Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  5694
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  91

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Da li se žaliti na privremenu zastaru?

  Nije nastupila porezna zastara sigurno. U vrijeme kupnje Vaše nekretnine je vrijedilo porezno oslobođenje za prvu nekretninu, ali možda ne udovoljavate nekim propisanim uvjetima, provjerite: "1.a Porezna oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje Članak 11.a (1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da imaju hrvatsko državljanstvo 2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi, 3. da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu kako slijedi: – za 1 osobu do 50 m2 građevine – za 2 osobe do 65 m2 građevine – za 3 osobe do 80 m2 građevine – za 4 osobe do 90 m2 građevine – za 5 osoba do 100 m2 građevine – za 6 osoba do 110 m2 građevine – za 7 i više osoba do 120 m2 građevine. 4. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu: 4.1. građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine iz točke 3. ovoga članka ili 4.2. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke 4.1. ovoga članka. (2) Iznimno od točke 4.2. stavka 1. ovoga članka, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke 4. stavka 1. ovoga članka uzimaju se i te otuđene nekretnine. (3) Ako površina nekretnine prelazi zadane površine iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine. (4) Iznimno, od stavka 3. ovoga članka, ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu se nalazi građevina iz točke 3. stavka 1. ovoga članka prelazi površinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta. (5) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug i djeca. (6) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga članka, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja: 1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično, 2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja, 3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje. (7) Otuđenjem nekretnine u smislu točke 1. stavka 6. ovoga članka ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin na temelju stavka 1. ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete građanina nasljeđivanjem ili darovanjem. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu."
 2. Osobni kredit i porezni dug firme

  Ovisi o internoj politici banke, te jesu li poslovni računi društva kod iste banke gdje direktor traži kredit, pa da je poslovanje društva vidljivo banci. Mada, to su različiti prodajni kanali za banku i sumnjam da međusobno komuniciraju.
 3. Porez na automobil kod kupnje od pravne osobe

  Ista stvar, tko god je u sustavu PDV-a mora ispostavljati račune s PDV-om, i kad dođete u auto-kuću, dobijete račun za vozilo s PDV-om. Pretpostavljam da Vam i brat može umanjiti cijenu za iznos PDV-a, ali tada on riskira za slučaj nadzora da je izvlačio imovinu iz firme. Nažalost, vozila unutar sustava PDV-a isplativo mogu kolati jedino između firmi u sustavu PDV-a, jer one tada odbijaju pretporez, odnosno prebijaju PDV na mjesečnoj razini.
 4. Porez

  Vlasnik stana plaća porez ako iznajmljuje nekome, ako prima prihod od najma, pa se taj prihod oporezuje. Samom činjenicom prijave boravka ne nastaje nikakav automatski prihod, pa se ništa niti ne naplaćuje. Osim toga, naše državne službe u tom smislu nisu umrežene - MUP-u prijavljujete boravak, ali MUP ne regulira porezne obveze, već to čini Porezna uprava.
 5. O I B i bankovna punomoc

  Sve ovo što pitate ovisi o poslovnim procedurama i internim aktima pojedinačne banke i ne može se tvrditi da je bilo što takvoga zakonski propisano.
 6. Raskid ugovora o najmu stana

  Bitno je da Vam je predan stan i da ga je ostavio umjesto da ga ne možete istjerati, ionako vjerojatno od njega ne biste mogli dobiti novac za režije i da popravi bojler, sve i da je bio prisutan kod primopredaje stana.
 7. Uplata na žiro račun

  Pouzdano, ne traže. Napravite onako kako su Vam rekli, ili vratite čovjeku novac neka on to učini.
 8. porezna olakšica za zaposleno dijete

  Možete tražiti da platite u više obroka, ali zbilja mi je teško zamislivo iz kojega razloga imate porezni dug ako je sve onako kako kažete (osim ako Vam je poslodavac i dalje obračunavao uvećani osobni odbitak). Možda se vrijedi žaliti da biste to doznali.
 9. Porez na automobil kod kupnje od pravne osobe

  Nažalost, ako Vam firma prodaje automobil, i firma je u sustavu PDV-a, ona mora obračunati PDV na tu transakciju, da.
 10. Registracija prodaje rukotvorina na Etsy - porez u HR i sl.

  O kakvim bi se rukotvorinama radilo? Kako bi izgledao Vaš poslovni model?
 11. Koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

  Mislim da Vam je jasno da ste trebali podnijeti zahtjev za terasu, pa bili na njoj visoki ili niski stolovi, jer sad Vam se dogodilo to što se dogodilo. Možda možete ići žalbom na dodjelu koncesije Vaše terase trećoj osobi, ali morali biste pratiti i znati kada je i kome koncesija dodijeljena, a nisam sigurna da to možete znati.
 12. Osporavanje računa za izvršene i konzumirane usluge

  Tvrtka X je u krivu, prihvat ponude u obveznom pravu ne mora biti izričit, već može biti izvršen i tzv. konkludentnom radnjom - npr. plaćanjem računa, korištenjem usluge, preuzimanjem ispunjenja... Sve to automatski znači da je ponuđeni prihvatio ponudu i nije potrebno da on izričito kaže ili napiše: "Prihvaćam ponudu". Tvrtka X bi trebala platiti odrađeni dio.
 13. Ugovor o poslovnoj suradnji

  U kojoj formi planirate osnovati kozmetički salon? Kao obrt, trgovačko društvo?
 14. Stradali pjesak

  Na policiji, ako je policija već predala prekršajnom sudu, onda kod prekršajnog suda u spisu, da vidite je li i kako štetnik osuđen.
 15. Psihosocijalni tretman

  Prekršajne sudove su od 01.01.2019. u cijelosti ukinuli, moguće je da su neki baš i fizički nestali.
 16. Odvjetnička tarifa

  U izvanparničnom postupku kao što je postupak razvrgnuća suvlasništva, sve je nesporno, jer se za sporna pitanja, odnosno sporove, vodi parnični postupak. Dakle, to nije kriterij. Vama je najisplativije da sjednete sa drugim suvlasnicima i dogovorite se, tko će od koga otkupiti, hoćete li sva trojica suglasno ići u prodaju trećem kupcu. Sve drugo što uključuje sudski postupak, za sve vas je nepovoljnije. Sve to što želite možete napraviti i bez odvjetnika: s oba druga suvlasnika napraviti ugovor o kupoprodaji, ovjeriti potpise kod javnog bilježnika, isplatiti ih, predati za upis u zemljišnu knjigu (naravno, to pod uvjetom da je kupoprodajni ugovor valjano napravljen što se tiče tabularne izjave, tako da se možete uknjižiti), i da je sam stan valjano upisan u zemljišne knjige).
 17. Alimentacija

  Rok za podizanje optužnice je 6 mjeseci od podnošenja kaznene prijave, a koliko znam, HOK uopće nema neke rokove u kojima mora postupati, tako da će biti puno dulje od dva tjedna koliko ste do sada čekali, pa savjetujem strpljenje.
 18. Sud okrivljeniku uskratio uvid u spis

  Radi li se o žalbi na rješenje o istražnom zatvoru ili o glavnoj stvari?
 19. Oduzet mobitel na ispitivanju

  Možete pisati zahtjev sucu kod kojega je predmet da donese odluku o vraćanju privremeno oduzetih predmeta s obzirom da isti nisu upotrijebljeni za počinjenje KD i da Vam iz ovog ili onog razloga trebaju, ali s obzirom da su takva rješenja ona koja se statistički ne vrednuju, sudac vjerojatno neće odlučivati o tome prije odluke o glavnoj stvari.
 20. Slažem se i ja, a dodatno mogu reći da ste vjerojatno dobili optužnicu u kojoj sve piše, i za koji iznos ste optuženi ("neutvrđen iznos, ali najmanje vrijednosti..."), i koliko državno odvjetništvo predlaže kaznu (npr. "kaznu od osam mjeseci koja se neće izvršiti ako okrivljenik u roku od... ne počini novo kazneno djelo" - to je uvjetna), sud obično sudi manje od toga, ali ne manje od zakonskog minimuma.
 21. obavijest o prekrsaju, podaci o vozacu , traze se

  Ovo mi se čini ključno ovdje.
 22. Kućni red i mir - remećenje , buka, lavež

  Ako to ne pali, jedino mogu predložiti gušće zavjese. Vidite smeta li i ostalim stanarima, pa da mu to predstavnik stanara priopći.
 23. Kasko osiguranje

  Slažem se, ovo bi mogao biti pokušaj zlouporabe osiguranja iz čl. 238. KZ/11, mada u praksi nisam vidjela puno takvih kaznenih djela.
 24. Posjedovanje marihuane(0.5g)

  Je li ovo istina, da imate Chronovu bolest?
 25. Zatvaranje prilaza zemljištu

  Jedino što možete još dodatno napraviti jest okačiti i na svoj lanac oznaku zabranjenog parkiranja, kao što ljudi stavljaju ispred svojih kolnih ulaza ili na haustore. Za sve ostalo, zvati općinskog komunalnog redara da piše kazne. Kad ih napiše nekoliko, ljudi će se polako odučiti.
×