Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  6304
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  99

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Ostavinska i dugovanja

  Tako je, nasljeđujete samo pravo korištenja. Ono se kao takvo ne ovršuje iako je imovinsko pravo, Vi ćete samo javiti vjerovnicima da ste naslijedili samo pravo korištenja grobnog mjesta koje nema vrijednost, pa time odgovarate za majčine dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, koja je nula.
 2. Doživotno uzdržavanje - promjena prezimena

  Kod upisa u zemljišnu knjigu nakon smrti primatelja uzdržavanja samo možete priložiti još i vjenčani list da se vidi slijed prezimena, nije nužno mijenjati ugovor.
 3. Ulaganja u imovinu ostavitelja

  Građevinsko vještačenje će biti onakvo kakvo sud naloži vještaku, odnosno onako kako Vi postavite tužbeni zahtjev - dakle, uvećana tržišna vrijednost zbog ulaganja, ili vrijednost ulaganja građevinskih radova. Račun alu stolarije definitivno ima utjecaj, jer je to vrijednost ulaganja, pa se u tom smislu ne bi uopće moralo ići u vještačenje. To je ono što ste uložili: alu stolarija te i te vrijednosti.
 4. Nasljedstvo podjela

  Možete se žaliti na odvjetnika, možete ga i promijeniti. Tko je ostavitelj, kako je moguće da ne biste ništa naslijedili, Vi tu niste zakonski nasljednik, ili?
 5. NASLJEDSTVO

  Nažalost, bojim se da ćete to morati pitati na nekom kanadskom ekvivalentu Legalisa.
 6. Doživotno uzdržavanje - osoba poslana u dom

  Ono što pitate ovisi o tome što su se primatelj i davatelj uzdržavanja dogovorili u ugovoru o doživotnom uzdržavanju, odnosno na koji način će se uzdržavanje davati.
 7. Podjela nasljedstva unaprijed da se izbjegnu sporovi nakon smrti

  Roditelji slobodno raspolažu svojom imovinom za života i eventualni budući nasljednici ne bi trebali imati u tome nikakvog upliva. Neka roditelji to učine kako žele. Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim biste bili obuhvaćeni i Vi i sestra nije za vas nikakvo rješenje. U slučaju da ne podijele imovinu za života, Vi i sestra biste kao nasljednici nasljeđivali imovinu na jednake dijelove, dakle, bili biste upisani u polovice i u kući i u zemljištima, pa biste onda te suvlasničke zajednice razvrgavali jednu po jednu. Postoji li opcija da jedno od Vas dobije kuću, a drugo sva zemljišta, je li to ekvivalentno? Nažalost, ovo što postavljate nije pravno, već ljudsko pitanje.
 8. neovjeren kupoprodajni ugovor

  Kuća na moru je faktično bila u očevom vlasništvu? To bivši vlasnik priznaje?
 9. Neplaćeni dopust

  Prijenos ugovora o radu na novog poslodavca ili upućivanje radnika na rad u inozemstvo, primjerice, drugačija je stvar. Možda stvarno suprug može za drugog poslodavca raditi kao nezavisni subjekt, kroz paušalni obrt ili trgovačko društvo, i tako si sam uplaćivati doprinose.
 10. svjedok na Sudu dao lažnu izjavu

  Ne eksplicitno, iako implicitno da. Ocjena dokaza je na sudu.
 11. Okrivljenik

  Ovisi. Ako se vode kazneni postupci za druga djela, ako ste u zatvoru počinili stegovni prijestup, ako imate više kazni zatvora koje nisu objedinjene i/ili koje trebate izvršiti, odbit će Vam se zahtjev za uvjetni otpust. Možete tražiti odgodu izvršenja do godine dana života djeteta koje je rođeno. Za kaznu koju ste već počeli izvršavati teško da će Vam biti odobren zahtjev za tzv. nepravu obnovu kaznenog postupka, da Vam se izmijeni kazna bez provođenja novog kaznenog postupka, iako se svakako slažem da ima novih olakotnih okolnosti. Ja bih svakako prije pokušala s uvjetnim otpustom ili odgodom izvršavanja kazne zatvora.
 12. tajno snimanje razgovora mobitelom

  Ono na što ćete se svakako pozvati jest st. 4. članka koji definira neovlašteno zvučno snimanje, koji glasi: (4) Nema kaznenog djela ako su radnje iz stavka 1. i 2. ovoga ĉlanka uĉinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe. Pretežniji interes je zaštita osobnih sloboda (prijetnjom se krše osobne slobode) osoba kojima je zaprijećeno od strane očuha.
 13. PRAVO PROLAZA

  Ogradite svoju parcelu i zapriječite prolazak istom. Pravo služnosti prolaza se osniva samo za pojedinog ovlaštenika (npr. vlasnika parcele koji ne može doći do svoje parcele na drugi način), i kao takav se upisuje u zemljišne knjige, a ne za svekoliko pučanstvo, kao javni put.
 14. problemi sa podstanarima

  Druga opcija je tužba za iseljenje.
 15. Zajedničko dvorište - parkirna mjesta i ostalo

  Temeljem odredbi ZV-a o zajedničkom vlasništvu, kao zajedničari imate pravo raspolagati stvarju u zajedničkom vlasništvu sa svim ostalim zajedničarima, i možete drugim zajedničarima postavljati sve zahtjeve glede zajedničke stvari (čl. 57.-65. ZV-a), po meni čak i sudskom presudom koja se po potrebi može prisilno ovršiti. Dakle, sud neće iscrtati parkirna mjesta, ali im može naložiti da Vam predaju ključ, i da Vam omoguće pristup zajedničkom vrtu i parkirališnim mjestima. To pod prijetnjom ovrhe, znači da će im se izricati novčane kazne (sudski penali) sve dok ne udovolje.
 16. Gradnja školskih igralušta

  Pokušajte od jedinice lokalne samouprave ishoditi nekakve bukobrane, drugo Vam ne znam što bih preporučila.
 17. Pravo na korištenje puta

  Nije, ali ne pamtimo da propisi kažu nešto o tome. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima bi vjerojatno nešto rekao o tome kad bi zbog tako izvedenih radova dolazilo do tzv. štetnih imisija (npr. izlijevanja i zadržavanja vode) na susjedne parcele.
 18. Udaljenost od međe

  Znam, zakon ne kaže je li išao s namjerom smetanja ili je do smetanja došlo slučajno, odnosno zbog više sile, odgovara kako god. Ishod je isti - popravit će posljedice učinjenog smetanja: ako nije htio smetati, ionako bi popravio, a ako je htio smetati, to će mu narediti sud.
 19. pojedinačni ispravni postupak

  A ako je spor u pitanju, onda se provodi sporni, parnični postupak, a ne nesporni izvanparnični. Ako se radi o otuđenju posjeda, onda Vam stoji na raspolaganju posjedovna zaštita (tužba za smetanje posjeda, eventualno iseljenje i vraćanje u posjed i sl.), a sve su to parnični postupci.
 20. ispravke u darovnom ugovoru

  Može se kazneno odgovarati za krivotvorenje isprave ili službene isprave, no nastale posljedice se ne ukidaju automatizmom, već treba temeljem presude za kazneno djelo tražiti ukidanje posljedica (darovanja, upisa u zemljišne knjige i sl.), po mom mišljenju.
 21. Prodaja suvlasnickog dijela

  Da dopunim: moguće je prodati svoj suvlasnički udio u kući s dva stana, koji se sastoji u idealnim omjerima, tako da fizički nije određeno što se zapravo prodaje.
 22. HEP-trafostanica

  HEP je zasebno trgovačko društvo od države, i mora se pridržavati svih zakona, pa i onih koji reguliraju stvarna prava, kao i svi drugi subjekti u RH.
 23. Smetanje posjeda

  Neka joj kći naplati naknadu za skladištenje.
 24. Udaljenost od međe

  Tja, ako je susjed dao suglasnost za gradnju, a gradnja se nije mogla izvesti na drugačiji način... Ali ovo za naknadu za upotrebu se slažem.
 25. Otkaz ugovora o radu

  Nije pravna opservacija, ali dopustite ipak: dio Vašeg posla kao team leadera je da hendlate ovakve situacije. Naravno da možete toj osobi spakirati i otkaz i premještaj (pisana upozorenja na radne zadatke, pisane opomene na kašnjenja i hop!, od uspješnog zaposlenika do problematičnog), ali predlažem da shvatite kao profesionalni izazov da tu osobu pokušate ponovno uklopiti u tim i da kao novopridošli team leader opravdate autoritet i poštovanje svojih podređenih. Naravno, ako i drugi članovi tima imaju problem s tim zaposlenikom, onda je to druga stvar.
×