Jump to content

Tipkalo

Korisnik
 • Broj objava

  9
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Povećanje iznosa alimentacije

  Ok, ali taj zahtjev se predaje direkno na sud? Ili negdje drugdje? Ima neka spranca za zamolbu? Lp
 2. Povećanje iznosa alimentacije

  Pa da, rastava je bila sporazumna, dogovoren je iznos alimentacije, viđanja i sve. Sve je ok, samo bi se sad sluzbeni iznos alimentacije trebao podici jer je dijete "naraslo". Rastava je bila prije vise od 5 godina, sve je rijeseno po tom pitanju.
 3. Povećanje iznosa alimentacije

  Što mislite pod time "na čega je plaćana alimentacija"?
 4. Poštovani, može info kod koje institucije osoba treba tražiti povećanje alimentacije zbog starosti djeteta. Dakle, razvod je bio kad je dijete imalo 10 godina, sad ima 15 godina. Nakon 13. godine bi se trebao povećati minimalni iznos, pa me zanima gdje se to treba tražiti (jer se nije automatski povećao). Također, ako se zadnje dvije godine plaćao manji iznos od minimalnog, hoće li otac trebati platiti i tu razliku? Unaprijed hvala
 5. Lijep pozdrav, U procesu sam kupnje stana i sve je išlo ok dok se nisam zapetljala u predugovorima/ugovorima i sličnom. Dakle, predugovor nismo potpisivali. Sad bismo trebali potpisati ugovor. U njemu je navedeno da se prvo placa kapara (u roku od 14 dana), a potom i cijeli iznos (u roku od 90 dana). E sad... mene zanima jel se onda potpisuje jos jedan ugovor kad ja njemu bas prebacim cijeli iznos? Ili je ovo sad dovoljno? Kad se ide kod javnog biljeznika? I kad ide ta neka solemizacija i tabularna izjava... (?!?!) Prilažem i tekst ugovora jer me zanima je li u njemu sve ok (radili su ga odvjetnici, ali odvjetnici prodavatelja). Pa vas molim za misljenje UGOVOR: UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE Članak 1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik slijedeće nekretnine: stan … koji se sastoji od … u ukupnoj površini od …, upisan u podul. … u knjizi položenih ugovora Grad … pri Općinskom građanskom sudu u …, a koji se stan nalazi u stambenoj zgrada … sagrađena na čest. br. …, po novoj izmjeri čest. br. …. K.o. … Ovim Ugovorom Prodavatelj predmetnu nekretninu definiranu u st. 1. ovog Ugovora u cijelosti, a Kupac kupuje predmetnu nekretninu definiranu u st. 1. ovog Ugovora u cijelosti. Članak 2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da na nekretnini iz st. 1 čl. 1. ovog Ugovora u zemljišnim knjigama nema upisanih tereta u korist trećih oosba. Prodavatelj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči kupcu da nema niti drugih neupisanih tereta na predmetnoj nekretnini iz st. 1. čl. 1. ovog Ugovora koja bi na bilo koji način ograničila ili umanjila prava Prodavatelja koja Prodavatelj prenosi na Kupca sukladno ovom Ugovoru. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Kupac izvršio pregled predmetne nekretnine iz st. č. 1. ovog Ugovora te se predmetna nekretnina iz st. č. 1. ovog Ugovora kupuje po načelu viđeno – kupljeno i Kupac nema pravo naknadnog prigovora na stanje nekretnine. Članak 3. Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu opisanu u st. 1. čl. 1. ovog Ugovora iznosi sveukupno … EUR (slovima: … eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan plaćanja. Kupac se obvezuje kupoprodajnu cijenu iz st. 1. ovog članka isplatiti na način da: - iznos od … EUR (slovima: … eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan plaćanja, uplati žiro račun Prodavatelja HR… u roku od 14 dana od dana potpisa ovog Ugovora te je poštivanje roka plaćanja bitan sastojak ovog Ugovora - iznos od … EUR (slovima: … eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan plaćanja, uplati žiro račun Prodavatelja HR… u roku od 90 dana od dana potpisa ovog Ugovora, a po ishođenom kreditu od Zagrebačke banke d.d., te je poštivanje roka plaćanja bitan sastojak ovog Ugovora Ukoliko Kupac u roku od 14 dana od dana potpisa ovog Ugovora ne uplati Prodavatelju … EUR (slovima: … eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan plaćanja ovaj Ugovor se smatra raskinutim. Ukoliko Kupac u roku od 90 dana od dana potpisa ovog Ugovora ne uplati Prodavatelju preostali dio kupoprodajne cijene od … EUR (slovima: … eura), plativo u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. na dan plaćanja, ovaj Ugovor se smatra raskinutim, a Kupac je suglasan da Prodavatelj ima pravo s osnove naknade štete bezuvjetno zadržati iznos od … EUR (slovima: … eura). Članak 4. Prodavatelj jamči Kupcu da je predmetna nekretnina iz st. 1. čl. 1. ovog Ugovora isključivo vlasništvo Prodavatelja. Prodavatelj će kao založni dužnik dozvoliti zasnivanje založnog prava (hipoteke) na predmetnoj nekretnini za korist Zagrebačke banke d.d. za potrebe isplate kupoprodajne cijene sukladno čl. 3 ovog Ugovora. Prodavatelj se pod kaznenom i materijalnom odgovornošću obvezuje da nakon potpisa ovog Ugovora do upisa prava vlasništva Kupca na predmetnoj nekretnini opisanoj u st. 1. čl. 1. ovog Ugovora u zemljišnim knjigama, neće predmetnu nekretninu otuđiti trećoj osobi ili je opteretiti pravima treće osobe bilo koje vrste. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da nekretnina st. 1. čl. 1. ovog Ugovora, koja je predmet kupoprodaje ima energetski certifikat koji je sastavni dio ovog Ugovora te isti ima oznaku energetskog certifikata …, registarski broj …, od …. godine. Članak 5. Pod uvjetom da Kupac isplati cjelokupan iznos kupoprodajne cijene na način kako je ugovoreno člankom 3. ovog Ugovora, Prodavatelj se obvezuje Kupcu izdati tabularnu izjavu kojom će ovlastiti Kupca da bez ikakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja ishodi u zemljišnim knjigama Općinskog suda u … uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine iz st. 1. čl. 1 ovog Ugovora s imena i vlasništva Prodavatelja na svoje ime i vlasništvo. Potpisanu tabularnu izjavu iz st. 1. ovog članka Prodavatelj će deponirati kod javnog bilježnika po potpisu ovog Ugovora te je Kupac istu ovlašten podignuti kad javnom bilježniku dostavi potvrdu o neopozivom prijenosu te izvršenoj uplati iznosa od ukupno … EUR (slovima: … eura), uplaćenog na žiro račun Prodavatelja … ili će Kupac potpisanu tabularnu izjavu iz st. 1. ovog članka preuzeti izravno od Prodavatelja kad Prodavatelju dostavi potvrdu o neopozivom prijenosu te izvršenoj uplati iznosa od … EUR (slovima: … eura), uplaćenog na žiro račun Prodavatelja … te kad predmetni uplaćeni iznos kupovnine od … EUR (slovima: … eura), bude vidljiv na računu Prodavatelja. Članak 6. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Kupac stupiti u neposredan posjed predmetne nekretnine opisane u st. 1 čl. 1. ovog Ugovora pod uvjetom da je Prodavatelju isplatio kupoprodajnu cijenu iz čl. 3. ovog Ugovora u cijelosti i to na dan isplate, a tim danom Prodavatelj gubi posjed predmetne nekretnine. Članak 7. Sve režije, porezna i druga javna davanja koje opterećuju predmetnu nekretninu opisanu u st. 1. čl. 1. ovog Ugovora sve do dana predaje iste u posjed Kupca, slobodnu od osoba i stvari, snosit će Prodavatelj, te se Prodavatelj obvezuje prilikom predaje predmetne nekretnine u posjed Kupcu dostaviti dokaze da nema nepodmirenih dugovanja s naslova režijskih troškova, poreznih i drugih javnih davanja glede predmetne nekretnine opisane u st. 1. čl. 1 ovog Ugovora. Od dana stupanja kupca u posjed, Kupac preuzima obvezu plaćanja režijskih i svih ostalih troškova koji se odnose na predmetnu nekretninu opisanu u st. 1. čl. 1. ovog Ugovora. Članak 8. Ugovorne strane su suglasne da porez na promet nekretnina i trošak uknjižbe prava vlasništva na ime Kupca snosi Kupac u cijelosti. Troškove ovjere potpisa i eventualne solemnizacij ovog Ugovora kod javnog bilježnika snosi Kupac. Članak 9. Ukoliko ovaj Ugovor ne bude dovoljan ili iz bilo kojeg razloga manjkav, stranke će u svrhu realizacije ovdje dogovorenog pravnog posla zaključiti i druge isprave (Aneksi, Dodaci i sl.) pod uvjetom da se sve prethodne pretpostavke posla ispune, a da se posao ne može realizirati zbog formalnih nedostataka ovog Ugovora. Stranke će sva sporna pitanja pokušati riješiti na miran način, a ako taj pokušaj ne uspije tada ugovaraju nadležnost Općinskog građanskog suda u …. Članak 10. Ovaj Ugovor sastavljen u pet istovjetnih primjeraka, koje stranke u znak prihvata vlastoručno potpisuju, s time da dva primjerka zadržava Kupac, dva primjerka zadržava Prodavatelj, dok će jedan primjerak poslužiti za potrebe javnog bilježnika. U Zagrebu, dana … godine
 6. Prigovor na oduzimanje vozacke dozvole

  Ok, znači ako kažem "Prigovaram na obavezni prekršajni nalog u cijelosti i molim da se provede postupak pred Prekršajnim sudom u Zagrebu" to ne znači da odbacujem krivnju i da mi mogu podići kaznu, nego samo da ću se tamo izjasniti? I ne trebam apsolutno ništa više o događaju pisati što se i kako se dogodilo?
 7. Prigovor na oduzimanje vozacke dozvole

  Evo naloga... mislim da sam sve podatke precrtala.... Svakako cu probati doci do te potvrde, hvala na savjetu... I jos samo jedno pitanje... ako napisem ovsj prigovor bez izjasnjavanja o krivnji i dodjem tamo i kazem da sam kriva, ali da je situacija specificna... je li moguce da mi povecaju kaznu? I ako ce mi je smanjiti, do koliko je mogu smanjiti, odnosno kolilo cu u svakom slucaju morati platiti? Hvala!
 8. Prigovor na oduzimanje vozacke dozvole

  Nije bilo apsolutno nikakvog kontakta među nama. Ali on je zakočio i skrenuo malo udesno da mene propusti i onda kaže da je ogrebao gumu na rubnjak. To je zapravo više neki šljunak jer je to malo izvan grada gdje nogostupa još ni nema... E sad... oni to vode kao prometnu nesreću bez kontakta u kojoj je nastala materijalna šteta (ta njegova nesretna guma). Na autima, niti mom, niti njegovom nema apsolutno nikakvog traga. U tom slučaju bi 99,9 posto ljudi samo nastavilo voziti, on bi me vjerojatno opsovao i mogli bismo biti sretni što nije bilo sudara. Ali eto... on je inzistirao da se to vodi pred policijom kao prometna nesreća u kojoj je njegov auto oštećen. Iskreno, ne znam je li čovjek neki freak za automobile pa je zbilja vidio tu ogrebotinu. Mislim, ja je nisam vidjela, moje gume izgledaju u startu gore haha Ili je neki lik koji je najušio priliku da malo zaradi na mom osiguranju. Ne želim uopće niti razmišljati o njegovim motivima, ali iskreno da ja ogrebem gumu, otišla bih kod vulkanizera i kupila novu, ne bih se za gumu vucarala po sudovima dvije godine. A čovjek je zbilja izgledao kao da ima novaca i za novi auto, ne samo za novu gumu... Ugl... u mom osiguranju su mi rekli da je tražio 40.000 kuna i da su oni to naravno odbili jer na vještacanje nisu utvrdili apsolutno nikakvu štetu, a i da je guma ogrebana, kažu da je nemoguće da je to nastalo onda u tim uvjetima... Pa eto... oni su ga odbili pa će se sad on suditi s njima. Rekao mi je jedan policajac da je moguće da on u vlastitom osiguranju ima nekog "svog" pa da mu oni to priznaju kao štetu, pa da onda s tim tuže moje osiguranje... Evo, zbilja se ne razumijem u to... U svakom slučaju, jedina činjenica koja se tiče mene jest da sam zbilja izašla sa sporedne na glavnu cestu na kojoj je on bio i očito ću morati platiti. Ali čak bih i te novce pregrmila, samo da mi baš vozačku nisu uzeli... Pa sad moram na sud... nadam se da će tamo imati razumijevanja. Mogu predvečer uploadati nalog da vidite točno kako su oni to sročili. Također, sad ću napisati svoj prigovor, pa molim savjet. Nadam se da ću se barem djelomično izvući iz tog kaosa... Hvala!
 9. Prigovor na oduzimanje vozacke dozvole

  Pozdtav... Dogodila mi se u 6. mjesecu apsurdna situacija... strasno... Idem ujutro na posao i izlazim iz sporedne ulice na glavnu. Stanem, pogledam lijevo, desno, krenem... odjednom mi s desna dolazi auto, trubi i zakoci (sva sreca ja sam vozila jako sporo jer sam tek krenula, on je stigao stati, nije bilo sudara). Medjutim on mi trubi, izlazi iz vozila i kaze da je zbog mene ogrebao gumu (?!)... napominjem, ne probusio vec ogrebao. Inzistira da mu potpisem izvjesce o nesreci ili ce zvati policiju da dodje zbog sudara. Mislim ok, ne kuzim se u gume, mozda je covjek zbilja ogrebao neku skupu gumu, pa kad vec placam svake godine to osiguranje, neka mu srede to... moram na posao, ne mogu cekati policiju. Sve dogovorimo, cak se rastanemo u normalnom ljudskom odnosu. Dva mjeseca kasnije zove me covjek. Da mu je zao, ali da mu je osiguranje odbilo platiti gumu jer na njoj nije bilo nikakvih tragova (No shit Sherlock), a on je trazio od njih 40.000 (HA HA HA). I da nema on nista protiv mene, ali da mora sudar (?!) prijaviti policiji da bi dobio zapisnik i da se moze suditi s osiguranjem. Ja u soku, ali me zbilja zovu s policije. Ajde, covjek je bio toliko korektan da je cak izjavio njima da je vidio da sam stvarno stala na znak, da nisam izjurila. Iskreno to zasto sam ja izasla na tu cestu ce svima, ukljucujuci i meni ostati vjecna misterija, ali eto... valjda manjak koncentracije. I zbilja ga nisam vidjela. Policajac mi kaze da mi nazalost mora napisati obavezni prekrsajni nalog koji ce mi doci na adresu. Ali da se svakako zalim jer je situacija apsurdna i da objasnim da sam suradjivala, ali da je policija morala izadati zapisnik zbog osiguranja. Kaze mi i da ce, ako treba, doci na poziv suda posvjedociti kada mi dodje obavezni prekrsajni nalog i kada se zalim. I eto... u petak (2.11.) stigao nalog. Nisam bila kod kuce, pa sam ga podigla danas (8.11.). Dobila 4000 kuna i 2 mjeseca zabrane (ZIVOTE?!). I SAD AJMO NA ZALBU. JEJ. Pa najljubaznije molim odgovor na nekoliko pitanja: 1. Do kad je rok za predati zalbu? 8 dana od 2.11. ili 8.11. Mislim... ici cu je predati sutra, ali samo da znam rok. 2. Kako da osiguran da me se pozove na sud? Ne zelim da netko ovrs predje preko te zalbe. Zelim otic tamo i biti jadna i pokajat se i preklinjat za milost dok me ne oslobode... I da li da zovem tog policajca kao svjedoka? 3. Sto da napisem u zalbi? Ne nijecem krivnju. Jebi ga... bila sam na sporednoj cesti. Ali mislim stvarno... situacija je toliko apsurdna da... vozim inace 8 godina, nikad nisam kaznjavana... Radim i ne mogu se bas zaliti da ne mogu platiti kaznu... ali jel bi je ipak malo smanjili? I auto mi zbiljaaa treba za posao! Zabranu mi moraju ukinuti! 4. S obzirom na situaciju... kakve su mi sanse? Lp!!! I hvala unaprijed sto puta!
×