Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  5352
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  56

Sve što je Spitfire objavio

 1. Otkazivanje stana

  U tome slučaju zakonski rok za otkaz najma od strane najmoprimca tri mjeseca prije namjere iseljenja. No kako se ovdje radi o nepredviđenim i promijenjenim okolnostima možete obavijestiti najmoprimca i sad sa obrazloženjem razloga otkaza najma, jer ne vjerujem da je i njemu u interesu ne prihvatiti otkaz i držati vas u stanu a svjestan je da nećete moći plaćati najam i ostale obveze. Zakon ne predviđa nekakove posebne kazne,osim onih mogučih u ugovoru (ako je dan polog koji se može pretvoriti u dužni najam ili štetu zbog otkaza ugovora.
 2. Upis vlasništva nakon etažiranja

  U vašem slučaju valjalo bi da imate predstavnika suvlasnika (zbog stranaca) koji zastupa sve suvlasnike i prema trećima. Tako bi mogao sastaviti ugovor o uspostavi vlasništva na posebnom dijelu nekretnine, kojega bi sastavni dio bio prilog o pismenoj i potpisanoj suglasnosti svih suvlasnika te u tome slučaju bi bio dovoljna ovjera potpisa predstavnika na tome ugovoru. Isti će ugovor JB proslijediti i Poreznoj, no oslobpođeni ste poreza na promet nekretnina temeljem čl.13 st.8 Zakona o porezu na promet nekretnina.
 3. Otkazivanje stana

  Morate? Našli ste nešto drugo ili vam tada istiće ugovor?
 4. Porez na prodaju gradevinskog zemljista

  Tadašnji čl.11b jasno kaže da ukoliko u roku tri godine građanion otuđi nekretninu, naknadno plaća ono čega je bio oslobođen. Dakle platili bi 5% poreza na promet nekretnina na tih 600 m2.
 5. Prava nakon etaziranja

  Da. Takovim radovima bi zadirali u zajedničke djelove nekretnine za što je potrebna suglasnost drugog suvlasnika.
 6. Izbacivanje podstanara

  To vam je definirano Zakonom o najmu stanova, u čl.19 i 22. Dakle, ukoliko ne izvršava svoje obveze u roku trebali bi ga pismeno upozoriti da u roku 30 dana otkloni razloge za otkaz. No ukoliko je postupio dva ili više puta suprotno ugovoru, pismeno upozorenje nije potrebno te mu možete otkazati ugovor o najmu, pismeno s rokom za iseljenje iz čl.22. Ukoliko ne iseli u danom roku postupa se po stavku 4 navedenog članka.
 7. Zamjena starog krova

  Btw, ukoliko do natječaja dođe i sam ću ga objaviti ovdje jer pokušavam uloviti jedino što mi fali, fotonaponske panele.
 8. Zamjena starog krova

  Natječaj je bio planiran za 2018 godinu za obiteljske kuće, no koliko mi je poznato još ništa od toga zbog potrebe promjene određenih odredbi Uredbe EU koja se tiće korištenja sredstava za to, te poradi toga MGIPU još nije u mogučnosti objaviti Poziv za dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
 9. poklon nekretnine i porez

  Ne plaćate.
 10. Ishodovanje uporabne za zgrade prije 1968

  Ne. Zakoni ih navodi kao akte koji su mogli bit izdani na temelju prijašnjih propisa kojima se izjednačava sa zakonitom građevinom. Mogao je biti izdan jedan ili drugi. Isto kao i u st.3.
 11. Ishodovanje uporabne za zgrade prije 1968

  Ne znam kojim oni to dokazima raspolažu u svojoj tvrdnji, no nije mi jasno što vam je uopće bila potrebna Uporabna ako već imate akt koji se smatra uporabnom dozvolom u smislu Zakona o gradnji. Napomenuh da neki upravni odjeli tumače odredbe zakona na svoj način, ali moju tvrdnju oko tumačenja čl.175 st.6 potkrepljuje i stranica HGK u dijelu Potrebni dokumenti. Prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, ukoliko se rješenje o odobrenju ukida, da. Ukoliko nemte nikakav drugi akt o uporabi pribavljen po prijašnjim zakonima.
 12. Poštovani Omiš sretno vam bilo.
 13. Dak

  Ako imate stvarno pitanje te trebate pomoć oko razjašnjavanja problema, molio bih vas da isto i postavite, a ne da se igramo skrivaća.
 14. Ishodovanje uporabne za zgrade prije 1968

  Za običan najma stana koliko je meni poznato ne treba vam uporabna, prema Zakonu o gradnji samo najmoprimcu morate predati energetski cert. ili njegovu kopiju. Za eventualnu potrebu dokazivanja uporabljivosti građevine u vašem slučaju se može postupiti prema čl.174 navedenog zakona, zatražiti upis zabilježbe u ZK da je za građevinu priložen akt za uporabu, a što je prema čl.175 i uvjerenje katastra o evidentiranju građevine prije 15. veljače 1968. Ako se radi o iznajmljivanju u turizmu, za dobivanje rješenja o pružanju usluga u domačinstvu je potrebno priložiti uvjerenje o uporabljivosti građevine, no donošenjem zadnjeg Zakona o gradnji stvorilo se razmimoilaženje u mišljenjima oko takovog akta u raznim upravnim odjelima. Naime, neki su se uhvatili toga da je za takove građevine jedini dokaz uporabljivosti Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968, dok je drugima (uz što se i osobno slažem) dovoljan bilo koji akt izdan prije, a o čemu govori i čl.175 st.6 da se u smislu ovoga zakona (dakle ne više samo u smislu čl.174) svi ti akti iz stavaka 2, 3, 4 i 5 smatraju uporabnom dozvolom.
 15. Ja mislim da jesam. Jer niste izgleda dovoljno dobro pročitali pitanje i odgovore, a u svjetlu suvlasničkih obveza i prava posebno ovaj dio Dakle, tu zakonski nema ništa sporno. Niti kriminala (o kako je lako nabacivati se tom rječju). Pa da okrenemo to na situaciju iz vašeg drugog posta, ovdje govorite da se ne može prodati ništa bez znanja niti graditi bez dopuštenja suvlasnika i sve ostalo je kriminal. Tamo se ne možete dogovoriti sa suvlasnicima i rado bi ste ih se rješili bez njihovog dopuštenja. Nije li i to kriminal? Nije jer vam zakon to omogučava temeljem odredbi o razvrgnuću suvlasničke zajednice.
 16. Razvrgnuće suvlasništva

  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.51 (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima. (3) Suvlasnici čiji su suvlasnički dijelovi zajedno barem devet desetina, ne moraju učiniti vjerojatnim osobito ozbiljan razlog iz stavka 1. ovoga članka.
 17. Dio čestice kao zasebni dio

  Ako mislite na posjedovnu tužbu, za to ne vidim osnova poradi proteka rokova. Na to pitanje se ne bi moglo odgovoriti u šansama nego kojim bi to dokazima raspolagao za uspjeh u tome. No da malo razjasnimo, je li ta vaša čestica ograđena? Njegova vjerovatno je ako navodite da su vrata za ulaz cca 1m od vaše. Nadalje, da još bolje razjasnimo, koristi sa ostalima koju? Vašu?
 18. Ishodovanje uporabne za zgrade prije 1968

  Što vi to točno imate, Uvjerenje da je građevina evidentirana do 15. veljače 1968 nadležnog katastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda DGU ili Uvjerenje o vremenu građenja građevine nadležnog upravnog odjela za gradnju? I Uporabna vam je potrebna za što?
 19. Legalizacija i gradjevinska inspekcija

  Što se tiće dobivanja rješenja o izvedenom stanju, njime je susjed samo legalizirao građevinu. Samo rješenje ne utjeće na vlasništvo pa time nije postao vlasnikom dijela prekoračenim građenjem. Poradi toga bi vam bio zanimljiv čl.155 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Po pitanju nadogradnje etaže tu bi bio mjerodavan Zakon o gradnji te odredbe za provođenje prostornih planova, što će reči dali je uopće prostornim planom propisana mogučnost takove nadogradnje i na koji način. Ako je, za takovo što je potrebna građevinska dozvola pri čemu u postupku ishodovanja iste bi vi kao nositelj prava na susjednoj čestici imali pravo kao stranka u postupku na uvid u spis predmeta u kojem možete istaknuti svoje primjedbe. Također, građevinska dozvola ili rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavilo bi se i vama te bi na istu imali pravo žalbe.
 20. Dio čestice kao zasebni dio

  Pokrenuti postupak zbog smetanja posjeda.
 21. U sporovima kojim se ne može izravno utjecati na upis knjižnog prava među kojima su i tužba zbog smetanja posjeda, sud će odbiti zahtjev za zabilježbu spora.
 22. Livada kao parking

  Zakon o poljoprivrednom zemljištu, glava III
 23. Račun na ime preminule osobe

  Moguća ovrha prema nasljedniku (prije toga moguća i prodaja dugovanja agenciji za naplatu potraživanja). Zakon kaže, čl.139 (1) Nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove. (2) Nasljednik koji se odrekao nasljedstva ne odgovara za ostaviteljeve dugove. (3) Nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, s time da na visinu vrijednosti naslijeđene imovine i vrijednost ostaviteljevih dugova koje je nasljednik već podmirio sud pazi samo na prigovor nasljednika. Zakon o obveznim odnosima, čl.232 (1) Zastarijevaju za jednu godinu: ... 3) tražbina pošte, telegrafa i telefona za uporabu telefona i poštanskih pretinaca te druge njihove tražbine koje se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima, Pa je li to što se traži računom i potrošeno?
 24. Zakon o obveznim odnosima (članak 82)

  Da. Da. Ne. Stavak 2 govori o tome da ako platite dugovanje ustupitelju (npr. bilo koja telekom tvrtka, vodovod i sl. dakle onome kome ste u biti prvotno dužni a ustupili su dug tvrtci za naplatu potraživanja) prije nego ste dobili obavijest o ustupanju, oslobađa vas obveze prema tvrtci za naplatu potraživanja. Pojednostavljeno, ne oslobađa vas duga. Kada vas slijedeći put nazovu stavite na zvučnik i snimajte mobilnim aparatom. Naglasite na početku da se ovaj razgovor snima, kao što ćete učiniti i sa svakim slijedećim razgovorom, nemate nikakovo dugovanju prema bilo kome, te neka vas prestanu maltretirati pozivima, a ako smatraju da postoji nekakovo dugovanje za koje ne znate niti ga priznajete neka vam se izvole obratiti pismeno prema čl.82 st.1 ZOO. Kada ste mijenjali operatera? Ima više od godine dana?
 25. Raskid ugovora o najmu stana od strane najmoprimca

  U ovom dijelu da, (1) Ugovor o najmu stana sklopljen na određeno vrijeme smatrat će se prešutno obnovljenim za isto vrijeme trajanja ako ni jedna ugovorna strana najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena ne obavijesti u pisanom obliku drugu ugovornu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor na određeno vrijeme za daljnje razdoblje.
×