Jump to content

dea 333

Korisnik
 • Broj objava

  21
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. nepostojeći dug

  Zahvaljujem na odgovoru, postupio sam po naputku, nastupila je zastara.
 2. nepostojeći dug

  Poštovani, Već nekoliko mjeseci dobivam na računu za vodu "nepostojeći" dug iz 10. mjeseca 2018 godine.Dug nije veliki cca 80 kn ali ako ne postoji zašto ga platiti.U nekoliko navrata sam išao u financijsku službu vodoprivrede da mi pokažu taj"dug"za 10.mjesec 2018 godine.Kada su utvrdili da je dug iz toga razdoblja ja sam im priložio račun da sam cjelokupni račun za vodu za taj mjesec platio.Po njihovim tvrdnjama platio sam 100 kn a 80 kn nisam platio iako ja na bankovnoj uplatnici imam uplatu od 180 kn.Kada su vidjeli da imam tu uplatnicu onda su pokušavali ispitati jel imam uplatnicu za 11.mjesec 2018 (imam),pa onda za 9.mjesec ( imam sve uplatnice kako su računi stizali).Sve je to bila usmena rasprav pa sam na njihov službeni e-mail poslao dva puta upit da mi pismeno odgovore za koji mjesec je navodni dug., Naravno nisu mi odgovorili,ali redovito svaki mjesec na računu za vodu stoji navedeni dug. Molim vas da me uputite kojoj instituciji da se obratim ili da se utvdi stvarni dug ili da se to briše. Sa štovanjem,
 3. Mirovina u Hrvatskoj i rad u inozemstvu

  Još jednom zahvaljujem na vašoj pomoći i informacijama.
 4. Mirovina u Hrvatskoj i rad u inozemstvu

  Poštovani, Zahvaljujem na vašem trudu .Meni je jasno da sam ostvarila mirovinu u RH (62,94 kn po godini staža) te da ću ( kada napuni 65 godina starosti ) ostvariti i mirovinu u BiH ( mislim oko 25,00 kn po godini staža) zahvaljujući i stažu u RH ( zajedno više od 20 godina staža).Mene interesira visina mirovine u BiH koja sa 13 godina staža u BiH iznosi oko 400 kn( oko 25 kn po godini staža nisam siguran), a sa 15 godina staža u BiH 320 km(1300 kn). Zbog te razlike od oko 900 kn sam mislila odradi još dvije godine u BiH.Zahvaljujem na odgovoru.
 5. Mirovina u Hrvatskoj i rad u inozemstvu

  Obzirom da u RH nemam uvjete za minimalnu mirovinu ( ne znam koliko je) nemam 15 godina staža( u RH),a u BiH je minimalna mirovina( sa 15 godina staža, nedostaju mi dvije godine)) cca 320 km,mišljenja sam da nije loše odraditi ( ili dokupiti ) još te dvije godine mirovinskog staža .Ne znam bi li to bilo suprotno RH zakonima.
 6. Mirovina u Hrvatskoj i rad u inozemstvu

  Rođena sam 22.11.1955, sa prebivalištem u RH od 1995, zahtjev za mirovinu predala u RH u kolovozu 2017 ,a rješenje za mirovinu dobila u ožujku 2018( cca 400,00 kn). Imam potvrdu iz BiH o mirovinskom stažu od 13,2 godina.
 7. Poštovani, Ostvarila sam mirovinu u Hrvatskoj (7 godina staža) sa 62 godine starosti.Obzirom da u BiH imam 13 godina staža ( nedostaju mi 2 godine do minimalne mirovine po njihovom zakonu) ima li zapreka da te dvije godine odradim kako bih stekla minimalnu mirovinu i u BiH.U Hrvatskoj mi je mirovina oko 400,00 kuna. Sa štovanjem
 8. Mirovina

  Poštovani, Dobila sam rješenje za mirovinu u Hrvatskoj (7,4godine rada) sa navršenih 61god.i 9 mjeseca.starosti. Interesira me hoću li sa navršenih 65 g.starosti ( radila sam u BiH 13 godina) dobiti i iz Bosne mirovinu i jel trebam podnijeti zahtjev za to ili se to automatski sa navršenih 65 godina obračunava.
 9. Poštovani, Auto njemačkih registarskih pločica udario je u dvorištu ogradu i dr.te načinio materijalnu štetu od cca 15000 kn(ponuda za popravak). Angažirao sam odvjetnika,te me interesira kako je uobičajeno platiti njegove usluge ( procenat ili tarifa po dopisu ili slično.)
 10. Poštovani, Tijekom 2017 godine potpisao sam poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu u kojemu je u otkaznom roku uračunat i godišnji odmor ( sukladno novome ZOR ). Obzirom da u firmi još uvijek na snazi Pravilnik o radu iz 2003 godine u kojemu stoji da " otkazni rok ne teče za vrijeme godišnjeg odmora" treba li postupiti po povoljnijem za radnika. Iz istog Pravilnika se primjenjuje i izračun otpremnine.
 11. Poštovani, Potpisao sam poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu u 8 mjesecu ove godine.Kolega koji je ostao raditi primio je božićnicu i preko platne liste i bon.Imam li pravo razmjerno vremenu koje sam radio na dio božićnice.Ako da po kojem zakonu,pravilniku i sl.
 12. visina otpremnine

  Poštovani, Potpisao sam "Odluku o otkazu ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga" 2017 godine.U navedenoj odluci navedeno je da " radniku pripada otpremnina prema odredbama Kolektivnog ugovora i Zakona o radu" a u obrazloženju"pravo na otpremninu utvrđuje se u visini jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ,za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca". Prilikom isplate otpremnine izračunat mi je maksimalni iznos od 6 prosječnih mjesečnih plaća sukladno članku 126 st.3 ZOR-a.Obzirom da Pravilnikom o radu ,koji je na snazi od 2004 godine,stoji da se otpremnina isplaćuje prema zakonu o radu interesira me da li se to odnosi na ZOR koji je vrijedio te godine( jedna trećina prosječne mjesečne plaće za svaku navršenu godinu rada) ili na novi ZOR gdje je to organičeno na maksimalno šest prosječnih mjesečnih plaća. U ZOR-u Čl.126 st 3. navedeno je da se primjenjuje povoljnije tumačenje za radnika. sa štovanjem PS.Obzirom da mi je ugovor o radu istekao u kolovozu ove godine interesira me jel imam pravo na srazmjeran dio( 8 mjeseci rada) božičnice koja je isplačena za ovu godinu.
 13. Meni je čudno da prema ZOR-u maksimalna otpremnina (6 bruto plaća) ista je i za 18 godina rada i za 38 godina rada kod istog poslodavca.
 14. Bilo bi poželjno da argumentirate Vašu tvrdnju.(po kojem članku, stavku ZOR-a.) LP,
 15. Poštovani, Potpisao sam ,nakon 21 godine rada,odluku o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu.U toj odluci,između ostalog,piše da se radniku utvrđuje "Pravo na otpremninu u visini jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca". Međutim prilikom isplate otpremnine obračunato mi je ,sukladno članku 126. stavak 3. ZOR-a "6 prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu". Iz navedenog razvidno je da su ( po mome mišljenju ) točke 2. i 3. članka 126. ZOR-a u suprotnosti( ili se pogrešno tumače).U navedenom izračunu nigdje se ne računaju godine staža pa prema tome istu otpremninu može dobiti onaj sa 2 godine staža kao i onaj sa 32 godine staža. Molim Vaše mišljenje. Lp,
×