Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

trakius

Korisnik
 • Broj objava

  15
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O trakius

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

75 pregleda profila
 1. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Na žalost,bez obzira što smatram da sam zbirku sakupio na zakonit način,znam da sudovi na ovo gledaju uglavnom na taj način da arheološke predmete oduzmu iz moralnih razloga u korist države. Iako znam da postoji i presuda vrhovnog suda gdje lijepo piše da zakonski opis iz članka320.KZ/11uključujući i stavak 3 toga članka,više ne sadrži modalitet prisvajanja predmeta koji predstavljaju kulturno dobro na bilo koji drugi način,osim prigodom arheoloških ili drugih istraživanja,za razliku od zakonskog opisa kaznenog djela iz članka 326.stavak 3.KZ/97,kojim je kao modalitet izvršenja kaznenog djela bilo predviđeno i prisvajanje inače iskopanih ili pronađenih predmeta koji predstavljaju kulturno dobro,dakle ,i predmeta do kojih se nije došlo prigodom arheoloških istraživanja ,već na drugi način. Ako ja dobro shvaćam tu presudu,ona kaže da je zabranjeno prisvojiti predmet koji može predstavljati kulturno dobro do kojeg se dođe ilegalnim iskapanjem ali da je zakonito steći ga na bilo koji drugi način,dakle nasljeđivanjem,kupovinom,poklonom,razmjenom i.t.d. No sudovi se još uvijek drže starih zakona,uglavnom pod pritiskom konzervatora i zato dolazi do oduzimanja zakonito stečenih zbirki. Zato se mislim boriti do kraja,jer kako oni tumače,i zbirke koje su javno izlagane,čak i pod pokroviteljstvom ministarstva kulture i pojedinih muzeja su nelegalne ako nisu registrirane kod nadležnog konzervatorskog zavoda.
 2. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Znate li možda kome se žaliti(ako zatreba) nakon višeg prekršajnog suda?
 3. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Iskreno rečeno,radi svađe sa suprugom i sinovima pokojnog brata,moji roditelji su i tražili da se sastavi ugovor o doživotnom kako oni ne bi mogli polagati na nekretnine.Još posjedujem prepisku u kojoj jedan od njih mog oca naziva bolesnim luđakom s kojim ne želi imati nikakvog posla. Sve dok u pitanje ne dođe neka materijalna korist. Imam puno svjedoka koji će potvrditi da sam do zadnjeg dana dobro brinuo o ocu,ispunjavao mu sve želje i potrebe,sahranio ga po njegovim željama,tako da ne brinem da će im uspjeti ugovor proglasiti ništetnim. Ali mi je žao da uopće postoje takvi ljudi.Svjestan sam da je svijet pun pohlepe i da će mi parnica ili parnice dodatno otežati život kao i majci ali će bar njima na kraju ostati sudski troškovi,kao i troškovi njihovog i mog odvjetnika.
 4. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Da,zaključak je da oni to mogu kada god žele...a mislio sam da je otimačina nestala sa bivšim sistemom.
 5. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Da,znam za to.Ali tu piše i da vlasnik oduzetog predmeta koji nije počinitelj djela ima pravo na povrat predmeta ili naknadu tržišne vrijednosti predmeta. Dakle,ako na prekršajnom sudu budem oslobođen jer nr postoje nikakvi dokazi protiv mene,ili predmet ode u zastaru,imaju li i tada pravo oduzeti zbirku?
 6. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Pred DO sam se branio šutnjom na savjet odvjetnika iako sam ja htjeo iznesti aktivnu obranu. Pored toga što sam predmete većinom nabavljao u inozemstvu,skoro četrdeset godina sam surađivao sa više muzeja(savjetovanja,otkupi kulturnih dobara za koja su bili zainteresirani, obavještavanje o mogućnostima otkupa od drugih ljudi).Djelatnici muzeja su mi dolazili kući,pregledavali zbirku i dogovarali otkupe. Zbirku nisam prijavio iz razloga što sam većinu stvari kupovao vani pa ih ne smatram kulturnim dobrima RH.Kupovine na e-bayu i na inostranim aukcijama i sajmovima smatram legalnim jer nad svim tim postoji kontrola policije i nadležnih ustanova. Nalon četrdeset godina kolekcionarstva sa kojim su bile upoznate nadležne institucije,sada me neko optužuje da je sve to bilo nelegalno? U tom pravcu će ići moja obrana jer zaista smatram da sam nedužan. Smatram da mi se ne može zakonski oduzeti ni jedan predmet za koji imam račun,izjave svjedoka o kupnji ili razmjeni,poklonu i.t.d. U razgovoru sa županijskom sržavnom odvjetnicom(privatni razgovor) rečeno mi je da ako imam dokaze za više od 50% predmeta da su kupljeni u dobroj vjeri,da je cijela zbirka zakonita te mi je savjetovala da nanovo zahtjevam povrat.
 7. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Jasno mi je da je apsolutna zastara prekršajnog postupka 4 godine,iako smatram da je ovdje riječ o postupku koji vodi ovlašteni tužitelj po službenoj dužnosti (Prekršajni zakon NN 39/13, točka 2.) kako je više puta navedeno u spisima. Sada u prekršajni postupak kreću sa krivom točkom iz zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara - ja nisam pravna osoba nego fizička. Pored toga,pogrešno je utvrđeno činjenično stanje - ja do prikupljenih stvari nisam došao na nezakonit način(ilegalno iskapanje) već kupovinom na e-bayu,na inozemnim aukcijama,kupovinom i razmjenom na sajmovima numizmatike i antikviteta,razmjenom sa drugim kolekcionarima...za što imam oko 450 računa sa e-baya i stranih aukcija,izjave svjedoka i.t.d. Predmeti su kupljeni iz više od 20 zemalja,dio mi je kupovao pokojni otac u bivšoj Jugoslaviji,pa mislim da to nikako ne može biti kulturno blago RH.O tom dijelu nisam iskazivao na ispitivanju kod državnog odvjetnika. U svakom slučaju,nadam se da tu imam dovoljno matrijala da razvučem suđenje do isteka 4 godine.(još manje od 7 mjeseci) Jesu li mi dužni vratiti stvari za koje posjedujem račune i izjave svjedoka o kupovini i razmjeni,naročito ako dođe do zastare,makar i u tijeku suđenja?
 8. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Jučer smo ja i majka išli kod javnog bilježnika potpisati nasljedničke izjave te smo tom prilikom saznali da sinovi pokojnog brata idu na ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju iz razloga da je ugovor napravljen iz razloga da se njih isključi iz nasljedstva. Mogu li ugovor učiniti ništetnim nakon što sam osam godina u potpunosti izvršavao sve točke ugovora? Napominjem da oni petnestak godina nisu razgovarali s nikim od porodice,nisu prisustvovali sprovodu niti su porodici izjavili sućut. Pojavljuju se samo kada je u pitanju imovina. Molim poštovanog Matrix a da nastavi sa odgovorima. Unapred zahvaljujem.
 9. 10.travnja 2015.izvršen mi je pretres kuće te mi je oduzeta zbirka arheoloških predmeta i numizmatike.Pokrenut je kazneni postupak po članku 320.stavak 1. kaznenog zakona koji glasi: Tko protivno zakonu ili bez odobrenja nadležnog tijela na kulturnom dobru obavi konzervatorske,restauratorske,istraživačke ili druge radove,arheološka iskopavanja ili istraživanja,pa zbog toga kzlturno dobro bude uništeno,oštećeno ili izgubi svojstvo kulturnog dobra,kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.Takođe sam optužen i po točki 2.istog članka koja glasi:Ako je kazneno djelo izstavka 1.ovog članka počinjeno prema kulturnom dobru od nacionalnog značaja ili je prouzročena znatna šteta,počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do pet godina.Na ispitivanju u općinskom državnom odvjetništvu branio sam se šutnjom. Dana 22-srpnja 2016.kaznena prijava je odbačena temeljem članka 206.stavak 1.točka 4. koji glasi:Nakon ispitivanja prijave i provjere u informacijskom sustavu Državnog odvjetništva državni odvjetnik odbacit će prijavu obrazloženim rješenjem ako iz same prijave proistječe: ako nema osnovane sumnje da je osumnjičenik počinio prijavljeno kazneno djelo. Nakon toga podnosim zahtjev za povrat privremeno oduzetih predmeta te dana 9.svibnja dobijam odgovor da po zahtjevu državno odvjetništvo ne može postupiti jer će se protiv mene pokrenuti prekršajni postupak te će o eventualnom povratu odlučiti nadležni Prekršajni sud. Dana 11.rujna 2018. primam obavijest da će se za počinjeni prekršaj iz članka 116.stavka 1.točke 1.i 9.zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,kažnjiv po članku 116.stavak 4.istog zakona. Članak 116 stavak jedan glasi: Novčanom kaznom u iznosu od 20 000 do 200 000 kuna kaznit će se PRAVNA OSOBA koja: 1.ne prijavi dobro za koje se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra (članak 4.stavak 3.) 9.započne obavljati poslove na zaštiti ,očuvanju ili obnovi kulturnog dobra a da za to nema dopuštenje sukladno ovom zakonu (članak 100.stavak 3.) Moja pitanja glase: da li je ovdje riječ o dvostrukom suđenju - činjenični opis u kaznenoj i prekršajnoj prijavi su potpuno isti. Općinsko državno odvjetništvo odbacuje kaznenu prijavu i navode da ne postoje dokazi za ništa,a nakon toga me isto državno odvjetništvo prijavljuje prekršajno sa potpuno istim opisom prekršaja kao u kaznenoj prijavi koju su odbacili. Prekršajnu prijavu podnosi državni odvjetnik,dakle po službenoj dužnosti. Rok zastare za prekršaje za koje prijavu podnosi ovlašteni tužitelj po službenoj dužnosti je tri godine. Rok za zastaru prekršaja počinje teći danom počinjenja prekršaja što u mom slučaju može biti najkasnije danom pretresa kuće,dakle 10.travnja 2015. Jesam li u pravu ako mislim da je za prekršaj nastupila zastara te da se prekršajni postupak ne bi ni smio pokretati.
 10. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Ne znam je li važno napomenuti da je kuća sada gruntovno upisana kao suvlasništvo,1/2 moja majka (i prije smrti mog oca bila je upisana kao suvlasnik 1/2) a 1/2 sam upisan ja. Sinovi pokojnog brata su punoljetna i zaposlena te posjeduju svoje nekretnine a na ovu nekretninu nikada nisu ni stupili jer svađa između mog oca i tog dijela obitelji traje praktično od smrti mog brata. Bratova djeca nikada nisu pitala za zdravlje mog oca,nisu izrazili sućut obitelji kada je otac umro niti su prisustvovala sahrani.Ali su sada angažirali odvjetnika ne bi li dohvatili nešto od nasljedstva. Moja majka je još živa i spremna je posvjedočiti da su moj otac i ona i sastavili ugovor o doživotnom uzdržavanju baš zato da bi bratove sinove isključili iz nasljedstva.
 11. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Još jedna kuća oko koje je sve čisto,i nju sam već prebacio na sebe,novčana sredstva,takođe prebačena. Predmet spora može biti i automobil koji je otac kupio nekoliko godina nakon potpisivanja ugovora. U ugovoru je naveden stari iako su reg.tablice iste. Ne može se registrirati do završetka ostavinske ali to je mala vrijednost i ja sam ga se spreman odreći. Postoji i svota od cca.2000.00 kn. za povrat poreza jer u ugovoru nije bio naveden striktno povrat poreza nego ostala novčana potraživanja koja sam takođe trebao ja nasljediti. Nije mi jasno-nigdje u zakonu o dož.uzdržavanju nisam našao da je potrebno raditi anekse za svaku pojedinu stvar koja se promijeni,a kako sam već naveo na to nas nisu upozorili ni odvjetnik koji je izradio ugovor ni sudac koji ga je potvrdio.
 12. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Trenutno mi ništa nije poznato.Majka i ja smo zahtjevali da se s njima ni ne sretnemo prilikom ostavinske. Danas sam slučajno sreo javnog bilježnika kod kojeg smo dogovorili ostavinsku pa mi je samo rekao da su oni angažirali odvjetnika te je zato ostavinska odgođena. To mi je dovoljan razlog da se uznemirim a majci to ne smijem ni reći jer ih ni ona kao ni pokojni otac ne želi ni vidjeti ni čuti. Ali pretpostavljam da će pokušati ugrabiti nešto od imovine kao što je to prije dvadesetak godina pokušavala i njihova majka. Možda Vam je od koristi informacija da je na mene uknjižena polovina kuće a polovina na majku i to ista kvadeatura kakva stoji u ugovoru. Onaj višak kvadrata trenutno ne postoji u gruntovni niti u bilo kojoj drugoj ustanovi već samo u rješenju o legalizaciji.
 13. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Riječ je o sinovima mog pokojnog brata koji je preminuo prije nego smo mi uopće kupili i dogradili predmetnu kuću.
 14. 2010.g.potpisao sam sa roditeljima ugovor o doživotnom uzdržavanju.Ugovor je potpisan kod odvjetnika i ovjeren na sudu. Prilikom sastavljanja ugovora u njega je unešena kvadratura kuće od 85 kvadrata jer je tako stajalo u vlasničkom listu mojih roditelja iako je stvarno stanje bilo 180 kvadrata. Razlika nije bila legalizirana.Legalizacija je izvršena 2015.g.ali nije unešena u gruntovni.Ove godine mi je umro otac i nakon njegove smrti sam uredno prenio njegov dio kuće na sebe,prije ostavinskog postupka. Kada sam podnio zahtjev za ostavinski postupak javni bilježnik mi kaže da bilo kakva razlika između onog što je unešeno u ugovor i sadašnjeg stanja mora ići u ostavinu jer nije napravljen aneks ugovora. Na to nas nisu upozorili ni odvjetnik ni sudac kod ovjere ugovora. Danas sam saznao da su mogući nasljednici koje otac i majka nisu naveli u ugovoru angažirali odvjetnika te je ostavinska odgođena. Ja sam ispoštovao sve odredbe ugovora dok su ti rođaci bili u svađi s ocem (nisu se vidjeli 20 godina) te je radi toga i sastavljan ugovor o doživotnom uzdržavanju kao forma za koju je odvjetnik rekao da se ne može osporavati. Mogu li imati problema tj.mogu li mi osporavati vlasništvo kuće u koju sam kroz zadnjih dvadesetak godina uložio velik novac kao član zajedničkog domačinstva? Unaprijed zahvaljujem i izvinjavam se ako je bilo istih tema,ja ih nisam našao.
×