Jump to content

LjuboZG

Korisnik
 • Broj objava

  549
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  23

Sve što je LjuboZG objavio

 1. Javni bilježnik - Porezna

  Ne šalju niti ugovorom o zajmu nastaje porezna obveza.
 2. Ako se možete dogovoriti oko toga koja je vrijednost vrta, onda ćete u kupoprodajnom ugovoru s kupcem ugovoriti da se osobi a plaća cjelokupna kupoprodajna cijena za česticu na kojoj je kuća i 6/10 kupoprodajne cijene za česticu na kojoj je vrt, a osobi b 4/10 kupoprodajne cijene za česticu na kojoj je vrt. Ako se ne možete dogovoriti, napravite novu procjenu u kojoj će biti zasebno iskazana vrijednost kuće i vrijednost vrta. Dakle, isplata kupoprodajne cijene nije nikakav problem i lako se definira u ugovoru, ako se osoba a i osoba b uspiju dogovoriti oko toga koji iznos pripada osobi b za njezine 4/10 vrta.
 3. Pomoć pri sastavljanju ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Samo pazite da u ugovoru bude izričito navedeno da davatelj uzdržavanja stječe nekretninu u trenutku smrti vlasnika nekretnine (a ne oba primatelja uzdržavanja), jer je bilo situacija da je vlasnik nekretnine prvi preminuo, pa se davatelj uzdržavanja nije mogao upisati u gruntovnicu do smrti drugog primatelja uzdržavanja koji uopće nije vlasnik nekretnine.
 4. Darivanje naslijedjene nekretnine - porez

  Postoji mogucnost da Porezna uprava ovakvu kombinaciju ugovora o darovanju tumaci kao da je ucinjena prijevarno s ciljem izbjegavanja poreza (sto u biti i jest) te da vam zaracuna porez za dio koji stric daruje djedu, pa djed vama.
 5. Čišćenje čestica zemljišta i objekata

  Odgovor na ovo vam ovisi o tome koliko je cestica, tko je upisan u katastru, a tko u gruntovnici, imate li uopce osnovu da cestice budu upisane na vas 1/1 ili trebate ici na razvrgnuce suvlasnistva, jesu li u gruntovnici osim vas upisane i neke preminule osobe,.. Dakle, bez nekakvih detalja vam je tesko napraviti procjenu troska i nacin rjesavanja..
 6. Otpreminina

  Ako ste radili vise od dvije godine bez prekida (neovisno je li bilo na odredeno ili neodredeno) u slucaju poslovno uvjetovanog otkaza imate pravo na otpremninu.
 7. Otplata stambenog kredita u ime roditelja

  Postoji teoretska mogućnost da bi Porezna uprava ovakvu kombinaciju radnji (darovanje 40.000,00 EUR, pa darovanje dijela stana) mogla tumačiti kao prikrivanje kupoprodaje (na koju se plaća porez). Ja bih u toj situaciji možda rađe išao na opciju da se stan prvo daruje djeci, a da se nakon toga svi obratite banci koja je založni vjerovnik, kažete da je stan sada u vašem vlasništvu i da biste željeli zatvoriti kredit, potpišete ugovor o pristupanju dugu s bankom i isplatite kredit direktno banci.
 8. Otplata stambenog kredita u ime roditelja

  Banci je samo bitno da se kredit otplati. Hoće li uplata biti primljena neposredno od vas ili od roditelja, to je sasvim svejedno dok god je na uplati upisan točan poziv na broj i dok god je jasno koja obveza se otplaćuje. Dakle, što se toga tiče, možete neposredno uplatiti novac banci, a možete poslati novac roditeljima da oni otplate kredit. Nećete platiti nikakav porez jer vi takvom otplatom kredita vaših roditelja ništa ne stječete. Vaši roditelji također neće platiti nikakav dodatan porez jer se u biti radi o darovanju, na koje se između roditelja i djece ne plaća porez. S pozicije sprječavanja pranja novca također nemate nikakvih problema - vi kao fizička osoba niste ni na koji način obveznik provedbe mjera po tom zakonu, a dodatno ste i sami napisali da biste kredit platili ili neposredno ili biste roditeljima uplatili novac za otplatu tog kredita na račun. Dakle, vi nećete podići 40.000,00 EUR i predati ih roditeljima u gotovini, već će se sva plaćanja vršiti preko računa, pa je vrlo lako moguće dokazati podrijetlo sredstava i svrhu uplate (bilo banci bilo roditeljima na račun). Kada u svojoj banci budete davali nalog za plaćanje tog iznosa na račun banke kod koje je kredit podignut ili na račun vaših roditelja, vrlo vjerojatno ćete od banke dobiti upitnik u vezi sprječavanja pranja novca koji morate ispuniti, ali vas to ne mora brinuti. Ne radite ništa pogrešno ili nedopušteno, već roditeljima darujete novac koji im je potreban u svrhu zatvaranja kredita koji ne mogu sami otplatiti.
 9. Pogledajte odredbe čl. 26.-29. Zakona o općem upravnom postupku, a dodatno imajte na umu i da obje inspekcije postupaju u ime Republike Hrvatske (kao sastavni dio ministarstava, koja su pak izvršna vlast u RH).
 10. Darovni ugovor

  Ako sami sastavljate ugovor, nemojte zaboraviti odredbu da se već nalazite u posjedu/suposjedu nekretnine koja vam se daruje ili da će vam darovateljica predati posjed neposredno nakon sklapanja ugovora. Ovo je bitno, jer u slučaju darovanja bez predaje u posjed ugovor mora biti solemniziran, što je skuplje. Ovjera potpisa darovateljice na ugovoru je 47,50 kn. Pristojba na prijedlog za uknjižbu i uknjižbu prava vlasništva je ukupno 250,00 kn. Prijedlog za uknjižbu podnosite zemljišnoknjižnom odjelu (gruntovnici) suda nadležnom za mjesto u kojem se nalazi nekretnina. Ako niste sigurni koji je to odjel, u gornjem lijevom kutu svakog izvatka iz zemljišne knjige vam piše npr. ''Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb''.
 11. Druga inspekcija je očito znala za postojanje presude Upravnog suda, ali nije imala tu presudu. U tom slučaju je ovlaštena zatražiti od prve inspekcije dostavu presude koja je od utjecaja na rješavanje predmeta druge inspekcije. Štoviše, druga inspekcija je to mogla zatražiti i od Upravnog suda. Očito se radi o povezanim predmetima, pa je ta presuda od utjecaja na rješavanje predmeta druge inspekcije. Po zahtjevu druge inspekcije, prva im je dostavila presudu, tako da smatram da je sve učinjeno ispravno. Štoviše, druga inspekcija je, budući da očito ima pravni interes za uvid u presudu Upravnog suda, dostavu te presude mogla zatražiti i neposredno od Upravnog suda.
 12. Razvod i podjela nasljeđene imovine

  Žena nema pravo na kuću jer ste kuću stekli nasljeđivanjem, pa ista nije bračna stečevina. Bračna stečevina je samo ono što ste žena i vi stekli radom ili potječe od imovine koju ste stekli radom. Dakle, da ste kuću kupili, bila bi bračna stečevina. Budući da ste kuću naslijedili, žena nema nikakva prava na tu kuću.
 13. Pravo prvokupa

  Ajde mi napišite tko ste vi u cijeloj priči. Vlasnik 3. dijela, zainteresirani kupac ili vlasnik 2. dijela koji bi želio imati pravo prvokupa, pa vam znam napisati konkretan odgovor, odnosno reći što biste trebali napraviti radi provjere prije kupnje/prodaje nekretnine.
 14. Pravo prvokupa

  Pravo prvokupa temeljem zakona u određenim slučajevima može postojati samo u korist Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave, a u korist svih ostalih samo ako je pravo prvokupa osnovano nekim pravnim poslom. Dakle, ako nema pravnog posla kojim je u korist neke osobe (vlasnika 2. dijela) osnovano pravo prvokupa, tada nema nikakve prednosti pri kupoprodaji. Naravno, može se prodati samo ono što je u vlasništvu vlasnika 3. dijela, tako da sam odgovor dao isključivo u odnosu na postojanje prava prvokupa, ne ulazeći u ovo što ste pisali da drugi dio ulazi u polovicu parcele.
 15. Kupnja stana - nakon ovrhe

  Ovdje je drugačije prvenstveno iz razloga što se radi o nekretnini te se ova situacija ne može poistovjetiti s krađom pokretne stvari, a dodatno i iz razloga jer sadašnji vlasnik nekretninu nije kupio od prijašnjeg vlasnika, nego ju je kupio u ovršnom postupku na javnoj dražbi i pravo vlasništva je stekao pravomoćnošću rješenja o dosudi izvornim stjecanjem. Kod klasične kupoprodaje vlasništvo se stječe derivativno, odnosno kupčevo pravo vlasništva proizlazi iz ranijeg prava vlasništva prodavatelja. Kod kupnje na dražbi toga nema, već je temelj stjecanja prava vlasništva kupca sudska odluka (rješenje o dosudi). Dakle, kupac koji je nekretninu kupio na dražbi s ovršenikom nema nikakve veze i njegovo pravo vlasništva ne proizlazi iz ranijeg prava vlasništva ovršenika. Što se tiče pitanja vezanog za slučaj da se ispostavi da ovrha nije niti smjela biti provedena, prvenstveno treba imati na umu da je od donošenja rješenja o ovrsi do prodaje na dražbi vrlo vjerojatno prošlo i više od godinu dana, da je ovršenik imao pravo žalbe na rješenje o ovrsi, da je imao pravo predlagati odgodu ovrhe te da je vrlo vjerojatno sva ta prava neuspješno koristio. Ukoliko bi se slučajno ispostavilo da je ovrha nezakonito provedena, bilo bi potrebno utvrditi koji je razlog nezakonite provedbe ovrhe te bi za štetu odgovarali ovrhovoditelj i/ili Republika Hrvatska (ukoliko se radi o pogrešci suda, što je malo vjerojatno). Stava sam da bi u tom slučaju ovršenik imao pravo na naknadu štete u visini tržišne vrijednosti nekretnine, budući da je to šteta koja mu je uistinu nastala. Moram napomenuti da pravo žalbe postoji i protiv rješenja o dosudi te da je i to rješenje moralo postati pravomoćno prije nego se sadašnji vlasnik upisao u zemljišnu knjigu. Ukoliko u ovom trenutku u gruntovnici nema na tom izvatku evidentiranih nikakvih plombi, zabilježbi spora, zabilježbi postupaka ili sl, dakle ako je sada zemljišnoknjižni izvadak ''čist'' i ako je sadašnji vlasnik (prodavatelj) u posjedu tog stana koji prodaje, za kupca ne postoji nikakva opasnost zbog toga što je sadašnji vlasnik nekretninu prije više od dvije godine kupio na javnoj dražbi u ovršnom postupku.
 16. Kupnja stana - nakon ovrhe

  Što se toga tiče. nemate straha. Ako je sadašnji vlasnik stan kupio u ovrsi, stan je stekao izvornim stjecanjem (da sad ne ulazim u pravno teoretiziranje, to u biti znači da se ne može postaviti pitanje svega što je bilo prije nego je on stekao stan). Dakle, ako je sadašnje stanje u gruntovnici ''čisto'', to je jedino što je vama bitno. Ako bi se naknadno i postavilo pitanje zakonitosti te ovrhe, to ni na koji način ne dira niti vas, niti sadašnjeg vlasnika stana (prodavatelja).
 17. Moguća neisplata štete? - Croatia osiguranje

  Da, dostavite osiguranju vjenčani list i račun za kupnju njegovog vozila i u dopisu napišite da je iz toga jasno da se ne radi o bračnoj stečevini te da je vaš suprug isključivi vlasnik vozila. Dodatno, ako ste i vi svoje vozilo stekli prije sklapanja braka, a nemate ugovor/račun kojim to dokazujete, dostavite osiguranju presliku prometne dozvole koja je na vaše ime i na kojoj se vidi da ste vozilo stekli prije sklapanja braka te istaknite da ste vi isključivi vlasnik tog drugog vozila.
 18. Povrat pologa u slučaju otkaza ugovora o najmu

  Preporučenom poštanskom pošiljkom pošaljite najmoprimcu s kojim imate sklopljen ugovor na adresu iz ugovora jednostrani otkaz ugovora o najmu stana u kojem ćete navesti sve što ste ovdje napisali (neplaćena najamnina, šteta na stanu, povreda odredbi ugovora o podnajmu i nemoralno ponašanje u stanu) te u otkazu ugovora napišite da zadržavate polog u iznosu 2 mjesečne najamnine radi namirenja dugovane najamnine i naknade štete nastale u stanu, ali da se zadržavanjem pologa ne odričete naknade cjelokupne štete koja vam je nastala (jer je sigurno veća od primljenog pologa). Otkaz ugovora o najmu stana s potvrdom da ste isti poslali preporučenom poštanskom pošiljkom dostavite Poreznoj upravi. Bilo kakve ozbiljnije prijetnje (pri čemu smatram bilo kakvu izričito izgovorenu prijetnju, a ne samo prijeteći ton prilikom potraživanja povrata pologa) prijavite policiji.
 19. Darujte suvlasnicki dio zemljista supruzi i nakon toga supruga s tetkom potpisuje ugovor o razvrgnucu na nacin da njoj pripadne zemljiste u cijelosti, a njemu kuca u cijelosti. U tom slucaju ne bi bilo poreza. U situaciji da tetak prebaci pola zemljista na vasu suprugu, a ona pola kuce na njega u biti se sadrzajno radi o zamjeni nekretnina, na koju se placa porez. U situaciji da tetak prebaci pola zemljista na vas, a vasa supruga pola zemljista na tetka, sadrzajno se radi o dva darovanja, na koja se placa porez.
 20. Moguća neisplata štete? - Croatia osiguranje

  Pričekajte odluku osiguranja, pa ćete u njihovom dopisu vidjeti točno na koje činjenice ili odredbe općih uvjeta/ugovora/zakona se pozivaju u slučaju odbijanja vašeg zahtjeva. Na tu odluku imate pravo prigovora. Dakle, jedno vozilo je u vašem vlasništvu, a drugo u suprugovom? Tako je upisano u prometnu dozvolu? Sigurno nije ista osoba upisana kao vlasnik oba vozila, a samo koristite vi jedno, a suprug drugo? Ovo što je Ruby napisala je vrlo vjerojatno točno, odnosno osiguranja vrlo vjerojatno ekstenzivno tumače tu odredbu i na taj način pokušavaju izbjeći isplatu, iako sam stava da to nije valjana osnova za neisplatu odštete.
 21. Prijedlog za obnovu parničnog postupka

  Na čemu ste temeljili prijedlog za ponavljanje postupka? Pretpostavljam da se u prijedlogu niste izričito pozvali na točnu zakonsku odredbu, pa Vas iz tog razloga sud sad poziva da dostavite dokaz da ste prijedlog podnijeli u roku. Rok (subjektivni) za podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka je 30 dana od saznanja za činjenicu na kojoj temeljite prijedlog za ponavljanje postupka. Dakle, ako prijedlog temeljite na čl. 421. st. 1. t. 4.-6. (lažni iskaz, krivotvorena isprava, kazneno djelo suca/punomoćnika/stranke) morate dostaviti kaznenu presudu kojom je ta osoba pravomoćno osuđena za neko od tih kaznenih djela i dokazati kada ste za tu presudu saznali ili dokazati kada ste saznali da se kazneni postupak protiv te osobe ne može provesti. Ako prijedlog temeljite na čl. 421. st. 1. t. 7. (pravomoćna presuda koja je među istim strankama ranije donesena o istom zahtjevu) morate dostaviti tu presudu i rok teče od dana kada ste tu presudu mogli upotrijebiti. Ako prijedlog temeljite na čl. 421. st. 1. t. 10. (nove činjenice i dokazi) morate izričito navesti koje su to nove činjenice ili dokazi i dokazati da ste prijedlog za ponavljanje postupka podnijeli u roku od 30 dana otkad ste za njih saznali. Dakle, to što vas sud traži se ne odnosi na dostavu presude u predmetu u kojemu ste podnijeli prijedlog za ponavljanje postupka, nego na dostavu neke druge presude na kojoj temeljite svoj prijedlog za ponavljanje.
 22. Oporuka i zakonsko nasljeđivanje

  Za početak, ne znam da li sam dobro shvatio pitanje jer je malo nejasno postavljeno. Ako nitko nije osporio oporuku i doneseno je rješenje o nasljeđivanju prema kojemu troje nasljednika nasljeđuje kuću, ta kuća je po smrti ostavitelja, a temeljem oporuke, postala njihovo suvlasništvo. Ako se oporuka odnosila samo na kuću, a ostavitelj je u času smrti imao i neku drugu imovinu na koju se oporuka ne odnosi, ta imovina se raspoređuje zakonskim nasljednicima. Dakle, ako su svi nasljednici prihvatili oporuku i nitko se ne poziva na nužni dio, oporučni nasljednici su naslijedili kuću i zakonski nasljednici ne mogu potraživati neke udjele u toj kući. Što se tiče ostale imovine, nju nasljeđuju zakonski nasljednici.
 23. Plaćeni slobodni dani

  Zakonom o radu je samo definirano da tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na plaćeni dopust za važne osobne potrebe, najviše do sedam dana godišnje. Kao važne osobne potrebe su primjerično nabrojani samo sklapanje braka, rođenje djeteta, teža bolest ili smrt člana uže obitelji. Provjerite kako je ovo pitanje uređeno u kolektivnom ugovoru koji se eventualno primjenjuje na vas, odnosno u pravilniku o radu, ukoliko isti postoji kod vašeg poslodavca i, naravno, ako ti dokumenti detaljnije uređuju ovo pitanje. Osobno smatram da preseljenje jest važna osobna potreba radi koje možete zatražiti plaćeni dopust te da bi vam trebao biti omogućen taj jedan slobodni dan koji ste zatražili, neovisno o tome selite li u isti ili drugi grad.
 24. Ugovor o diobi nasljedstva jos valjan?

  Ne možete provesti ugovor jer se promijenilo stanje u zemljišnoj knjizi. Ugovor ste potpisali s bratom, a sada je uknjižen njegov sin. Možete potpisati novi ugovor s nećakom ili, ako to nećak ne želi, pokrenuti sudski postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice.
 25. Stan

  Smatram da ste u jako lošoj poziciji za bilo kakvo potraživanje. Kod kupoprodaje nekretnine vlasništvo se stječe uknjižbom u zemljišnu knjigu. Vaš brat se upisao kao jedini vlasnik, pa je stan pravno njegovo vlasništvo. Tko koristi taj stan? Imate li vi uopće ključeve tog stana? Pretpostavljam da je kredit koji ste vi podigli bio nenamjenski, što znači da ste novac koji ste dobili od banke bratu isplatili prije deset godina, pa bi i vaše potraživanje povrata tog iznosa od brata bilo u zastari. Sve u svemu, vrlo je mala vjerojatnost da biste uspjeli u bilo kakvom postupku protiv brata, bilo za upis vlasništva na 1/2 stana, bilo za povrat novca koji ste mu dali.
×