Jump to content

trakius

Korisnik
 • Broj objava

  21
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

O trakius

 • Rang
  Novak

Nedavni posjetitelji profila

189 pregleda profila
 1. Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Da,to mi je jasno. Međutim,ocu je njegova mirovina bila sasvim dovoljna za sve,bilo je i viška. Uz to,kako sam rekao,živjeli smo u zajedničkom kućanstvu,pa je tu i mirovina moje majke te plaća moje supruge. Pored toga,ja nisam bio zaposlen ali sam imao povremene prihode od prodaje antikviteta. I danas posjedujem zbirku antikviteta vrijednosti cca 80 000 do 100 000 eura koju sam stekao kroz 40 godina rada na tome,tako da mislim da novčano ne bi bilo problema da je zatrebalo. Uostalom,kada je otac trebao odmah nakon srčanog udara ići na operaciju u Magdalenu,ja sam prodao neke svoje stvari i htjeo mu platiti operaciju (10 000 DM) ali on to nije želio prihvatiti već je 6 mjeseci čekao na operaciju redovnim putem. Od tada sam mu stalno bio na usluzi i pomoći za šta god je trebalo,dakle nekih 7 godina prije sklapanja ugovora o DU. I baš zbog toga je i tražio da ja budem jedini nasljednik,te sam nakon potpisivanja(na preporuku odvjetnika odabran je ugovor o DU) nastavio brinuti o njemu (ja i moja porodica) idućih osam godina. Dakle,ovo nije bio ugovor potpisan tjedan dana ili mjesec dana prije smrti mog oca pa da bi mi sada neko ko s njim nije imao gotovo nikakvog kontakta,a u tim kontaktima ga je uglavnom vrijeđao - sada meni iz moralnih i običajnih prava osporava nasljedstvo. Mislim da ću relativno lako pobiti njihove teze ali ću iz opreza angažirati odvjetnika.
 2. Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Zahvaljujem Vam na odgovorima.Naravno da ću angažirati odvjetnika,bez obzira što mislim da je sve čisto.Znam da uvjek mogu postojati pravne začkoljice za koje ja ne znam a njihov ih odvjetnik može koristiti. Ima mi tu nejadnih stvari: kako tužitelji mogu tražiti ništetnost ugovora iz razloga što ja nisam bio zaposlen za vrijeme trajanja ugovora o DU,pa stoga nisam ni dobijao plaću kojom bih uzdržavao roditelje,kad se u ugovoru ni ne spominje materijalno uzdržavanje kao moja obveza? U prethodnim objavama naveo sam citat mojih obveza iz ugovora pa mi njihova tužba djeluje malo neozbiljno. Naravno,to ne znači da ću je shvatiti neozbiljno.
 3. Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Znate li možda na koga padaju troškovi odvjetnika i jedne i druge strane te trošak suda ako ja dobijem spor?
 4. Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

  I ja mislim da ne bih trebao imati problema s obzirom da u ugovoru nije navedeno da bi ja roditelje trebao materijalno uzdržavati osim ako za njihov život ili liječenje njihove mirovine nisu dovoljne. U ovom slučaju to nije bilo potrebno a sve ostale obveze su ispoštovane za što postoje svjedoci. Ipak,molim za mišljenje da li da za proces uzimam odvjetnika s obzirom da mislim da je sve čisto.
 5. Ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju

  Davatelj uzdržavanja se obvezuje primatelje uzdržavanja u slučaju bolesti svakog od njih ili oboke zajednon njegovati i dvoriti,po potrebi im osigurati peipremanje hrane i pružati svu nužnu skrb,bilo osobno ,bilo putem trećih osoba koje bi osiguravao o svom trošku davatelj uzdržavanja,ukoliko novčana sredstva od mirovine primatelja uzdržavanja za to ne bi bila dovoljna. U slučaju bolesti bilo kog primatelja uzdržavanja,davatelj uzdržavanja je dužan snositi i sve troškove liječnika i lijekova,uključiv i bolničke troškove,u onom dijelu u kojem ih ne pokriva zdravstveno osiguranje bilo kog primatelja uzdržavanja. U okviru doživotnog uzdržavanja primatelja uzdržavanja ,davatelj uzdržavanja je u slučaju potrebe-ukoliko si isti sami to ne mogu kupiti ili na drugi način osigurati,obavezan svakom od primatelja uzdržavanja osigurati i potrebnu odjeću,obuću i održavati nekretnine pospremljenima ,te osigurati uvjete u kojima će nekretnine za boravka bilo koga od primatelja uzdržavanja u njima uvijek biti tople,peozračne i uredne. To su sve moje obveze iz ugovora i sve su ispoštovane bez ikakvih primjedbi.
 6. Danas sam dobio poziv suda da odgovorim na tužbu za ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju. Ugovor je sklopljen kod JB i ovjeren kod suda 2010. Otac mi je preminuo 2018.Do smrti oca izvršavao sam sve svoje obveze iz ugovora,za što imam svjedoke (majku koja je takođe potpisnica ogovora,susjede,prijatelje). Za ništetnost ugovora tuže me djeca pokojnog brata. Kao razlog ništetnosti navode navode:tuženik i pokojnik su isključivo sklopili ugovor o doživotnom uzdržavanju da bi na takav način oštetili tužitelje kao zakonske nasljednike. Tuženik tijekom trajanja ovog ugovora nije bio zaposlen ,nije sobivao plaću te nije mogao niti uzdržavati pokojnog,te nedvojbeno možemo ustvrditi da se radi o spekulativnom poslu,kao što smo gore naveli. Ugovor o d.u. sklopljen između pokojnog i tuženika je ništetan jer je protivan moralu društva i običajima. Ja sam oca do zadnjeg dana čuvao,vodio po doktorima,kupao ga i brijao,vozio ga gdje god je tražio i ispunjavao sve njegove želje.Živjeli smo u zajedničkom domaćinstvu.On je imao solidnu mieovinu pa i nije postojala potreba za materijalnim uzdržavanjem već isključivo za pomoći u kući,pri svakodnrvnom životu,briga o zdeavlju,higijeni i sl. Molim Vaše mišljenje,mogu li tužitelji koji su dvadeset godina bili u svađi sa mojim ocem uspjeti u proglašavanju ništetnim ugovora o doživotnom uzdržavanju koji sam uredno ispunjavao osam godina. Unaprijed hvala.
 7. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Na žalost,bez obzira što smatram da sam zbirku sakupio na zakonit način,znam da sudovi na ovo gledaju uglavnom na taj način da arheološke predmete oduzmu iz moralnih razloga u korist države. Iako znam da postoji i presuda vrhovnog suda gdje lijepo piše da zakonski opis iz članka320.KZ/11uključujući i stavak 3 toga članka,više ne sadrži modalitet prisvajanja predmeta koji predstavljaju kulturno dobro na bilo koji drugi način,osim prigodom arheoloških ili drugih istraživanja,za razliku od zakonskog opisa kaznenog djela iz članka 326.stavak 3.KZ/97,kojim je kao modalitet izvršenja kaznenog djela bilo predviđeno i prisvajanje inače iskopanih ili pronađenih predmeta koji predstavljaju kulturno dobro,dakle ,i predmeta do kojih se nije došlo prigodom arheoloških istraživanja ,već na drugi način. Ako ja dobro shvaćam tu presudu,ona kaže da je zabranjeno prisvojiti predmet koji može predstavljati kulturno dobro do kojeg se dođe ilegalnim iskapanjem ali da je zakonito steći ga na bilo koji drugi način,dakle nasljeđivanjem,kupovinom,poklonom,razmjenom i.t.d. No sudovi se još uvijek drže starih zakona,uglavnom pod pritiskom konzervatora i zato dolazi do oduzimanja zakonito stečenih zbirki. Zato se mislim boriti do kraja,jer kako oni tumače,i zbirke koje su javno izlagane,čak i pod pokroviteljstvom ministarstva kulture i pojedinih muzeja su nelegalne ako nisu registrirane kod nadležnog konzervatorskog zavoda.
 8. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Znate li možda kome se žaliti(ako zatreba) nakon višeg prekršajnog suda?
 9. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Iskreno rečeno,radi svađe sa suprugom i sinovima pokojnog brata,moji roditelji su i tražili da se sastavi ugovor o doživotnom kako oni ne bi mogli polagati na nekretnine.Još posjedujem prepisku u kojoj jedan od njih mog oca naziva bolesnim luđakom s kojim ne želi imati nikakvog posla. Sve dok u pitanje ne dođe neka materijalna korist. Imam puno svjedoka koji će potvrditi da sam do zadnjeg dana dobro brinuo o ocu,ispunjavao mu sve želje i potrebe,sahranio ga po njegovim željama,tako da ne brinem da će im uspjeti ugovor proglasiti ništetnim. Ali mi je žao da uopće postoje takvi ljudi.Svjestan sam da je svijet pun pohlepe i da će mi parnica ili parnice dodatno otežati život kao i majci ali će bar njima na kraju ostati sudski troškovi,kao i troškovi njihovog i mog odvjetnika.
 10. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Da,zaključak je da oni to mogu kada god žele...a mislio sam da je otimačina nestala sa bivšim sistemom.
 11. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Da,znam za to.Ali tu piše i da vlasnik oduzetog predmeta koji nije počinitelj djela ima pravo na povrat predmeta ili naknadu tržišne vrijednosti predmeta. Dakle,ako na prekršajnom sudu budem oslobođen jer nr postoje nikakvi dokazi protiv mene,ili predmet ode u zastaru,imaju li i tada pravo oduzeti zbirku?
 12. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Pred DO sam se branio šutnjom na savjet odvjetnika iako sam ja htjeo iznesti aktivnu obranu. Pored toga što sam predmete većinom nabavljao u inozemstvu,skoro četrdeset godina sam surađivao sa više muzeja(savjetovanja,otkupi kulturnih dobara za koja su bili zainteresirani, obavještavanje o mogućnostima otkupa od drugih ljudi).Djelatnici muzeja su mi dolazili kući,pregledavali zbirku i dogovarali otkupe. Zbirku nisam prijavio iz razloga što sam većinu stvari kupovao vani pa ih ne smatram kulturnim dobrima RH.Kupovine na e-bayu i na inostranim aukcijama i sajmovima smatram legalnim jer nad svim tim postoji kontrola policije i nadležnih ustanova. Nalon četrdeset godina kolekcionarstva sa kojim su bile upoznate nadležne institucije,sada me neko optužuje da je sve to bilo nelegalno? U tom pravcu će ići moja obrana jer zaista smatram da sam nedužan. Smatram da mi se ne može zakonski oduzeti ni jedan predmet za koji imam račun,izjave svjedoka o kupnji ili razmjeni,poklonu i.t.d. U razgovoru sa županijskom sržavnom odvjetnicom(privatni razgovor) rečeno mi je da ako imam dokaze za više od 50% predmeta da su kupljeni u dobroj vjeri,da je cijela zbirka zakonita te mi je savjetovala da nanovo zahtjevam povrat.
 13. Načelo ne bis in idem - dvostruko suđenje

  Jasno mi je da je apsolutna zastara prekršajnog postupka 4 godine,iako smatram da je ovdje riječ o postupku koji vodi ovlašteni tužitelj po službenoj dužnosti (Prekršajni zakon NN 39/13, točka 2.) kako je više puta navedeno u spisima. Sada u prekršajni postupak kreću sa krivom točkom iz zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara - ja nisam pravna osoba nego fizička. Pored toga,pogrešno je utvrđeno činjenično stanje - ja do prikupljenih stvari nisam došao na nezakonit način(ilegalno iskapanje) već kupovinom na e-bayu,na inozemnim aukcijama,kupovinom i razmjenom na sajmovima numizmatike i antikviteta,razmjenom sa drugim kolekcionarima...za što imam oko 450 računa sa e-baya i stranih aukcija,izjave svjedoka i.t.d. Predmeti su kupljeni iz više od 20 zemalja,dio mi je kupovao pokojni otac u bivšoj Jugoslaviji,pa mislim da to nikako ne može biti kulturno blago RH.O tom dijelu nisam iskazivao na ispitivanju kod državnog odvjetnika. U svakom slučaju,nadam se da tu imam dovoljno matrijala da razvučem suđenje do isteka 4 godine.(još manje od 7 mjeseci) Jesu li mi dužni vratiti stvari za koje posjedujem račune i izjave svjedoka o kupovini i razmjeni,naročito ako dođe do zastare,makar i u tijeku suđenja?
 14. Neispravan ugovor o doživotnom uzdržavanju?

  Jučer smo ja i majka išli kod javnog bilježnika potpisati nasljedničke izjave te smo tom prilikom saznali da sinovi pokojnog brata idu na ništetnost ugovora o doživotnom uzdržavanju iz razloga da je ugovor napravljen iz razloga da se njih isključi iz nasljedstva. Mogu li ugovor učiniti ništetnim nakon što sam osam godina u potpunosti izvršavao sve točke ugovora? Napominjem da oni petnestak godina nisu razgovarali s nikim od porodice,nisu prisustvovali sprovodu niti su porodici izjavili sućut. Pojavljuju se samo kada je u pitanju imovina. Molim poštovanog Matrix a da nastavi sa odgovorima. Unapred zahvaljujem.
 15. 10.travnja 2015.izvršen mi je pretres kuće te mi je oduzeta zbirka arheoloških predmeta i numizmatike.Pokrenut je kazneni postupak po članku 320.stavak 1. kaznenog zakona koji glasi: Tko protivno zakonu ili bez odobrenja nadležnog tijela na kulturnom dobru obavi konzervatorske,restauratorske,istraživačke ili druge radove,arheološka iskopavanja ili istraživanja,pa zbog toga kzlturno dobro bude uništeno,oštećeno ili izgubi svojstvo kulturnog dobra,kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.Takođe sam optužen i po točki 2.istog članka koja glasi:Ako je kazneno djelo izstavka 1.ovog članka počinjeno prema kulturnom dobru od nacionalnog značaja ili je prouzročena znatna šteta,počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od 6 mjeseci do pet godina.Na ispitivanju u općinskom državnom odvjetništvu branio sam se šutnjom. Dana 22-srpnja 2016.kaznena prijava je odbačena temeljem članka 206.stavak 1.točka 4. koji glasi:Nakon ispitivanja prijave i provjere u informacijskom sustavu Državnog odvjetništva državni odvjetnik odbacit će prijavu obrazloženim rješenjem ako iz same prijave proistječe: ako nema osnovane sumnje da je osumnjičenik počinio prijavljeno kazneno djelo. Nakon toga podnosim zahtjev za povrat privremeno oduzetih predmeta te dana 9.svibnja dobijam odgovor da po zahtjevu državno odvjetništvo ne može postupiti jer će se protiv mene pokrenuti prekršajni postupak te će o eventualnom povratu odlučiti nadležni Prekršajni sud. Dana 11.rujna 2018. primam obavijest da će se za počinjeni prekršaj iz članka 116.stavka 1.točke 1.i 9.zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,kažnjiv po članku 116.stavak 4.istog zakona. Članak 116 stavak jedan glasi: Novčanom kaznom u iznosu od 20 000 do 200 000 kuna kaznit će se PRAVNA OSOBA koja: 1.ne prijavi dobro za koje se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra (članak 4.stavak 3.) 9.započne obavljati poslove na zaštiti ,očuvanju ili obnovi kulturnog dobra a da za to nema dopuštenje sukladno ovom zakonu (članak 100.stavak 3.) Moja pitanja glase: da li je ovdje riječ o dvostrukom suđenju - činjenični opis u kaznenoj i prekršajnoj prijavi su potpuno isti. Općinsko državno odvjetništvo odbacuje kaznenu prijavu i navode da ne postoje dokazi za ništa,a nakon toga me isto državno odvjetništvo prijavljuje prekršajno sa potpuno istim opisom prekršaja kao u kaznenoj prijavi koju su odbacili. Prekršajnu prijavu podnosi državni odvjetnik,dakle po službenoj dužnosti. Rok zastare za prekršaje za koje prijavu podnosi ovlašteni tužitelj po službenoj dužnosti je tri godine. Rok za zastaru prekršaja počinje teći danom počinjenja prekršaja što u mom slučaju može biti najkasnije danom pretresa kuće,dakle 10.travnja 2015. Jesam li u pravu ako mislim da je za prekršaj nastupila zastara te da se prekršajni postupak ne bi ni smio pokretati.
×