Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  170
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  3

mutavi je zadnji put osvojio dan svibanj 4

mutavi objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O mutavi

 • Rang
  Iskusan

Nedavni posjetitelji profila

1062 pregleda profila
 1. Promjena posjednika u posjedovnom listu za zgradu

  Kada je proveden postupak etažiranja? Vlasnici se mogu upisati u posjedovne listove i na temelju rješenja zk odjela, u pravilu to ide po službenoj dužnosti pa sam zato pitao koliko je prošlo od etažiranja jer se to zna otegnuti. Ako je prošlo dosta vremena, svakako sa rješenjem zk odjela, posjetite katastar.
 2. Prazni zahtjev za legalizaciju

  Ovo je isto tako jedno mišljenje bivše ministrice u cilju što većeg broja ozakonjenja građevina, odnosno punjenja proračuna. I dan danas se redovno primjenjuje u upravnim odjelima (po meni neosnovano, jer na temelju kojeg propisa ili čega ja prenosim svoja prava u i obveze u pogledu podnesenog zahtjeva), a da ne govorimo o trgovini sa zahtjevima (obala).
 3. Prigovor Upravni postupak

  Tako je, premda smatram da je ovdje riječ o roku od 60 dana osim ako posebnim propisom nije rečeno drugačije.
 4. Prigovor Upravni postupak

  Postoji, ali prigovor se izjavljuje protiv radnje, odnosno postupanja tijela. Izjavljuje se čelniku toga tijela o čemu on odlučuje u roku od 8 dana i to rješenjem. O kakvom konkretno se predmetu radi? Imajte na umu se rok od 30 dana odnosni na slučajeve neposrednog rješavanja od dana podnošenja urednog zahtjeva. Ukoliko je u postupku potrebno provesti ispitni postupak, rok za rješavanje takve upravne stvari jest 60 dana. Ako smatrate da rješenje nije doneseno u propisanom roku, možete izjaviti žalbu ako je riječ o provostupanjskom upravnom postupku.
 5. Napredovanje u državnoj službi

  Napreduje se sukladno Zakonu o državnim službenicima (dio koji propisuje napredak u službi), kada se ispune uvjeti za napredovanje te kako sam vidio jedno tumačenje, ako služba ima "potrebe" za višim radnim mjestom. Kako kažu, "možeš se slikat". Vidio sam dosta slučajeva poput Vaših i nažalost mogu samo reći da ondje gdje nema političkog ili drugog utjecaja teško da ima mogućnosti napredovanja, na stranu struka i dugogodišnji uspjesi u radu. Svaka čast iznimkama, ali one su nažalost rijetke.
 6. Nisam siguran, ali misllim čak da pravomoćnošću građevinske dozvole. Jer kada dozovola bude pravomoćna, prosljeđuje se Uredu državne uprave, službi za gospodarstvo, za promjenu namjene zemljišta. Kao i što će se provesti parcelacija u katastru (ako je određena geodetskim projektom) te samim time zemljište postaje građevno kada građ. dozovola bude pravomoćno. Odjel za graditeljstvo će po sl dužnosti proslijediti primjerak uporabne dozovole u katastar te će ju isti evidentirati.
 7. Uporabna Dozvola-Kuca

  Upravo tako
 8. Uporabna Dozvola-Kuca

  Dopuštena odstupanja u građenju Članak 19. (NN 20/17) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt sukladno pravilima struke ako se time ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i ne mijenja usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima. Mada ni sam neznam što ovo konretno znači zadnjim izmjenama Zakona "pravila struke". Prije ovoga dozvoljena odstupanja su bila 3% do 30cm. Još probajte preisipitati način mjerenja (od najniže točke terena) odnosno kako je to prikazano u projektu, jer tih pola metra sljemena jest apsurd ako uzmemo obzir da se visina sljemena može regulirati ako se mijenja kut krovišta. E sad druga stvar ako vi imate pola metra nadozida?
 9. geod. projekt

  Što se tiče izračuna mislim da je stvar više tehničke prirode (i grešaka od prije) te na Vašem mjestu bih se savjetovao sa geodetom i katastrom.
 10. Bespravna gradnja-prozori

  Mogu oni reći što Vam hoće, jer u sklopu ozakonjenja odnosno legalizacije sigurno ne. Odrebe PP-a kao što Vam je rekao Spitfire, odnose se na buduću gradju, a ne zatečeno stanje te Vas možda to upravo buni. Ako je Vaša kuća izgrađena u skladu s izdanom GD, ona je postojeća (ishodit Uporabnu ako niste) i to nema više o čemu govora.
 11. porezno i financijsko pravo

  Sumnjam da djeluje retroaktivno. https://www.vecernji.hr/vijesti/ovo-su-odgovori-na-12-najcescih-pitanja-o-poreznoj-reformi-1124663 ovdje imate o mirovinama.
 12. geod. projekt

  u katastru su dozvoljena odstupanja, odnosno povećanje do 20 %. (ukoliko nije vršena izmjera, odnosno komasacija, onda se svodi na 5%) sve preko 20% posto dovodi do zadiranja u stvarno pravo uživanja te je u tom slučaju potrebna suglasnost susjeda da bi takav projekt bio potvrđen od strane katastra. Ukoliko Vam susjed neće potpisati, dolazi se do nezogdne situacije pa vidite sa katastrom i geodetom na koji način bi riješili problem, probajte pronaći svrsishodno rješenje. (možda da smanji vašu parcelu u naravi ili sl...)
 13. Porez na etažiranje ?

  Ako je moguće, ja bih probao ovako. Znači zgrada je postojeća, nalazi se na dvije čestice. Podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za redovnu upotrebu zgrade, na način da se formira kao zemljište ispod zgrade sa kolnim pristupom. Nakon što rješenje bude doneseno i pravomoćno, izraditi parcelacijski elaborat u skladu s izdanim aktom (rješenjem). Na taj način, u skladu sa PP, uz elaborat evidentirati će se postojeći objekt u katastru te preostale parcele koje spominjete na način koji Vi dogovorite, biti će potrebno i sklapanje ugovora radi provedbe prijavnih listova u gruntovnici. Nadalje kada, i ako se sve spomenuto provede, zgrada bi se trebala nalaziti na jednoj čestici npr 1/2, dok bi ostala dvorišta, ako je moguće parcelirati na dvije čestice svaku zasebno u vlasniku svakog vlasnika. E sada nakon svega, zbog ovog dograđenog dijela biti će potrebno pristupiti izradi etažnog elaborata i sklapanja međuvlasničkog ugovora radi provedbe elaborata u grunotovnici.
 14. Da li će biti potrebno izvođenje kakvih radova u sklopu prenamjene gospodarskog objekta ?
 15. Tako je. Iz svega iznesenog dam naslutiti da je riječ i pomalo o aljkavosti arhitektonskog ureda koji Vas zastupa. Sve što ste Vi trebali predati Upravnom odjelu jest, etažni elaborat, dokaz legalnosti objekta, odnosno Uporabnu dozvolu za određene građevine (68) (koja prikazuje stvarno stanje na terenu) te u dogovoru sa refrenticom ako već traži legalnost nadstrešnice, koja je očito legalna, Potvrdu Upravnog odjela da se za takve građevine ne izdaje akt za građenje. Vršite pritisak, podnesite i prigovor ako će biti potrebno, sve što je potrebno ka pozitivnom rješenju Vašeg predmeta.
×