Jump to content

Skywalker007

Korisnik
 • Broj objava

  68
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Status RVI i prava uz to

  Bravo tako treba i ja sam u postupku prvi put ali sam se raspitivao. Uglavnom sad prvostupna za jedno 3-4 mjeseca pa ako vam odrede postotak i ako je veći od 20% onda papiri idu na drugostupnu komisiju u ZG i nakon toga rješenje stiže u ured za branitelje u OS gdje ste i predali. Manje više je proces takav
 2. iznos mirovine za policijske službenike

  Poštovani vonbeck, nema ograničenja i mene su odbili sa 40 kao i kolegu koji ima 46 mirovinskog staža. Mogu nas odbijati do naše 60 godine starosti ali mislim da neće. Radi se o tome da puštaju postepeno sad su jednu turu u 3 mjesecu pa će u 6,9, 12 mjesecu. Vjerujem da će te uskoro ostvariti zasluženu mirovinu.
 3. Status RVI i prava uz to

  Poštovana, ako ste bili u KBC Osijek onda ste bili na liječničkoj komisiji koja vam određuje da li bolest ima uzročno-posljedičnu vezu s ratom. Ako su rekli da nalazi idu dalje onda vam je sljedeća prvostupna komisija u Smičiklasovoj ulici u Tvrđi. Tamo će vam reći da li ste RVI i koji postotak. Samo polako i smireno sve ide svojim tokom i treba dosta vremena. Nemojte gubiti živce jer vam je zdravlje najbitnije i onda će te doći do cilja
 4. Status RVI i prava uz to

  Poštovani na prvostupnoj komisiji vam odmah usmeno kažu koliki vam je postotak invalidnosti. Vrijeme od prvostupne do dogovora drugostupne je oko -+3 mjeseca. Drugostupna komisija zna nekad smanjiti, nekad povećati ali u većini slučaja se složi s odlukom prvostupne. Sve što sam napisao je iz osobnih iskustava kolega i branitelja ovdje na forumu i osobnog života tako da znate da uvijek može biti i drugačije ali je ovo neki prosječni obrazac rada.
 5. Status RVI i prava uz to

  Poštovani A ŠTO SADA, vidim da ste u mirovini po 6a Zakona o mir. osig. djelatnih vojnih osoba, pol. službenika. Na samu mirovinu vam se ništa ne mijenja dok rješenje o HRVI ne postane TRAJNO. Sad će te dobiti privremeno rješenje do 3 godine i vjerovatno neki postotak invalidnosti. Taj postotak invalidnosti će vam donijeti oko 120 kn pa na više ovisi o samom postotku. Samo povećanje mirovine tj. ponovni obračun i pokretanje postupka za ostvarivanje invalidske mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima možete tek kada dobijete rješenje da vam je HRVI za TRAJNO.
 6. dragovoljac opća invalidska mirovina

  Gledajte nisam neki stručnjak ali koliko sam shvatio vi samo idite na ostvarivanje prava na HRVI e sad privremeno rješenje vam donosi samo invalidninu od 120 pa na više kuna zavisi od postotka invalidnosti. Ali privremeno može biti do 3 godine pa računajte i na to. Možda da imate neki posao dok ne ostvarite za trajno jer vam to može podići prosjek za onaj civilni dio u toj budućoj invalidskoj mirovini prema zakonu o braniteljima.
 7. dragovoljac opća invalidska mirovina

  Kolega OJ Branitelj da li još radite ili ste u mirovini ako jeste u kojoj i koliko imate godina, trebam te info da vam mogu pobliže objasniti. Uglavnom privremeno rješenje znači da vam privremeno priznaju HRVI i da će te dobiti invalidninu ali invalidsku mirovinu prema zakonu o braniteljima neće moći ostvariti dok ne dobijete rješenje za TRAJNO. Tu vam se radi o pravilniku o metodologijama vještačenja koji je izašao 2017. godine.
 8. dragovoljac opća invalidska mirovina

  Tako je kolega specijalac. I ja sam u postupku pa sam sve provjerio na više mjesta i više puta. Tek kada dobijete rješenje da je trajno možete pokrenuti postupak u mirovinskom prema mirovini po zakonu o hrvatskim braniteljima.
 9. dragovoljac opća invalidska mirovina

  Kumulirani dio mirovine se može utvrditi tek kada dobijete rješenje HRVI koje je TRAJNO. Znači dok budete imali privremeno rješenje za HRVI ne možete pokrenuti postupak u mirovinskom tj. u centru za profesionalnu rehabilitaciju. http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=1204 d) Invalidska mirovina zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad i invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata sa trajno utvrđenim statusom hrvatskog ratnog vojnog invalida ( HRVI iz Domovinskog rata), kod kojega je nastao potpuni gubitak radne sposobnosti ili djelomični gubitak radne sposobnosti kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ima pravo na invalidsku mirovinu. Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata kod kojega je potpuni gubitak radne sposobnosti ili djelomični gubitak radne sposobnosti djelomično prouzročen ranjavanjem, ozljedom, zatočeništvom u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti zadobivenom u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a djelomice bolešću, ozljedom izvan rada, ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću izvan tih okolnosti, invalidska mirovina određuje se razmjerno utjecaju pojedinih uzroka na potpuni ili djelomični gubitak radne sposobnosti (tzv. kumulirana mirovina). Za dio invalidnosti izvan veze s obranom suvereniteta Republike Hrvatske mora biti ispunjen uvjet pokrivenosti jedne trećine radnog vijeka mirovinskim stažem. Svota mirovine HRVI iz Domovinskog rata izračunava se (prema formuli propisanoj ZOMO-om) tako da se utvrđeni osobni bod pomnoži s mirovinskim faktorom i aktualnom vrijednošću mirovine. Osobni bod izračunava se tako da se prosječni vrijednosni bod pomnoži s polaznim faktorom i s mirovinskim stažem. Vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine HRVI iz Domovinskog rata, utvrđuje se na temelju pripadajuće osnovice (plaće) za čin ili ustrojbeno mjesto i zvanje HRVI iz Domovinskog rata, za godinu koja prethodi godini u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu (određuje se prema plaći samo iz jedne godine). Polazni faktor iznosi: - 1,50 - za invalidske mirovine HRVI iz Domovinskog rata - 1,85 - za invalidske mirovine HRVI iz Domovinskog rata pripadnike gardijske postrojbe i specijalne policije u Domovinskom ratu i invalidske mirovine dragovoljca HRVI iz Domovinskog rata. Mirovinski faktor -korisnicima invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i zbog profesionalne nesposobnosti za rad nastale zbog uzroka u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti mirovina se ne obustavlja, a mirovinski faktor iznosi 0,6667 -korisnicima invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i zbog opće nesposobnosti za rad nastale djelomično ili u potpunosti u vezi s obranom suvereniteta RH za vrijeme zaposlenja ili obavljanja djelatnosti manje od 3,5 sata dnevno mirovina se ne obustavlja, a mirovinski faktor iznosi 1,0 Napomena: Korisnici invalidske mirovine ako je uzrok u cijelosti ili djelomično u vezi sa sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ne podliježu kontrolnom pregledu zbog zaposlenja. Osobni bodovi Dobivaju se množenjem prosječnih vrijednosnih bodova i mirovinskog staža od 40 godina te se, kao i za policijske službenike i djelatne vojne osobe, povećavaju za 45%. Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, pripadniku borbenog sektora, koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, osobni bod povećava se ovisno o vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru. Povećanje osobnog boda iznosi od 0,5% (do 30 dana sudjelovanja) do najviše 30% (za 1441 i više dana sudjelovanja), a dragovoljcu iz Domovinskog rata se na postotak predviđen za broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu dodaje 10%. Korisnicima prava na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata (nezaposlenih) koji su pravo ostvarili prema ZOHBDR-u ili ZOMO-u prevodi se to pravo po službenoj dužnosti na starosnu mirovinu u jednakom iznosu i to s prvim danom mjeseca nakon mjeseca u kojem je korisnik navršio starosnu dob za stjecanje prava na starosnu mirovinu predviđenu ZOMO-om, ali uz smanjenje dobne granice prema ZOHBDR-a. Prevedena mirovina ne može biti niža od najniže mirovine, uz uvjeti od najmanje 100 dana provedenih u borbenom sektoru.
 10. Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo

  Lijep pozdrav, čitam tu uredbu o metodologijama vještačenja i na listi II pod točkom 238. na kojoj osnovi se dobije RVI piše PRIVREMENO DO 3 GODINE, A NAKON TOGA TRAJNO od strane DLP odnosno Ministarstva branitelja kao revizornog tijela. Sad me zanima da li trajno rješenje može biti i več nakon prve godine ili druge. Da li postoji ta mogućnost ili je točno određeno zakonom da prije treće godine nema trajnog rješenja. Hvala
 11. Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo

  Za priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida na osnovi bolesti do 31. svibnja 2018. u nadležnim uredima državne uprave zaprimljeno je 8490 zahtjeva, po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. To je službeno a neslužbeno još 4000 do 01.01.2019. Ukupno 8500 službeno i još 4000 neslužbeno.
 12. Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo

  Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, broj 85/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. srpnja 2017. godine donijela UREDBU O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_07_67_1573.html
 13. HRVI novi zakon

  Da sad je 4 mjeseca prošlo ali i ove kolege su otprilike toliko čekali i onda još oko 1,5 do 2 mjeseca za DLP. Uglavnom nema mi druge nego kako ti kažeš da odem provjeriti. Hvala Vojničina
 14. HRVI novi zakon

  Da zeme upravu si glede Uredba o metodologijiama vještačenja iz 2017. čl.14 Članak 14. (1) Kada vijeće vještaka utvrdi da su prikupljeni svi potrebni podaci u smislu članka 13. ove Uredbe, određuje dan pregleda osiguranika i poziva ga na pregled. Poziv na pregled dostavlja se osiguraniku s dostavnicom i upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vještaku Zavoda radi pregleda. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja iz 2018. Članak 5. U članku 14. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Poziv na pregled upućuje se osiguraniku s dostavnicom prema pravilima za osobnu dostavu s upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vještaku Zavoda radi pregleda.«. Tako da bi ovako trebalo biti ali vidim da izgleda nema pravila pa mi je možda vještačenje več i prošlo.
 15. HRVI novi zakon

  Zahvaljujem Spitfire, da nadam se da bi tako trebalo biti ali dva moja prijatelja dobila samo bijelu kovertu u sandučić i to jedan samo dan prije vještačenja s područja Osijeka, jedva čovjek stigao sve kopirati i pripremiti.
×