Jump to content

5dc166bde45d9_hkzupma4.png.9590e296d178dd1c80ff94d41d2e91a8.png Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, u suradnji s Vijećem Europe, vas poziva na  XXXII. redovno savjetovanje, pod nazivom "JAČANJE UČINKOVITOSTI KAZNENOG POSTUPKA PRIMJENOM STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA", koje će se održati od 5. do 7. prosinca 2019., u hotelu Remisens Premium Hotel Kvarner u Opatiji.  Preuzmite PROGRAM XXXII. REDOVNOG SAVJETOVANJA, Opatija.pdf i prijavite se za sudjelovanje.

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  6608
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  110

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Spitfire u Sanacija krova   
  Čini mi se da odredbe Zakona o vlasništvu koje se tiču susjedskog prava ne reguliraju ovo pitanje, jer se ne radi o sporu oko međe, ne radi se o prijelazu na tuđe radi postavljanja skele, ne radi se o zajedničkoj ogradi. Po mom mišljenju, ovo bi trebalo odraditi po pravilima struke, kako susjedu ne bi nastala šteta.
 2. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Spitfire u Nasljeđivanje nekretnine i parcelacija   
  Sklopiti ugovor o darovanju sa kćeri, na temelju njega prijedlogom tražiti besteretni otpis tih dviju čestica u novi zk.uložak i upis prava vlasništva u korist kćeri.
 3. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Spitfire u Općina uzurpirala moj posjed!   
  Ako nije prošlo 30 dana od dana Vašeg saznanja za čin smetanja Vašeg posjeda, možete općinu tužiti za smetanje posjeda i tražiti da uspostavi ranije posjedovno stanje (tj. da popravi štetu) i da se suzdrži od daljnjeg smetanja. Međutim, pitanje je što ako je zaista bilo potrebno provesti navedeno smetanje radi odvodnje oborinskih voda.
 4. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Matrix u Placanje poreza kod zamjena nekretnina   
  Prometom nekretnina, u smislu čl. 4.st.1.točke 1.Zakona o porezu na promet nekretnina, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine. 
  Stjecanjem nekretnine (čl. 4.st.1 točka 2.) smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije li stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba.
  U skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost nekretnine koju stječe,iz čega proizilazi da se zamjena nekretnina tretira i oporezuje kao dvije kupoprodaje nekretnina.
   
 5. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na gala385 u Štrajk - pitanje   
  O štrajku ne odlučuje poslodavac već radnici. Ravnatelju nije u interesu da se ne radi.  Radnika se ne može prisiliti da radi/štrajka. Evidentira se na evidenciji radnog vremena. Uobačijeno je da sindikalist traži potpise radnika koji žele štrajkati, a posao poslodavca je voditi evidenciju radnog vremena..
 6. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na hetta u Refundacija place na bolovanju   
  Vjerojatno će netko znati bolje, no dok ne dobijete koji drugi odgovor, ja ću samo napisati da prvi put čujem za takvo nešto - jedini slučaj u kojem meni pada na pamet da radnik mora ikakve novce vraćati od bolovanja je da je na tzv.lažnom bolovanju. Da ulogu igra to koliko je u radnom odnosu, zbilja sumnjam. Meni to zvuči kao da poslodavac Vas pokušava nasanjkati da Vam uzima nešto s plaće. Moja je preporuka da tražite od HZZO-a službeno tumačenje toga što Vam je poslodavac rekao, POGOTOVO ako je nešto već počeo uzimati s plaće. Uputite dopis nadležnom HZZO uredu ili u Zagreb i napišite da Vam žurno treba odgovor jer Vam se prijeti sustezanjem sa plaće. I nemojte slučajno ništa potpisivati poslodavcu da pristajete da Vam nešto uzima s plaće i slično!
 7. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Borbena7 u zabilježba na nekretnini   
  Upisani teret prati njihov suvlasnički dio, a Vaš se dio ne dira. Znači, zaštićeni ste u odnosu na svoj dio, ali ne i za njihov dio. Tko bi jednoga dana naslijedio ovaj roditeljski dio?
 8. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u Kaznena prijava?   
  Javni bilježnik je za ostavinske postupke tek povjerenik suda, a jedino sud ima ovlasti odlučivati po prigovorima i donositi odluke o tome hoće li se ili nešto uvrstiti u rješenje o nasljeđivanju ako o tome postoji spor stranaka. Dakle, kad bi javni bilježnik postupio na svoju ruku, prekoračio bi ovlasti koje su mu dane zakonom.
 9. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Gringo u alimentacija skrb o djetetu   
  U ime malodobnog djeteta odričete se nečega što pripada djetetu?! Naravno da sud niti u kom pogledu ne obvezuju međusobni dogovori roditelja na štetu djeteta. Dijete ima pravo na uzdržavanje isto kao što ima pravo na osobne odnose sa vama.
 10. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u Otpremnina u predstecajnom postupku   
  Ne možete pokrenuti ovršni postupak jer su u predstečajnoj, ali možete poslati dopis predstečajnom povjereniku da Vam u mirnom postupku isplati otpremninu, koja je prioritetna tražbina, te koja se mora namirivati neovisno o predstečajnom postupku.
 11. Hvala
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Grabarić Imbra u Ulazak u prostor radi dohvata cijevi za vodu   
  Parničnim postupkom, tužbom radi činidbe ("Nalaže se..."), temeljem čl. 107. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 12. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Matrix u Pozvana na ostavinsku   
  Odite na ostavinsku pa ćete saznati što je predmet nasljeđivanja (može biti pravo korištenja grobnog mjesta i sl.), i onda se na ostavinskoj odreknite nasljedstva. Ako se ne pojavite, smatra se da ste prihvatili nasljedstvo.
 13. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Matrix u Nedobivanje poziva za ostavinsku raspravu   
  Ako netko ne nazoči ostavinskoj raspravi,  a prethodno nije izjavio da se odriče od nasljedstva, smatra se da želi nasljedstvo (čl.217. st. 3. ZN-a)
 14. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u Zaustavljanje placanja alimentacije   
  Nemojte to raditi, radije alimentaciju koju dobijete od supruga proslijedite bivšoj svekrvi. 
 15. Hvala
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u ugovor o ustupu dugovanja   
  Ako je sudužnica po tom kreditu, i uz Vašu suglasnost može. 
 16. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u uknjižba/pravo zakupa   
  Po čl. 127. Ovršnog zakona, već dostavom zaključka o prodaji nekretnine ovršenik gubi pravo na posjed nekretnine i dužan ju je predati kupcu, osim ako zakonom ili sporazumom s kupcem nije drukčije određeno. Ako ovršenika nema, nema Vam tko predati u posjed. Ako ga ima, onda se primjenjuju daljnji članci, 128.-130. Ovršnog zakona. 
 17. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Matrix u Kupnja zemljišta sa teretom   
  Kupoprodaju možete sklopiti neovisno o upisanom teretu, no prije toga prikupite informaciju o visini duga i za isti umanjite kupoprodajnu cijenu, tako da dug izmirite upravo Vi. 
 18. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na ivistipe u Kupnja zemljišta sa teretom   
  Prodavatelj nek prvo rješi teret, u protivnom ćete ostat bez novca i nekretnine! To vam je mačak u vreči.
 19. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Vindira u Tužba za iseljenje bivšeg supruga   
  Jel mi možete vjerovati ako bih vam rekla da je odnio i homebox bežični internet sa sobom. A nije skroz otisao jer su mu odjevne stvari tu,onda si možete misliti s kim imam posla,a taj ček plaćam ja,za internet. Samo što to na njega stoji
 20. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Matrix u Nasljedno pravo   
  U nedostatku pravnih propisa u BiH, na ugovore o poklonu još uvijek se primjenjuju pravna pravila zakona koji vuče korijene iz Austrougarske monarhije ( OGZ), pa tako isti uređuje i vaš konkretan upit. 


 21. Haha
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Borbena7 u Nasljedstvo duga   
  Za kakve troškove ga teretite? Ima li on troškova u odnosu na Vas? Jesu li sve ovo troškovi iz postupka razvrgnuća suvlasništva?
  Zakonski nije regulirano ˝ugnjetavanje˝.
 22. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Spitfire u Stablo na međi   
  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.104
  (1) Stablo pripada onome iz čijega je zemljišta izraslo deblo, bez obzira na to kuda se ono nadvilo, kamo se proteže korijenje i vise grane.
  (2) Stablo čije je deblo izraslo na samoj međi u suvlasništvu je susjeda s obje strane međe.
  (3) Što je određeno glede stabla, na odgovarajući se način primjenjuje i na drugo raslinje.
 23. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Spitfire u Sanacija krova dozvola?   
  Prema Zakonu, za sanaciju krovišta ne treba vam ništa. Sanacija pretpostavlja zamjenu letava, dijela ili kompletnog crijepa bez zadiranja u postojeće gabarite krova. Ne trebate ni prijaviti radove.
  Angažirati tvrtku svakako, ni slučajno sami uz pomoć prijatelja, da vam se ne bi desilo da imate dobronamjernog susjeda koji bi prijavio radove građ.inspekciji pa "zaradili" novčanu kaznu iz čl.167 Zakona o gradnji.
 24. Sviđa mi se
  Ruby_Danderfluff je dobio reakciju od Borbena7 u Sudužnik - zaštita nekretnine od ovrhe   
  Za Vas osobno je najbolje da daruje Vama, za nju baš i ne, s obzirom da time gubi bračnu stečevinu. Djeci nemojte darovati ako su maloljetna, morat ćete ishoditi odobrenje suda ako biste željeli prodati kasnije taj stan. Pobijanje pravne radnje je moguće prije isteka tri godine od darovanja za sve opcije, tako da biste trebali što više odugovlačiti da vjerovnik ne svrne svoj pogled na vas. Promjena sudužnika ovisi o banci, a banka neće htjeti ići u promjenu sudužnika s onoga koji ima imovine na onoga koji nema imovine. Ja bih pričekala, i svakako pazite da Vam glavni dužnik vraća obroke koje ste platili umjesto njega, inače ćete ga morati utužiti za to.
 25. Hvala
  Ruby_Danderfluff je reagirao na Matrix u Rok za žalbu   
  Mislim da je ovdje dobro obrazloženo.
×