Jump to content

advokatus

Korisnik
 • Broj objava

  53
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

1 pratitelj

O advokatus

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

500 pregleda profila
 1. žalba

  Poštovani, tek nakon odluke županijskog suda je moguće podnošenje izvanrednog pravnog lijeka Vrhovnom sudu RH. Lp!
 2. razvrgnuće suvlasništva

  Poštovana, ako ste vi suvlasnik upisan u zemljišne knjige, onda neće moći prodati cijelu nekretninu bez vašeg suvlasničkog dijela. Ako i vi i ona želite prodati kuću, kad pronađete kupca oboje sklapate ugovor te kupovninu dijelite prema suvlasničkim dijelovima. Lp!
 3. Zakup poljoprivrednog zemljišta

  Pozdrav! Ugovor o zakupu je bolja opcija jer je riječ o obveznom pravu, odrede se svi bitni pravni odnosi te se tako omogući pravo korištenja vašeg zemljišta. Kod plodouživanja je riječ o stvarnom pravu koje se ne koristi u takvim pravnim situacijama. Jedino kod zakupa može biti problem ako je riječ o besplatnom zakupu (bez zakupnine, bez naknade) da ćete u nadležnoj poreznoj ispostavi morati opravdati tu činjenicu jer se u pravilu zakup daje radi ostvarivanja zakupnine. Lp!
 4. uknjižba prava vlasništva na nekretninama

  Zabilježba ovrhe je jedino kao pravna činjenica vidljiva u zemljišnim knjigama (gruntovnici) te ako se provodi ovrha nad tom nekretninom onda isto mora biti vidljivo u zemljišnim knjigama. U katastru to ne postoji stoga mi nije točno jasna vaša problematika. Lp!
 5. Hrvatske vode - izvlaštenje

  Je li doneseno rješenje o izvlaštenju? Kad isto bude doneseno, u njemu se naznačuje: – naznaku zakona ili odluke iz članka 13. ovog Zakona – naznaku korisnika izvlaštenja – naznaku nekretnine koja se izvlašćuje, uz navođenje zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka – naznaku prijašnjeg vlasnika i posjednika izvlaštene nekretnine i njegovo prebivalište ili sjedište (adresa) – naznaku građevine ili radova radi čije se izgradnje odnosno izvođenja radova nekretnina izvlašćuje – obvezu prijašnjeg vlasnika nekretnine da ju je dužan predati u posjed korisniku izvlaštenja, kao i rok predaje u posjed – obvezu korisnika izvlaštenja glede naknade za izvlaštenu nekretninu: oznaku odgovarajuće zamjenske nekretnine s određivanjem roka predaje u posjed odnosno novčani iznos tržišne vrijednosti izvlaštene nekretnine, s rokom isplate koji ne može biti duži od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, ili naznaku nagodbe ako je sklopljena sukladno članku 39. stavku 1. ovog Zakona – obvezu korisnika izvlaštenja na isplatu zakonske zatezne kamate, tekuću od 30. dana od dana donošenja prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju do isplate – nalog za upis zabilježbe zabrane raspolaganja izvlaštenom nekretninom unutar roka od sedam godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju – nalog za provedbu rješenja o izvlaštenju u zemljišnim knjigama – nalog za brisanje hipoteke, služnosti i drugih stvarnih prava u zemljišnim knjigama – odluku o troškovima postupka. Na to rješenje je dopuštena žalba te po odluci o žalbi i upravni spor.
 6. Doživotno uživanje

  Dosmrtni odnosno ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ima snagu tj. isti je valjan te proizvodi pravne učinke. Da bi određeni obveznopravni odnos poput odnosa davatelja i primatelja uzdržavanja odnosno darovatelja i daroprimca prestao moraju se ispuniti uvjeti predviđeni zakonom.
 7. darovni ugovor zbog izbjegavanja plaćanja izgubljenog spora

  Poštovani, ako ste zabilježbu spora na nekretninama upisali prije nego je bivši suprug učinio darovanje kojim vas se oštećuje, sa pravomoćnom presudom možete ishoditi brisanje knjižnih upisa provedenih nakon zabilježbe spora. Lp!
 8. Prigovor, sudski parnični postupak, presuda. Ako ne podnesete prigovor, protekom rokova se ovrhovoditelj može prisilno namirivati.
 9. Pošotvani, možete uložiti prigovor na rješenje o ovrsi te zahtejvai da se daljni postupak provede kao postupak u povodu prigovora protiv platnog naloga. Time će nadležni sud rješavati o osnovanosti tražbine ovrhovoditelja. Lp
 10. Razvrgnuće suvlasništva

  Jeste li vi i brat (3/4) voljni isplatiti drugog nasljednika(1/4) odnosno je li drugi nasljednik(1/4) voljan isplatiti vas? Ako ne, ne preostaje ništa drugo nego da sud provede razvrgnuće civilnim razvrgnućem i podjelom dobivenog iznosa.
 11. Ostavinska-Hitno

  Ima li stric djece (bračne, izvanbračne) ili suprugu (bračnu, izvanbračnu)?
 12. Ugovor o dosmrtnom uzdražvanju/darovni ugovor

  Poštovani, ugovor o darovanju kao i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju su pravni poslovi odnosno ugovori koji imaju različito pravno značenje glede prava i obveza ugovornih strana, ali kod oba dolazi do prijenosa prava vlasništva. Kako ste spomenuli da su "staromodni" odnosno uplašeni mogućih posljedica, preporuka je oformiti neku služnost u njihovu korist poput prava plodouživanja ili prava stanovanja, a koje se može konstituirati sa oba spomenuta ugovora. Što se tiče prijenosa prava vlasništva kod nekretnine koja nije etažiranja, moguć je prijenos suvlasničkih dijelova. Za prijenos prava vlasništva kod krvnih srodnika ravne linije (roditelji-djeca) postoji porezno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina. Lp!
 13. Pripajanje jednog d.o.o. drugom - revizija?

  Poštovani, koliko sam razumio vi radite statusne projene tva trgovačka društva, oba su d.o.o., te vas zanima kako to napraviti uz što manje troškove? Ako je tomu tako, ne treba navoditi čl. 515 ZTD-a jer se isti odnosi na glavu VII. odjeljak 1. "Pripajanje i spajanje dioničkih društava", dakle druge vrste društva kapitala od vašega Nadalje, za početak je potrebno želite li vi provesti spajanje ili pripajanje društava s ograničenom odgovornošću? Također, koliko je i koji su članovi društva u oba d.o.o.-a? Kakve su odredbe društvenog ugovora odnosno izjave o osnivanje vezano uz statusne promjene? Lp!
 14. Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Poštovani, tužba koju ste zaprimili ne mora biti osnovana. Naime, bitno je koje ste obveze preuzeli ugovorom o doživotnom uzdržavanju. Ako preuzete obveze uredno ispunjavate, onda vas ne mora biti strah ishoda parnice jer bi po tome tužiutelj trebao biti odbijen sa svojim tužbenim zahtjevom. Lp!
 15. UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU-PRENAMJENA

  Poštovani, prva stvar je li stric živuća osoba ili je preminuo? Je li ugovor o doživotnom uzdržavanju upisan u zemljišnu knjigu ili je samo sklopljen? Lp!
×