Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  5678
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  91

Objave koje je Ruby_Danderfluff objavio


 1. Možete biti direktor društva, ali ćete imati obvezu plaćanja doprinosa kao direktor, jer ne možete dokazati da ste po nekoj drugoj osnovi u Hrvatskoj obvezno osigurani do visine direktorske osnovice.

  On može ostati suvlasnik kao tajni član, time da biste Vas dvojica onda međusobne odnose trebali urediti ugovorom koji ima karakteristike ugovora o ortakluku.


 2. Rodiljni dopust ne, ali žene najčešće čim saznaju da su trudne, otvaraju bolovanje radi tzv. komplikacija u trudnoći (najčešće zato što obavljaju poslove koji nisu primjereni trudnicama), taj je dopust na teret HZZO-a, pa onda poslodavci ne plaćaju to bolovanje.


 3. Nažalost, ovo je jedna posljedica stečaja potrošača koju nitko nije mogao predvidjeti, jer ovisi o internim pravilima banke. Jedino Vam mogu savjetovati da pokušate u drugoj banci, koja možda ima drugačija interna pravila, no slažem se s writeerom, praktički ispada da je bolje biti prezadužen nego bez dugova, da su Vam dugovi otpisani, ali dugoj listi onih koji u Hrvatskoj ne mogu ostvariti kredit pretpostavljam da će se pridružiti još jedna kategorija ljudi.


 4. 3 godine od dana saznanja, ali maksimalno do pet godina od nastanka štete (subjektivni i objektivni rok). Što se tiče ove greške, onda mi se čini da ste u pravu, jer ako je revizija izjavljena kao redovna, a trebala je biti izvanredna, onda bi se moglo raditi o gruboj nepažnji.


 5. Nije nastupila porezna zastara sigurno. U vrijeme kupnje Vaše nekretnine je vrijedilo porezno oslobođenje za prvu nekretninu, ali možda ne udovoljavate nekim propisanim uvjetima, provjerite:

  "1.a Porezna oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje Članak 11.a (1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da imaju hrvatsko državljanstvo 2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi, 3. da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu kako slijedi: – za 1 osobu do 50 m2 građevine – za 2 osobe do 65 m2 građevine – za 3 osobe do 80 m2 građevine – za 4 osobe do 90 m2 građevine – za 5 osoba do 100 m2 građevine – za 6 osoba do 110 m2 građevine – za 7 i više osoba do 120 m2 građevine. 4. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu: 4.1. građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine iz točke 3. ovoga članka ili 4.2. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke 4.1. ovoga članka. (2) Iznimno od točke 4.2. stavka 1. ovoga članka, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke 4. stavka 1. ovoga članka uzimaju se i te otuđene nekretnine. (3) Ako površina nekretnine prelazi zadane površine iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine. (4) Iznimno, od stavka 3. ovoga članka, ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu se nalazi građevina iz točke 3. stavka 1. ovoga članka prelazi površinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta. (5) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug i djeca. (6) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga članka, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja: 1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično, 2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja, 3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje. (7) Otuđenjem nekretnine u smislu točke 1. stavka 6. ovoga članka ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin na temelju stavka 1. ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete građanina nasljeđivanjem ili darovanjem. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu."


 6. Ista stvar, tko god je u sustavu PDV-a mora ispostavljati račune s PDV-om, i kad dođete u auto-kuću, dobijete račun za vozilo s PDV-om. Pretpostavljam da Vam i brat može umanjiti cijenu za iznos PDV-a, ali tada on riskira za slučaj nadzora da je izvlačio imovinu iz firme. Nažalost, vozila unutar sustava PDV-a isplativo mogu kolati jedino između firmi u sustavu PDV-a, jer one tada odbijaju pretporez, odnosno prebijaju PDV na mjesečnoj razini.


 7. Vlasnik stana plaća porez ako iznajmljuje nekome, ako prima prihod od najma, pa se taj prihod oporezuje. Samom činjenicom prijave boravka ne nastaje nikakav automatski prihod, pa se ništa niti ne naplaćuje. Osim toga, naše državne službe u tom smislu nisu umrežene - MUP-u prijavljujete boravak, ali MUP ne regulira porezne obveze, već to čini Porezna uprava. 


 8. Mislim da Vam je jasno da ste trebali podnijeti zahtjev za terasu, pa bili na njoj visoki ili niski stolovi, jer sad Vam se dogodilo to što se dogodilo. Možda možete ići žalbom na dodjelu koncesije Vaše terase trećoj osobi, ali morali biste pratiti i znati kada je i kome koncesija dodijeljena, a nisam sigurna da to možete znati.


 9. Tvrtka X je u krivu, prihvat ponude u obveznom pravu ne mora biti izričit, već može biti izvršen i tzv. konkludentnom radnjom - npr. plaćanjem računa, korištenjem usluge, preuzimanjem ispunjenja... Sve to automatski znači da je ponuđeni prihvatio ponudu i nije potrebno da on izričito kaže ili napiše: "Prihvaćam ponudu". Tvrtka X bi trebala platiti odrađeni dio.

×