Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  191
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  5

mutavi je zadnji put osvojio dan studeni 9

mutavi objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O mutavi

 • Rang
  Iskusan

Nedavni posjetitelji profila

1179 pregleda profila
 1. Kupnja kuće

  Prodavatelj. Mada do sada nisam susreo takav slucaj
 2. Vlasnistvo nad zajednickom prostorijom

  Šta u naravi čini tih 5m2? Dok se ne javi netko kompetentiji, mišljenja sam da jednostavno taj "Vaš" dio od 5m2 prikažete u elaboratu i regulirate sa međuvlasničkim ugovorom kao Vaš vlasništvo te se isti jednostavno provede.
 3. Građevinska dozvola i katastar

  U mjesno nadležnom uredu za prostorno uređenje i gradnju se možete raspitati o statusu predmeta. Ovisno o statusu predmeta (da li je zahtjev uopće podnešen, da li je potpun - sa potrebnom dokumentacijom, odnosno bez) biti će moguće dati precizniji odgovor. Iznos cijene po dogovoru, uvjek možete umanjiti za iznos koji bi Vas koštao prilikom ozakonjenja.
 4. Kupnja kuće

  Budući su legalizirali, odnosno ishodili rješenje o izvedenom stanju, isto ima snagu uporabne dozvole. Nastavno, energetski certifikat shodno članku 24. stavak 2. Vam je dužan predati. Mogu, druga je stvar da li će nadležna inspekcija utvrditi da li je certifikat pribavljen ili nije. Za prodaju, dovljan će biti pravni posao.
 5. Građevinska dozvola i katastar

  Uvidom u Prostorni plan http://www.crikvenica.hr/dokumenti-grad-crikvenica/prostorni-plan
 6. Parcelacija poljoprivrednog sa OPGom

  Pomalo nespretno pitanje. Vrlo jednostavno, poštivajući odredbe Prostornog plana (ako je to moguće) zemljište se može parcelirati pravomoćnom Građevinskom dozvolom. Tako da ovo otvaranje / zatvaranje OPG-a baš i ne razumijem.
 7. Građevinska dozvola i katastar

  Da se nadovežem samo, radi upisa pozitivne zabilježbe u zemljišne knjige i katastar, biti će potrebno ishoditi Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene na temelju akta izdanog do 01.10.2007. godine. Vikendica mora biti izgrađena u skladu sa izdanom Građevinskom dozvolom.
 8. pomoćni objekt

  Pretpostavljam da se suvalasnik idelanog dijela? Da skratim, na parceli može graditi vlasnik i onaj kome vlasnik dozvoli (vidi dio Zog, dokaz pravnog interesa). Nadalje, što se tiče akata za gradnu, shodno Vašem upitu, ukoliko na parceli postoji postojeći/legalan glavni objekt, nije potrebna Građevinska dozvola već glavni projekt sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.
 9. Parcelacija zemljišta u vlasništu RH

  ? Prema opisanom, Vi niste vlasnik zemljišta?
 10. Odredbe o gradnji

  Za ovakav "maštovit" zahvat, ako mislite ozbiljno, ne postoji konkretan odgovor, da Vam netko, znači kaže : trebate to i to, to može, to ne. Ovo šta je on napomenuo, nije ništa točno. Ako mislite ozbiljno, mogli bi ste krenuti ovim redom: 1. pronaći ozbiljnog arhitektu i prenijeti mu svoje želje, 2. pronaći lokaciju/nekretninu i u suradnji sa arhitektom pri tome voditi računa o infrastrukturi, 3. Kad bi takvo šta i našli/kupili, ako bi će to biti potrebno, u suradnji sa lokalnim vlastima,ukoliko postoji mogućnost, potaknuti ih na izmjenu Prostornog plana (omogućiti gradnju navedenih turističkih objekata, dodati markicu u PP) jer za opisani zahvat svakako bi trebala građevinska dozvola.
 11. Gradnja kuće

  Svi odgovori na Vaša pitanja nalaze se u Prostornim planu jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija navedena gradnja. Prostorni planovi obično se nalaze na web stranicama JLS-a. Isto tako možete ih dobiti slobodno na uvid u JLS. Kako ste naveli da vaša parcela ne graniči sa parcelom na kojoj se odvija gradnja, samim time niste u stranka u postupku izdavanja građevinske dozvole. Ukoliko bi naišli na odredbe u PP koje govore suprotno od izvedene gradnje, preostaje Vam prijava Građevinskoj inspekciji.
 12. Problemi sa ogradom/međom/susjedom

  Znači, radi se o promjenama u katastru, a elaborat je naručio Vaš susjed, bilo radi evidentiranja građevina u katastru ili formiranja građevne čestice i slično. Sastavni dio tog elaborata jest i izvješće o međama koje treba biti potpisano. Iako bi svi geodeti trebali prikazivati/mjeriti jednako, postoji slučajeva gdje to odstupa te na kraju krajeva jedino što vrijedi jest
 13. Problemi sa ogradom/međom/susjedom

  A kakav postupak je u pitanju kod susjeda? Vjerovatno traži stvarnog korisnika susjedne čestice (Vašu majku) da potpiše izvješće o međama pri izradi nekakvog parcelacijskog elaborata. Ako ste Vi sigurni da međa u naravi odogovara stanju u katastru, odnosno već je spomenuto da ste je pomaknuli na vašu štetu, osobno bih odbio potpisati takvo izvješće o međama. Isto tako, ako mislite da je susjed u krivu, uputite ga neka pokrene postupak za uređenje međa kod mjesno nadležnog Suda.
 14. Odredbe o gradnji

  Smije, a isto je propisano u Prostornom planu, u dijelu koji definira građenje izvan granica građevinskog područja, određenim Prostornim planom. Ima, sukladno posebnim propisima, no o čemu se konkreno radi? Propisano je Pravilnikom, što se sve smije graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, poštivajući pri tome PP, pravila struke i ostale propise koji se odnose na građenje. Sve što je u smislu Zakona o gradnji "postojeće", a prenamjena, rekonstrukcija i slično, nije suprotna Prostornom planu. Ako imate konkretan primjer, navedite ga, jer ovako samo dobivate općenite informacije pa neznam da li će Vam pomoći.
 15. Građevna dozvola-valjanost

  ako u tom roku od dana pravomoćnosti dozovle, ne prijavi početak građenja. Ne, rokovi za dovršetak su 1. skupina deset godina, 2. skupina sedam godina, 3. skupina pet godina. ne moraju biti iznimni slučajevi, već se može produžiti još jednom za tri godine, ukoliko se nisu promjenili uvjeti za provedbu namjeravane gradnje, određeni prostornim planom. vrijede sukladno propisima koji su se primjenjivali u vrijeme izdavanja građevinskih dozvola.
×