Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  304
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  12

Sve što je mutavi objavio

 1. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Iako nisam najbolje iščitao Vaš slučaj, Kada građevinska dozvola bude pravomoćna, sa njom odlazite u katastar i podnosite da se provede parcelacija prema geodetskom projektu. Pretpostavljam zbog provedene parcelacije kao što sam gore naveo.
 2. Striktno gledano da, niste zahvat u prostoru nije izveden sukladno glavnom projektu koji je sastavni dio građevinske dozvole.
 3. Neovisni stručnjaci - tehnički pregled gradjevine

  Kada je izdana građevinska dozvola? Tko Vam je sve izdao posebne uvjete i potvrde na glavni projekt (piše Vam u dozvoli).
 4. Obnova Zemljišne knjige

  Vidi čl 198 199 ZZK
 5. Kupnja dijela susjedove cestice

  Ne postoji konkretan odgovor na Vaše pitanje. Jedna od varijanata jest da se parcelira prilkom ishođenja građevinske dozvole ako bi netko do Vas dvoje npr nešto gradio. Druga varijanta, koja teže prolazi i zavisi od situacije na terenu, jest da se parcelira prema Rješenju u utvrđivanju građevne čestice. Kada bi imali skicu nekakvu možda bih nešto više mogao reći. Sa svojim prijedlogom probajte angažirati ovlaštenog geodetskog stručnjaka koje će uvidom u konkretnu situaciji znati više reći.
 6. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Naravno, Zakonom o gradnji jest propisano da nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građeviini. Postupak izdavanja građevinske dozvole jest zakonom propisan od 60 dana od dana uredno podnešenog zahtjeva. Uzmimo primjera radi, podnesete zahtjev za izdavanje gd nadležnom tijleu, ono ga pregleda te sačinjava zabilješku u spisu o uredno podnešenom zahtjevu te u roku od 8 dana glavni projekt šalje se na potvrdu javnopravnim tijelima (15 dana rok istima). Po potrebi, posebice ukoliko se radi o dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, provodi se očevid na terenu. Nakon cjelokupnog pregleda dokmenantacije, usklađenosti sa prostornim planom i posebnim propisima, tijelo koje izdaje gd, dužno je omogućiti uvid u spis predma (osobni ili javni) koji može potrajati u zakonom predviđenim rokovima. Pa nakon uvida, građevinsku dozvolu treba izdati istu, navesti primjedbi ukoliko ih je bilo, obrazložiti ih. Pa primjerice, ako je građevinskom dozvolom predviđena i parcelacija (koja se neće provesti bez pravomoćnosti) mora se čekati pravomoćnost da bi se započelo sa radovima, a koja zna potrajati, ako je bilo više stranka u postupku (15 dana od primitka zadnje stranke) ili ako se gd dostavlja putem javne objave što će značiti 8 dana dostava na ogl ploči, nakon 8 + 15 rok za žalbu, dakle samo 23 dana bi se u ovom slučaju čekala pravomoćnost građevinske dozovole. Također nakon pravomoćnosti katastar mora provesti parcelaciju, donijeti riješenje što će isto trajati dan dva. Pri svemu navedenom, nije uračunato i vrijeme koje je potrebno za pregled dokumentacije od strane tijela koja izdaju građevinske dozvole. Nažalost, mišljenja sam da neće baš sve strapati se u tih 30 dana. Pozitivna stvar, jest mogućnost uvida u spis kod podnošenja zahtjeva putem sustava e-građani, gdje će se moći uvijek vidjeti u kojoj je fazi postupak.
 7. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  Nove izmjene i dopune Zakona o gradnji, učinile su cijelokupni postupak ishođenja građevinske dozovole (koji se ne sastoji samo od same procedure izdavanja iste) transparentnijim te kada se usiguraju svi tehnički uvjeti za sve nadležne urede i javnopravna tijela, možemo reći i modernijim. Ali ovih 30 dana, mišljenja sam da će u praksi biti moguće svesti na 5 do 10% slučajeva. Možda nisam najbolje shvatio citirano, ali sam mišljenja da je poželjno da projektant/glavni projektant i bude nadzor prilikom izgradnje, budući je on i radio na projektu.
 8. Udaljenost od međe

  Kako je izdano rješenje o izvedenom stanju, objekt je legalan, onakav kakav jest, trenutno izveden. Za nastavak gradnje ishodavati građevinsku dozvolu. Što se tiče "suglasnosti" ona nije potrebna, već tijelo graditeljstva mora udovoljiti čl. 115. st.2 Zakona o gradnji.
 9. legalizacija

  U postupku legalizacije vlasništvo neće biti bitno. Nakon što ozakonite objekt, zajednički sa stricem, preporučam da etažirate nekretninu kako bi točno imali upisano što je Vaše. Ovake sta vlasnik svega o omjeru 1/5.
 10. geoportal

  Da se nadovežem, moguće je također da se radi o neusklađenosti katastarkih brojeva čestica i onih u zemljišnim knjigama, ubiti riječ je o istim nekretninama, ali one u gruntovnici znaju imati stare slovčane oznake, npr 256/6/A i slično.
 11. Pozvani ste potpisati izvješće o međama u sklopu izrade geodetskog projekta. Ako smatrate da nije ok, da je međa sporna, pokrenite postupak uređa međa. Udaljenosti objekta od međe, propisuju prostorni planovi. Tako npr u nekim PP je moguća izgradnja na udaljenosti i manjoj od 3m i 1m pa čak i na samoj međi, pod određnim uvjetima, kao što rekoh, propisanim Prostornim planom.
 12. legalizacija

  Pašnjak, to je stari upis u izvatku iz zemljišne knjige (kao kultura), evidentno jest da dugo vremena nije bilo nikakvih promjena na čestici, prilikom gradnje, provođenja elaborata i sl. Vaš otac je naslijedio 1/5 cijele čestice (kao i onoga što se na njoj nalazi) idealnog dijela. Zaboravite ove kvadrate i katove što spominjete, to je pretpostavljam nekakav njihov dogovor. Citirano nema veze sa zdravim razumom. Ne može. Objekt mora biti legalan. Izrada etažnog elaborata/ishođenje potvrde o etažnim cijelinama, provođenje međuvlasničkog ugovora u nadležnom zk odjelu. Tako je, to je zajednički dio zgrade.
 13. Etažiranje

  Cijene variraju od ureda do ureda, ovisno i o veličini objekta. Svakako se raspitajte u više ureda, većinom svi oni rade u "paru".
 14. Građevinska dozvola

  Ako je izgrađena početkom 19. stoljeća, sasvim je legalna, kao i sve što je izgrađeno prije 15.02.1968. godine što potvrđuje Uporabna dozvola za građevine izrađene prije spomenutog datuma. Kako je susjed ishodio građevinsku dozvolu (pretopstavljam za nadogradnju/dogradnju/rekonstrukciju), kao investitor može početi graditi na vlastiti rizik na temelju izvršne dozvole. Što će Upravni sud reći, preostaje za vidjeti.
 15. Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Pokrenuto jest danom stupanja Zakona na snagu. Kako još uvjek nemaju "elektroničke" uvjete sva upravna tijela te javnopravna tijela određena posebnim propisom, izmjenama Zakona dan je rok od dvije godine da se uspostavi servis edozovole od strane Mnistarstva.
 16. Odluka o komunalnom - nakon GD??

  Investitor je dužan po pravomoćnosti građevinske dozvole platiti komunalni i vodni doprinos. Kako je dozvola izdana 15.06., vjerujem da je pravomoćnost nastupila u sedmom mjesecu.
 17. Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Prosebni uvjete, odnosno uvjete priključenja može zatražiti projektant putem upravnog tijela koje izdaje građevinske dozvole. Sve vam je detaljno opisanu i članku 18-24 Zakona i izmjenama i dopunama Zakon o gradnji. Idejni projekt se izrađuje samo u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.
 18. Zakup poljoprivrednog zemljišta

  Nemojte se zamarati porezom i zaobilaziti ga. Cijena poreza na zakup poljoprivrednog zemljišta jest mizerna u odnosu na dobivene izravne potpore od strane Ministarstva poljoprivrede koje će se dobiti Vaši prijatelji, tako da regulirajte s njima taj dio.
 19. Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  treba predati geodetski projekt koji je sastavni dio glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole po sadašnje važećem zakonu. Možete predati prazan zahtjev pa ga kasnije nadopuniti, jer geodetski projekt više neće postojati već se umjesto njega predavati dokumentacija propisana čl, 12. Zakona i izmjenama i dopunama zakona o gradnji.
 20. Povećanje stambenog prostora

  Po dobrom starom običaju, dati će im rok u kojem će ih uputiti prema upravnom odjelu za graditeljstvo radi ishođenja potrebnih dozvola.
 21. Molim da mi netko objasni, hvala

  Vama treba projekt uklanjanja građevine a u slokopu istoga glavni projekant ovisno o zahvatu može ako je to propisano posebnim zakonom ili ako ocjeni da je to potrebno, dati na izradu geomahnički elaborat. Da li je pracela izgrađena ili ne, nije od utjecaja na rok izdavanja građevinske dozovle. On bi "trebao" iznositi 60 dana od dana uredno podnešenog zahtjeva.
 22. Pravo na zamjenu prozora u stanu koji je na sudu

  Čiji prozor? Kakvom sudu? Koja druga strana?
 23. Dozvola za korištenje poljoprivrednog zemljišta

  Kako bi susjed ostvario pravo na izravna plaćanja, Vi morate mu dati u zakup, ugovorom o zakupu poljprivrednog zemljišta, zemljište koje on obrađuje. Imajte na umu da će te kao zakupodavci platiti porez na iznajmljeno zamljište.
 24. Potrebni koraci kod renoviranja kuce

  Kako navedeni radovi ne udovaljaju radovima koji se mogu graditi bez građevinske dozvole u skladu sa glavnim projektom, za iste je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju stambene zgrade.
 25. Legalizacija "zajedničke" okućnice

  Provjerite prvo u Trgovačkom sudu ima li pravna osoba pravnog sljednika.
×