Jump to content

Borbena7

Moderator
 • Broj objava

  4559
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  108

Sve što je Borbena7 objavio

 1. obustava ovrhe

  Ne bih se baš složila. Dovoljno da je ovrhovoditelj (može biti i prijašnji) uplatio predujma za uredovanje sudskog ovršitelja i da se prekine zastarni rok. A sigurno ga je uplatio dok je sud izlazio na teren. Mogu podnijeti prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe sudu ili pokušati izravnu naplatu na Fini.
 2. obustava ovrhe

  Nema zastare, jer je zastarni rok prekinut ovršnim radnjama koje su bile poduzete u postupku. Nakon prekida zastarnog roka, on teče ponovno, ali se računa iz početka.
 3. Školovanje maloljetnika

  Gdje zapravo živi bivši suprug, u Hrvatskoj ili? Prijavio Vas je našem CZSS? Kakvu i čiju odluku imate u smislu gdje i s kim dijete živi, uređenja susreta i viđanja itd?
 4. kupnja nekretnine u inozemstvu

  Porez na promet nekretnina se obračunava za svako stjecanje nekretnina u RH.
 5. OVRHA KOD A1 - "neplaćeni računi"

  Možete se obratiti, ali će Vam do njihovog odgovora proći rok za prigovor na rješenje o ovrsi. Ovo je ključno pitanje o čijem odgovoru zavisi svrsishodnost prigovora. Bili su dužni slati na adresu boravišta. Ovo znači da je ovrhovoditelj pismeno predao na poštu 17.9. i s tim prekinuo zastarni rok, a 18.9. je javni bilježnik zaprimio pismeno i stavio svoj pečat.
 6. Tražim odvjetnika

  Bilo bi dobro da navedete za što Vam treba odvjetnik i na području kojega grada.
 7. zastara potrazivanja po kreditu

  Pbz se naplatio, ali i dalje posjeduje ovršnu ispravu tj. zadužnicu temeljem koje se naplatio, te istu kasnije ustupa CO koji na to ima pravo, jer on samo na temelju te zadužnice kao ovršne isprave, može dalje potraživati svoja prava u ovršnom postupku u odnosu na Vas. Kada su 2012. godine pokušali naplatu preko Fine, tada je prekinut zastarni rok, tako da ovdje nema zastare. I terete Vas temeljem zadužnice, ali koja ima učinke pravomoćnog rješenja o ovrsi tj. koja je ovršna isprava. Ne, ovim se zastarni rok ne prekida.
 8. OVRHA KOD A1 - "neplaćeni računi"

  Postoji li mogućnost da je račun ispostavljen za pruženu uslugu u 7. mjesecu, a koja još nije bila dospjela na plaćanje u 8. mjesecu, kada ste radili prijenos ugovora na drugog korisnika? Moguće da u vrijeme prijenosa ugovora dug nije bio dospio na plaćanje. Jeste li u međuvremenu promijenili adresu, pa da su opomene slane na staru adresu? Bitan je datum kada je ovo odvjetničko društvo pismeno stavilo na poštu?
 9. Neplaćeni dopust

  U tom slučaju nema zakonskih zapreka da ne bi radili, naravno ako Vam odobre neplaćeni dopust.
 10. Neplaćeni dopust

  S kojim obrazloženjem ste od poslodavca tražili i ishodili neplaćeni dopust? I ovo bi bio link za trenutno važeći Zakon o radu https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu
 11. zastara potrazivanja po kreditu

  Jeste dobili isprave sa Fine, jer je bitno temeljem koje isprave su Vas blokirali? Što točno piše u toj ispravi? I što je predmet ugovora o cesiji, koja isprava?
 12. alimentacija

  Morate sve dok se školuje, odnosno dok redovno i uredno ispunjava svoje obveze po pitanju školovanja, a najdulje do 26. godine života djeteta. Ako završi školovanje i ne može se zaposliti, tada ste dužni plaćati alimentaciji još godinu dana nakon prestanka školovanja, ali pod uvjetom da dijete nije navršilo 26. godina.
 13. Svea ekonomi ovrha i osobni stečaj

  Bitno je da imate više od 90 dana evidentirano u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje iznos veći od 30.000,00 kn na ime dospjelih obveza.
 14. eos matrix

  Upravo tako, neka odaberu na kojem predmetu i sredstvu ovrhe žele pokušaj prisilne naplate, putem ovrhe na novčanim sredstvima koja se provodi na Fini ili putem plaće koju bi provodili vi kao poslodavac. Odnosno ako smatraju da je ovrha na novčanim sredstvima nemoguća, neka podnesu ovršni prijedlog nadležnom sudu, te neka traže temeljem čl. 5. st. 3. Ovršnog zakona promjenu predmeta i sredstva ovrhe tj. ovrhu na plaći, pa kada sud donese rješenje o ovrsi i dostavi vam ga kao poslodavcu na postupanje da ćete tada istog trena postupati po zaprimljenom, jer ćete tek tada stupiti na mjesto ovršenikovog dužnika. Tako je i zato se mora odabrati sredstvo ovrhe, a tek po nemogućnosti naplate, tražiti od suda promjenu na novom sredstvu, a sa prethodnog se povući, jer je ovrha nemoguća. U protivnom vrlo lako može doći do dvostruke naplate, a tada je ovršenik prisiljen pokrenuti protuovršni postupak i tražiti povrat dvostruke naplate, uz pravo na isplatu kamata i troškova postupka koje je pretrpio zbog ovakvog nezakonitog dvostrukog naplaćivanja istog duga.
 15. Pokušajte dogovorom ukazati na pravne posljedice ovakvog postupanja, ako ne bude išlo, onda pričekajte protok roka za korištenje godišnjeg odmora i potražujte svoja prava koja Vam pripadaju.
 16. Prima Solvent - kolika su im legalna prava ?

  Upravo tako i tražite da u toj potvrdi precizno navedu da se radi baš o tom dugu iz ugovora o cesiji. Kad dođete do potvrde, onda ste sigurni da Vam u ovršnom postupku ništa ne mogu. Također čuvajte tu potvrdu o povratu opreme.
 17. eos matrix

  Mogu poslati ovjerenu kopiju na način da zaštite identitet drugih osoba, a da je Vam razvidno da se ugovor o cesiji odnosi na Vašeg zaposlenika i na točno određenu tražbinu po točno određenoj ispravi. Tako da je ta dokumentacija nedovoljna za postupanje i ne obvezuje Vas kao poslodavca. Ovo Vam je razlog više da odbijete postupiti, ovo je protuzakonito. Pozovite se na čl. 5. st. 3. Ovršnog zakona, pa neka od suda traže ovrhu na plaći, a on će ih isto odbiti jer su zavedeni na Fini i čekaju red u Očevidniku. Protuzakonito i može dovesti do dvostruke naplate, a što je na štetu ovršenika.
 18. Prima Solvent - kolika su im legalna prava ?

  Pogreška koju su oni prodali drugome i na kojoj su zaradili, pa se Vi dokazujte. Ima, jer su očito od T-Com kupili dug, za kojega Vi trebate dokazati da ne postoji. Postoji mogućnost ovršnog postupka, a bez pismenog očitovanja T-Coma da su prodali nepostojeći dug, nećete uspjeti dokazati da dug ne postoji.
 19. Svea ekonomi ovrha i osobni stečaj

  Svakako prije pristupanja u poslovnicu Fine pogledajte Zakon o stečaju potrošača. U Vašem slučaju bi se primjenjivao od čl. 1. do čl. 79., tako da uopće vidite kakav je postupak i da možete pratiti izlaganje osobe na Fini i parirati joj sa pitanjima koja su za Vas bitna tj. da dobijete što bolju sliku cijelog postupka, jer ljudi često olako pristupaju ne znajući o čemu je uopće riječ, i koliko je postupak dugotrajan. Evo link za Zakon o stečaju potrošača https://www.zakon.hr/z/825/Zakon-o-stečaju-potrošača
 20. Što da radim?

  Ne bi bilo loše da se za početak informirate o ovom postupku, tako da najprije pogledate ovaj dolje link sa Zakonom o stečaju potrošača (sve do čl. 79.) pa da vidite kakva je procedura, koja su prava, a koje obveze u ovakvom kompleksnom postupku. https://www.zakon.hr/z/825/Zakon-o-stečaju-potrošača
 21. Tako je, ovo je iznimka od pravila sukladno čl. 84. st. 5. Zakona o radu. U tom slučaju za neiskorišteni godišnji odmor bio bi kriv poslodavac, pa bi mogli potraživati naknadu štete. Upozorite poslodavca da ovakvim postupanjem krši čl. 111. Zakona o radu, a koji regulira pitanje odgovornosti poslodavca za štetu uzrokovanu radniku, te kaže da ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom, da mu je poslodavac dužan naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava. Također kaže i da se pravo na naknadu štete iz ovog članka odnosi i na štetu koju je poslodavac uzrokovao radniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa, a to bi bio ovaj Vaš slučaj tj. pravo na godišnji odmor.
 22. Doživotno uzdržavanje - osoba poslana u dom

  Davatelj uzdržavanja može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, pa tako i nepoznata osoba preko oglasnika. Predmet naknade za uzdržavanje mogu biti nekretnine, pokretnine i druga imovinska prava. Ali kako se ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje davatelj uzdržavanja da će primatelja uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti, a primatelj uzdržavanja izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja, tako da je kod pitanja raspolaganja s novčanim sredstvima najvjerojatnije u pitanju punomoć za raspolaganje, ako je u pitanju račun u banci.
 23. Ovdje nema "kašnjenja od zakonskog roka", jer se ovdje ne primjenjuje rok za žalbu po Ovršnom zakonu, već rok za povrat u prijašnje stanje koji je određen čl. 118. Zakona o parničnom postupku. Tako da je ovdje rok 8 dana od saznanja za propuštanje na poduzimanje radnje, odnosno 2 mjeseca od dana propuštanja.
 24. Potvrda-neizdavanje-nacin kako do iste

  Pokušajte, jer bi ovo trebalo biti rješenje za Vaš problem. I nemojte predugo čekati njihov odgovor, već im uporno šaljite požurnicu za postupanje po Vašem predmetu, a ovo govorim jer imam iskustvo s njima za koje mogu slobodno reći da im je postupanje i više nego sporo.
 25. Da, bez obzira ako imate još jedan neiskorišteni dan godišnjeg odmora. Ako bude tvrdio da postoje posebno opravdani razlozi tada ih i mora dokazati, a Vi najbolje znate da li je to dokazivo ili ne s obzirom na vrstu i uvijete posla s kojim se bavite. A o ovome ovisi, da li Vam može uručiti izvanredni otkaz ugovora o radu ili ne.
×