Jump to content

LjuboZG

Korisnik
 • Broj objava

  579
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  25

LjuboZG je zadnji put osvojio dan svibanj 22

LjuboZG objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

1 pratitelj

O LjuboZG

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

1957 pregleda profila
 1. Ukoliko je trgovačko društvo brisano iz sudskog registra, ono više ne postoji te kao takvo ne može naplatiti potraživanje od fizičke osobe. Ako je u tijeku stečajni postupak (iako, u tom slučaju društvo još ne bi bilo brisano), društvo u stečaju i dalje može naplatiti potraživanje od dužnika. Ako je društvo brisano zato što je pripojeno drugom društvu, to drugo društvo je pravni sljednik i može naplatiti potraživanje. Ako je društvo brisano bez pravnog sljednika, bivši članovi tog društva ne mogu naplatiti potraživanje od dužnika osobno ili preko neke udruge ili drugog društva, OSIM ako su ranije, prije brisanja društva iz registra, napravili ugovor o ustupu tražbine sa sada brisanog trgovačkog društva na neku drugu pravnu (ili fizičku) osobu. U ovom zadnjem slučaju nije potreban pristanak dužnika na takav ustup tražbine, ali je ustupitelj dužan obavijestiti dužnika o učinjenom ustupu.
 2. Isplata plaća zbog nezakonitog odnosa

  1) Da, neisplaćene plaće se utužuju u bruto iznosu, dakle obračunavaju se i doprinosi i porez, a neto iznos vam se isplaćuje 2) Ovisi što ste ugovorili s odvjetnikom u ugovoru o zastupanju. Ako je navedeno samo 10% od uspjeha u sporu, računa se 10% od ukupnog (bruto) iznosa, budući da taj bruto iznos predstavlja uspjeh u sporu.
 3. Placanje pri kupnji nekretnine

  Ako su i kupac i prodavatelj fizičke osobe, moguće je isplatiti taj iznos u gotovini. ALI... Plaćanje u stranoj valuti između rezidenata RH nije dozvoljeno, tako da to strogo formalno gledano ne biste smjeli napraviti u eurima, već u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 47.000 EUR. U praksi se ovo rješava tako da kupac plati u eurima, a u ugovoru se napiše cijena u kunskoj protuvrijednosti i prodavatelj svojim potpisom potvrđuje da mu je isplaćena cijena u kunskoj protuvrijednosti. Ipak, napominjem da to što se ova situacija na gore opisani način redovito tako rješava u praksi, to i dalje ne znači da je to zakonito i dopušteno.
 4. Predugovor-definiranje isplate

  Ukupnu kupoprodajnu cijenu u iznosu od 340.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na sljedeći način i u sljedećim rokovima: a) kaparu, koja se uračunava u kupoprodajnu cijenu, u iznosu od 18.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja ovog Predugovora i to na tekući račun prodavatelja IBAN: xxxxxxxxxxx koji se vodi kod xxx banka d.d. sa sjedištem u xxxx; b) dio kupoprodajne cijene u iznosu od 22.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju u roku od jednog radnog dana od dana sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i to na tekući račun prodavatelja specificiran u alineji a) ovog stavka; c) ostatak kupoprodajne cijene u iznosu od 300.000,00 kn kupac se obvezuje platiti prodavatelju na tekući račun specificiran u alineji a) ovog stavka iz sredstava kredita koji će kupac realizirati kod kreditora po svojem izboru nakon sklapanja glavnog Ugovora o kupoprodaji nekretnine (te nakon uknjižbe založnog prava u korist kreditora, a kojim založnim pravom se osigurava tražbina kreditora prema kupcu temeljem kredita iz ove alineje) Dio koji je u zagradi ide samo ako dižete stambeni kredit koji će biti osiguran hipotekom na nekretnini koju kupujete. Skrećem pažnju i na to da u alineji c) nema roka isplate, a ako ćete unositi rok, to morate provjeriti sa svojom bankom. Također, svaki pravni posao ima svoje specifičnosti, tako da odredbe koje sam napisao možete uzeti u obzir kao nekakav okvir prema kojemu ćete sastaviti te odredbe u predugovoru, ne morate ih nužno prepisati u točno ovakvom obliku.
 5. Brisanje zabiljezbe spora nakon povlacenje tuzbe

  Prijedlog za brisanje zabiljezbe spora moze podnijeti i vlasnik nekretnine s time da prijedlogu treba priloziti rjesenje kojim je utvrdeno da je tuzba povucena s iskazanom potvrdom pravomocnosti. Naime, ako prijedlog za zabiljezbu spora nije podnesen u parnici, nego je podnesen neposredno gruntovnici, parnicni sud vjerojatno niti ne zna za provedenu zabiljezbu spora, pa nece niti naloziti brisanje iste po sluzbenoj duznosti.
 6. Služnost dosjelošću

  Čak i ako je dosjelošću stekao pravo služnosti, odredbom čl. 241. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da pravo služnosti prestaje ako se vlasnik poslužne stvari protivio njegovom izvršavanju, a ovlaštenik ga zbog toga nije izvršavao neprekidno tri godine. Dakle, moguće da je stekao pravo služnosti dosjelošću ako je prolazio preko vašeg zemljišta prije nego ste ga kupili, ali ako ste se neprekidno tri godine protivili izvršavanju služnosti (prolasku) ta služnost je prestala. Budući da ste naveli da ima svjedoke, pretpostavljam da ste već u nekom sudskom postupku, pa je pitanje u kojem je trenutku tužba podnesena i kako glasi tužbeni zahtjev. O tome ovisi i mogući ishod postupka.
 7. pravo na naslijedjivanje stana

  U biti imate samo dvije opcije. Jedna je razvod, a druga je ugovor koji sam spomenuo. Ako supruga vašeg oca ne želi potpisati ugovor jer smatra da ona ima pravo na stan, pokušajte pronaći kompromis - neka potpiše ugovor, ali da se u njenu korist osnuje pravo doživotnog uživanja stana. U tom slučaju biste vi i sestra bile vlasnice stana, a ona bi mogla ostati živjeti u stanu i poslije smrti vašeg oca, ali se nakon njezine smrti stan vraća vama u posjed. Ovo je samo prijedlog, naravno da prvenstveno vi morate donijeti odluku odgovara li vama ta opcija, ali po meni je i to doživotno uživanje u redu ako ćete dobiti svaka po 1/2 stana, nego da stan dijelite na 1/3 sa suprugom vašeg oca, pogotovo zato što će nakon njezine smrti tu 1/3 naslijediti njezine dvije kćeri.
 8. pravo na naslijedjivanje stana

  Taj stan nije bračna stečevina, ali u slučaju nasljeđivanja vašeg oca nasljeđuju u prvom nasljednom redu njegovi potomci i bračni drug na jednake dijelove. Dakle, u ovom slučaju, vašeg oca nasljeđuje njegova supruga i dvije kćeri iz prvog braka, svaka u 1/3 dijela (ukoliko nema druge djece). Ukoliko bi vaš otac oporučno ostavio svoju imovinu samo kćerima iz prvog braka, njegova sadašnja supruga bi se mogla pozivati na svoj nužni dio te tražiti 1/6 imovine (odnosno 1/2 onoga što bi dobila kao zakonski nasljednik). E sad, ukoliko se želite osigurati da stan pripadne samo kćerima iz prvog braka i ukoliko supruga vašeg oca oko toga ne radi problem, onda je moguće sklopiti ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života između vas, vašeg oca i vaše sestre te očeve supruge, a kojim ugovorom bi vaš otac taj stan prenio vama i sestri, s čim bi se njegova supruga suglasila. U tom slučaju stan ne bi ulazio u ostavinu i supruga vašeg oca se u odnosu na taj stan ne bi mogla pozivati na nužni dio. Napominjem da takav ugovor mora biti solemniziran po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.
 9. Kolektivni godišnji - problem

  A jesu li vam ponudili neki drugi termin u kojemu možete koristiti godišnji odmor ili su vam potpuno odbili korištenje godišnjeg odmora? Moraju vam omogućiti barem dva tjedna godišnje da koristite u komadu.
 10. GDPR se ne primjenjuje na fizičke osobe jedino kad se obrada podataka vodi ''tijekom isključivo osobnih i kućnih aktivnosti''. Postavljanje vidonadzora se ne može smatrati isključivo osobnom i kućnom aktivnosti, budući da se njime nadziru treće osobe, dakle vrši se obrada osobnih podataka trećih osoba. Samim time, takva aktivnost se ne može smatrati ''isključivo osobnom i kućnom''. Dakle, bez obzira što je vlasnik objekta fizička osoba, isti mora ispuniti sve obveze koje za voditelja obrade propisuje GDPR i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 11. Ako vlasnik objekta postavlja kamere i ima pristup snimkama, tada je on voditelj obrade osobnih podataka prema GDPR-u i na njega se GDPR primjenjuje neovisno o tome što se radi o fizičkoj osobi. Dakle, vlasnik objekta je dužan postaviti obavijest da je prostor pod video nadzorom, podatke o voditelju te podatke za ostvarivanje prava. Kako vi niti postavljate video nadzor, niti imate uvid u snimke, vi s tim videonadzorom nemate nikakve veze (osim što se snima i vas, pa možete i vi ostvarivati svoja prava). Dakle, ne vidim potrebu da vi na bilo koji način obavještavate svoje klijente jer u pogledu vidonadzora vi niste voditelj obrade podataka.
 12. Odvjetnička tarifa

  Ne samo to, nego je Zakonom o parničnom postupku propisano da su sporovi male vrijednosti oni u kojim je vrijednost predmeta spora manja od 10.000,00 kn (da ne filozofiram sad o svim odredbama ZPP-a koje se odnose na to) te da se sporovi o nekretninama na smatraju sporovima male vrijednosti. Dakle, vrijednost predmeta spora je, po meni, naznačena najniže što je dozvoljeno, pa ne vjerujem čak niti da bi imalo nekog učinka da ste vrijednosti predmeta spora prigovorili.
 13. naslijeđivanje dugova

  Samo mala nadopuna - odgovarate do vrijednosti nasljeđene imovine. Dakle, ako ste naslijedili npr. auto koji vrijedi 10.000,00 kn, odgovarate do tog iznosa.
 14. kako postupiti?

  Za pocetak vas molim da pojasnite sto ste tocno potpisali? Predugovor o kupoprodaji nekretnine ili samo neku izjavu da ste mu dali novac? Sto je tocno navedeno u potvrdi i sto tocno zelite? Povrat novca ili kupnju nekretnine?
 15. 1) sin ima pravo na nužni dio koji iznosi jednu polovicu vrijednosti onoga što bi dobio kao zakonski nasljednik (da nema oporuke). 2) pravo na tužbu radi utvrđivanja očinstva ograničeno je strogim zakonskim rokovima. U ovom slučaju, nepriznato dijete ostavitelja može takvu tužbu podnijeti ukoliko je mlađe od 25 godina i to u roku od godinu dana od smrti ostavitelja ili šest mjeseci od pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju (čl. 383. i 386. Obiteljskog zakona) Tužba se podnosi protiv ostaviteljevih nasljednika. 3) Nužni dio potomaka i bračnog druga iznosi 1/2 onoga što bi dobili kao zakonski nasljednici, a ostalih nužnih nasljednika (ako ih ima) 1/3 onoga što bi dobili kao nužni nasljednici. Pogledajte odredbe čl. 69.-70. Zakona o nasljeđivanju.
×