Jump to content

advokatus

Korisnik
 • Broj objava

  35
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O advokatus

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

302 pregleda profila
 1. kupoprodaja nekretnine U RH kupac fizička osoba van EU

  Poštovani, ako min pravosudja da suglasnost za stjecanje, ako imate ugovr i tabularnu izjavu u kojoj se navodi da prodavatelj ovlašćuje kupca za prijenos i upis prava vlasništva, sa pravnog aspekta je potpuno nebitno je li upisan devizni, tekući ili žiro račun. Nitko kupcu ne zabranjuje da iznos kupovnine uplati na prodavateljev tekući ili žiro račun na ime kupovnine. Dakle, cilj pravnog posla je stjecanje vlasništva i da se na najjednostavniji način isto upiše u zemljišnim knjigama. Moguće je rješiti stvar sa aneksom ugovora ili da kupac isplati prodavatelju kupovninu na tekući/žiro račun, a naknadno prodavatelj ovjeri izjavu kod javnog bilježnika da je zaprimio iznos kupovnine od kupca.
 2. kupoprodaja nekretnine U RH kupac fizička osoba van EU

  Poštovani, za sam ugovor i upis prava vlasništva za korist državljana BiH bi trebalo razmotriri odredbe međudržavnog ugovora vezano za stjecanje prava vlasništva državljana BiH-a. Ako su pretpostavke ispunjene i ako u samom ugovoru postoji klauzula intabulandi, za upis vlasništva nebi trebalo biti problema. Vezano za uplatu kupoprodajne cijene, to biste morali provjeriti u banci odnonosno hoće li kupac sa svojeg računa (koja vrsta računa, domaći, inozemni) moći izvršiti uplatu na devizni račun prodavatelja otvoren u RH. Ako bi navedeno bioi problem, aneksom ugovora o kupoprodaji se može izmjeniti odredba o računu prodavatelja. Lp!
 3. Ovrha-utjerivaci-svea ekonomi doo

  Trebate dati više informacija...prvenstveno imate li u Fini u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirane osnove (što vjerujem da imate jer vas nebi zvali telefonski da se uspješno mogu naplatiti) te stanje vašeg duga odnosno koji su sve vjerovnici od vas zatražili naplatu. Ako imate u vlasništvu određene pokretnine ili nekretnine, morate imati na umu da se vjerovnici (ovrhovodlitelj) mogu i iz toga naplatiti. Tek kad to saznate možete poduzimati daljnje pravne korake koje možete poduzeti (stečaj potrošača, mogućnost otpisa dugova...). Činjenica što ste odselili iz Hrvatske neće dovesti do prestanka vaših obveznopravnih ili drugih pravnih odnosa, vi ste i dalje (pretpostavljam) državljanin Republike Hrvatske i moja topla preporuka je da činjenicu što sada radite u normalnoj i uređenoj sredini sa stabilnim i višim primanjima, iskoristite za "raščišćavanje" svih postojećih odnosa u Hrvatskoj.
 4. Stečaj d.o.o. nakon dugovanja

  Vi ste kao pravni subjekt odvojeni od subjektiviteta pravne osobe (u pravilu je tako ako je riječ o društvu kapitala, d.o.o. odnosno d.d. pod uvjetomd a nema proboja pravne osobnosti što najčešće ne postoji). Dakle, ako vi platite svoju kaznu kao direktor a trgovačko društvo svoju ne kao pravna osoba onda se za istu tereti pravna osoba, ali ne i vi i vaša privatna imovina (kažem pod uvjetom društva kaptiala i da nema proboja pravne osobnosti). Svakako morate rješiti status pravne osobe (firme) te na taj način rješit taj problem.
 5. Stečaj d.o.o. nakon dugovanja

  Poštovani, ako platite kaznu samo za sebe kao za odgovornu osobu i dalje postoji novčana kazna za pravnu osobu. Ako se ista dobrovoljno ne ispuni vjerojatno će se u odnosu na tvrtku prisilno (u ovršnom postupku) ostvarivati. Zakon o sudskom registru određuje da će provesti postupak brisanja subjekta upisa ako tri godine zaredom nije postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, ako je propisana obveza objavljivanja tih izvješća. Pozdrav
 6. Država mi prodala stan a ne mogu se upisati

  Jeste li vi ikad sklapali ugovor o kupoprodaji za taj stan? Isto je važno jer tek ako je prodavatelj prodao stan koji nije vlasništvo istog postoji odgovornost prodavatelja za pravne nedostatke. Sad, pravo korištenja koje spominjete može biti u dva pravna kontektsta, jedno je pravo korištenja prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a drugo je pravo korištenja odnosno uporabe koje vas ovlašćuje stanovati u navedenoj nekretnini. Dakle, kako se zvao ugovor kojim ste vi stekli određena prav na tom stanu? Lp!
 7. Država mi prodala stan a ne mogu se upisati

  Poštovani, prodavatelj odgovara za materijalne i pravne nedostatke prodane stvari. Pravni nedostatak prodane stvari postoji ako stvar nije u vlasništvu prodavatelja, a isti je tvrdio odnosno u ugovor naveo kako je vlasnik nekretnine. Naravno, kupac bi prije prodaje trebao provjeriti stanje u zemljišnim knjigama za nekretninu koju kupuje no to ne isključuje odgovornost prodavatetelja za pravne nedostatke. Po mome, prvenstveno bi trebalo vidjeti je li prema trenutačnom stanju ikako moguće provesti uknjižbu vašeg prava vlasništva. Ako nije, morat ćete prisilno zahtjevati (tužiti) od prodavatelja plaćeni iznos. HPB koja vam je odobrila kredit i koji redovito plaćate je upisala svoju hipoteku na nekretnini? Lp!
 8. Opasnost od starog stabla za stambene objekte

  Ovrhovoditelj provodi ovršni postupak radi namirenja svoje tražbine te isti nije vlasnik i ne odgovora za štetu od tuđe stvari. Ako sam vlasnik nije voljan ukloniti stablo koje je po opisanom opasna stvar te od koje prijeti opasnost nastanka štete, ostalim vlasnicima ili suvlasnicima preostaje zahtjevati od nadlaženog suda primjenom odredbi ZOO iz glave o izvanugovornoj odgovornosti, zatražiti da se ukloni opasnost štete i to od nadležnog suda koji će na zahtjev zainteresirane osobe narediti da se poduzmu odgovarajuće mjere za spriječavanje nastanka štete ili da se ukloni izvor opasnosti.
 9. Neispunjenje ugovora

  Poštovani, sklapanjem ugovora o studiranju, između ugovaratelj je formiran obveznopravni odnos. U slučaju povrede neke od ugovornih obveza, ona strana na čiju štetu je povreda počinjena ima pravo zahtjevati ispunjavanje te obveze, odnosno otkaz/raskid ugovora odnosno naknadu štete ako je do iste došlo. Dakle, nije potrebno da završite fakultete da biste pokrenuli tužbu. Bilo bi bitno vidjeti sam ugovor o studiranju te o kakvoj je povredi točno riječ odnosno neispunjenju obveze. Za samo dokazivanje pred nadležnim sudom, postoji više dokaznih sredstava poput uvida isprava, svjedočenja stranka i ostalih sudionika, vještačenja te sud uzima u obzir sve izvedene dokaze prilikom donošenja odluke o samom tužbenom zahtjevu.
 10. Naplata naknade za zemljište-zemljište je "prodano"

  Poštovani, možete li ostaviti kontak mail na koji vas se može dobiti radi rješavanja navedenog pravnog problema. Lp!
 11. Ugriz psa privatna tuzba?

  Za štetu od opasne stvari (psa), odgovara njezin vlasnik. Ako su ispunjene sve pretpostavke odgovornosti za štetu, vlasnik psa je odgovoran za štetu koju počini njegov pas drugim osobama.
 12. Izmjestanje naponskog kabela

  Ajde za početak malo više podataka o samim objektima (stupovima) koji se žele izmjestiti. Koliko ih je točno, je li sigurno riječ o stupovima za struju ili su možda stupovi za telefonsku komunikaciju? Najvažnije, na česticama u čijem vlasništvu se nalaze stupovi odnosno preko čestica u čijem vlasništvu prolaze kablovi? Lp!
 13. Poštovani, za poduzimanje važnijih mjera o osobi, osobnim stanjima, zdravlju štićenika ili imovini štićenika, skrbniku je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb, osim ako je drukčije propisano ovim Zakonom (čl. 259 Obiteljskog zakon). Važnija mjera o imovini štićenika smatra se i otuđenje ili opterećenje nekretnine (čl. 261 ObZ-a). Stoga, za darovanje nekretnine štićenika bi trebalo prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb. Po svemu navedenom bilo bi potrebno napraviti ugovor o darovanju nekretnine zajedno s odgovarajućim ovjerama te potom zatražiti odobrenje centra za socijalnu skrb. Ako bi se navedenim ugovorom o darovanju konstituiralo određeno pravo u korist štićeniuka (oca) koje bi ga dodatno štitilo, zasigurno bi centar dao prethodno odobrenje za takav ugovor. Lp!
 14. Pravo doživotnog uživatelja nekretnine

  Pravo plodouživanja nekretnine je pravo osobne služnosti koje ovlašćuje svojeg nositelja da u odnosu na stvar se istom služi u svakom mogućem pogledu čuvajući njezinu supstancu. Po pravnim ovlaštenjima to je iza vlasništva najšire pravo koje se može oformiti u korist neke osobe te traje do smrti te osobe. Ako nije upisano u zemljišnim knjigama, obavezno isto upišite. Vaša kćer može nekretninu prodati i za to joj nije potreban vaš pristanak. Ali novi vlasnik će se morati trpiti vaše vršenje prava plodouživanja (ako je isto upisano u zemljišne knjige kako bi novi kupac mogao isto vidjeti i upoznati se s tom činjenicom). Ako isto nije upisano u zemljišne knjige, onda postoji mogućnost da se novi vlasnik poziva na načelo povjerenja u zemljišne knjige i da tvrdi da nije znao za postojanje tog vašeg prava. Lp!
 15. Fiducija , ovrha

  Prijenos prava vlasništva radi osiguranja tražbine se odvija uz zabilježbu istoga da je prijeno učinjen radi osiguranja tražbine, što bi značilo da po isplati tražbine isto rpestaje i vraća se na prethodnog vlasnika. Isto može biti predmetom ovrhe (teorijski), prakitčno će biti možda problematično, no eventualni kupac takvog predmeta ovrhe bi se teško pronašao. Lp!
×