Jump to content

WTTV

Korisnik
 • Broj objava

  15
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Članak 12. stavak Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) propisuje da protiv prvostupanjske odluke, odnosno ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku, stranka ima pravo žalbe, ako zakonom nije drukčije propisano. Može li mi netko pojasniti što znači ovaj dio članka 12. ZUP-a, "ako javnopravno tijelo nije o upravnoj stvari riješilo u propisanom roku", da li se ovdje podrazumijeva da je javnopravno tijelo ipak riješilo stvar, ali samo ne u propisanom roku, ili da javnopravno tijelo uopće nije riješilo stvar i nakon isteka propisanog roka, ili možda oboje? Kako pisati žalbu ako prvostupanjsko javnopravno tijelo uopće nije riješilo stvar, a rok za nju da ju riješi je prošao? U slučaju da javnopravno tijelo stvar ipak riješi, ali nakon propisanog roka, može li se njegova odluka osporavati samo iz razloga što je donesena izvan propisanog roka i kako?
 2. Prvostupanjskim rješenjem tijela državne uprave iz svibnja 2018. g. odbijen je naš zahtjev za poslovanjem s određenom vrstom trgovačke robe kao neosnovan. Žalba na rješenje nam je odbijena rješenjem Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak. Nakon toga smo pokrenuli smo upravni spor radi poništenja obiju rješenja upravnih tijela. Prvostupanjski sud naš je tužbeni zahtjev odbio kao neosnovan. Na presudu smo pravovremeno uložili žalbu i čekamo odluku drugostupanjskog suda. Sporno prvostupanjsko rješenje iz svibnja 2018. godine temelji se na drugim, ranije donesenim rješenjima istog tijela državne uprave. Dva od tih rješenja naknadno su (tj. nakon što je okončan upravni postupak u kojem je doneseno rješenje iz svibnja 2018. g. i rješavano o našoj žalbi na njega, te nakon što je donesena prvostupanjska presuda u odgovarajućem upravnom sporu), poništena sudskim odlukama. U ožujku 2019. g., 30 dana nakon što nam je uručena druga po redu (pravomoćna i izvršna) presuda o poništenju jednog od prvostupanjskih rješenja na kojemu se temelji sporno prvostupanjsko rješenje iz svibnja 2018. godine, prvostupanjskom upravnom tijelu smo, temeljem članka 123. ZUP, podnijeli prijedlog za obnovu postupka u kojem je doneseno prvostupanjsko rješenje iz svibnja 2018. godine. Na naš prijedlog do danas nismo dobili nikakav odgovor. Je smo li prijedlog za obnovu postupka podnijeli pravilno ili smo ga možda, u okolnostima slučaja, trebali podnijeti, ne za prvostupanjski, nego za drugostupanjski upravni postupak? Kako je prvostupanjsko tijelo trebalo postupiti sa našim prijedlogom za obnovu postupka iz ožujka 2019. godine, bilo da smo ga podnijeli pravilno ili nepravilno? Što sada možemo učiniti ako smo prijedlog podnijeli nepravilno? Unaprijed hvala na Vašim cijenjenim odgovorima i savjetima! Srdačan pozdrav, WTTV
 3. Trgovačko društvo je podnijelo tužbu nadležnom Upravnom sudu protiv drugostupanjskog rješenja Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak. Zastupa se samo. Nadležni Upravni sud udaljen je 100 km od sjedišta društva. Sud je zakazao usmenu raspravu na koju će pristupiti predstavnik trgovačkog društva, a ne odvjetnik ili osoba ovlaštena za zastupanje. U upravnoj tužbi trgovačko društvo je navelo da traži naknadu troškova, ali ih nije specificiralo. Pitanja: 1. Naknadu kojih troškova i u kojem iznosu trgovačko društvo-tužitelj, može tražiti u ovom sudskom postupku? 2. Kada najkasnije i u kakvom obliku mora specificirati troškove?
 4. Prvostupanjskim rješenjem organa državne uprave zabranjeno nam je poslovanje s određenim vrstama trgovačke robe. Protiv prvostupanjskog rješenja podnijeli smo žalbu Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, koji je našu žalbu odbio kao neosnovanu. Sada protiv drugostupanjskog rješenja namjeravamo pokrenuti upravni spor radi poništenje prvostupanjskog i drugostupanjskog rješenja iz upravnog postupka, podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu, jer smatramo da su oba rješenja nezakonita. Zbog odluke u prvostupanjskog tijela u prvostupanjskom rješenju, a kojega je drugostupanjsko upravno tijelo potvrdilo trpimo znatnu poslovnu štetu, te imamo interes da se postupak pred upravnim sudom provede što hitnije. S tim u vezi naša pitanja su: 1. Da li Zakon predviđa "žurne postupke" u upravnim sporovima? 2. Ako da, prema kojem zakonskom propisu? (Cijenili bismo i svaki drugi savjet na ovu temu.) Nadalje, u slučaju da sud presudi u našu korist, imamo li pravo zahtijevati naknadu štete od upravnog tijela koje nam je po našem mišljenju nezakonito zabranilo obavljanje poslovne djelatnosti, i prema kojem zakonskom propisu? Puno hvala na vašim odgovorima!
 5. Ne priznajemo prekršaj, jer nismo počinili nikakav prekršaj.
 6. A što se može navesti u žalbi, u pogledu toga što okrivljenici nisu saslušani prije donošenja rješenja o prekršaju, tj. nisu iznijeli svoju obranu? Podsjećam da su okrivljenici podnijeli zahtjev za odgodom rasprave, na koji je telefonski odgovoreno da je rasprava odgođena (osobno meni koja sam zvala u ime okrivljenika, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, jedan dan prije rasprave), a onda stiglo rješenje o prekršaju u kojem je navedeno da zahtjev za odgodom rasprave nije usvojen i rasprava održana u odsutnosti okrivljenika.
 7. Nisu, jer nisu bili na glavnoj raspravi (napomena: ova glavna rasprava nije bila zakazana pred sudom, nego pred vijećem za prekršaje jednog područnog carinskog ureda). Okrivljenici su jedino uložili prigovor na prekršajni nalog drugog carinskog ureda (koji potpada pod nadležnost područnog carinskog ured pred kojim je ova rasprava bila zakazana), a kojim je ovaj prekršajni postupak započet. Prigovor je bio samo formalan bez iznošenja obrane, kako bi se izbjeglo da prekršajni nalog postan pravomoćan osam dana nakon što su ga okrivljenici primili. Okrivljenici su samo izjavili da ulažu prigovor te da će svoju obranu iznijeti u redovnom sudskom postupku. Kako se u predmetnom prekršajnom postupku radi o prekršajima iz Zakona prema kojima je Carinska uprava nadležna za provođenje prekršajnog postupka, poziv za glavnu raspravu uslijedio je od Carinske uprave. (Čl. 107. st. 4. Zakona o trošarinam propisuje da je za provedbe prekršajnog postupka za trošarinske prekršaje nadležna Carinska uprava. Čl. 76. Zakona o trgovini isto propisuje da prekršajni postupak po ovom Zakonu u prvom stupnju vodi Carinska uprava ako se postupak vodi na temelju prijave ili optužnog prijedloga Ministarstva financija - Carinske uprave. Čl. 191. st. 2. Općeg poreznog zakona propisuje da prekršajni postupak u prvom stupnju vodi i rješenje o prekršaju donosi vijeće za prekršajni postupak nadležnog područnog ureda Porezne uprave, odnosno Carinske uprave.) Dale, do sada u ovom prekršajnom postupku okrivljenici nisu iznijeli nikakvu obranu. Prvostupanjsko rješenje o prekršaju je izdala Carinska uprava. Redovni pravni lijek koji je okrivljenicima preostao je žalba Visokom prekršajnom sudu, kao drugostupanjskm tijelu.
 8. Da li su tijela državne uprave pred kojim se vodi prekršajni postupak dužna odgovoriti na pismeni zahtjev za odgodu glavne rasprave, te kakav učinak ima zahtjev za odgodu glavne rasprave? Naime, u konkretnom slučaju postavljen je zahtjev za odgodu glavne rasprave na koji je u telefonskom razgovoru sa nadležnim službenikom javnog tijela (ime poznato) dobiven odgovor, "to je odgođeno". Okrivljenici nisu dobili nikakav pisani odgovor. Temeljem telefonskog odgovora kao gore, okrivljenici su smatrali da će dobiti novi poziv za glavnu raspravu. Na njihovo iznenađenje, nedugo zatim dobivaju rješenje o prekršaju u kojem se njihov zahtjev za odgodom rasprave zaista navodi, ali isto tako da ga nadležno tijelo nije moglo usvojiti jer da se "očito radi o odugovlačenju postupka", te da je glavna rasprava održana bez prisustva okrivljenika. Ovlašteni tužitelja isto nije pristupio glavnoj raspravi ali je poslao očitovanje da ostaje kod svojih navoda iz prekršajnog naloga. Okrivljenici imaju rok od 8 dana za žalbu Visokom prekršajnom sudu. Da li je ovdje došlo do povrede procesnog zakona, budući da su okrivljenici u jednu ruku temeljem telefonskog razgovora s nadležnim službenikom dovedeni u zabludu o odgodi raprave, a s druge strane nije pismeno odgovoreno na njihov pismeni zahtjev za odgodom rasprave. Okrivljenici se smataju oštećenima jer prije donošenja rješenja o prekršaju nisu imali priliku iznijeti svoju obranu. U ovom kontekstu okrivljenici navode da su i prije podnošenja zahtjeva za odgodom predmetne glavne rasprave kod istog tijela državne uprave podnijeli zahtjev za spajnaje nekoliko predmeta u jedan postupak kojim zahtjevom je bio obuhvaćen i predmet o kojem se ovdje radi. Trenutno se pred istim tijelom vodi nekoliko postupaka protiv okrivljenika, a rasprave su zakazane u razmacima od po nekoliko dana, 100 km udaljeno od mjesta sjedišta, odnosno prebivališta okrivljenika. U gore spomenutom telefonskom razgovoru okrivljenici su postavili i pitanje spajanja predmeta, jer o tome do tada, a ni do danas, nisu dobili nikakav odgovor. Na ovo pitanje nadležni službenik je u istom telefonskom odgovoru pojasnio da se predmeti ne mogu spajati jer su neki predmeti njezini, a neki od kolegice!? Unaprijed hvala na odgovoru i po mogućnosti savjetima za žalbu Visokom prekršajnom sudu.
 9. Raspravna sposobnost

  Hvala na odgovoru!
 10. Raspravna sposobnost

  Radi se o kaznenom djelu iz čl. 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona
 11. Raspravna sposobnost

  Da li mi netko može pojasniti, u slučaju da se utvrdi trajna raspravna nesposobnost optuženika u kaznenom postupku, kakav je nastavak suđenja istome, tj. da li se suđenje takvoj osobi može nastaviti i pod kakvim okolnostima? Okrivljenik inače ima branitelja, ali zbog izraženih posljedica, na mentalno i fizičko zdravlje, od nedavno pretrpljenog moždnog udara, sa braniteljem više ne može uspostaviti kontakt, niti pratiti nastavak suđenja. Nadalje, kakav je postupak ako se utvrdi privremena raspravna nesposobnost? Da li se glavna rasprava odgađa dok optuženik opet ne bude raspravno sposoban ili se postupa drugačije? Hvala.
 12. Raspravna sposobnost

  Da li mi netko može pojasniti, ako se utvrdi trajna raspravna nesposobnost optuženika u kaznenom postupku, kakav je nastavak suđenja istome, tj. da li se suđenje takvoj osobi može nastaviti i pod kakvim okolnostima? Okrivljenik inače ima branitelja, ali zbog posljedica pretrpljenog moždnog udara, koji je nastupio nakon pokretanja postupka, sa braniteljem sada ne može uspostaviti kontakt niti pratiti nastavak suđenja. Nadalje, kakav je postupak ako se utvrdi privremena raspravna nesposobnost? Da li se glavna rasprava odgađa dok optuženik opet bude raspravno sposoban ili se postupa drugačije? Hvala.
×