Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

danijel014

Korisnik
 • Broj objava

  117
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. bolovanje

  molim za savjet...rradnik je otvorio bolovanje i nema ga već tri tjedna na poslu..navodno ima upalu pluća i tempretature dok s druge strane ostali djelatnici tvrtke ga vide kako šeta sa suprugom po gradu i po trgovinama...Na koji način se može ovo zaustaviti jer nije prvi put...posebno jer naćžalost ovdje politika igra ulogu i dobije se bolovanje kako se god želi pa skoro sve do odobravanja poslodavca na način da bi zažmirio oko sve i da je zloupotreba bolovanja?? Neovisno o svemu, postoji li način i kako se radi? puno hvala
 2. javna nabava- izjava

  hvala Ruby,,,na dnu izjave je sljedeće: Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj. Da li iz ovoga onda može proizlaziti da navedene osobe mogu dati npr. posebnu punomoć za upravo tu radnju potpisavanja i ništa drugo? Dakle, da nije isključivo da izjavu o nekažnjavanju potpisuju samo osobe ovlaštene za zastupanje već i da mogu opunomoćiti treću fizičku osobu? hvala najljepša
 3. javna nabava- izjava

  hvala vam. Radi se o Izjavi o nekažnjavanju za gospodarski subjekt sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi...U Zakonu stoji kako tu izjavu potpisuju isključivo osobe ovlaštene za zastupanje, članovi upravnog ili nadzornog odbora koje mogu donositi odluke za gospodarski subjekt. Detaljnim pregledom u izvadak iz sudskog registra, nigdje se ne spominje osoba koja je potpisala izjavu osim da ju je osoba ovlaštena za zastupanje opunomoćila. Ovdje se radi o specifičnoj grupi ljudi koji mogu to potpisati, ma mi je malo čudno da opunomoćiš bilo koga za radnje u postupku javne nabave a da ne spada u kategoriju osoba iz gornjeg članka. Ako bi ovo i prihvatili kao valjano možda bi u žalbenom postupku lako pao predmet.... Puno hvala i ako može još jednom osvrt _)
 4. javna nabava- izjava

  molim za savjet. Ponuditelj je strani državljanin te je opunomoćio osobu ovlaštenu za zastupanje da podzima sve radnje za predmet nabave i postupka. Javni bilježnik je u svrhu izjave o nekažnjavanju potvrdio da se radi o potpisu kao svom i da je potpis istinit. Samo što je tu ovjerenu izjavu uzeo od treće osobe, dakle niti od ponuditelja kao direktora firme iz druge države niti njegovog opunomoćenika, već treće osobe iz RH. Dakle ta treća osoba iz RH koja se niti ne navodi u sudskom registru daje ovjerenu izjavu kojom potvrđuje da je potpis ponuditelja u vezi potvrde o nekažnjavanju istinit... Ovo je uobičajeno da daju osobe ovlaštene za zastupanje, samo ako znate ima li zakonskog uporišta za davanje takve izjave od strane treće osobe koja je iz RH? puno hvala
 5. žalba

  puno vam hvala
 6. žalba

  hvala vam..dakle na vrhovni sud se ide isključivo revizijom, nema tužbe ili žalbe?
 7. žalba

  380 tisuća.....kn , za oba tuzenika
 8. žalba

  hvala vam.... ako su dva tuženika i protiv svakog se u istom postupku potražuje 190 tisuća kn......je li se izni zbrajaju pa može ići revizija ili ne može ako je za pojedinog 190 tisuća kn potraživanje?
 9. žalba

  hvala vam, to mi je jasno...Je li se uvijek može žaliti VSRH na odluke županijskog suda ili postoje ograničenja ? puno hvala
 10. žalba

  molim vas za savjet...ako su dva tuženika i protiv svakog se potražuje 190 tisuća kn....nakon prvostupanjske presude, žalba ide županijskom sudu....Neovisno hoće li županijski potvrditi ili vratiti, postoji li mogućnost u ovakvom postupku ići i prema vrhovnom sudu žalbom ili revizijom? hvala svima lijepa
 11. neplaćeni dopust i prekid radnog odnosa

  iako je stari post iz mirovinskog su vam dobro rekli..ako je došlo do naknadnog sporazuma u kojem je regulitano da se radnik neće vratiti kod tog poslodavca, tada ide odjava s prvom odlukom o neplaćenom dopustu iz logično razloga jer se radnik nije vratio na rad a što je i potvrđeno sporazumom...kada bi odjava išla s datumom iz sporazuma, ispalo bi da je radnik cijelo vrijeme radio te bi poslopresavac bio u obvezi nadokanaditi uplatu doprinosa itd... ovdje je sporazum samo kao činjenica da prestaje radni odnos, dok je odjava s datumom kada ste ga prvi puta stavili na mirovanje,,jer od tada više ne radi, neovisno o činjenici što se imao ili ima do isteka vratiti na posao... lp
 12. noćni rad

  molim vas za savjet u vezi tumačenja noćnog rada i dnevnog i tjednog odmora koja idu uz noćni rad. Dakle, radnik ne smije unutar 24 sata raditi više od 8 sati noćnog rada. Ako mu smjena počinje prema rasporedu od npr. ponedjeljka od 22-06 sati, kada mu opet slijedi smjena? Da li od utorka navečer od 22 sata iznova budući je prošlo 12 sati dnevnog odmora? Također , nakon koliko dana stječe pravo na tjedni odmor i da li se tu pribraja još i dnevni odmor i kad bi onda trebao doći na početak smjene rada? puno hvala
 13. osobni odbitak-novosti

  da, plaća i je bila manja. Kako ne razumijem baš o čemu se tu radi,a nisam nastavio radni odnos još uvijek, molim vas ljubazno za objašnjenje zbog čega je došlo do manje plaće nego je ugovorom određena? puno hvala na odgovorimma i strpljenju
 14. godišnji odmor

  hvala vam..a kad bi to dozvolio poslodavac , da li bi bio u prekršaju?
 15. godišnji odmor

  poštovani, ako može savjet. Na bolovanju sam zbog ozljede na radu te mi je ostalo neiskorišteno 13 dana tzv. starog godišnjeg...Doktorica mi je još produžila bolovanje i vjerujem da će preći 30.6. ...može li poslodavac kao direktor odobriti da iskorstim stari godišnji i iza 30.6. i da li je to u skladu sa zakonom? puno vam hvala
×