Jump to content

Darija Mehičić Bešker

Korisnik
 • Broj objava

  26
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O Darija Mehičić Bešker

 • Rang
  Novak
 1. sporno vlasništvo nad spremištem

  Hvala lijepo, svakako ćemo pokušati.
 2. sporno vlasništvo nad spremištem

  I da napomenem, ponudili smo vlasniku 7000 kuna za šupu, no naprosto ju ne želi prodati, dakle nije da nismo ponudili novac
 3. povrat dokumenta iz gruntovnice

  da, nažalost traže da predamo brisovno očitovanje i rješenje kojim je prijedlog odbijen. Naime, bivši vlasnici su dizali hipotekarni kredit u nekoj Austrijskoj banci, koja je otišla u stečaj, banka koja ju je preuzela postavila je ove uvjete da bi se ishodilo nova brisovnica
 4. sporno vlasništvo nad spremištem

  Sad mi se javlja pitanje, kako to da su svi ostali suvlasnici dobili šupu uz stan, a samo njegov otac ju je morao kupiti naknadno? Mislim koliko je to uopće vjerojatno?
 5. sporno vlasništvo nad spremištem

  Dakle, da rezimiramo, NITKO nije kupio šupu dodatno od investitora, osim, kako tvrdi bivši vlasnik, njegov otac. I također imamo i kopiju ugovora ostalih susjeda gdje piše da uz stan ide šupa.
 6. sporno vlasništvo nad spremištem

  ovako, u kupoporodajnim ugovorima koji su stanari sklopili s tadašnjim investitorom stoji da uz stan ide i drvarnica, tj.šupa, imamo jedan primjerak tog ugovora koji nam je dala susjeda. Dakle, shodno tom ugovoru drvarnica pripada stanu. Preispitali smo sve ostale starosjedioce u zgradi i NITKO nije šupu kupovao naknadno. Suvlasnici su upravo ti koji su nas i nagovorili da ga tužimo za tu šupu. Šupa ima TOČNO onoliko koliko ima i stanova. Pitali smo starije sustanare koji su ovdje od "početka" i rekli su da je nemoguće da je otac bivšeg vlasnika kupio tu šupu, jer su ga svi poznavali,posebno kada svima u tim prvotnim ugovorima stoji da šupa pripada stanu. I sigurni smo da mu nitko u zgradi od suvlasnika to neće posvjedočiti.
 7. sporno vlasništvo nad spremištem

  Zahvaljujem još jednom na iscrpnom odgovoru. KAd upišem broj čestice ispadne da se radi o ORANICI. Dakle, da rezimiramo, ukoliko se provede etažiranje zgrade(koliko je predstavnik stanara rekao, taj postupak će uskoro biti pokrenut), šupa će pripasti nama kao vlasnicima stana ukoliko bivši vlasnik ne predoči nekakav pismeni dokaz vlasništva nad tom šupom?
 8. sporno vlasništvo nad spremištem

  iskreno zahvaljujem na opširnom i preciziranom odgovoru. Možete li mi reći, ukoliko zgrada provede etažiranje, hoće li se samim time riješiti moj problem, te hoće li mi pripasti pravo na šupu ili će bivši vlasnik i dalje imati pravo na korištenje iste? Zahvaljujem
 9. sporno vlasništvo nad spremištem

  iskreno zahvaljujem na opširnom i preciziranom odgovoru. Možete li mi reći, ukoliko zgrada provede etažiranje, hoće li se samim time riješiti moj problem, te hoće li mi pripasti pravo na šupu ili će bivši vlasnik i dalje imati pravo na korištenje iste? Zahvaljujem
 10. sporno vlasništvo nad spremištem

  Molila bih Vas da mi pojasnite ove zakone a koji bi se ticali mog problema. Vlasništvo posebnog dijela (kao posebni dijelovi navode se stan, garaža, skladišta i sl.) može se protezati na sporedni dio(balkoni, tavanski i podrumski prostori i sl.) ako se radi o dijelu nekretnine koji može služiti iskljucivoj uporabi samo u korist odredenoga suvlasnickog dijela, tj. da je taj sporedni dio jasno razgranicen od ostalih dijelova nekretnine i dostupan s mede nekretnine ili iz njezinih zajednickih dijelova, odnosno iz stana ili samostalne prostorije ciji je sporedni dio.9 U tom se slucaju na te sporedne dijelove primjenjuju pravila koja vrijede za pripatke stvari.10 Tako se, primjerice, pri prijenosu vlasništva posebnog dijela nekretnine na stjecatelja zajedno s tim prenosi i sporedni dio nekretnine na koji se proteže vlasništvo. Vidjeti cl. 67. st. 1. i 2. ZV-a. 9 Vidjeti cl.67. st. 4. ZV-a. 10 Vidjeti cl. 65. st. 5 ZV-a. Može li se iz ovoga zaključiti da ukoliko smo vlasnici posebnog dijela dakle stana, da smo time vlasnici i sporednog dijela nekretnine na koji se proteže vlasništvo(spornog podrumskog prostora)??
 11. sporno vlasništvo nad spremištem

  Ispričavam se, imam još jedno nedoumicu. Naime, ako spremište NE pripada stanu, a nije niti etažiran kao poseban dio, po kojoj osnovi ga onda bivši vlasnik stana svojata, odnosno koristi i nakon prodaje stana? Nema nikakav pismeni dokaz o vlasništvu tog spremišta. Hvala
 12. sporno vlasništvo nad spremištem

  Hvala lijepo na odgovoru
 13. sporno vlasništvo nad spremištem

  u svakom slučaju sam sigurna da je vlasnički list iz KPU
 14. sporno vlasništvo nad spremištem

  Dakle, pitala sam predstavnika stanara ima li zgrada etažni elaborat, rekao je da MISLI da nema. Inače, bivši predstavnik stanara je nedavno umro i imamo novoga. Tako da ću to ipak morati pitati nekoga drugog u zgradi. Možete li mi molim Vas samo reći u čemu je razlika ako zgrada ima ili nema etažni elaborat
 15. sporno vlasništvo nad spremištem

  zgrada nema etažni elaborat, vlasnički list je iz knjige položenih ugovora.
×