Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  6914
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  78

Sve što je Spitfire objavio

 1. loši suvlasnički odnosi

  Gledajući na osnovu ovoga što ste opisali za zaustavljanje radova u biti ne bi bilo osnova. Njih zanima da li se sve radi prema propisima o gradnji a suvlasnički odnosi ne.
 2. Kniiga položenih ugovora i katastar

  Ne mora ili bolje rečeno to je u večini slučajeva i nemoguće jer ako se nešto upisuje u knjigu položenih ugovora radi se o tome da građevina u katastru niti ne postoji nego se čestica vodi kao livada i sl.
 3. Rušenje zida na međi

  A što piše u ZK? Uglavnom, ako je na međi onda je u suvlasništvu susjeda s obje strane međe i može se koristiti sa svoje strane do polovine njezine širine aza sve ostalo je potrebna suglasnost. Da li je stvarno na međi ili ipak na jednoj strani međe čime bi postala vlastita ograda na jednoj nekretnini te bi s njom vlasnik mogao raditi što ga je volja bez suglasnosti, utvrdio bi ovl.geodet.
 4. Sticanje prava služnosti putem dosjelosti

  Postupak se pokreće pred sudom. Nepoznatu osobu ne možete tužiti tako da bi se oko zadnje poznate adrese boravišta ili prebivališta morali sami potruditi. Čak i da vam je poznato ime i prezime sud će vas vjerovatno pozvati na dopunu zahtjeva sa adresom.
 5. kako dokazati vlasništvo?

  Zahtjevati nešto se uvijek može, samo s kojim smislom jer bi to vrlo vjerovatno završilo u parnici, te sam njihov uspjeh u njoj ovisi o onome što su potpisali na tome "papiru". Ako im sadašnji vlasnik prešuti dio oko potpisivanja suglasnosti da taj dio pripadne vama a kupovali su s povjerenjem u istinitost podataka u ZK, podredno je moguće jer bi nekakova parnica u tome slučaju bila usmjerena prema njima.
 6. Posjedovni list i vlasnički list

  Vlasništvo je onako kako se vodi u ZK i to prema načelu povjerenja u zemljišne knjige. Posjedovni list iz katastra nema s time veze kao što isti nije osnov za pravi posao i promjenu vlasništva. No, da bi ga u dogledno vrijeme valjalo uskladiti sa stanjem u ZK, valjalo bi.
 7. Vlasnistvo cestica 1/2 sa drzavom

  Zakon o upravljanju državnom imovinom određuje da će se prije svakog raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH izvršiti procjena tržišne vrijednosti propisana Uredbom proizašlom iz navedenog zakona a koja kaže da će se ovlaštena osoba za izradu procjembenog elaborata izabrati provedbom postupka javne nabave. Dakle, oni svakako biraju vještaka i vrše procjenu.
 8. Posjedovni list i vlasnički list

  Stanje je takovo da se rijetko tko usudi iskomentirati. Naime, sam upis u ZK je zanimljiv. Ispada da se radi o vlsništvu posebnih dijelova nekretnine (etažnom vlasništvu) sa suvlasništvom u neodređenim omjerima. prema tome bi se radilo o zajedničkom vlasništvu. Odredbe o zajedničkom vlasništvu govore da se udio zajedničara može prenijeti samo drugom zajedničaru, osim kako bi se moglo iščitati u ovom slučaju ako vlasništvo u ZK nije bilo upisano kao zajedničko. Brisanje društvenog vlasništva je opravdano odbijeno jer se ono nije ni moglo brisati nego je stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima postalo pravo vlasništva dotadašnjeg nositelja prava upravljanja, odnosno korištenja i raspolaganja na toj stvari. Što se tiče posjedovnog listavaljalo bi vidjeti kada i na osnovu čega osobe koje smatrate da ne pripadaju u posjedovni list upisane. Prema navedenome, vjerovatno bi se mogli upisati u ZK koji bi automatizmom poslao rješenje na upis u katastar no za sređivanje svega ostaloga (pa i određivanje suvlasničkih omjera) bi vam bila potrebna pomoć osobe pravne struke, odvjetnika.
 9. Stavak 2. navedenog članka.
 10. Moguće da. Zakon o prostornom uređenju,, čl.171. Iako se tu govori o lokacijskoj dozvoli isto se odnosi i na građevinsku.
 11. Izvjesce nadzornog inženjera umjesto Uporabne dozvole

  Ne mijenjaju se, no iz napisanoga u uvodnom postu je jedina mogućnost je da se rješenje o uvjetima građenja tražilo prije zadnje izmjene i razdvajanja Zakona o prostornom uređenju i gradnji te se sukladno novome Zakonu o gradnji u postupcima koji su započeti prije stupanja na snagu istoga dovršavaju prema zakonu važečem u vrijeme pokretanja postupka. Pa tako, dok se dobilo rješenje o uvjetima građenja, eventualno ista imala izmjenu, započela gradnja itd. ne bi bilo čudno da je izgrađena (završena) prošle godine.
 12. Vlasnistvo cestica 1/2 sa drzavom

  Morali bi ste se obratiti MInistarstvu državne imovine te ukoliko bi imali interesa za provođenje javnog natječaja jer se u ovom slučaju ne bi radilo o mogućnosti izravne pogodbe prema Zakonu o upravljanju državnom imovinom.
 13. Stan u kuci

  Ukoliko se isti može smatrati samostalnom uporabnom cjelinom (ima zasebni ulaz iz hodnika, sanitarni čvor i sl.), moglo bi se. Za to bi vam bio potreban pristanak svih suvlasnika, etažirala bi se cijela građevina, izradio etažni elaborat prema kojem bi se sve to upisalo u ZK. Sve to iziskuje i ne baš male troškove koji se dijele među suvlasnicima te to uglavnom bude prijepor da se netko protivi etažiranju i uskračujući suglasnost smatra da isto nije potrebno.
 14. Izvjesce nadzornog inženjera umjesto Uporabne dozvole

  Ova stranica služi da bi se dobio nekakav odgovor na pitanje ili problem korisnika. Ako vam nitko nije dao odgovor to znaći da trenutno nitko ne zna a oni koji bi znali su spriječeni ili na godišnjem. No ako već nitko nije dao odgovor ova stranica služi i tome da ga možete sami pronaći jer postoji več toliko sličnih tema. Naime, samim upisom u tražilicu evo jedne i druge teme iz koje ste mogli sami izvući odgovor. Dakle, izvješće nadzornog inženjera koje je izdavano prema bivšim propisima je ekvivalent uporabne dozvole i kao takovo se upisivalo u ZK. Prema navedenom ZK i banka imaju osnov za to što su vam rekli. Jeste li kao kupac sigurni? Ako je građevina izgrađena prema rješenju o uvjetima građenja, ništa nije mijenjano u stanu (zatvaran balkon te time mijenjana korisna površina i sl.) jeste.
 15. 'Ajde konačno krenulo..još da se počnemo manje tužakat.. Na kraju 2014. godine na hrvatskim sudovima zabilježen je najmanji broj neriješenih predmeta u posljednjih 25 godina. Posljednjeg dana prosinca 2014. bila su 574.783 neriješena predmeta, odnosno čak 119.068 predmeta manje u odnosu na prethodnu godinu. Kad se tome dodaju zemljišno-knjižni i predmeti sudskog registra, broj neriješenih predmeta iznosi 616.986. U 2014. ukupan broj primljenih predmeta manji je u odnosu na prethodnu godinu, ali je taj broj i dalje vrlo visok i iznosi 1.322.643 predmeta. Izvor:Glas Slavonije http://www.glas-slavonije.hr/270097/1/Na-sudove-lani-stiglo-vise-od-13-milijuna-novih-predmeta
 16. Pojas novi zakon

  Vozač i putnici tijekom vožnje u motornom vozilu na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužni su koristiti pojas na način koji je odredio proizvođač sigurnosnog pojasa.
 17. Pa to sam vam već iznad napisao. Ako sama lokacijska ne sadrži u svom privitku iz odredbi za provođenje i dio oko zamjenske građevine, obratiti ćete se upravnom odjelu za pojašnjenje ili ovl.arh uredu. Ja na daljinu mogu samo odgovoriti općenito jer riječi tipa "vjerovatno da" ili "možda" i sl. baš i ne volim koristiti u svojim odgovorima jer postoji previše upitnika za ono što je meni nepoznato, s obzirom na stvarno stanje na terenu, obliku čestice te odredbama za provođenje pp.
 18. Lokacijska informacija sadrži namjenu prostora, da li se smije i što se smije graditi, pod kojim uvjetima te koji je prostorni plan na snazi. Također se u privitku dostavlja preslik relevantnih članaka odredbi za provođenje PP koji se odnose na zahvate na tome zemljištu. Prema tome nije nekakov problem doći do zaključka što se može, ako se može i kako. Naravno da u istoj neće pisati je li to građevina u obliku kruga, kocke ili što li već u toliko i toliko tlocrtne površine, ali će poslužiti ako ste zaista zainteresirani za gradnju ovl. projektantu da shodno tome uklopi želje i mogućnosti.
 19. Ja vam mogu odgovarati općenito bez uvida u konkretan slučaj. Za sve ostalo bi vam točnije rekli u upravnom odjelu. A možete zatražiti lokacijsku informaciju (cca 40 kn košta) gdje bi vam bilo točno određeno što se može i kako.
 20. Izrada nadstrešnice u višestambenoj zgradi

  Nije u smislu kojem ste napisali "na mojoj zemlji". Zemljište oko građevine je dio te nekretnine i kao takovo je zajedničko. Može se dio zemljišta kao pripadak pripisati određenom stanu i koristiti na način određen ZVDSP-om, no to tome zemljištu/dijelu ne daje status "moje". Mogu razumjeti vaš način razmišljanja i složiti se s time, no moram ponoviti, na način određen propisima ZVDSP-a. Pravilnik izveden iz Zakona o gradnji vam takovo što dopušta bez nekakove posebne papirologije no takav zahvat u smislu ZVDSP-a predstavlja zadiranje u zajedničke dijelove zgrade te promjena i oblika i vanjskog izgleda zgrade i potrebna je suglasnost svih suvlasnika. Prije tužakanja uvijek je oportuno probati se dogovoriti ako postoji način da "je vuk sit i ovce na broju". Ali u biti, da.
 21. Izrada nadstrešnice u višestambenoj zgradi

  Ne bi baš tako bilo. Ako je nešto pripisano kao pripadak vlasništvu posebnog dijela nekretnine ne znaći da je to vaše i da s time možete raditi što god hoćete. Da je tako ne bi vam bila potrebna suglasnost ostalih suvlasnika, u ovom slučaju gdje se radi o izvanrednim poslovima potrebna je suglasnost svih suvlasnika.
 22. Znaći prenamjena pp nije uspjela ili se još uvijek čeka? Onda eventualno prema onome što je određeno za manju česticu.
 23. Sanacija krova

  Nakon zadnjih izmjena zakona samo izdavanje dozvole bi moglo biti relativno brzo. No ono na što bi ste eventualno mogli čekati je projekt ovl.arhitekta.
 24. U biti da. Riječ gabariti kao takova nije bitna jer je pp određena največa katnost, visina građevine, smještaj na čestici, udaljenost od reg.pravca, međa, kig, kis itd, što daje moguće mjere građevine.
×