. Tada bi svaka građevina dobila svoju česticu i vlasnika pa neka se ovaj prvi (ili oba) ograđuju kako hoće prema granicama svoje čestice.
 21. Susjedi ne održavaju zemljište u centru grada

  Iako sam mišljenja da imaju uporište u propisima, JLS su mijenjale Odluke o komunalnom redu na način da su ovlsati komunalnom redaru dali samo što se tiče okućnice okrenute prema javnoj površini te se poradi toga za ostalo smatraju nenadležnima. Ispada komično što su u izmjenama takovih odluka ostavili nadležnost za uklanjanje ambrozije i postupanje poradi istoga samo za neizgrađena zemljišta. Tako da u ovakovim slučajevima iza može izrasti sve i svašta, isto tako nakotiti se razne štetočine, oni za to nisu nadležni. Ono što možete su predstavke inspekcijama, poljoprivrednoj za rastlinje i propadanje vočaka, a sanitarnoj poradi štetočina. U predstavci istima opišite situaciju što detaljnije.
 22. Što nakon Rješenja o izvedenom stanju

  Angažirati ovl.geod.ured (može i onaj koji je već radio dokumentaciju za legalizaciju) za upis promjena u katastru i ZK. Za to su vam potrebni geod.projekt ukoliko je rađen, arhitektonski i Rješenje o izvedenom stanju (najbolje priložiti presliku). Ako je građevina već bila etažirana vjerovatno će vam ZK tražiti i suglasnost suvlasnika i arhitektonski projekt za preetažiranje.
 23. Racunanje korisne povrsine tavana

  Prema normi HRN UC2.100, neto površina tavana se određivala na način da se površina do 1.5m nije uopće računala a sve preko množilo sa koeficijentom 1. Nakon preuzimanja norme HRN ISO 9836, do 1m se ne računa u neto površinu, do 2m množi s koef. 0.75 a preko 2m sa koef. 1
 24. Kupovina nekretnine koja je dijelom nelegalizirana

  1 Nije fora nego legalizacija u redovnom postupku, dakle bez povoljnijih uvjeta koje propisuje Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. 1.1 Upravo to. 2 Sve oko veličine čestice, izgrađenosti i ostaloga propisuju odredbe za provođenje prostornog plana. Ako nije građeno po odredbama PP o tome vam ovisi i odg. na zadnje pitanje. 2.1 Ponavljam, zaprimit će vam zahtjev uz potrebnu dokumentaciju no radi se o redovnom postupku legaliziranja nezakonito izgrađene zgrade u kojem nema povoljnijih uvjeta, zgrada mora biti izgrađena po odredbama prostornog plana, kazne za zadržavanje su veće kao vodni i komunalni doprinosi. Ukoliko bilo što odstupa od odredbi prostornog plana, legalizacija vjerovatno neće biti moguća.
 25. Cije su tresnje?

  Bez obzira što ste ih vi kupili, drveće i sve uporabljive stvari koja zemlja rađa na svojoj površini dio su te nekretnine sve dok se od nje ne odvoje. Kako se radi o suvlasništvu, zato vam je i bila potrebana suglasnost za sadnju. Ista bi vam bila potrebna i za vađenje. Drvosjeća može raditi parkiralište kada ishodi potrebnu papirologiju i dozvole.
×