Jump to content

advokatus

Korisnik
 • Broj objava

  44
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

1 pratitelj

O advokatus

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

377 pregleda profila
 1. Razvrgnuće suvlasništva

  Jeste li vi i brat (3/4) voljni isplatiti drugog nasljednika(1/4) odnosno je li drugi nasljednik(1/4) voljan isplatiti vas? Ako ne, ne preostaje ništa drugo nego da sud provede razvrgnuće civilnim razvrgnućem i podjelom dobivenog iznosa.
 2. Ostavinska-Hitno

  Ima li stric djece (bračne, izvanbračne) ili suprugu (bračnu, izvanbračnu)?
 3. Ugovor o dosmrtnom uzdražvanju/darovni ugovor

  Poštovani, ugovor o darovanju kao i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su pravni poslovi odnosno ugovori koji imaju različito pravno značenje glede prava i obveza ugovornih strana, ali kod oba dolazi do prijenosa prava vlasništva. Kako ste spomenuli da su "staromodni" odnosno uplašeni mogućih posljedica, preporuka je oformiti neku služnost u njihovu korist poput prava plodouživanja ili prava stanovanja, a koje se može konstituirati sa oba spomenuta ugovora. Što se tiče prijenosa prava vlasništva kod nekretnine koja nije etažiranja, moguć je prijenos suvlasničkih dijelova. Za prijenos prava vlasništva kod krvnih srodnika ravne linije (roditelji-djeca) postoji porezno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Lp!
 4. Pripajanje jednog d.o.o. drugom - revizija?

  Poštovani, koliko sam razumio vi radite statusne projene tva trgovačka društva, oba su d.o.o., te vas zanima kako to napraviti uz što manje troškove? Ako je tomu tako, ne treba navoditi čl. 515 ZTD-a jer se isti odnosi na glavu VII. odjeljak 1. "Pripajanje i spajanje dioničkih društava", dakle druge vrste društva kapitala od vašega Nadalje, za početak je potrebno želite li vi provesti spajanje ili pripajanje društava s ograničenom odgovornošću? Također, koliko je i koji su članovi društva u oba d.o.o.-a? Kakve su odredbe društvenog ugovora odnosno izjave o osnivanje vezano uz statusne promjene? Lp!
 5. Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Poštovani, tužba koju ste zaprimili ne mora biti osnovana. Naime, bitno je koje ste obveze preuzeli ugovorom o doživotnom uzdržavanju. Ako preuzete obveze uredno ispunjavate, onda vas ne mora biti strah ishoda parnice jer bi po tome tužiutelj trebao biti odbijen sa svojim tužbenim zahtjevom. Lp!
 6. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU-PRENAMJENA

  Poštovani, prva stvar je li stric živuća osoba ili je preminuo? Je li ugovor o doživotnom uzdržavanju upisan u zemljišnu knjigu ili je samo sklopljen? Lp!
 7. Fina relazicija blokade

  Poštovani, po pravomoćnosti i ovršnosti rješenja (cca 8+30 dana od primitka rješenja o ovrsi) će vjerovnik isto dostaviti FINI te će krenuti prisilna naplata vašeg dugovanja. Odgoda ovrhe kao institut postoji no trebaju biti ispunjeni zakonski uvjeti. Ovrhovoditelj može i povući svoj zahtjev za izravnu naplatu odnosno zahtjev za naplatu u vašem slučaju s FINE, ali sumnjam da će to i jedan ovrhovoditelj napravit ako mu prije toga nije namirena tražbina. Lp!
 8. Izvansudska ovrha EOS

  Ovrhovoditelj može dobiti informacije o dužnikovim dugovanjima (uvidom u očevidnik), a ako je predmet ovrhe na plaći te je istu ishodio poslodavac je dužan postupati po rješenju o ovrsi suda kojim je određena pljenidba plaće.
 9. kupoprodaja nekretnine U RH kupac fizička osoba van EU

  Poštovani, ako min pravosudja da suglasnost za stjecanje, ako imate ugovr i tabularnu izjavu u kojoj se navodi da prodavatelj ovlašćuje kupca za prijenos i upis prava vlasništva, sa pravnog aspekta je potpuno nebitno je li upisan devizni, tekući ili žiro račun. Nitko kupcu ne zabranjuje da iznos kupovnine uplati na prodavateljev tekući ili žiro račun na ime kupovnine. Dakle, cilj pravnog posla je stjecanje vlasništva i da se na najjednostavniji način isto upiše u zemljišnim knjigama. Moguće je rješiti stvar sa aneksom ugovora ili da kupac isplati prodavatelju kupovninu na tekući/žiro račun, a naknadno prodavatelj ovjeri izjavu kod javnog bilježnika da je zaprimio iznos kupovnine od kupca.
 10. kupoprodaja nekretnine U RH kupac fizička osoba van EU

  Poštovani, za sam ugovor i upis prava vlasništva za korist državljana BiH bi trebalo razmotriri odredbe međudržavnog ugovora vezano za stjecanje prava vlasništva državljana BiH-a. Ako su pretpostavke ispunjene i ako u samom ugovoru postoji klauzula intabulandi, za upis vlasništva nebi trebalo biti problema. Vezano za uplatu kupoprodajne cijene, to biste morali provjeriti u banci odnonosno hoće li kupac sa svojeg računa (koja vrsta računa, domaći, inozemni) moći izvršiti uplatu na devizni račun prodavatelja otvoren u RH. Ako bi navedeno bioi problem, aneksom ugovora o kupoprodaji se može izmjeniti odredba o računu prodavatelja. Lp!
 11. Ovrha-utjerivaci-svea ekonomi doo

  Trebate dati više informacija...prvenstveno imate li u Fini u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirane osnove (što vjerujem da imate jer vas nebi zvali telefonski da se uspješno mogu naplatiti) te stanje vašeg duga odnosno koji su sve vjerovnici od vas zatražili naplatu. Ako imate u vlasništvu određene pokretnine ili nekretnine, morate imati na umu da se vjerovnici (ovrhovodlitelj) mogu i iz toga naplatiti. Tek kad to saznate možete poduzimati daljnje pravne korake koje možete poduzeti (stečaj potrošača, mogućnost otpisa dugova...). Činjenica što ste odselili iz Hrvatske neće dovesti do prestanka vaših obveznopravnih ili drugih pravnih odnosa, vi ste i dalje (pretpostavljam) državljanin Republike Hrvatske i moja topla preporuka je da činjenicu što sada radite u normalnoj i uređenoj sredini sa stabilnim i višim primanjima, iskoristite za "raščišćavanje" svih postojećih odnosa u Hrvatskoj.
 12. Stečaj d.o.o. nakon dugovanja

  Vi ste kao pravni subjekt odvojeni od subjektiviteta pravne osobe (u pravilu je tako ako je riječ o društvu kapitala, d.o.o. odnosno d.d. pod uvjetomd a nema proboja pravne osobnosti što najčešće ne postoji). Dakle, ako vi platite svoju kaznu kao direktor a trgovačko društvo svoju ne kao pravna osoba onda se za istu tereti pravna osoba, ali ne i vi i vaša privatna imovina (kažem pod uvjetom društva kaptiala i da nema proboja pravne osobnosti). Svakako morate rješiti status pravne osobe (firme) te na taj način rješit taj problem.
 13. Stečaj d.o.o. nakon dugovanja

  Poštovani, ako platite kaznu samo za sebe kao za odgovornu osobu i dalje postoji novčana kazna za pravnu osobu. Ako se ista dobrovoljno ne ispuni vjerojatno će se u odnosu na tvrtku prisilno (u ovršnom postupku) ostvarivati. Zakon o sudskom registru određuje da će provesti postupak brisanja subjekta upisa ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća. Pozdrav
 14. Država mi prodala stan a ne mogu se upisati

  Jeste li vi ikad sklapali ugovor o kupoprodaji za taj stan? Isto je važno jer tek ako je prodavatelj prodao stan koji nije vlasništvo istog postoji odgovornost prodavatelja za pravne nedostatke. Sad, pravo korištenja koje spominjete može biti u dva pravna kontektsta, jedno je pravo korištenja prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a drugo je pravo korištenja odnosno uporabe koje vas ovlašćuje stanovati u navedenoj nekretnini. Dakle, kako se zvao ugovor kojim ste vi stekli određena prav na tom stanu? Lp!
 15. Država mi prodala stan a ne mogu se upisati

  Poštovani, prodavatelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke prodane stvari. Pravni nedostatak prodane stvari postoji ako stvar nije u vlasništvu prodavatelja, a isti je tvrdio odnosno u ugovor naveo kako je vlasnik nekretnine. Naravno, kupac bi prije prodaje trebao provjeriti stanje u zemljišnim knjigama za nekretninu koju kupuje no to ne isključuje odgovornost prodavatetelja za pravne nedostatke. Po mome, prvenstveno bi trebalo vidjeti je li prema trenutačnom stanju ikako moguće provesti uknjižbu vašeg prava vlasništva. Ako nije, morat ćete prisilno zahtjevati (tužiti) od prodavatelja plaćeni iznos. HPB koja vam je odobrila kredit i koji redovito plaćate je upisala svoju hipoteku na nekretnini? Lp!
×