Jump to content

Andrija Katalenić

Korisnik
 • Broj objava

  147
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Od koga tražiti tabulanu ispravu?

  Hvala puno!
 2. Ovrha - ovršenik društvo u likidaciji

  https://www.vtsrh.hr/index.php?page=code&index=0&article_id=197&act_id=637&lang=hr&poll=results Pronašao sam ovo, čini se da nema zapreke za pokretanje ovrhe nad društvom u likvidaciji.
 3. Ovrha - ovršenik društvo u likidaciji

  Može li se pokrenuti ovrha nad društvom koje je u likvidaciji?
 4. Od koga tražiti tabulanu ispravu?

  Nije utvrđeno izrekom presude, jer je spor bio oko predaje u posjed. RH je kao prednikov prednik tužila prednika i stjecatelja i izgubila spor (odbijen im je tužbeni zahtjev). U obrazloženju je pojašnjeno da je prednikovo stjecanje od RH bilo valjano, samim time i stjecateljevo (stjecatelj je dakle posljedenji vlasnik koji bi sad htio i upisati svoje vlasništvo u zk).
 5. Od koga tražiti tabulanu ispravu?

  Stjecatelj je kupio u stečajnom postupku nekretninu od prednika koji je kasnije ugašen. RH je tužila prednika i stjecatelja za predaju nekretnine u posjed i izgubila spor jer je sud utvrdio da je taj prednik dosjelošću stekao nekretninu, a posljedično i stjecatelj od njega. Aktualni upis u gruntovnici je na RH. Stjecatelj bi htio upisati svoje nepobitno vlasništvo. Od koga zatražiti tabularnu ispravu? Od RH koja je prednikov prednik ili od prednika (na koji način to uopće izvesti kad je ugašen)?
 6. Čl. 197

  (1) Rješenjem o ovrsi na plaći određuje se pljenidba određenoga dijela plaće i nalaže se poslodavcu koji ovršeniku ne isplaćuje plaću na račun kod banke da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, sud će rješenjem o ovrsi na plaći odrediti pljenidbu određenoga dijela plaće i naložiti poslodavcu koji ovršeniku isplaćuje plaću na račun kod banke da novčani iznos za koji je određena ovrha radi namirenja tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale po osnovi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete po osnovi izgubljenoga uzdržavanja zbog smrti davatelja uzdržavanja isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti toga rješenja. (3) Rješenje o ovrsi odnosi se i na povećanje plaće do kojega dođe nakon dostave rješenja o ovrsi. Kopirao sam čl. 197. OZ-a. Iz stavka 1) zaključuje se da svi poslodavci koji svojim radnicima isplaćuju plaću na račun kod banke ne mogu provoditi ovrhu na plaći?
 7. Učinak predbilježbe prava vlasništva

  Zna li netko?
 8. Učinak predbilježbe prava vlasništva

  Dakle, postoji li neki rok za opravdanje predbilježbe ili ga uvijek određuje sud (rješenjem kojim se dopušta predbilježba)? Npr. kupac i prodavatelj ne odrede rok u kojem će opravdati predbilježbu, što u tom slučaju? Kad prodavatelj može tražiti brisanje predbilježbe ako mu kupovnina nije isplaćena?
 9. solemnizacija-hitno!

  U slučaju sklapanja sporazuma između dvije stranke u kojoj one potvrđuju da nemaju međusobnih potraživanja iz nekog pravnog odnosa, ima li utjecaja je li takav sporazum solemniziran ili je samo ovjeren? Dakle, koliko je solemnizacija takvog sporazuma pravno sigurnija od obične ovjere potpisa? Radi se o običnom dobrovoljnom sporazumu između dvije stranke. Postoji li razlika u postupanju suda ako bi jedna od stranaka i pored činjenice sklopljenog sporazuma odlučila tužiti drugu radi isplate ili bi se na jednak način dokazivalo nepostojanje obveza. Hvala.
 10. Potraživanje razlike od osiguranika

  U tome je caka dakle
 11. Potraživanje razlike od osiguranika

  Hvala na odgovorima. Ja sam shvatio da oštećenik može tužiti i štetnika ako nije zadovoljan s isplaćenom naknadom od osiguratelja. Ali očito nije tako.
 12. Potraživanje razlike od osiguranika

  Kako i gdje se definira mogućnost potraživanja oštećenika prema štetniku, ako oštećenik nije zadovoljan isplaćenom naknadom od strane osiguranja? Npr. nakon osiguranog slučaja osiguranje isplati neku manju svotu oštećenom i on nije zadovoljan pa za neku razliku tuži osiguranika (štetnika). Mislim da je tu osiguranje u prednosti i nad svojim klijentom i nad oštećenikom jer može isplatiti manju svotu od stvarno nastale štete a za ostatak neka se međusobno sude. Ili?
 13. Koji je konačni iznos kazne?

  Presudom prekršajnog suda okrivljenicima je naloženo platiti novčane kazne u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti. Također, stoji naznaka da ako se u tom roku plati 2/3 kazne onda se smatra da je kazna plaćena u cijelosti. Okrivljenici nisu platili kaznu nego su podnijeli žalbu. Žalba je odbijena Visokom prekršajnom sudu i potvrđena je prvostupanjska presuda. Nema nikakve daljnje upute koja je sad visina kazne. S obzirom da je prvostupanjska presuda potvrđena, znači li to da je i dalje moguće platiti samo 2/3 kazne u roku od 15 dana od pravomoćnosti ili se to pravo izgubilo podnošenjem žalbe na prvostupanjsku presudu?
 14. Legalizacija i gradjevinska inspekcija

  Ok. Hvala. Pitam da ne bi bilo "res iudicata"
 15. Legalizacija i gradjevinska inspekcija

  Može li se nakon ODBIJENOG prijedloga za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (zbog nedostavljanja dokumentacije) ponovno podnijeti novi zahtjev u novom roku?
×