Jump to content

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  296
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  12

Sve što je mutavi objavio

 1. legalizacija

  U postupku legalizacije vlasništvo neće biti bitno. Nakon što ozakonite objekt, zajednički sa stricem, preporučam da etažirate nekretninu kako bi točno imali upisano što je Vaše. Ovake sta vlasnik svega o omjeru 1/5.
 2. geoportal

  Da se nadovežem, moguće je također da se radi o neusklađenosti katastarkih brojeva čestica i onih u zemljišnim knjigama, ubiti riječ je o istim nekretninama, ali one u gruntovnici znaju imati stare slovčane oznake, npr 256/6/A i slično.
 3. Pozvani ste potpisati izvješće o međama u sklopu izrade geodetskog projekta. Ako smatrate da nije ok, da je međa sporna, pokrenite postupak uređa međa. Udaljenosti objekta od međe, propisuju prostorni planovi. Tako npr u nekim PP je moguća izgradnja na udaljenosti i manjoj od 3m i 1m pa čak i na samoj međi, pod određnim uvjetima, kao što rekoh, propisanim Prostornim planom.
 4. legalizacija

  Pašnjak, to je stari upis u izvatku iz zemljišne knjige (kao kultura), evidentno jest da dugo vremena nije bilo nikakvih promjena na čestici, prilikom gradnje, provođenja elaborata i sl. Vaš otac je naslijedio 1/5 cijele čestice (kao i onoga što se na njoj nalazi) idealnog dijela. Zaboravite ove kvadrate i katove što spominjete, to je pretpostavljam nekakav njihov dogovor. Citirano nema veze sa zdravim razumom. Ne može. Objekt mora biti legalan. Izrada etažnog elaborata/ishođenje potvrde o etažnim cijelinama, provođenje međuvlasničkog ugovora u nadležnom zk odjelu. Tako je, to je zajednički dio zgrade.
 5. Etažiranje

  Cijene variraju od ureda do ureda, ovisno i o veličini objekta. Svakako se raspitajte u više ureda, većinom svi oni rade u "paru".
 6. Građevinska dozvola

  Ako je izgrađena početkom 19. stoljeća, sasvim je legalna, kao i sve što je izgrađeno prije 15.02.1968. godine što potvrđuje Uporabna dozvola za građevine izrađene prije spomenutog datuma. Kako je susjed ishodio građevinsku dozvolu (pretopstavljam za nadogradnju/dogradnju/rekonstrukciju), kao investitor može početi graditi na vlastiti rizik na temelju izvršne dozvole. Što će Upravni sud reći, preostaje za vidjeti.
 7. Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Pokrenuto jest danom stupanja Zakona na snagu. Kako još uvjek nemaju "elektroničke" uvjete sva upravna tijela te javnopravna tijela određena posebnim propisom, izmjenama Zakona dan je rok od dvije godine da se uspostavi servis edozovole od strane Mnistarstva.
 8. Odluka o komunalnom - nakon GD??

  Investitor je dužan po pravomoćnosti građevinske dozvole platiti komunalni i vodni doprinos. Kako je dozvola izdana 15.06., vjerujem da je pravomoćnost nastupila u sedmom mjesecu.
 9. Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  Prosebni uvjete, odnosno uvjete priključenja može zatražiti projektant putem upravnog tijela koje izdaje građevinske dozvole. Sve vam je detaljno opisanu i članku 18-24 Zakona i izmjenama i dopunama Zakon o gradnji. Idejni projekt se izrađuje samo u svrhu izdavanja lokacijske dozvole.
 10. Zakup poljoprivrednog zemljišta

  Nemojte se zamarati porezom i zaobilaziti ga. Cijena poreza na zakup poljoprivrednog zemljišta jest mizerna u odnosu na dobivene izravne potpore od strane Ministarstva poljoprivrede koje će se dobiti Vaši prijatelji, tako da regulirajte s njima taj dio.
 11. Novi Zakon o gradnji (NN39/19

  treba predati geodetski projekt koji je sastavni dio glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole po sadašnje važećem zakonu. Možete predati prazan zahtjev pa ga kasnije nadopuniti, jer geodetski projekt više neće postojati već se umjesto njega predavati dokumentacija propisana čl, 12. Zakona i izmjenama i dopunama zakona o gradnji.
 12. Povećanje stambenog prostora

  Po dobrom starom običaju, dati će im rok u kojem će ih uputiti prema upravnom odjelu za graditeljstvo radi ishođenja potrebnih dozvola.
 13. Molim da mi netko objasni, hvala

  Vama treba projekt uklanjanja građevine a u slokopu istoga glavni projekant ovisno o zahvatu može ako je to propisano posebnim zakonom ili ako ocjeni da je to potrebno, dati na izradu geomahnički elaborat. Da li je pracela izgrađena ili ne, nije od utjecaja na rok izdavanja građevinske dozovle. On bi "trebao" iznositi 60 dana od dana uredno podnešenog zahtjeva.
 14. Pravo na zamjenu prozora u stanu koji je na sudu

  Čiji prozor? Kakvom sudu? Koja druga strana?
 15. Dozvola za korištenje poljoprivrednog zemljišta

  Kako bi susjed ostvario pravo na izravna plaćanja, Vi morate mu dati u zakup, ugovorom o zakupu poljprivrednog zemljišta, zemljište koje on obrađuje. Imajte na umu da će te kao zakupodavci platiti porez na iznajmljeno zamljište.
 16. Potrebni koraci kod renoviranja kuce

  Kako navedeni radovi ne udovaljaju radovima koji se mogu graditi bez građevinske dozvole u skladu sa glavnim projektom, za iste je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu za rekonstrukciju stambene zgrade.
 17. Legalizacija "zajedničke" okućnice

  Provjerite prvo u Trgovačkom sudu ima li pravna osoba pravnog sljednika.
 18. Parcelacija zemljišta odbijena, a ne vidim zašto

  Osim minimalne površine, GUP propisuje i ostale uvjete koje treba ispoštovati prilikom formiranja građevne čestice (dubina, širina). Odogovori na sva pitanja nalaze se u čl. 157. Zakona o prostornom uređenju i odredbama GUP-a.
 19. Podjela na katastru

  A zbog čega bi mijenjali podatke posjednika u katastru?
 20. Građevinski projekt

  Ovisno o sadržaju glavnog projekta, vjerovatno će ga trebati malo doraditi, jer u međuvremenu Zakon o gradnji (3. skupine, izjave, potvrde glavnog projekta) je bio izmjenjen. Također treba obratiti pozornost na izjave projektanta, ako je u međuvremenu prostorni plan bio mijenjan. Građevinska dozvola važi tri godine. Može se produžiti na zahtjev investitora jednom za još tri godine, ako se nisu promjenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određni prostornim planom.
 21. Izgradnja stambene kuće - problem uvjeta građenja

  Možda postoji ugovor o osnivanju prava služnosti kod izdavanja građevinske dozvole, ali nije proveden kroz zemljišne knjige.
 22. Čišćenje čestica zemljišta i objekata

  Biti će uredno pozvani od strane geodeta, radi uvida u elaborat i potpisivanja izvješća o međama. Ukoliko se ne odazovu, nebi trebalo biti zapreka, jer ovdje ne dolazi do nikakve parcelacije (izrade ugovora i sl) odnosno otuđenja tuđih dijelova nekretnina, već se snima postojeće stanje, stoga neće biti smetnji da se navedeni elaborat provede.
 23. Koji zakon je "jači": ZPPI ili ZUP

  Zup se primjenjuje u onim situacijama, kada upravna stvar nije propisana posebnim zakonom.
 24. pomocna prostorija

  Pogledajte odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Većinu željenih radova će te moći izvesti sa glavnim projektom. Susjedi nisu od nikakvog utjecaja u tom postupku.
 25. Građevinska parcela - nedovoljna kvadratura

  Malo sam to drugačije zamislio. U posjedovnom i vlasničkom listu površina vaše parcele jest 332 m2. Navodite da Vam fali 0,5m2. Prilikom izrade glavnog projekta, moguće bi bilo negdje korigirati tih 0,5m2, bilo malo pomicanjem međe koja graniči sa gradom ili možda je stvarno stanje na terenu veće za tih famoznih pola što će se znati nakon izmjere. Izvješće o međama, bi vjerujem grad potpiso bez problema ili bi se jednostavno oglušio, što neće imati utjecaja na daljnji tok postupka. Nikakvih daljih parcelacija nebi bilo, već bi se za tih 0,5m2 površina povećala nakon pravomoćnosti građevinske dozvole. Onda bi se dozvola i glavni projekt (koeficijenti) radili na temelju površine iz geodetskog projekta koja bi bila zadovoljavajuća za prostorni plan. Malo je sve nabacano, ali probajte svakako u razgovoru sa geodetima riješiti Vaš problem da se površina parcele poveća.
×