Jump to content

wrritteer

Korisnik
 • Broj objava

  213
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  2

Sve što je wrritteer objavio

 1. Podaci o vozaču

  Traže se podaci o vozaču. U obrascu koji je stigao ima mjesta za upisati samo jednoga. Vozilo koriste 4 člana obitelji. Ako se navedu sva četvorica, koga će se teretiti za kaznu? Naime, ne vodimo evidenciju u obitelji tko je nekad prije tri tjedna prošao tom i tom ulicom. Hvala.
 2. Podaci o vozaču

  Ok ,našao. Zgodno. ---------------------------------------------------------- oslobada se od optuZbe da je do dana 30. srpnja 2018. godine u 15,00 sati na zahtjev - obavijest o prometnom prekrSaju Policijske postaje Gare5nica dostavio podatke o viSe osoba, iako je od njega kao vlasnika vozila zatraileno da dostavi podatak o osobi kojoj je dao na upravljanje vozilo osobni automobil registarske oznake XXXXX u wijeme podinjenja prekr5aja dana 20.05.2018. godine, te da je time podinio prekr5aj iz dlanka 229. stavak 3. kaZnjivo po stavku 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama temeljem dlanka 182. todak 3. Prekr5ajnog zakona. Okrivljenik nije duZan snositi tro5kove prekr5ajnog postupka, temeljem dlanka 140. stavak 2. Prekr5ajnog zakona. Na temelju ovako proredenog postupka, temeljem obrane okrivljenika i iskaza ispitanih svjedoka, sud je utvrdio da je okrir ljenik na zahtjev Policijske postaje Gare5nica kao vlasnik vozila registarske oznake XXXXXX dostavio podatke o osobama koje su mogle upravljati vozilom dana20.05.2018. godine u 15.35 sati kroz mjesto Kapelici, navodeii sebe, svojega oca i majku kao osobe koje su mogle uprar'ljati r.ozilom. U dlanku 229. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da je vlasnik duLan na zahtjev policijskog sluZbenika dati vjerodostojan podatak o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje. Vozilo je opasna stvar prometu i vlasnik vozila je duZan znati tko se njegovim vozilom koristi, da li osoba kojoj daje na kori5tenje vozilo ima vozadku dozvolu i sl. Meilutim, okrivljenik je dostavio podatke da njegovim vozilom upravlja on, njegov otac injegova majka. Slijedom naprijed navedenog, sud nije utwdio da je okrivljenik ostvario zakonska obiljeZja prekr5aja koji mu se stavlja na teret, odnosno da na zahtjev policije nije dostavio vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala njegovim vozilom, te ga nije oglasio krivim
 3. Podaci o vozaču

  Ali ja sam dostavio vjerodostojne i istinite podatke. Realno, ako je auto na dvorištu i netko ga uzme i ode na kratko, smatram da je uvjerljivo da se obitelj ne sjeća tko je točno toga dana i u to vrijeme vozio.
 4. HZZO-putni nalog

  Ako je dijete maloljetno,pratnja se podrazumjeva,dakle trošak za dvije osobe. Ne mora na račun, može i poštanskom uputnicom ali vi plaćate troškove slanja novca tim putem, tj. umanje vam iznos naknade.
 5. Pauk-Paromlin

  Odnio ga pauk danas... Parkiralište bilo puno. Platio kartu. Pod vjetrobranskim staklom znak pristupačnosti. Vozilo parkirano na crvenom kvadratiću. http://prntscr.com/murs2c Ima li to smisla uopće? Po nalogu prometnog redara. Vozilo nije parkirano na način da ugrožava sigurnost prometa niti ometa normalan tok prometa. Čak bih i platio kaznu zbog npr. "na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika, ako smanjuje preglednost prometa," ali ne vidim na koji način smanjuem preglednost prometa..ali da se vozilo sa ove lokacije premjesti paukom uz plaćenu parking kartu za to parkiralište, zaista nema smisla. Vozilo podignu,platio nisam ništa, preuzeo sam one njihove papire koje od ljutnje još nisam ni pogledao.
 6. Pauk-Paromlin

  Da li ti shvaćaš uopće taj članak na koji se pozivaš? Da ti nacrtam. Pogledaj sliku ponovo. Pročitaj točku 12. ponovo. Da, u zakonu piše NEISPREKIDANE , to smo već zaključili,svi znamo pročitati . Valjda. Ovdje NEMA NEISPREKIDANE linije, znači pravilo da mora ostati više od tri metra do NEISPREKIDANE linije ovdje ne vrijedi jer NEISPREKIDANA linija NE POSTOJI. Postoji isprekidana. Nema niti neke druge prepreke do koje bi trebalo ostati više od tri metra. Pa sad idemo dalje gdje kaže da od vozačevih ili suvozačevih vrata do suprotne strane kolnika mora ostati više od 4 metra. Što je i ostalo, više od 4 metra. Kraj točke, nema više riječi u njoj. Da je linija NEISPREKIDANA ili PUNA ili U KOMADU, onda bi bio prekršaj. Sada jasno ???
 7. Pauk-Paromlin

  Kakve veze ima žalba na uslugu premještanja sa mjestom deponiranja vozila??? Ako znam kuda se odvozi smijem se žaliti a ako ne znam onda ne? Ili obrnuto? Do NEISPREKIDANE crte je trebalo ostati 3 metra. Ovdje je crta isprekidana. Dalje, auto je odavno kod mene a nisam platio još ništa. Samo još jedan dokaz da se i dalje držiš agende-kriv si-plati.
 8. Pauk-Paromlin

  Prvo me čudi vaš arogantni stav od početka teme koji ide otprilike ovako: Nemaš pojma, kriv si, plati. Ubacili ste i poneku doskočicu u stilu "a gdje da ga premjeste,na slobodno parkirno mjesto?" Pa zatim opet čuđenje o mjestu odvoza. Toliko malouman nisam da ne znam da se vozila paukom odvoze na deponij predviđen za to a ne na slobodno parkirno mjesto. Sa takvim vašim stavom možemo i svakome blokiranome koji zatraži pomoć na ovom forumu u temi o ovrhama reći "nisi platio,kriv si,plati." Nastavno na temu, na tome dijelu kolnika širina kolničke trake je tri metra što znači da vaša točka 12 ne drži vodu. Molim lijepo ako netko zna da li je slijedeće ispravan put za žalbu: Platim premještanje, čekam da poštom stigne prekršajni nalog na koji se žalim što zatim ide na sud na odlučivanje? A u slučaju povoljnog rješenja spora za mene, imam pravo potraživati povrat plaćene usluge premještanja vozila? Hvala.
 9. Pauk-Paromlin

  Ponavljam, ne žalim se na PREKRŠAJ već na uslugu PREMJEŠTANJA vozila.
 10. Pauk-Paromlin

  Tri kažeš ? sTAVAK 1. TOČKA 5. Članak 84. (1) Policijski službenik ili službenik jedinice lokalne samouprave, naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa i kad je parkirano ili zaustavljeno: 1) na mjestu rezerviranom za zaustavljanje i parkiranje vozila osoba s invaliditetom, 2) na obilježenome pješačkom prijelazu, pješačkom otoku i pješačkoj zoni, 3) na nogostupu ako pješak prilikom kretanja mora zbog vozila silaziti na kolnik ili drugu površinu (slobodan prolaz između parkiranog vozila i zgrade manji od 100 cm), 4) na prijelazu ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u istoj razini ili u blizini tih pruga ako se time sprječava promet vozila koja se kreću po tračnicama, 5) na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika, ako smanjuje preglednost prometa, 6) u tunelu, na mostu, u podvožnjaku, na nadvožnjaku te na dijelu ceste ispod mosta i nadvožnjaka, 7) na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti, 8) na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu i ispred kolnog ulaza u zgradu, garažu ili dvorište , 9) na biciklističkoj stazi ili traci, ili na prijelazu biciklističke staze, odnosno trake preko kolnika, 10) na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili postavljenim prometnim znakom, 11) na mjestu na kojem bi vozilo zaklanjalo postavljeni prometni znak ili semafor, 12) na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti, bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od 4 metra. (2) Vozilo koje je nepropisno zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz stavka 1. ovoga članka ne može se blokirati na tome mjestu u smislu odredaba članka 5. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona. (3) Prije izdavanja naredbe za premještanje vozila po stavku 1. ovoga članka, položaj nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila utvrđuje se fotografijom, skicom ili video zapisom
 11. Pauk-Paromlin

  Odgovor je nedorečen skroz. Ajmo iz početka. Koliko sam shvatio, ovdje se radi o kazni zbog čl. 82 stavak 4 koja iznosi 300 kn. To prihvaćam i sa time nemam problema. Imam problema sa premještanjem vozila čl.84 stavak 5. Članak 84. govori o PREMJEŠTANJU vozila gdje u savku 5. ima dodatak koji glasi "ako smanjuje preglednost prometa". Na ovome mjestu nema govora o smanjenju preglednosti prometa. Niti je zavoj, niti nadvožnjak niti nepregledni dio ceste a realno, niti tu ima kakvog prometa osim 10 km/h od onih koji traže parking mjesto. Zbog toga smatram da ovdje nije u redu da se vozilo uz kaznu sa kojom se slažem, odvozi na deponij.
 12. Pauk-Paromlin

  Zanemarimo znak pristupačnosti, nebitan je. U zapisniku je navedeno općenito po članku 84. a nisu naveli po kojem stavku. Možete li mi reći po kojem stavku članka 84. sam ja ovdje kažnjen? Hvala.
 13. Ovrha eos matrix

  Fina je u trenutku ovrhe povukla novac sa računa supruge na poseban račun gdje stoji 60 dana u slučaju da idete osporavati ovrhu. Budući da niste osporavali, fina je 12.02. prebacila novac ovrhovoditelju. U praksi, to rade upravo tako, da vam fiktivno stave iznos ovrhe natrag na račun i onda ga odmah uzmu te proslijede ovrhovoditelju. I zato vam se na prometu po tekućem računu vidi ta stavka. Ovo ostalo, to će netko pametniji
 14. Hitno,kako doći do potvrde o imovinskom stanju?

  Ured državne uprave, ZOPP obrazac.
 15. S kojeg/kojih se računa naplaćuje ovrha?

  Sa bilo kojeg računa na kojem ima novaca a vezan je sa vašim OIB-om.
 16. Nagodba zbog ovrhe na stanu

  Baz panike. Pustite ih da procjene stan. Od procjene stana do datuma prve dražbe proći će par mjeseci. Zato imate dosta vremena da razmislite kako ćete i što ćete dalje. Nagodba sa bankom ide ovako: Razgovor i dogovor sa ovlaštenom osobom od strane banke, obično je to netko iz odjela za loša potraživanja. Kada usmeno dogovorite, oni to šalju svojim odvjetnicima koji sastavljaju prijedlog nagodbe sa svim detaljima. Ako ste suglasni, obje strane potpišu i to je to. Obično se u takvu nagodbu stavi datum/rok za ispunjenje te stavka da ako se do toga datuma ne izvrši uplata po nagodbi, ista postaje ništavna i normalno se nastavlja ovrha i prodaja putem suda. I napomena, rijetko koja banka će si dozvoliti odgodu, ali kao što sam napisao, to nije prepreka da se nagodite. Znači, pustite sud i procjenu i ostalo da ide svojim tijekom a vi za to vrijeme uredite nagodbu sa bankom.
 17. zastara ovrhe na osnovu zaduznice

  Može pojašnjenje? Ovo vrijedi i ako ovrha stoji na fini preko 10 god i da nije jedna lipa putem te ovrhe naplaćena? Ili zastare nema samo ako se putem ovrhe povremeno oduzimaju novčana sredstva,što je i logično. Hvala.
 18. Imate li registriran obrt,poduzeće, opg?
 19. Druga blokada zbog iste ovrhe koja je podmirena

  Kao što kaže borbena...a fina to provodi tako da sa posebnog računa vraća zaplijenjeni iznos na vaš račun i onda odmah uplaćuje ovrhovoditelju te zato vidite za redom uplatu i isplatu istog iznosa u istome danu. A ako vam je račun i dalje blokiran moguće da glavni dužnik i dalje ne plaća rate pa vas je banka kao jamca ponovno blokirala za ratu,dvije..ili je blokada od strane fine za njihovu naknadu.
 20. Kamata 1000%

  Rječnik vam nije baš primjeren...
 21. Isplata ovrha nad nekretninom

  Što reći, sudstvo nam je za 5
 22. Isplata ovrha nad nekretninom

  Presuda općinskog suda iz 9.mj ove godine: "Prijedlog za osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava predlagatelja osiguranja odbija se kao neosnovan. U prijedlogu se navodi da je temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi, posl. br. Ovrv-273/13 od dana 27. svibnja 2013. godine, pravomoćno i ovršno dana 11. lipnja 2013. godine, izdanog od strane Javnog bilježnika , protivnik osiguranja duguje predlagatelju osiguranja tražbinu u iznosu od 2.088,58 kn zajedno sa zakonskim zateznim kamatama . Odredbom članka 80.b. stavak 1. Ovršnog zakona određeno je da će sud prijedlog za ovrhu na nekretnini odbiti ako glavnica tražbine radi čijeg se namirenja ovrha traži ne prelazi iznos od 20.000,00 kn, osim ako je prijedlog podnesen radi prisilnog ostvarenja tražbine radi zakonskog uzdržavanja ili tražbine radi naknade štete uzrokovane kaznenim djelom"
 23. Druga ovrha

  Nećete..kod prve ovrhe ljudi ostanu bez cijele plaće uglavnom jer nisu spremni tj ne nadaju se tome i nemaju otvoren zaštićeni račun,nisu obavijestili finu o zaštićenim primanjima itd. pa se dogodi da ostanu i bez dječjeg doplatka koji se ne smije ovršiti i slično. Kada druga ovrha stigne stati će druga u red na fini i to je to.
 24. Žalba na presudu - da ili ne?

  Od onda kada potpišeš primitak.
 25. zadužnica

  Ovo mi je malo konfuzno, prvo kažete da postoje i da za njih znate a onda u nastavku da se stranke uopće ne pozivaju na te stavke. Živo me zanima možebitna presuda. Smatram da pojedinac nema šanse to dobiti, iz zadnjeg razloga koji ste naveli.
×