Jump to content

Logo2.jpg.df467c50602ed1173e41130f1129f825.jpg   XXXI. REDOVNO SAVJETOVANJE " AKTUALNOSTI KAZNENOG PRAVA U SVJETLU ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE"

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu od 6. do 8. prosinca 2018. održava svoje 31. redovno savjetovanje pod nazivom "Aktualnosti kaznenog prava u svjetlu odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske". Savjetovanje će se ove godine održati u Remisens Premium Hotelu Kvarner.

Program savjetovanja, prijavnicu, kontakte, kao i druge detalje vezane uz Savjetovanje, možete preuzeti u dokumentu: Program - Opatija 2018.

Zagabria

Korisnik
 • Broj objava

  9
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Mišljenje iznad Pravilnika?

  Sada stvarno pokušavam razmišljati na drugačiji način a ne da oko vidi što želi vidjeti, i baš je zanimljivo. Kontaktirala sam više firmi, ovlaštenih od ministarstva zdravstva za mjerenje buke i neki su odgovorili da se glazba u živo ne može izvoditi do 65dB odnosno ili može samo teoretski, dok drugi kažu da može ako su instrumenti spojeni preko limitiranog pojačala. I stvarno, ako ćete spojiti nekakvu gitaru na pojačalo i pjevušiti lagano, može se izvoditi glazba u živo do 65dB. I prihvaćam da tako laganu glazbu u živo možemo nazvat glazbom ugođaja. Ali kvaka je u tome što, ako uključite aplikaciju za mjerenje buke na mobitelu, koja naravno samo može poslužit da se stekne dojam jačine buke, u svakom običnom dnevnom kafiću ili kavani glazba koja svira sa radija je pojačana baš do 65dB, i to je ona jačina glazbe koja popunjava neugodnu tišinu. Čak sam zamolila konobara u jednom kafiću da pojača do maksimuma-limitatora i usporedila, i to je stvarno ta jačina od 65... koju zapravo žamor punog kafića nadglasaje. Mene je bunilo, što članak 14. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke, koristi termin "samo glazba ugođaja do 65dB", dok članak 15. za Noćni bar, noćni klub i disko klub kaže "glazba do 90dB". Termin glazba ugođaja sam tumačila kao podskup termina glazbe - glazba u živo, glazba koja se izvodi uređajima, animir glazba i glazba ugođaja... I sada, kada se izvodi glazba u živo, ona u stvarnosti prelazi tih 65dB. Jer posebno ako npr svira truba i conga bubanj koji se ne spajaju na pojačalo, kao i ljudski glas bez mikrofona, onda je jasno da prelaze 65dB i njih nije moguće limitirati (što se u pravilniku i spominje). Zbog toga sam pretpostavljala da je onaj koji je pisao zakon, mislio da klub u kojem se izvodi glazba u živo, ima pravo izvoditi glazbu do 90dB - jer je istu vrlo teško izvoditi do 65dB. I dalje mi je to logično, ali prihvaćam da tumačenje zakona ne ide tom logikom... Na takvo razmišljanje me navelo i to šta je ovaj bar ispod mog stana bio prvo registriran kao caffe bar-noćni bar, ali je našim žalbama srušeno rješenje, a u novom rješenju kojim se odbija noćni bar a dozvoljava caffe bar, citiran je sanitarni inspektor koji je izjavio da: "...sigurno će biti problem vrsta objekta (noćni bar) u kojem je moguće izvoditi glazbu u živo, te da predmetni prostor nije primjeren za noćni bar već samo caffe bar." Ali sada drugim očima promatram Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima na način da "Barove" gledam zasebno, i da je logično da oni imaju glazbu, dok svi drugi - restorani i cattering objekti ne moraju imati glazbu. (Jer naravno da će svaki kafić imati kakvu takvu glazbu.) U skupini objekata barovi se spominje glazba u živo, caffe-baru se ne zabranjuje pa se smatra da je može imati. A kod ova famozna 3 se spominje kao obveza, oni rade noću i smiju izvoditi do 90dB... prihvaćam... Ja sam se uzdala u "Argumentum a contratio" i da je zabranjeno ono što nije stavljeno kao mogućnost... Ali sad ne shvaćam zašto u skupini "restorani" nije dozvoljena glazba u živo, ako je dozvoljena glazba ugođaja do 65dB, a nigdje ne stoji ništa - ni mora, može a niti ne može...
 2. Mišljenje iznad Pravilnika?

  Prvo, isprike zbog neredne teme nastale postanjem na dva različita foruma, a kasnije editiranjem vlastitih postova. Hvala također na trudu da mi date odgovor na moja pitanja. Ja bih pokušala sažeti zaključak ove rasprave, na način da izbacimo priču o decibelima (zaključimo da je moguće izvoditi glazbu u živo do 65dB), i Vas zamolila za jedan zaključak. Dakle, u čitavom Pravilniku se za 3 ugostiteljska objekta navodi da moraju li da mogu imati živu glazbu (jedino se kod njih glazba i spominje). U svim ostalim ugostiteljskim objektima ne stoji niti da moraju, niti da mogu, niti da ne smiju. Znači li to da prema jezičnom tumačenju svi ostali ugostiteljski objekti smiju imati glazbu u živo - uključujući Objekt jednostavnih usluga u kiosku, Caffe bar, Klet, Slastičarnicu, Pečenjarnicu? Hvala.
 3. Mišljenje iznad Pravilnika?

  Da bi neki ugostiteljski objekt poslovao, moraju se ispuniti uvjeti i provest mjere zaštite od buke, jer to uključuje i npr. buku od mlinca za kavu. Mjerenje buke se provodi tako da pojačaju glazbu do na pojačalu limitiranih 65dB i uključe ostale uređaje poput aparata za kavu.. Dakle, ako to ne čujem u svom stanu- provedene su mjere zaštite od buke. I ne vidim smisla spominjati glazbu u živo u toj rečenici. Niste mi komentirali drugi citirani pravilnik, koji se veže na prvi pravilnik a kaže da se u caffe baru smije izvoditi samo glazba ugođaja do 65dB. Pod samo glazba ugođaja se smatra glazba u živo? Inače, razina buke od 65dB odgovara jačini normalnog razgovora. Iz jedne tvrtke ovlaštene za mjerenje buke su mi odgovorili da se "glazba u živo može izvoditi do 65dB samo u teoriji - ako npr. dečku/djevojci pjevušite u uho."
 4. Mišljenje iznad Pravilnika?

  Poštovani, Imam problem sa Ministarstvom turizma, odnosno njihovim tumačenjem zakona odnosno pravilnika od strane njihove pravne službe. Radi se o izvođenju glazbe u živo u caffe baru, ali ne želim sada ulaziti u problem buke nego (po meni) baš problem namjerno pogrešnog tumačenja pravilnika. Naime, Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14), kao propisane obvezne minimalne uvjete živu glazbu uvjetuje Noćnom klubu. Citirani pravilnik osim propisanih obveznih minimalnih uvjeta, kao mogućnost živu glazbu dozvoljava Disco klubu i Noćnom baru. o Članak 19. Noćni klub ima živu glazbu, a u njemu se mogu izvoditi i artistički i slični zabavni programi. o Članak 20. Noćni bar ima animir glazbu, koja se može izvoditi i u živo. o Članak 21. Disco klub mora imati glazbu koja se izvodi odgovarajućim uređajima, a može povremeno imati i živu glazbu. o Na Caffe bar se odnosi Članak 22, te njime nije kao obveza uopće predviđena glazba, a naravno nije niti predviđena mogućnost glazbe u živo. Dakle, Pravilnikom je definirano koji ugostiteljski objekti smiju imati glazbu u živo, što znači da oni kod kojih to nije navedeno - ne smiju. Čemu bi se onda spominjala glazba u živo ako je mogu svi izvoditi? Također u Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) stoji slijedeće: o Članak 14. Objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge, a u kojima propisom kojim se uređuju minimalni uvjeti nije kao obveza predviđena glazba, može se u zatvorenom prostoru izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A). Dakle, u jednom pravilniku se ne spominje mogućnost glazbe u živo, a u drugome postoji ograničenje - glazba ugođaja. Ali odgovori ministarstva turizma su slijedeći: 1. "...organiziranje party-a ponekad uz živu glazbu pridonosi poboljšanju, odnosno proširenju ponude u ugostiteljskim objektima bez obzira na vrstu, uz pridržavanje propisa o zaštiti od buke i javnog reda i mira, te isto pridonosi kvaliteti ugostiteljske usluge, a u interesu je gostiju koji posjećuju ugostiteljske objekte.“ 2. "Smatramo da caffe bar osim propisanih obveznih minimalnih uvjeta, može imati i živu glazbu… ako u smislu članka 9. Zakona o zaštiti od buke ishodi rješenje sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja da ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za izvođenje žive glazbe.“ (op.a. Sanitarna ne izdaje dozvolu za glazbu u živo - dakle pričaju gluposti) Zanima me vaše mišljenje - je li tumačenje ministarstva ispravno? Po meni je ovo očito namjerno pogrešno tumačenje pravilnika, kako bi se pogodovalo ugostiteljima.
 5. Mišljenje iznad Pravilnika?

  Hvala na ispravci i brzom odgovoru. Dakle, sukladno Pravilniku o razvrstavanju... članci 19, 20, 21 i 22. definiraju da noćni bar, noćni klub i disco klub imaju ili mogu imati glazbu u živo. Za caffe bar ne piše ni da mora ni da može, pa mi je logično da se ne može - nego da može "ponekad". Da se može ili mora, gledajući u duhu zakona, to bi i pisalo. Nadalje, članci 14. i 15. Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,, kažu da se u noćnom baru i klubu smije izvoditi glazba najviše razine LA,eq=90 dB(A), a u caffe baru se može izvoditi samo glazba ugođaja najviše ekvivalentne razine 65 dB(A). I ovaj Pravilnik, koji se nasljanja na ranije navedeni Pravilnik, pravi razliku između caffe bara i ostalih barova, jer se u caffe baru može izvoditi samo glazba ugođaja i to do 65dBA. Razina od 65dBA je jačina običnog razgovora, i nije moguće izvoditi glazbu u živo pri toj razini buke. Teoretski je i moguće, ali ljudski glas (i ako se pjeva bez mikrofona) nije moguće limitirati nekakvim uređajem. Dakle, imamo noćni klub i noćni bar, za koji u zakonu piše da se mora ili može izvoditi glazba u živo, i koji smiju izvoditi glazbu do 90dbA. S druge strane imamo caffe bar za koji ne piše da mora ili može imati glazbu u živo, a smije izvoditi glazbu ugođaja do 65dBA. Po meni je tu stvar čista, i caffe bar ne smije imati glazbu u živo - da smije to bi i pisalo, i ne znam zašto tu uopće treba mišljenje ministarstva - koje kaže da smije ponekad? (Ponekad u danu ili ponekad u godini?)
 6. Mišljenje iznad Pravilnika?

  Poštovani forumaši, Prijavila sam turističkoj inspekciji caffe bar ispod mog stana s kojim imam velikih problema zbog buke, a zato jer se u njemu održavaju koncerti odnosno izvodi glazba u živo. Naime, Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (članak 38 i 41), te Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (članak 14 i 15), izvođenje glazbe u živo je dopušteno samo u noćnom baru. Turistička inspekcija mi je odgovorila slijedeće: U svezi izvođenja žive glazbe u caffe barovima za koje odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“, broj: 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) nije propisano da mogu imati živu glazbu, već da istu mogu imati samo vrste noćni klub, noćni bar i disco klub, ukazujemo na mišljenje Ministarstva turizma od 27. srpnja 2007. godine, KLASA: 050-03/07-01/346, URBROJ: 530-14-07-02, prema kojemu organiziranje party-a ponekad uz živu glazbu pridonosi poboljšanju, odnosno proširenju ponude u ugostiteljskim objektima bez obzira na vrstu, uz pridržavanje propisa o zaštiti od buke i javnog reda i mira, te isto pridonosi kvaliteti ugostiteljske usluge, a u interesu je gostiju koji posjećuju ugostiteljske objekte. Gdje su objavljena ta mišljenja? Je li moguće da ministarstvo izda mišljenje koje je u suprotnosti sa Pravilnicima? Jesu li ta mišljenja iznad samih pravilnika? Što to znači riječ ponekad u rečenici "...da organiziranje party-a PONEKAD uz živu glazbu, pridonosi poboljšanju, odnosno proširenju ponude...". Ponekad? Začuđena sam! Hvala i pozdrav.
×