Jump to content

Borbena7

Moderator
 • Broj objava

  4516
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  108

Aktivnosti reputacije

 1. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Povlačenje tužbe nakon privremene mjere   
  Nije, jer sud je taj koji donosi konačnu odluku tj. donosi rješenje o povlačenju tužbe, a tek po njegovoj pravomoćnosti možemo govoriti o pravomoćno okončanom parničnom postupku.
 2. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u razvod   
  A dostava se smatra urednom i ako npr. osoba odbija primiti pismeno, onda se sukladno zakonskim odredbama pismeno dostavlja stavljanjem na oglasnu ploču suda, i po isteku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči suda pismeno se smatra uručenim.
 3. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Grafološko vještačenje u postupku za uzdržavanje   
  Na list papira se potpišete 10-ak puta u položaju dok stojite, a onda isto tako 10-ak puta u sjedećem položaju, te se kao uzorak uzima primjerak potpisa sa npr. osobne iskaznice ili nekakvog dugog dokumenta.
 4. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Sudski zapisničar   
  Pismeni dio su općenito pitanja prema literaturi koja je navedena u natječaju, a drugi dio je tipkanje po diktatu. Plaća je mala cca 3.700,00 kn, a zapisničara na sudovima kronično nedostaje tako da su Vam šanse za primitak izuzetno velike, samo trebate proći minimalne bodovne pragove na testiranju i to je to. 
 5. Sviđa mi se
  Borbena7 je dobio reakciju od Matrix u dugovanje   
  Na koju ostavinsku raspravu mislite tj. iza čije smrti?
  Ako je majka još uvijek živa on ne može biti njen jedini nasljednik, tek iza njene smrti se utvrđuju nasljednici?
  Možete, na način da se u slučaju smrti majke na ostavinskoj raspravi odbijete prihvatiti svog nasljednog dijela.
 6. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Grabarić Imbra u Reguliranje statusa izvanbračnog djeteta   
  Sve je to jedan postupak u kojem se donosi odluka s kojim će roditeljem dijete živjeti, a s kojim će i na koji način održavati susrete i viđanja, te tko i koliko plaća uzdržavanje.
  U pravilu je skrbništvo zajedničko.
 7. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u izvanredni otkaz - kada ga dati?   
  Čekajte 16.10. kako biste poslodavcu uručili izvanredni otkaz ugovora o radu. Obavezno ovo napravite pisanim putem, te ga tražite isplatu svih dospjelih potraživanja, kao i predaju obračuna isplaćenih i neisplaćenih plaća (ukoliko ih do sada niste dobili). Ako bude problem sa preuzimanjem ovog Vašeg pismena od strane poslodavac, onda dostavu obavite poštom preporučeno s povratnicom.
 8. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Što sve ulazi u alimentaciju   
  Samo je odbijen zahtjev za povećanjem alimentacije, a što ne znači da je dokazano da su se potrebe djece smanjile, jer su po ovoj odluci najblaže rečeno ostale iste. Također, za povećanje alimentacije sud osim potreba djece, gleda i druge okolnosti kao što su primanja roditelja, okolnosti njegovih životnih troškova...
  Svaka dob djeteta ima svoje posebne izdatke, ali ne kaže se bez razloga da kad su djeca veća i da su troškovi veći. Tako da što su veća, to su im i prehrambene potrebe veće, zatim djeci od 6. godine brže rastu stopala pa je povećani izdatak i na obući, potom veća djeca imaju svoje želje i zahtjeve za oblačenjem, pa se i to u konačnici osjeti na trošku. Kada krenu u školi imate troškove školskog pribora, pa raznih zahtjeva za mobitelima i slično, pa odlasci u kino, knjižnicu, te izvanškolske aktivnosti itd. 
 9. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Melchior u Rok za obustavu Jednostavnog postupka stečaja potrošača   
  Da, ako se niste očitovali smatra se da ste prešutno dali svoju suglasnost, tako da i za Vas vrijedi ovaj dio čl. 79. m. Zakona o stečaju potrošača.
 10. Sviđa mi se
  Borbena7 je dobio reakciju od Matrix u Porez - ugovor o doživotnom uzdržavanju   
  U Vašem slučaj ne, iako je ugovor o doživotnom uzdržavanju naplatni pravni posao, ali od plaćanja poreza na promet nekretnina oslobađaju se osobe koje su i inače oslobođene od plaćanja poreza na promet nekretnina kod nasljeđivanja, darovanja i drugog stjecanja bez naknade, a u tu kategoriju osoba spadate i Vi. Dok se za ostale osobe davatelje doživotnog uzdržavanja primjenjuju odredbe o priznavanju olakšice od 5% za svaku godinu uzdržavanja proteklu od trenutka sklapanja ugovora do smrti primatelja uzdržavanja.
 11. Sviđa mi se
  Borbena7 je dobio reakciju od Matrix u Ostavinska rasprava i uvjet   
  Niti ju možete obvezati da se prihvati nasljedstva, niti imovinu koja čini ostavinsku masu možete uvjetovati na način da se s njom ograničava sloboda vlasništva budućeg vlasnika. 
 12. Sviđa mi se
  Borbena7 je reagirao na SmithSmith u Diners - EOS Matrix, unatoč urednoj otplati duga   
  ...probat ću, nemam što izgubiti. U svakom slučaju hvala na savjetima.
   
  LP
 13. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u B2 kapital   
  Za ovaj postupak mjerodavno je stanje dugovanja koje se nalazi evidentirano u očevidniku Fine.
 14. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Razvod braka u Ravnopravno roditeljstvo nakon razvoda braka   
  Ovo što je ona predložila je klasičan plan susreta i viđanja djece, slobodno mogu reći špranca za postupanje u ovakvim slučajevima. Svakako budite oprezni u postupku s obzirom na njeno sadašnje ponašanje, te ne prepuštajte ništa dogovoru, ako to već možete riješiti na ovaj način. Ovakvim postupanjem izbjegavate buduće eventualne sukobe. Pa tako npr. ako je prijedlog da po djecu dolazite u 16h, a Vi radite do 16h, odmah to napomenite jer bi kasnije moglo biti da namjerno kršite sudsku odluku.
 15. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Razvod braka u Ravnopravno roditeljstvo nakon razvoda braka   
  Na što ste točno mislili kada kažete da je odustala od zajedničke roditeljske skrbi?
 16. Sviđa mi se
  Borbena7 je reagirao na Alfista u Alimentacija student   
  sve jasno, puno hvala na odgovorima. nadam se da ce i drugima posluziti ovaj post
  lijep pozdrav
   
 17. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Blokirani račun-socijalna pomoć i jednokratna pomoć   
  Ovo što nazivate ˝pomoć za onkološke bolesnike˝ je zapravo doplatak za pomoć i njegu. Ukoliko je priznat u punom iznosu onda je to 600,00 kn, a ako je priznat u smanjenom iznosu onda je to 420,00 kn.
  Ovo pravo se ostvaruje na način da trebate predati zahtjev nadležnom CZSS i uz zahtjev prilažete svu potrebnu dokumentaciju s kojom raspolažete, a koja vam ide u prilog ostvarenja ovog prava. Potom Vas pozivaju na Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a gdje se zapravo određuje težina Vašeg invaliditeta, može biti teški ili teži. Dalje postupanje ovisi ovom mišljenju, odnosno da li kao podnositelj zahtjeva ostvarujete ili ne ostvarujete pravo na doplatak za pomoć i njegu.
  Zakonom je propisano da se pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama i zbog čega joj je potrebna pomoć druge osobe (npr. za nabavu, kuhanje, čišćenje stambenog prostora itd). Međutim, Zakon ne priznaje ovo pravo osobama koje koji imaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, zatim osobama koje imaju drugi stan ili kuću (osim onoga u kojemu stanuju) ili osobama koje imaju poslovni prostor koji se ne koristi za registriranu djelatnost, pa zatim ne priznaje ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 1250,00 kn ili ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 1000,00 kn i to 3 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, pa ne priznaje ni osobi koja već dobiva osobnu invalidninu…
  A ako se vještačenjem utvrdi teži invaliditet, pravo na doplatak priznaje se neovisno o imovinskom i prihodovnom cenzusu, kojeg sam navela prethodno u ovoj objavi.
  Ovisi zbog čega ste blokirani. Naime, čl. 173. Ovršnog zakona jasno kaže da se ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može provesti, ali samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, i to do iznosa od jedne polovice toga primanja. Ukoliko se ne radi o blokadi Vašeg računa po ovim osnovama, tada je ovakav oblik primanja izuzet od ovrhe.
 18. Sviđa mi se
  Borbena7 je dobio reakciju od Matrix u Nasljednička izjava   
  Ovdje bi bilo u pitanju pravo Crne Gore. Možete je opunomoćiti i to isključivo samo za tu radnju tj. da se na ostavinskoj raspravi u Vaše ime izjasni o prihvaćanju ili odricanju od nasljedstva. Mišljenja sam da ovo isto možete napraviti i sa nasljedničkom izjavom.
 19. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od ivan1958 u Molim savjet   
  Možete, ali nećete ništa postići. Već imate ovršno rješenje o ovrsi u kojemu jasno stoji naznačeno što i koliko plaćate.
 20. Sviđa mi se
  Borbena7 je reagirao na ina-rina u Dopust za njegu djeteta   
  Hvala Vam na trudu, vremenu i detaljnim uputama.
  Lijep pozdrav i sve najbolje 
   
 21. Sviđa mi se
  Borbena7 je reagirao na Matrix u procedura nakon smrti brata   
  Niste shvatili, pravno gledajući svi dugovi (u ovom slučaju režijski) nastali nakon smrti vašeg brata su dugovi nasljednika,no ako se isti dugovi/računi plaćaju od bilo koga, to je jasno da nećete plaćati dvostruko.
  Niko Vam nije rekao da platite nešto što je već plaćeno, već da sva prava i obveze prelaze na vas u trenutku smrti brata, a tko je ispunio vašu obvezu je stvar koja vjerovnika puno ne zanima. 
  Ostavina umrle osobe po sili zakona prema odredbi čl. 135. Zakona o nasljeđivanju (“Narodne novine”, 
  br. 52/71 i 47/78 - dalje: ZN) prelazi na nasljednike u času njezine smrti ( istovjetno sa čl. 129 važećeg ZN) , pa nasljednici svoja prava mogu ostvarivati odmah poslije smrti ostavitelja, a nisu dužni čekati donošenje rješenja o nasljeđivanju.”
  Vrhovni sud Republike Hrvatske, Rev 615/98, od 16. I. 2002.
   
  Obavijestite najmoprimca o nastaloj situaciji, odnosno o činjenici smrti vašeg brata i da ste vi njegova nasljednica. 
  Može novi ugovor o najmu ili pak anex postojećem. 
   
  P. S. Vidim da za svaki post otvarate novu temu, glede čega pogledajte sliku u prilogu. 

 22. Sviđa mi se
  Borbena7 je reagirao na btlola u Poziv sudskog vještaka i pravna pomoć   
  Poštovana Borbena 7,
  hvala puno na brzom odgovoru i pomoći!
 23. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od gesaugen u Viđanje djeteta   
  Vi u postupku iznesete svoje razloge i pri tome ih argumentirate, a sud je taj koji donosi konačnu odluku upravo na temelju Vašim iskaza i dokaza. Bivša se ne mora slagati sa sudskom odlukom, ali mora postupati po njoj.
  Tako neka bude i od sada tj. ukažite bivšoj da poštuje odluku vezano za preuzimanje, a sat da ćete sudski urediti sukladno svojim mogućnostima.
 24. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Alimentacija??   
  Ako ste sve podmirili sukladno ovršnoj ispravi, tada u roku od 60 dana računajući od dana predaje izravnog zahtjeva za provedbu ovrhe na Fini, trebate podnijeti nadležnom općinskom sudu prijedlog za proglašenje ovrhe nedopuštenom sukladno čl. 210. Ovršnog zakona. Možete podnijeti i prijedlog za odgodu ovrhe, ukoliko imate ispunjenje uvjete po čl. 65 Ovršnog zakona. Naravno, uz ove prijedloge podnosite dokaze za sve navedeno.
 25. Hvala
  Borbena7 je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u "Odbijen" zahtjev za priznavanje prava na novcanu naknadu   
  Kako Vam je već odgovoreno, također sam mišljenja da ste u pravu.
  Naime, jasno je navedeno da nezaposlena osoba ne može ostvariti novčanu naknadu, ako joj je radni odnos odnosno služba prestala:
  1. zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu, osim u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca,
  2. pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa odnosno službe,
  3. sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa,
  4. zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili nije zadovoljila tijekom pripravničkog, odnosno vježbeničkog staža, odnosno nije u propisanom roku položila stručni ispit koji je posebnim propisom utvrđen kao uvjet za nastavak rada,
  5. redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika,
  6. zbog izdržavanja kazne zatvora duže od tri mjeseca; 
  a ništa od navedenog nije bilo kod Vas u pitanju, tako da je pogrešno njihovo tumačenje promjene koje je nastupila u radnom odnosu kao prekid radnog odnosa.
×