Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

LjuboZG

Korisnik
 • Broj objava

  527
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  17

LjuboZG je zadnji put osvojio dan prosinac 7

LjuboZG objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O LjuboZG

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

1602 pregleda profila
 1. Plaćeni slobodni dani

  Zakonom o radu je samo definirano da tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust za važne osobne potrebe, najviše do sedam dana godišnje. Kao važne osobne potrebe su primjerično nabrojani samo sklapanje braka, rođenje djeteta, teža bolest ili smrt člana uže obitelji. Provjerite kako je ovo pitanje uređeno u kolektivnom ugovoru koji se eventualno primjenjuje na vas, odnosno u pravilniku o radu, ukoliko isti postoji kod vašeg poslodavca i, naravno, ako ti dokumenti detaljnije uređuju ovo pitanje. Osobno smatram da preseljenje jest važna osobna potreba radi koje možete zatražiti plaćeni dopust te da bi vam trebao biti omogućen taj jedan slobodni dan koji ste zatražili, neovisno o tome selite li u isti ili drugi grad.
 2. Ugovor o diobi nasljedstva jos valjan?

  Ne možete provesti ugovor jer se promijenilo stanje u zemljišnoj knjizi. Ugovor ste potpisali s bratom, a sada je uknjižen njegov sin. Možete potpisati novi ugovor s nećakom ili, ako to nećak ne želi, pokrenuti sudski postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice.
 3. Stan

  Smatram da ste u jako lošoj poziciji za bilo kakvo potraživanje. Kod kupoprodaje nekretnine vlasništvo se stječe uknjižbom u zemljišnu knjigu. Vaš brat se upisao kao jedini vlasnik, pa je stan pravno njegovo vlasništvo. Tko koristi taj stan? Imate li vi uopće ključeve tog stana? Pretpostavljam da je kredit koji ste vi podigli bio nenamjenski, što znači da ste novac koji ste dobili od banke bratu isplatili prije deset godina, pa bi i vaše potraživanje povrata tog iznosa od brata bilo u zastari. Sve u svemu, vrlo je mala vjerojatnost da biste uspjeli u bilo kakvom postupku protiv brata, bilo za upis vlasništva na 1/2 stana, bilo za povrat novca koji ste mu dali.
 4. Predaja u posjed

  Ako je potvrđena presuda prvog stupnja, znači da je prvostupanjska odluka pravomoćna i ovršna i da će sud iskazati pravomoćnost i ovršnost čim oduka bude dostavljena tuženiku. Ako je drugi put vraćena dostava (pretpostavljam uz naznaku ''obaviješten nije preuzeo'') predložite sudu da se dostava obavi putem sudskog dostavljača (platit ćete trošak dostave 117,20 kn). Ako sudski dostavljač 2 puta ne uspije izvršiti dostavu, ispunit će se uvjeti da se dostava obavi isticanjem na oglasnoj ploči suda. Dakle, okvirno vrijeme za još 2 dostave po dostavljaču i dostavu putem oglasne ploče će vam biti sigurno još mjesec i pol - dva, pogotovo uzevši u obzir da se bliže blagdani. Što se tiče ovoga da se osoba uvijek ''žali u zadnji čas'', ako je presuda potvrđena na drugom stupnju, tuženik ima jedino mogućnost podnošenja revizije i/ili ustavne tužbe, što niti jedno niti drugo ne utječe na iskazivanje pravomoćnosti presude.
 5. Upis vlasnistva nekretnine

  Svjedok vam ne može izdati tabularnu izjavu za uknjižbu, ali može svjedočiti u sudskom postupku. Moguće opcije su tužba radi utvrđenja prava vlasništva protiv osoba upisanih u zemljišnu knjigu (odnosno nasljednika tih osoba ako su umrle) ili pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak. Teško je išta opširnije napisati bez uvida u dokumentaciju, a svakako vam savjetujem da angažirate odvjetnika radi pregleda dokumentacije kojom raspolažete i stanja u katastru i zemljišnoj knjizi te vođenja postupka. Budući da je vaš otac upisan u katastru (i da se vi možete upisati u katastar), imate uvjete za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka (koji se pokreće kada nemate valjane isprave za redovnu uknjižbu). Ovaj postupak će vjerojatno trajati nekoliko godina, pa se u pojedinim slučajevima isplati umjesto ovoga podnijeti tužbu radi utvrđenja prava vlasništva, pogotovo ako ne očekujete da će vam itko osporavati pravo vlasništva. U svakom slučaju, ako je vaš otac u posjedu te nekretnine još od 80-ih godina i ako mu pravo vlasništva nitko nikada nije osporavao, trebali biste riješiti zemljišnoknjižno stanje i upisati se kao vlasnik, ali nema razloga za strah da ćete ostati bez te nekretnine.
 6. Rakid ugovora o najmu stana

  U članku 1. utvrdite da je dana tog i tog zaključen ugovor o najmu stana, u članku 2. utvrdite da sporazumno raskidate ugovor o najmu stana iz čl. 1. i da najamni odnos prestaje dana tog i tog, u čl. 3. da strane suglasno utvrđuju da nemaju nikakvih međusobnih potraživanja po osnovi ugovora iz čl. 1. Potpišete i pošaljete u Njemačku 2 primjerka, najmodavac potpiše i vrati vam jedan primjerak nazad. Vi nedvojbeno imate dokaze da ste se dogovorili o danu prestanka ugovora i vrlo vjerojatno biste uspjeli u sudskom postupku (pogotovo jer vam je vraćen polog što dokazuje da je najmodavac suglasan s prestankom ugovora), ali zašto izazivati spor ako nije potrebno. Samo mi nije jasno, ako je najmodavac prijavio najam Poreznoj upravi i plaćao porez, kako je odjavio najam s porezne ako ne postoji pisani raskid ugovora.
 7. Ugovor bez oiba!!!!

  Ako je na izvatku upisan vaš OIB ne morate više ništa dirati. Vjerojatno ste napisali OIB u prijedlogu za uknjižbu, pa su ga prepisali od tamo. Sve je u redu, ne morate se ničega bojati, ugovor je sklopljen i ispunjen u cijelosti (vi ste platili kupoprodajnu cijenu, a prodavatelj vam je prenio vlasništvo stana) i sve je čisto.
 8. Ugovor bez oiba!!!!

  Ne možete imati problema jer ste se već uknjižili i time postali vlasnik stana. Kada otplatite otkup stana izdat će vam se brisovno očitovanje kojim ćete samo brisati zalog koji je upisan u zemljišnoj knjizi. Kolegica vjerojatno ima problem da je prodavateljeva adresa različita u zemljišnoj knjizi i u ugovoru (a OIB-a nema), pa se zbog toga ne može uknjižiti. Taj problem može riješiti tako da prijedlogu za uknjižbu priloži uvjerenje o prebivalištu sa slijedom promjene adresa prodavatelja. Vama svakako savjetujem da, ako ste u zemljišnu knjigu upisani bez OIB-a, zatražite promjenu podataka u zemljišnoj knjizi na način da Vam se upiše OIB. To možete zatražiti na temelju uvjerenja o prebivalištu MUP-a ili na temelju ovjerene preslike osobne iskaznice (ako se radi o novoj osobnoj iskaznici na kojoj je naznačen OIB i adresa s kojom ste upisani u zemljišnu knjigu).
 9. Rakid ugovora o najmu stana

  A tko vama garantira da je i najmodavac na svom ugovoru izbrisao stari i unio novi datum iseljenja? Teoretski, ako se radilo o ugovoru na određeno vrijeme (a čini mi se da je ako postoji datum iseljenja) on bi vas mogao tužiti za plaćanje najamnine sukladno ugovoru do datuma koji ste ugovorili, budući da ugovor nije službeno raskinut. Tada bi on dostavio svoj ugovor sa starim datumom, vi s novim datumom i on bi rekao da se vidi da ste na tom ugovoru koji ste vi dostavili naknadno sami izvršili prepravke. Trebali biste sastaviti sporazumni raskid ugovora i obojica potpisati taj raskid, da budete sigurni da neće biti nikakvih posljedica. Agencija nema nikakve veze s tim, agencija samo posreduje u pronalasku najmoprimaca po nalogu najmodavca. Raskid ugovora nije izvršen time što je on ''obavijestio agenciju''.
 10. Pozajmica

  Trebali biste napraviti ugovor o zajmu solemniziran (potvrđen) po javnom bilježniku, a koji sadrži ovršnu klauzulu (odredbu prema kojoj se na temelju tog ugovora može provesti ovrha na imovini zajmoprimca u slučaju nevraćanja zajma). Također, kao dodatno osiguranje da ćete se imati od kuda naplatiti, tim ugovorom možete osnovati založno pravo na nekretnini zajmoprimca. Vaš prijedlog (da steknete pravo vlasništva temeljem ugovora o zajmu) nije moguć, odnosno nije moguć toliko jednostavno kao što ste napisali. Moguće je da umjesto založnog prava osnujete fiduciju (u tom slučaju se vi odmah upisujete kao vlasnik uz zabilježbu da je prijenos vlasništva izvršen radi osiguranja novčane tražbine) i kod fiducije u određenim slučajevima možete steći (puno) pravo vlasništva u slučaju neplaćanja duga. Prvenstveno morate dogovoriti sa zajmoprimcem na koje osiguranje on pristaje (odnosno hoće li vam dati založno pravo ili fiduciju, na kojoj nekretnini i pristaje li da se radi solemnizacija ugovora o zajmu). Ako vam zajmoprimac ne želi dati nikakvo osiguranje i uvjerava vas da će sve biti u redu i bez toga, to vam je već određeni znak da može doći do problema kasnije, pa inzistirajte na nekakvom osiguranju svoje tražbine. Bilo bi dobro da vam ugovor sastavlja odvjetnik (u tom slučaju se radi solemnizacija) ili, ukoliko sve uspijete dogovoriti sami sa zajmoprimcem, javni bilježnik (u kojem slučaju će ugovor biti sastavljen u formi javnobilježničkog akta).
 11. Druga blokada zbog iste ovrhe koja je podmirena

  Otiđite na FINA-u i zatražite ispis svih evidentiranih osnova za plaćanje (''blokada'') po vašim računima. Na ispisu ćete vidjeti za koji iznos vam je od strane banke i dalje blokiran račun. Ako smatrate da ste platili cjelokupni dug koji ste imali otiđite u banku s ispisom FINA-e i potvrdama uplata te tražite informaciju o tome zašto vam je račun i dalje blokiran. Pretpostavljam da je jedan dio duga još uvijek evidentiran na FINA-i, vjerojatno zbog troškova i kamata, ali više ćete znati ako na FINA-i uzmete ispis svih blokada po vašim računima.
 12. Moje pravo

  Obavijestite Hrvatsku odvjetničku komoru o ovakvom postupanju odvjetnika, posebno ako imate bilo kakve dokaze toga da ste bili 6 puta kod tog odvjetnika i da vas je savjetovao u tom predmetu (npr. e-mailove koje ste mu slali ili on vama). Ovo je čisto kršenje Kodeksa odvjetničke etike i, ako mu se vaša žena obratila prije vas, trebao vas je obavijestiti o tome iste sekunde kada je saznao da protiv nje pokrećete postupak i reći vam da vas ne može on zastupati.
 13. Nadoknada troškova

  Trebate otići u kaznenu pisarnicu suda pred kojim se vodio postupak i tražiti uvid u spis predmeta pod brojem pod kojim se vodio postupak. U spisu predmeta prvo provjerite je li odvjetnik tražio isplatu na svoj ili na vaš račun. Ako je tražio isplatu na svoj račun, objasnite situaciju i zamolite u pisarnici da provjere s računovodstvom je li mu to plaćeno ili sami otiđite u računovodstvo s tim pitanjem. Ako je plaćeno na račun odvjetnika, a vi ste mu tijekom postupka uredno plaćali sve radnje, tražite od odvjetnika da vam isplati primljeni iznos. Ako ništa nije nikome isplaćeno, pitajte u računovodstvu kada će biti. Isplata se u pravilu čeka po nekoliko mjeseci.
 14. novi ugovor

  Mogao bi se sastaviti sporazum kojim darovatelj opoziva darovanje zbog osiromašenja (ako od darovanja nije prošlo više od deset godina), a obdarenik prihvaća razlog za opoziv i pristaje na povrat dara darovatelju, uz tabularnu izjavu kojom se dopušta prijenos vlasništva nazad na darovatelja. Postići će se učinak (povrat vlasništva nekretnine) bez parničnog postupka.
 15. novi ugovor

  Možete istovremeno napraviti sporazumni raskid ugovora o darovanju i zaključiti ugovor o doživotnom uzdržavanju. Što se tiče pravnih učinaka, temeljem sporazumnog raskida ugovora o darovanju će nekretnina biti vraćena u vlasništvo prijašnjeg vlasnika (darovatelja), a sklapanjem ugovora o doživotnom uzdržavanju nastaju nove obveze (uzdržavanje) i nekretnina (ponovno) prelazi u vlasništvo davatelja uzdržavanja tek u trenutku smrti primatelja uzdržavanja.
×