Jump to content

Mario137

Korisnik
 • Broj objava

  202
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  23

Sve što je Mario137 objavio

 1. Porez na dohodak od prodaje nekretnine!

  Možete li u Zakonu o porezu na dohodak pronaći članak prema kojem biste vi trebali platiti porez?
 2. Pokušajte preko upravne inspekcije, njihov posao je nadzirati ovakve stvari.
 3. Porez na dohodak od prodaje nekretnine!

  U tom slučaju niste uopće dužni platiti porez. Zakon kaže da se otuđenje nekretnina ne oporezuje ako je vezano za nasljeđivanje (koje je inače oslobođeno oporezivanja). Pogledajte ovo mišljenje Porezne uprave: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18094
 4. Odgoda poreza na promet nekretninama

  Za promjenu, u Poreznoj upravi dobili ste točne informacije i optimalnu strategiju. Zaista nema mogućnosti jednokratne odgode. Kamate nisu velike (nije složeni obračun kamata) pa se ne morate brinuti za njihovu visinu, nije to kao u banci. Najbolje je napraviti kako vam je rečeno. Nije obvezno da išta plaćate jednokratno, po opomeni možete jednostavno podnijeti zahtjev za upravni ugovor i plaćati sve na (najviše) 24 rate.
 5. Porez na dohodak od prodaje nekretnine!

  Od koga je majka naslijedila?
 6. Studentski investicijski fond

  Ja vjerujem da pozor HANFAe svakako mora izbjeći jer ovaj fond me odgovara definiciji fonda prema Zakonu o AIF. Mislim da je miran dok god ne radi tuđim novcem, a ovdje bi se radilo o novcu bez izravne protučinidbe, donacijama i sponzorstvu, članarinama.
 7. Odjava uzdržavanog člana

  Porezna uprava raspolaže tim podatkom, ali on nije aktivan parametar kod automatske obrade podataka kod godišnjeg obračuna. Program ga obuhvaća samo ako se podnese JOPPD obrazac. Naravno, postoji mogućnost da netko pogleda stanje ž-r uzdržavanog člana, ali referenti rijetko provjeravaju automatski generirane obračune. Kako je ovdje riječ o inozemnom uplatitelju, vaš uzdržavani član je taj koji treba platiti porez i MO i uplatiti obveze i tek tada bi vi automatizmom dobili rješenje da morate platiti porez, a uzdržavani član bi imao povrat uplaćenog poreza (ali ne i MO). Tako da neto iznos za uplatu s vaše strane ne bi bio velik. Nema ni kazni niti kamata. Porez se utvrđuje na godišnjoj razini. Ispravno je da uzdržavani član obračuna i uplati porez i MO kao drugi dohodak iz inozemstva, podnese jOPPD obrazac, on će dobiti iznos uplaćenog poreza kao povrat, a vi ćete imati za uplatu (vjerojatno veći iznos od ovoga za povrat).
 8. Porez na kuće za odmor

  To je onaj problem koji sam vidio i na svom iskustvu. Postoji trend da prvostupanjska tijela u potpunosti ignoriraju preporuke i shvaćanje drugog stupnja i/ili Upravnog suda i uvijek rješavaju po svom. To upravni postupak čini beskonačnim. U praksi se nikada ne koristi pravo meritornog rješavanja od strane višeg stupnja i nije mi poznata nijedna tehnika koja bi okončala ovakav cirkus ako je prvi stupanj dovoljno uporan....
 9. Studentski investicijski fond

  Mislim da je u skladu sa Zakonom o udrugama, zadovoljava osnovna načela. Radi se o neprofitnoj organizaciji (nema podjele dobiti, ne konkurira onima koji već plaćaju porez na dobit), cilj je obrazovanje (učenje kroz praksu) i eventualno znanstveni doprinos (proučavanje tržišta kapitala ili vrijednosnih papira). Ne vidim što bi bilo protivno Zakonu o udrugama. Da je sreće fakultet bi sam imao takav fond, odnosno odradio bi potrebni posao za studente. Što se tiče nadzora HANFA-e, on postoji da bi prije svega štitio investitore, odnosno one koji kupuju udjele u investicijskom fondu. Ovdje toga nema. Udruga bi se financirala članarinom, donacijama i sponzorstvom. Možda naziv 'investicijski fond' unosi konfuziju, jer to nije fond. Ako neka firma ili udruga kupuje i prodaje vrijednosne papire, ona nije fond u smislu Zakona. Ona je jednostavno firma, odnosno udruga i poslovne knjige vodi na potpuno uobičajen način.
 10. Studentski investicijski fond

  Prvo da vas pohvalim, ideja je izvanredna. Ne postoji bolji način učenja. Osim tih milijun kuna, postoji cijeli niz formalnih i logičkih zapreka da osnujete 'pravi' investicijski fond. Regulativa investicijskih fondova, koju provodi HANFA podrazumijeva da se radi o djelatnosti koja upravlja tuđim uloženim sredstvima od osoba koje očekuju očuvanje imovine, odnosno povrat investicije, dakle, s profitom kao jednim od ciljeva. To kod vas nije slučaj jer vi želite osnovati fond koji bi radio pravim novcem za edukacijske i neprofitne svrhe. Tako da udruga zaista jest pravo rješenje. Mislim da nema nikakve zapreke da udruga sudjeluje na financijskom tržištu. Naravno, sve to morate precizirati u statutu udruge na način kako ste to gore formulirali, tako da ste mirni i s te strane. Zbog prirode vašeg pothvata, dakle, edukacija i neprofitna djelatnost - predlažem osnivanje udruge. Ne morate biti zabrinuti zbog toga. Što se tiče samih udruga, one smiju obavljati gospodarsku djelatnost - pitanje je samo poreznog tretmana. Naime, ako udruga obavlja djelatnost koja na tržištu konkurira onim subjektima koji već plaćaju porez na dobit, onda je i udruga obveznik poreza na dobit. To ne znači da udruga ne smije raditi, samo da treba plaćati taj porez. Međutim, sama djelatnost investicijskog fonda nije oporeziva porezom na dobit (vaši "konkurenti"), pa nema nikakve osnove niti da vaša udruga bude tretirana kao obveznik poreza na dobit. Osim toga, eventualni višak prihoda nad rashodima nećete koristiti za isplatu članovima udruge, nego će se koristiti dalje u neprofitne svrhe i za pokrivanje tekućih rashoda. Kao udruga, vodit ćete poslovne knjige prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i prema posebnom kontnom planu. Predlažem da vas netko uvede u to, a kasnije da sami nastavite voditi poslovne knjige i podnositi financijska izvješća, jer je to važan dio učenja, ništa manje bitan od same djelatnosti investicijskog fonda. Dakle, imat ćete istovremeno vođenje poslovnih knjiga kao udruga, gdje bilježite sve poslovne promjene, a samu djelatnost fonda vodit ćete sami, recimo, u excelu, kao neke pomoćne knjige. To je djelatnost fonda, a udruga je, možemo reći, društvo za upravljanje investicijskim fondom. Malo bacite oko na ogledne primjere kako izgledaju bilance (BIL-NPF) i 'RDG' (PR-RAS-NPF) za udruge, a kako izgledaju ogledni primjeri vođenja knjiga za investicijski fond. Ako uspijete to realizirati (osnivanje udruge, kupnja i prodaja vrijednosnih papira, vođenje knjiga udruge, vođenje evidencije fonda) neovisno o rezultatu poslovanja) naučit ćete više nego na svim ostalim kolegijima na fakultetu, odnosno, to vam je pravi mali MBA za realne financije.
 11. Iznajmljivanje tuđih apartmana i stanova

  Da, bolji je kada se pređe 300 000 kn, odnosno prag za ulazak u sustav PDV-a, međutim, za ovu vrstu posla to nije vjerojatno dok god osoba radi sama. Taj posao je radno i vremenski intenzivan za jednu osobu i u tim gabaritima teško može preći 300 k kn godišnje.
 12. porezni nadzor

  Za sud ne znam. Logično je da zastupati nekoga na sudu treba imati određene formalne kompetencije, ali tu nemam iskustava pa ne bih nagađao.
 13. porezni nadzor

  Ma ne, može ga zastupati tko god je poslovno sposoban. Poželjno je da zna nešto, ali nema govora da je to uvjetovano nekim certifikatima. Punomoć samo znači da odgovorna osoba na nekoga prenosi svoje ovlasti za sudjelovanje u postupku, ništa više.
 14. Iznajmljivanje tuđih apartmana i stanova

  Porez na dobit je 12% (trošak firme) plus porez na dohodak od kapitala na isplatu dobiti je 12% (vaš trošak). Međutim, same metode oporezivanja su bitno različite. Dobit je razlika između ukupnog prihoda i ukupnog rashoda, a vi rashoda praktički skoro i nemate, tako da vam je osnovica visoka. Recimo da ostvarite 80 000 kn. Imate rashode ukupno 10 000 kn, osnovica vam je 70 000 kn. Porez na dobit 8400, ostaje 61 600. 12% poreza na dohodak na isplatu dobiti je 7392, ostaje 54 208. Nisam uključio sitna parafiskalna davanja. Isplata jednom godišnje. Ako niste nigdje zaposleni ili ako ste zaposleni na manje od 5500 kn, onda cijela priča pada u vodu jer morate plaćati još i doprinose. S istim iznosom kod paušala plaćate 1800 kn poreza godišnje plus 2200 kn doprinosa godišnje (ako ste drugdje zaposleni) i ostaje vam oko 75 000 i slobodno raspolažete s novcem. Ako niste nigdje drugo zaposleni onda plaćate 1800 kn poreza plus i oko 14400 kn doprinosa godišnje, pa vam ostane oko 63 000, dok bi vam kod j.d.o.o. ostalo skoro pa duplo manje.
 15. Iznajmljivanje tuđih apartmana i stanova

  Kod j.d.o.o.-a ukupna davanja jednostavno veća. Ako možete procijeniti koliki bi vam bili ukupni primici, možemo i izračunati koliko je što povoljnije. Isto tako je bitna stavka jeste li već zaposleni ili ne. Osim visine davanja, ima još jedna bitna razlika između (j)d.o.o. i obrta, a to je raspolaganje novcem. Kao obrtnik raspolažete novcem uvijek bez ograničenja. Kod firme nije tako, pa bi kroz vaš d.o.o. bilo moguće isplatiti novac samo kroz (eventualnu) dobit, jednom godišnje.
 16. Iznajmljivanje tuđih apartmana i stanova

  Najpovoljni način je paušalni obrt.
 17. Povrat poreza

  Neće. Na e-poreznoj pogledajte koji je datum valute povrata, na knjigovodstvenoj kartici, račun 1619. To je datum povrata. Dan nakon toga provjerite račun. Ukoliko imate obrt i podnijeli ste godišnju prijavu po toj osnovi morate zatražiti pobrat pismeno ili putem ePorezne, neće doći automatizmom.
 18. To sam već odgovorio, tako stoji u ugovoru između bookinga i iznajmljivača. Booking je ugovorno prebacio taj administrativni teret na iznajmljivača. U praksi, to je vrlo rijetko. Iako po zakonu iznajmljivač koji radi sa agencijom ne mora izdavati račun gostu, ovdje se ugovorno obvezao da će taj posao odraditi odjednom i za sebe i za booking.com - pa je sve u smislu zakona zadovoljeno. Moguća je i obratna situacija, gdje se ugovorom određuje da agencija izdaje račun umjesto iznajmljivača, iako bi to trebao učiniti iznajmljivač. Nadzor Porezne ili Carinske uprave provjeravava sve činjenice u takvim situacijama.
 19. Iznajmljivanje tuđih apartmana i stanova

  Tako plaćate predujam poreza na dohodak. Po godišnjem obračunu, nakon podnošenja PO-SD obrasca se obračun svodi na stvarni, tj. uzme se u obzir ono koliko ste platiti po predujmu i sučeli se sa realno ostvarenim, a to je ujedno i osnovica za novi predujam.
 20. Možda mislite na ovu stranicu: https://www.xn--iznajmljivai-yrb.hr/privatni-iznajmljivaci-izdavanje-racuna/ Prije rečenice koju citirate stoji: "Izdavanje računa za iznajmljivače vrlo je jasno definirano", međutim, autor se ne poziva ni na jedan propis. Čak niti ne piše tko je autor. Pogledajmo propise. Prvo Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti na temelju kojeg iznajmljivači dobiju odobrenje za rad: Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti , člana k 10, stavak 1, točka 6: `izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija´. Pogledajmo mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=17459 Shodno navedenom, ako privatni iznajmljivači smještaja nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, nisu obvezni za pružene usluge izdavati račune čiji je sadržaj propisan odredbom članka 15. Zakonaje ra o porezu na dodanu vrijednost odnosno članaka 74. i 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, međutim privatni iznajmljivači smještaja trebaju putničkim agencijama ispostaviti račun ili neku drugu odgovarajuću ispravu koja će toj putničkoj agenciji služiti kao isprava za knjiženje poslovnih izdataka Usluge prehrane oporezuju se porezom na dodanu vrijednost u smislu članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ako ih obavlja obveznik poreza na dodanu vrijednost. Ako usluge prehrane obavljaju privatni iznajmljivači koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost tada oni ne smiju na naknadu za obavljenu uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost, niti ispostaviti račune čiji je sadržaj propisan odredbom članka 15. Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosno članaka 74. i 75. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost budući da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, međutim privatni iznajmljivači za obavljenu uslugu trebaju korisnicima usluge ispostaviti račun ili neku drugu odgovarajuću ispravu koja će korisnicima u slučaju da su poduzetnici služiti kao isprava za knjiženje poslovnih izdataka. Kao što možete vidjeti, iz propisa proizlazi da to nije 'službena' stranica, te da anonimni autor ne zna o čemu govori, a da internetski serveri mogu trpjeti sve, kao i papir. Pored zakonskog, nema niti računovodstvenog, poreznog niti logičkog temelja za izdavanje računa nekome s kim niste u poslovnom odnosu i s kim nemate novčani tok ili drugi način plaćanja. Isto tako bi bilo bizarno (a i nezakonito) izdavati račune i gostu i agenciji, jer je svaki račun vjerodostojna isprava koja mora biti zabilježena i u poslovnim knjigama. Tako bi netko tko slijedi upute s ove stranice mogao sam sebi udvostručiti poreznu obvezu (ukupni primitak, osnovicu članarine TZ i možda čak i ući u sustav PDV-a), jer agenciji mora izdati račun ako mu ona plaća (agencija treba temelj za knjiženje u svojim poslovnim knjigama), a s druge strane ovdje ga 'usput' izdaje i gostu. Eto tek tako, jer je to 'jasno definirano'? Srećom, iznajmljivači su kategorija koju porezno tijelo ne kontrolira izravnim vanjskim nadzorom, pa se može tolerirati svašta. Ministarstvo financija je svjesno da su ti ljudi zapravo građani, a ne poduzetnici, pa im ovakve pogrešne informacije koje mogu pronaći na internetu ne mogu puno naštetiti.
 21. Kao gost na neki način trebate dobiti račun, to može biti i elektronskim putem od agencije ili na licu mjesta od iznajmljivača, ali netko ga treba izdati.
 22. Mislim da trebate registirati i zakup pokretnina, to nije agencijska usluga i to ne morate registrirati. Možete uvesti mobilnu kućicu u dugotrajnu imovinu, ako želite koristiti izdatke za amortizaciju, inače ne morate. Kako je riječ o zakupu, moje je mišljenje da nema potrebe za registraciju izdvojenog pogona.
 23. Iznajmljivanje tuđih apartmana i stanova

  Navedeni posao je najbolje obavljati tako da otvorite paušalni obrt. Mišljenja sam da ne morate ništa polagati i da nemate nikakvih posebnih uvjeta za to. Naravno da za to možete sklopiti ugovor, ali najpovoljniji porezni tretman za to je kroz paušalni obrt. https://www.hgk.hr/documents/predavanje-mostarcic-pausalno-oporezivanje-25b028e013e335.pdf
 24. otvaranje j.d.o.o. par informacija

  Kod isplate predujma dobiti treba voditi računa da bude dovoljno dobiti na kraju, inače je potrebno naknadno platiti porez..
 25. dvostruko oporezivanje

  Vrlo mi je teško reći bez da znam kako je češki poslodavac postupao i kakav je uopće vaš ugovor s njim. Nesamostalni rad za društvo sa sjedištem u drugoj državi članici EU je malo specifično. Postoje ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovori o socijalnom osiguranju, a postoje i pravila EU o postupanju na zajedničkom tržištu, sve to može biti važnije od općih principa koje sam naveo. Pokušajte pročitati ovo: https://www.porezna-uprava.hr/obrazac_joppd/Documents/EU poslodavci za internet.pdf i usporediti sa svojom situacijom, pa onda možemo nešto zaključiti.
×