Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  156
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  3

mutavi je zadnji put osvojio dan svibanj 4

mutavi objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O mutavi

 • Rang
  Iskusan

Nedavni posjetitelji profila

984 pregleda profila
 1. Tako je. Iz svega iznesenog dam naslutiti da je riječ i pomalo o aljkavosti arhitektonskog ureda koji Vas zastupa. Sve što ste Vi trebali predati Upravnom odjelu jest, etažni elaborat, dokaz legalnosti objekta, odnosno Uporabnu dozvolu za određene građevine (68) (koja prikazuje stvarno stanje na terenu) te u dogovoru sa refrenticom ako već traži legalnost nadstrešnice, koja je očito legalna, Potvrdu Upravnog odjela da se za takve građevine ne izdaje akt za građenje. Vršite pritisak, podnesite i prigovor ako će biti potrebno, sve što je potrebno ka pozitivnom rješenju Vašeg predmeta.
 2. Znači vi ste u međuvremenu evidentirali sve objekte u katstar, iz čega proizlazi negativna zabilježba nadstrešnice? Tako je. Prema pozitivnim propisima nije dopušteno etažiranje zgrade u kojoj se nalaze nezakoniti posebni dijelovi. Iznimka jesu oni koji su bili upisani u katastar do 25.07.2006. odnosno kada je bila izmjena ZVDSP-a jer izmjenama (čl 73.st3.) nema više upisa nezakonito izgrađenih dijelova. Kako ste zamislili da se u zemljišne knjige, međuvlasničkim ugovorom upiše nadstrešnica? Kao zajednički dio? Jer referntica i za nju traži nekakav dokument kojim bi se dokazivala legalnost, kao što sam Vam gore spomenuo. Navedite ono čime će te pobijati zakonitost rješenja o odbijanju, odnosno prvotupanjsko tijelo će itako dostaviti kompletan spis predmeta drugostupanjskom. Odlučuje u granicama žalba, ali pri tome nije vezano žalbenim razlozima. Kakav zahtjev? Da skratim, ovdje nije riječ o upravnom postupku , jer izdavanje Potvrda jest neupravni i postupak. U trenutku kada referntica odbije Vaš zahtjev, onda će biti govora u upravnom postupku. Kako vidim da to podosta dugo traje i da Vas zavlači što nema osnova, shodno Zakonu o općem upravnom postupku, pogledajte koji su rokovi za izdavanje Potvrda. Izjavite odmah prigovor čelniku tijela (čl 122 Zup-a.).
 3. Udaljenost kuće od međe

  Da, prostorni plan koji se poštuje prilikom projektiranja i u postupku izdavanja Građevinske dozvole. Da, ukoliko to propisuje PP pod određenim uvjetima. Kako je riječ o već izgrađenim objektima, pretpostavljam unazad nekoliko desetaka godina, objekti se mogu legalizirati ne poštivajući PP te isto tako ne vidim ovjde ništa sporno što se objekt nalazi na međi. Šta Vi zapravo želite i šta Vas muči?
 4. Zamjena starog krova

  Pratite stranice http://www.fzoeu.hr/ pa ako bude natječaj raspisan javite se ukoliko udovoljavate uvjetima iz natječaja. Nekakvih najava je bilo da bi natječaj vezan za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća trebao biti raspisan krajem godine, mada to ništa ne mora značiti.
 5. Dozvola uvjerenja o građevinarstvu

  Kakve papire? Da li je zgrada etažirana?
 6. Sve što je izgrađeno prije 15.02.1968. smatra se izgrađeno u skladu sa pravomoćnom građevinskom dozvoloma, tako da ukoliko je u Vašoj Uporabnoj dozvoli koju ste ishodili, naveden i podrum, Vaša stambena zgrada je postojeća odnosno legalna. Totalno i potpuno neosnovan zahtjev refere nta. Ovo je još smiješnije od prethodnoga, jer prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, može se graditi bez akta za građenje i bez glavnog projekta, nadstrešnica tlocrtne površine do 20m2. Za upis pozitivne zabilješke u gruntovnicu, neki uredi za prostorno uređenje izdaju i potvrdu da se za takve građevine ne izdaje akt za građenje pa samim time bi ta potvrda mijenjala Uporabnu dozvolu odnosno došli bi do pozitivne zabilješke. Isto tako, nadstrešnica koju navodite ne podliježe ozakonjenju. Vi ste tražili Potvrdu etažnog elaborata od strane odjela za prostorno uređenje. Potvrda je neupravni akt. Ako refernetica želi odbiti izdavanje potvrde, svoj akt će pretvoriti u Upravni postupak kako bi Vama omugućala pravo žalbe. O žalbi će odlučivati Ministarstvo graditeljstva i ako jest tako kako Vi navodite, Vaša žalba će biti usvojena.
 7. Usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra

  Budući parcelacija nije nikada bila provedena kroz zemljišne knjige, kao što gore kaže odvjetnički komentar, potrebno je uskladiti stanje. Angažirajte ovlaštenog geodeta kako bi uskladio stanje te kako bi se mogli upisati kao vlasnik, budući su podaci u zemljišnoj knjizi važeći kod upisa prava vlasništva.
 8. Upravni postupak

  Nikakve veze pad spomenutug pravilnika nema veze sa Vašim slučajem. Upravni postupak koje provode Hrvatske vode, jest samo jedan vid "obavijesti" te Vam vjerovatno stoji u rješenju da iznos morate platiti do 15 u mjesecu. Konkretno ovdje je riječ je o stupanju na snagu novog Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskih akata koji su na snazi od 01.01.2018., prema kojima su Hrvatske vode morale svim obveznicima izdati nova rješenja za razrez naknade.
 9. Usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra

  Posjednik. Dali zbroj površina ove tri čestice odgovara čestici xxx? 1. Koji broj čestice jest naveden u rješenju o vraćanju? (koje očito nije bilo provedeno u zemljišnim knjigama) 2. Koji broj čestice ste Vi naveli u ugovoru? Usklađenje provodi ovlašteni geodetski stručnjak.
 10. kako napisati tužbu Upravnom sudu?

  Tužba kao tužba, imate u primjeru iznad, ali dabi Vaša tužba imala smisla, pogledajte i proučite odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima u lokalonoj i regionalnoj samoupravi od čl. 17. pa nadalje te samim time probajte uočiti da li je bilo kakvih nepravilnosti i nastojte sve to podastrti, premda se bojim da od toga ništa neće biti.
 11. Upravni postupak

  Preopćenito pitanje. Pa moguće je, naravno. Na šta se konkretno odnosi Vaš slučaj?
 12. Vlasničko zemljište postalo opće dobro

  Mislite prostornog plana. Izmjenama i dopunama prostornog plana. Održana javna rasprava, rokovi za uvid i ostalo što slijedi u čemu Vi iz neznanja ili neinformiranosti niste sudjelovali. Provjerite kada je bila izmjena PP-a kojom je Vaša katastarska čestica obuhvaćena markicom koja označava javnu i društvenu namjenu vjerovatno. Naknadu u skladu s posebnim zakonom ako je to moguće, idućim izmjenama prostornog plana postoji mogućnost da se Vaša katstarska čestica makne iz područja javne i društvene ili sl. namjene.
 13. Darovni ugovor - nekretnina

  Ukoliko je zgrada etažirana.
 14. prijava na oglas za posao

  Ne vidim razloga zašto takva prijava nebi bila valjana. Isto tako nikad nisam vidio takve uvjete natječaja da je obvezno navesti svoje osobne podatke na poleđini koverte, premda je to uobičajeni način. Bitno jest da je prijava pravovremena i potpuna odnosno da sadržava formalne uvjete iz samog natječaja.
 15. Građevinska dozvola vs. vodovod

  Bez brige, takav zahvat kao što ste opisali i situacija ako jest takva kakvu Vi navodite, neće proće bez sudjelovanja Vas kao stranke u nekoliko postupaka.
×