Jump to content

5dc166bde45d9_hkzupma4.png.9590e296d178dd1c80ff94d41d2e91a8.png Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, u suradnji s Vijećem Europe, vas poziva na  XXXII. redovno savjetovanje, pod nazivom "JAČANJE UČINKOVITOSTI KAZNENOG POSTUPKA PRIMJENOM STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA", koje će se održati od 5. do 7. prosinca 2019., u hotelu Remisens Premium Hotel Kvarner u Opatiji.  Preuzmite PROGRAM XXXII. REDOVNOG SAVJETOVANJA, Opatija.pdf i prijavite se za sudjelovanje.

mutavi

Korisnik
 • Broj objava

  324
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  12

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Ruby_Danderfluff u Sanacija krova   
  Čini mi se da odredbe Zakona o vlasništvu koje se tiču susjedskog prava ne reguliraju ovo pitanje, jer se ne radi o sporu oko međe, ne radi se o prijelazu na tuđe radi postavljanja skele, ne radi se o zajedničkoj ogradi. Po mom mišljenju, ovo bi trebalo odraditi po pravilima struke, kako susjedu ne bi nastala šteta.
 2. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Općina uzurpirala moj posjed!   
  Za kvalitetan savjet je potrebno navesti točne činjenice pri čemu se može dati općeniti odgovor koji odgovara pitanju kao što je i dala Ruby, no kad se uđe dublje u problematiku onda ovo,
   baš i nije točno. Naime, nekakov kanal je postojao te je isti vidljiv i na digitalnoj snimci iz 2015 (priložena slika), čak odokativno i u večem obimu od prokopanog trenutno, što bi povlačilo činjenicu da je isti ucrtan u kanalsku mrežu Općine. Kada se uzme u obzir da je dio obveza JLS održavanje kanalske i prometne mreže dolazimo do pitanja jesu li baš uzurpirali vaš posjed.

  Nažalost kanalska mreža nije dostupna online, no jesu odluke o javnim natječajima Općine za održavanje kanalske mreže iz čega proizlazi da ni kod vas nisu baš došli slučajno .
 3. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Dovršetak gradnje obiteljske kuće   
  Nije. U nadležnosti je komunalog redarstva.
   
  Kako ispuštate neke bitne riječi u svemu napisanome, možda vam ovako bude jasnije. Dakle, važenje pravomoćne građ. dozvole možete, ukoliko ne pristupite građenju u roku tri godine produžiti, jednom za još tri godine. Nadalje, pravomoćnu građ.dozvolu možete Izmjeniti i/ili dopuniti, pa prema tome izmjeniti i/ili nadopuniti je možete samo u tome roku važenja (3+3) i sama izmjena i/ili dopuna ne utjeće na rok važenja kao što ne utjeće ni na rok dovršetka.
  Kao što je objašnjeno iznad, ne možete je izmjeniti i/ili dopuniti ako joj istekne važenje.
  Pa da ovo ostavimo po strani jer nema smisla, postupak je ovakav. Samom prijavom radova komunalno redarstvo ima saznanje o pravomoćnosti akta prema kojem vi imate rok za dovršetak te nakon kojeg oni mogu postupati. Ako pokrenu postupak nakon isteka roka prvo će vam izdati rješenje u kojem vas obvezuju na dovršetak u određenom roku, pa ako to ne ispoštujete slijede novčane kazne prema Naputku u kojme je za vas zanimljiv dio koji se odnosi na fizičke osobe pod RB 3.
  Hoće li redarstvo nakon isteka roka postupati prema vama, ovisi samo o organiziranosti kom.redarstva i sredini u kojoj se nalazite a kada zatražite izdavanje Uporabne znaćilo bi da je građevina dovršena, pa sve i da su upravni odjel koji ju izdaje i kom.redarstvo povezani bilo bi "prošla baka s kolačima", ako me razumijete.      
 4. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Uporabna dozvola   
  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 5. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Gradnja školskih igralušta   
   
  U prostornom planu grada. Prema čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole a u skladu sa glavnim projektom može se graditi: "Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;"
 6. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Uporabna dozvola   
  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 7. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Uporabna dozvola   
  Nije na vama da ocjenjujete da li je projekt izrađen u skladu sa GUP-om. Tužba za naknadu štete i svakako prijava komori inženjera. Vidi članak 163. Zakona o gradnji
 8. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Gradnja školskih igralušta   
   
  U prostornom planu grada. Prema čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, bez građevinske dozvole a u skladu sa glavnim projektom može se graditi: "Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;"
 9. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Ruby_Danderfluff u Oporuka   
  Temeljem čl. 32. st. 1. ZN-a, ja mislim da ne bi udovoljavala, jer se za osobu koja ne zna pisati i ne može potpisati oporuka može sastaviti samo kao javna oporuka.
 10. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Ruby_Danderfluff u Uporabna dozvola   
  Po meni, po općim propisima o naknadi štete vjerojatno možete, no uz neizvjestan ishod.
 11. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Proširenje kuće bez vlasništva   
  Čak i da na neki način uspijete ishoditi građevinsku, kasnije nakon izdavanja dozvole, nebi mogli provesti parcelaciju u zemlišnim knjigama zbog ne sređenog ZK stanja i onda Vam sve to zajedno nema smisla. 
 12. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Proširenje kuće bez vlasništva   
  Gledajući dokaze pravnog interesa iz čl.109 Zakona o gradnji koju su navedeni za izdavanje građ. dozvole a prema čemu iz opisanoga otac nema niti jedan navedeni, teško.  
 13. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Legalizacija/Komunalni doprinos/ Plan Infrastrukture grada   
  Naravno, takva je procedura propisana zakonom, nakon pravomoćnog rješenja o izvedenom stanju na zahtjev upravnog tijela, jedinice lokalne samouprave/gradovi obračunavaju komunalni doprinos
 14. Hvala
 15. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Legalizacija/Komunalni doprinos/ Plan Infrastrukture grada   
  Nema se tu šta puno pomoći. Imate nelegalno dograđene m3 x 40kn za 2. zonu.
   
  , pomalo ne razumljivo. Zašto ste onda išli na legalizaciju? 
  , aha
 16. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Upis u zemljišne knjige i etažiranje   
  Izraditi geodetski elaborat kojim će upisati nekretninu u zemljišne knjige i katastar. Tako će Vam u vlasničkom listu stajati pozitivna zabilježba da je za xy građevinu priloženo pravomoćno rješenje o izvedenom stanju. Osim navedenog rješenja nije ništa više potrebno. 
  Na cijelu 
 17. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice   
  Sa napustom jer
  ponavljam, tlocrtna površina nadstrešnice je pokrivena površina projicirana na teren.
 18. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Etaziranje i raspodjela stanova   
  Glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom te kasnije uporabnom, bi trebalo predvidjeti da je zgrada izgrađena sukladno planu posebnih dijelova nekretnine, odnosno da ti dijelovi/stanovi predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu. Nakon ishođenja takve uporabne dozvole iz koje su razvidni posebni dijelovi, bilo bi potrebno sklopiti "međuvlasnički ugovor" te bi se sva četvorica upisali kao vlasnici posebnog dijela nekretnine. 
 19. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Izracun tlocrtne povrsine nadstresnice   
  Od oboda nosive konstrukcije. U ovom slučaju od od zida zgrade do stupa na koji se oslanja. 
 20. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Etaziranje i raspodjela stanova   
  Glavnim projektom odnosno građevinskom dozvolom te kasnije uporabnom, bi trebalo predvidjeti da je zgrada izgrađena sukladno planu posebnih dijelova nekretnine, odnosno da ti dijelovi/stanovi predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu. Nakon ishođenja takve uporabne dozvole iz koje su razvidni posebni dijelovi, bilo bi potrebno sklopiti "međuvlasnički ugovor" te bi se sva četvorica upisali kao vlasnici posebnog dijela nekretnine. 
 21. Hvala
  mutavi je dobio reakciju od drot13 u Micanje el.vodova na gradevinskom zemljistu   
  Pogledajte imate li upisan kakav teret u vlasničkom listu. Također, prije izdavanja građevinske dozvole, elektra je dala potvrdu na glavni projekt pa pogledajte šta u piše u potvrdi/posebnim uvjetima. 
 22. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Pravo gradnje   
  Da. Jedino što ćete morati urediti odnos sa najmoprimcem ukoliko bi pri izvođenju radova smetali redovnom korištenju najma.
 23. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Pitanje   
  Ovo će biti teško izvodljivo jer u svim odredbama za provođenje prostornih planova JLS je propisano da na jednoj čestici ne mogu biti dva stambena objekta. Prema tome bi eventualno, ako poštujete odredbe prost.planova, postojeću nadograditi do tih dozvoljenih m2. U tome slučaju vam je potreban i arhitekt i geodet za izradu Glavnog projekta koji bi bio potreban za ishođenje građevinske dozvole.  
 24. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na Spitfire u Etaziranje i raspodjela stanova   
  Sva četvorica jer je investitor pravna ili fizička osoba u čije se ime gradi građevina. Vjerovatno će vam trebati i ugovor kojim ćete regulirati sva pitanja oko sudjelovanja u financiranju i raspodjele vlasništva nekretnine za što vbi vam trebala pomoć odvjetnika.
 25. Sviđa mi se
  mutavi je reagirao na hasisar u Micanje el.vodova na gradevinskom zemljistu   
  > treba postojati pisana sulasnost vlasnika (ugovor) za postavljanje stupa (tuđe imovine)..iz vremena kada se stup postavljao
  > ukoliko navedeno postoji onda treba sudjelovati u trošku premještanja, no ukoliko ne postoji onda je to nešto drugo, povoljnije, koje se može riješiti sporazumom
×