Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  4327
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  58

Sve što je Ruby_Danderfluff objavio

 1. Kako ugraditi vlastiti vodomjer??? problemi

  Ima li zgrada međuvlasnički ugovor? Piše li u njemu nešto vezano uz ovo? (neke zgrade su, primjerice, donosile odluke da se i kućni ljubimci kod odvoza smeća i potrošnje vode računaju kao pola osobe ili čak cijela osoba) Je li zgrada donijela neku odluku o tome?
 2. Mijenjanje stavki iz predugovora u kupoprodajnom ugovoru

  Najpametniji savjet koji Vam se može dati jest da u ugovoru potpisujete samo ono što odgovara stvarnosti - dakle, neka papiri odgovaraju stvarnom stanju. Točno je da ako se plaća neka druga vrsta poreza, PDV primjerice, koja je veća od stope od 4% koja predstavlja stopu poreza na promet nekretnina, da se ne plaća porez na promet nekretnina (vidjeli smo nedavno da je nekim prodavateljima nekretnina to prodajna taktika). Dakle, ako će prodavatelj dobiti 60.000,00 EUR, to bi trebalo stajati i u ugovoru. Pretpostavljam da on želi da stoji 40.000,00 EUR, a za 20.000,00 EUR da mu date na ruke.
 3. zatezne kamate cesija

  Bojim se da će o tome odluku donositi stečajni upravitelj, a ne više uprava tog poduzeća. Načelno je s agencijama za otplatu potraživanja moguće dogovarati otpis kamata i otplatu samo glavnice, ali kad je nad dužnikom otvoren stečaj, namirenje više nije moguće ni na koji drugi način već samo kroz institute stečajnog postupka.
 4. Otkaz uredno otplacivanog Ugovor o kreditu

  Banka bi Vam morala pomoći, oni moraju zasnovati zalog na Vašoj nekretnini, ugovorom o osiguranju zalogom koje sklapate Vi i banka. Pokušajte dogovorom, ovo zaista nema smisla, ni za Vas, a ni za banku.
 5. ortakluk

  Tako je kao što kaže frenki, ortakluk za sebe nema pravnu osobnost. Morate tužiti ortake ili ortaka koji Vam je ostao dužan, ako Vam je ostao dužan ortakluk, ili poslovni subjekt kojemu ste izdali račun. Dakle, prijedlog za ovrhu možete temeljiti samo na vjerodostojnoj ispravi - računu ili izvodu otvorenih stavaka, i usmjeravate ga prema onoj osobi, pravnoj ili fizičkoj, na koju račun glasi.
 6. obveze nakon otvaranja doo

  Vidite čl. 21. ZTD-a, morate istaknuti tvrtku ili skraćenu tvrtku na poslovnim prostorijama, nije potrebno da ističete bilo što drugo, na poslovnom papiru opet neki drugi podaci itd.
 7. Poslovanje bez zaposlenog (j.d.o.o. / obrt)

  Možete biti nezaposleni direktor ako ste osigurani po drugoj osnovi, po mom mišljenju ne morate imati zaposlenu osobu (ako kao državni službenik imate veću plaću od prosječne). Vama se kao zaposlenoj osobi više isplati j.d.o.o., po mom mišljenju.
 8. Registar poreznih obveznika

  Prekršajna kazna, bilo po Zakonu o porezu na dohodak, bilo po Zakonu o porezu na dobit.
 9. Isplata odštete za ozljedu na radu

  Ne morate ih osigurati od nezgoda, to je dobrovoljno osiguranje, iako možete, ako sumnjate, kao što kaže Frenki, da postoji mogućnost da se ozlijede.
 10. Neisplata place iz jdoo

  Jeste li te platne liste dali na izravnu naplatu u FINU?
 11. Prijava na Poreznu upravu

  Za firme od upisa u sudski registar, po mom mišljenju.
 12. Ugovaranje zakupa poslovnog prostora

  Ako je j.d.o.o. u sustavu PDV-a, izdaje Vam račun s PDV-om. Ako nije u sustavu PDV-a, izdaje Vam račun bez PDV-a. U svakom slučaju, ako ste Vi izvan sustava PDV-a, bolje Vam je poslovati s nekim izvan sustava PDV-a, fizičkom osobom ili pravnim subjektom koji je izvan sustava PDV-a, no ako je pravni subjekt voljan Vam spustiti cijenu za 25%, odnosno "progutati" PDV, onda Vam je svejedno. Osim režijskih troškova i pričuve, nikakvih posebnih drugih davanja na zakupljeni prostor nemate. Neki traže polog, neki traže zadužnicu, no to je više-manje to.
 13. Raskid ugovora o najmu stana

  Obično je potrebno da u kojem obliku je ugovor, u tom obliku mora biti i raskid, no pretpostavljam da bi bilo dovoljno i da Vam najmoprimac u jednoj rečenici napiše: S ovim datumom otkazujem ugovor o najmu.
 14. Upwork djelatnik

  Upwork je, ako se ne varam, online-platforma za pronalazak freelancera. Vi platite Upworku, on plati freelanceru, uzme svoju proviziju i Vama izda račun. Provjerite s Vašim računovođom još (uvijek možete testirati neku malu svotu, pa vidjeti kako postupak ide), ali mislim da možete knjižiti taj trošak kao trošak iz inozemstva.
 15. Doprinosi članova uprave

  Poštovani, već Vam je odgovoreno u PF Upravno pravo u istoj temi koju ste otvorili, pa ovu temu zaključavam. Molim Vas da ubuduće ne duplirate upite.
 16. Porezno uvjerenje o dugu

  Potvrda o nepostojanju poreznog duga izdaje se na zahtjev poreznog obveznika (ako Vam za nešto treba, za neku poslovnu suradnju, za državne institucije itd.) i vrijedi za razdoblje do onog trenutka kada je izdana, ne može vrijediti za ubuduće. Dakle, porezna obveza za stanove koje iznajmljujete bi Vam tek trebala biti utvrđena poreznim rješenjem, pa potvrda o nepostojanju duga u tom smislu ništa ne znači.
 17. DVA PUTA OVRŠEN ZA ISTI RAČUN

  Poštovani, jeste li zaista sigurni da se radi o istom dugu? Jesu li možda u to uključeni i troškovi i kamate? Koliko je cjelokupni izračun?
 18. Zastara za naknadu štete prouzročene kazenenim djelom

  Za naknadu štete, bojim se da ne možete, jer se ustvari primjenjuje čl. 231. ZOO-a koji kaže da prekid zastare kaznenog progona povlači za sobom i prekid zastare naknade štete. Dakle, 2011. kad je donesena kaznena presuda, ponovno počinje teći zastara, pa bilo desetogodišnja ili dvadesetogodišnja, čini mi se da je svejedno.
 19. obiteljsko nasilje - usvojena lazna prijava

  Molim Vas da nam svakako povratno javite kakav je bio ishod navedenog dokaznog ročišta, znam da kasnim, ali ovisi o sucu hoće li Vam dopustiti postavljanje pitanja i predlaganje dokaza, moguće je da će samo biti izvršeno ispitivanje svjedokinje i to je to, a ostalo treba prepustiti državnom odvjetniku.
 20. građevinsko vještačenje - bračna stečevina

  Za koje kazneno djelo vještaka?
 21. Zlouporaba kreditne (American) kartice

  Može biti kazneni nalog, za Vas je razlika u tome što kazneni nalog odmah postaje pravomoćan ako ne prigovorite, dok ćete kod poziva na sud ipak morati ići. Gotovo sigurno će riječ biti o uvjetnoj kazni, po mom mišljenju.
 22. Kazneno djelo iz ćl. 247. st1. Kaznenog zakona

  Idemo redom: - ne možete tražiti da se vodi kazneni postupak na mjestu gdje ste Vi kao oštećenik, mjesna nadležnost kaznenog postupka je tamo gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi, gdje je kazneno djelo počinjeno, odnosno gdje su nastupile posljedice kaznenog djela (počiniteljima je prebivalište ili boravište, pretpostavljam u Splitu) - ako su okrivljenici u istražnom zatvoru, rokovi su nešto kraći, ali ako su na slobodi, rokovi su nešto dulji, no svi rokovi za održavanje rasprava su uglavnom instruktivne prirode, što znači da ne povlače posljedice u slučaju njihovog kršenja - smisao kaznenog postupka nije da se oštećeniku omogući namirenje njegove štete, već da se počinitelj kazni za kazneno djelo, Vi ste imali i još uvijek imate opciju da radi namirenja dužnog iznosa povedete parnicu radi isplate protiv onih koji su Vas oštetili; stoga u kaznenom postupku možete postaviti imovinskopravni zahtjev, ali će o njemu sud odlučiti zajedno s odlukom o glavnoj stvari - nakon isteka roka od 3 godine od podnošenja optužnice, pretpostavljam da i Vi možete podnijeti zahtjev za suđenje u razumnom roku, ali prethodno bi bilo dobro vidjeti u kojoj je fazi kazneni postupak - ako nisu ranije osuđivani za neko od kaznenih djela protiv gospodarstva, mogu osnivati koliko god žele društava, nema zapreke za to. Dakle, kao oštećeniku, Vaše mogućnosti nisu velike, ali predlažem da pokušate saznati u kojoj je fazi postupak (putem broja predmeta možete vidjeti kroz e-Predmet jesu li zakazivane rasprave, jesu li okrivljenici osuđeni itd.) i da onda isplanirate što ćete poduzeti.
 23. doprinosi član uprave

  Morate gledati Zakon o doprinosima, članak 21. kaže da je osnovica za doprinose člana uprave prosječna plaća x koeficijent 0.65. Kako se prosječna plaća mijenjala kroz godine, tako se mijenjao iznos osnovice. Predlažem da odete kod računovođe da Vam to izračuna, ali ako ste obvezni kao član uprave ovo plaćati, svakako ćete obračun dobiti od HZMO-a i Porezne uprave. Međutim, direktor - član uprave je to dužan samo ako kroz to razdoblje nije bio osiguran po drugoj osnovi (radni odnos, obrt, OPG, umirovljenik i sl.), čudim se da ga nisu ranije opleli.
 24. Skrivila prometnu u tudem automobilu !

  Naknada štete u ovom slučaju će ići po općim pravilima o odgovornosti za štetu po Zakonu o obveznim odnosima: dakle, ako ste prouzročili štetu na tuđoj imovini, namjerno ili nepažnjom, tada odgovarate za štetu vlasniku te imovine. Međutim, vjerujem da Vam se iz razloga navedenih u prvom postu, doprinosa drugog sudionika i nepreglednosti raskrižja, odgovornost možda može umanjiti ako dođe do spora.
 25. uknjižba prava vlasništva na nekretninama

  Morate upitati u katastru što Vam je dalje činiti, obično uvijek postoji nekakvo rješenje.
×