Jump to content

danijel014

Korisnik
 • Broj objava

  127
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. eos matrix

  hvala vam. Dakle, ako je ista ovrha ili ovršna isprava na fini koja je kasnije kao preslika originala došla kod poslodavca , može im se odgovoriti da su već zavedeni na fini i da ne mogu još i kod poslodavca? Možda poslodavac uplaćuje ujedno i Eosu i skida mu se s fine s iste osnove a da ne zna ni djelatnik ni poslodavac?
 2. eos matrix

  hvala Vam.Naime, poslali su primjerak ovjerene kopije ugovora o cesiji i to prva i zadnja stranica i napsano kako original se može zbog GDPR-a dobiti samo na traženje suda ili vođenja postupka jer da su u u njemu navedena imena i prezimena osoba itd... Naveli su da je kao stanje duga npr. 70.00,00 kn....Nema nikakve ovršne isprave, ili kakve izjave o suglasnosti...Doznali smo da je original ovrha na FINI, pa me ujedno zanima smije li ovrhovoditelj poslati na naplatu s iste osnove i na FINU i kod poslodavca pa očito gdje se prije naplati? Jer ako već ista osnova stoji na FINI, čemu onda slanje te osnove za naplatu i kod poslodavca ili je to sasvim legalno? puno vam hvala
 3. eos matrix

  moli se savjet, iako je vjerojatno bilo već puno tema na ovu problematiku..Naime, kao poslodavcu došlo nam je od spomenutog eos-a, da su otkupili dugove splitske banke, koja je prešla danas u otp vlasništvo. Dostavili su loše kopiran ugovor o cesiji i pečat da je istovjetan originalu bet potpisa JB bez ičega...Da na temelju tog dopisa poslodavac uplaćuje njima rate kredita naše zaposlenice...Dokumentacija im je jako štura, i sve nekakve kopije, pozivajući se da originale mogu dostaviti samo za potrebe sudskog postupka. Do sada je taj kredit poslodavac uplaćivao splitskoj banci , dok nije došao dopis od eos matrixa....Velika je vjerojatnost da je eos također to poslao i na finu, pa očito gdje se prije naplati... Pitanje je ; da li poslodovac treba postupati po nečemu takvom? Unutar dokumanetacije koju su poslali nema konkretne ovršne isprave već samo kopija ugovora o cesiji... Mora li poslodavac postupati po tome kako ne bi bio izložen tužbi kao ovršenikov dužnik, ili im može poslati dopis neka se naplate putem fine s dijela računa koji nije zaštićen ili dodati još nešto u dopisu prema njima? Sve češće dobiva poslodavac njihove zahtjeve, a da kao računovodstvo uopće ne znamo da li trebamo postupati ili ne? Znam da je bilo puno tema, ali ako ima nešto novo ili konkretno da savjetujete bila bih vam puno zahvalna... lijepi pozdrav i unaprijed hvala
 4. rok čuvanja knjig. dokumantacije* spor

  hvala vam...za slučaj da je tuženik predao sve što je imao (a što je slučaj) a vještak tvrdi da navodno fali još dokumentacije? što se događa u tom slučaju
 5. rok čuvanja knjig. dokumantacije* spor

  uglavnom je vještak spominjao račune pod terminom knjigovodstvena dokumentacija....
 6. poštovani, moli se savjet...pokrenut je postupak (tužba) pred sudom još 2008.g. Radi naknade štete. Sada se traži radi vještačenja dokumentacija za razdoblje od 2004-2009.g. Predano je sve osim što za 2008g. tuženik nema svu dokumentaciju zbog proteka vremena ..sve što je imao je predao sudu i vještaku...Vještak tvrdi da može utvrditi pravo stanje osim paušalno za 2008.g. gdje navodno manjka dokumentacije iako je predano ono što je ostalo....Da li se ovdje može pozvati na zastarni rok čuvanja dokumantacije od 11 godina i da li je na tuženiku teret što nema dovoljno sačuvane dokumentacije za tu godinu zbog utvrđivanja poslovanja 2008.g.? Također, ako je tužba pokrenuta 2008.g. a danas se traži knjigocodstvena dokumentacija radi vještačenja, da li se primjenjuje zastarni rok od 7 godina prema tadašnjem Zakonu o računovodstvu ili 11 godina prema novom, neovisno kad je tužba pokrenuta? puno hvala
 7. omaška u ugovoru

  hvala vam lijepa...
 8. omaška u ugovoru

  hvala vam...dakle, druga strana se po Vama ne može pozvati da smo u ovom slučaju ugovorno dogovorili da nećemo tu stavku staviti u ugovor? Iako u stvarnosti se radilo samo o omašci i brzini pri sastavljanju ugovora....Aneks im je poslan odmah nakon par dana s obrazloženjem da se slučajno stavka koja se doista i obavlja kao usluga, izostavila iz ugovora. ?
 9. omaška u ugovoru

  moli se savjet...ugovorne stranke kao dvije pravne osobe zaključile su ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji i usluzi koja se temelji na cjeniku prve ugovorne strane kao davatelja usluga ,.Prilikom pisanja ugovora izostavljena je jedna stavka od strane davatelja usluga na način da je omaškom zaboravljeno dodati u ugovor uslugu iz cjenika , a koja se u stvarnosti obavlja...Drugoj strani je poslan aneks ugovora s dodatkom te stavke iz cjenika davatelja usluge, a ta druga strana ne želi potpisati aneks iako je upoznata s cjenikom....da li bi u ovom slučaju ipak obvezivao cjenik davatelja usluge neovisno što druga strana nije htjela potpisati aneks tog ugovora ili jednostavno raskinuti ugovor? puno hvala
 10. bolovanje

  molim za savjet...rradnik je otvorio bolovanje i nema ga već tri tjedna na poslu..navodno ima upalu pluća i tempretature dok s druge strane ostali djelatnici tvrtke ga vide kako šeta sa suprugom po gradu i po trgovinama...Na koji način se može ovo zaustaviti jer nije prvi put...posebno jer naćžalost ovdje politika igra ulogu i dobije se bolovanje kako se god želi pa skoro sve do odobravanja poslodavca na način da bi zažmirio oko sve i da je zloupotreba bolovanja?? Neovisno o svemu, postoji li način i kako se radi? puno hvala
 11. javna nabava- izjava

  hvala Ruby,,,na dnu izjave je sljedeće: Ovaj obrazac potpisuju osobe (osim ovlaštene/ih osobe/a za zastupanje gospodarskog subjekta koja/e je/su za gospodarski subjekt i za sebe dao/dale Izjavu o nekažnjavanju koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koje imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta, a koje su državljani Republike Hrvatske. Ovaj obrazac Izjave o nekažnjavanju mora imati ovjereni potpis davatelja Izjave kod javnog bilježnika ili kod nadležne sudske ili upravne vlasti ili strukovnog ili trgovinskog tijela u Republici Hrvatskoj. Da li iz ovoga onda može proizlaziti da navedene osobe mogu dati npr. posebnu punomoć za upravo tu radnju potpisavanja i ništa drugo? Dakle, da nije isključivo da izjavu o nekažnjavanju potpisuju samo osobe ovlaštene za zastupanje već i da mogu opunomoćiti treću fizičku osobu? hvala najljepša
 12. javna nabava- izjava

  hvala vam. Radi se o Izjavi o nekažnjavanju za gospodarski subjekt sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi...U Zakonu stoji kako tu izjavu potpisuju isključivo osobe ovlaštene za zastupanje, članovi upravnog ili nadzornog odbora koje mogu donositi odluke za gospodarski subjekt. Detaljnim pregledom u izvadak iz sudskog registra, nigdje se ne spominje osoba koja je potpisala izjavu osim da ju je osoba ovlaštena za zastupanje opunomoćila. Ovdje se radi o specifičnoj grupi ljudi koji mogu to potpisati, ma mi je malo čudno da opunomoćiš bilo koga za radnje u postupku javne nabave a da ne spada u kategoriju osoba iz gornjeg članka. Ako bi ovo i prihvatili kao valjano možda bi u žalbenom postupku lako pao predmet.... Puno hvala i ako može još jednom osvrt _)
 13. javna nabava- izjava

  molim za savjet. Ponuditelj je strani državljanin te je opunomoćio osobu ovlaštenu za zastupanje da podzima sve radnje za predmet nabave i postupka. Javni bilježnik je u svrhu izjave o nekažnjavanju potvrdio da se radi o potpisu kao svom i da je potpis istinit. Samo što je tu ovjerenu izjavu uzeo od treće osobe, dakle niti od ponuditelja kao direktora firme iz druge države niti njegovog opunomoćenika, već treće osobe iz RH. Dakle ta treća osoba iz RH koja se niti ne navodi u sudskom registru daje ovjerenu izjavu kojom potvrđuje da je potpis ponuditelja u vezi potvrde o nekažnjavanju istinit... Ovo je uobičajeno da daju osobe ovlaštene za zastupanje, samo ako znate ima li zakonskog uporišta za davanje takve izjave od strane treće osobe koja je iz RH? puno hvala
 14. žalba

  puno vam hvala
 15. žalba

  hvala vam..dakle na vrhovni sud se ide isključivo revizijom, nema tužbe ili žalbe?
×