Jump to content

Violetta235

Korisnik
 • Broj objava

  3
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Kupoprdajni ugovor

  Ok. Puno hvala.
 2. Kupoprdajni ugovor

  To sam izbacila ovdje, ali upisala sam sve podatke koji su potrebni i koji su navedeni u ZK izvadku. Mislila sam da se to podrazumijeva, zbog anonimnosti i tako to.... Ali ako se to zanemari i ispravi opaska o članku 5, ugovor je zadovoljavajuće sročen?
 3. Kupoprdajni ugovor

  Poštovani, sestra i ja smo vlasnice stana. Sada bih ja htjela od nje otkupiti njenu polovicu stana, uz dizanje stambenog kredita. Pa me zanima možete li mi reći jeli ovako sročen ugovor o kupoprodaji dobar. Unaprijed hvala 1. ______, iz Zagreba, ________ (u nastavku: prodavatelj) i 2. _______ iz Zagreba, _______ (u nastavku: kupac) zaključili su sljedeći UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA Članak 1. Prodavatelj jamči da je suvlasnik u ½ dijela stana u Zagrebu, na adresi ………, površine ……., koji se u naravi sastoji od ………. Vlasnik druge polovice navedene nekretnine je kupac. Članak 2. Stranke sporazumno utvrđuju kupoprodajnu cijenu za ½ nekretnine u visini od …….. Eura (……… eura) u protuvrijednosti kuna obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan isplate Banke u kojoj je kupac ishodio stambeni kredit odnosno ……, a Banka će izvršiti uplatu na tekući račun prodavatelja koji se vodi u ……. pod brojem IBAN: HR………….. najkasnije do 15. kolovoza 2019. Članak 3. Prodavatelj jamči da na nekretnini iz čl. 1. ovog ugovora ne postoje nikakva uknjižena ili neuknjižena prava ili tereti u korist trećih osoba koja bi na bilo koji način isključivala, umanjivala ili ograničavala prava kupca. Članak 4. U posjed i uživanje kupljene nekretnine kupac će stupiti po konačnoj isplati ugovorene kupoprodajne cijene, s tim da je prodavatelj dužan predati kupcu stan slobodan od osoba i stvari te se obvezuje izmiriti sve obveze i režijske troškove nastale do stupanja kupca u posjed. Članak 5. Prodavatelj dozvoljava da kupac bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja može u zemljišnim knjigama i u drugim javnim očevidnicima ishoditi upis prava vlasništva (uknjižbu) na svoje ime na gore navedenu nekretninu. Članak 6. Porez na promet nekretnina po ovom ugovoru plaća kupac. Članak 7. Ugovorne strane su suglasne da će sve međusobne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu. Ugovor je sastavljen i potpisan u 3 jednaka primjerka, od čega svaka strana dobiva po 1 primjerka, a jedan ostaje kod javnog bilježnika. Stranke primaju prava i obveze iz ovog ugovora, te ga u znak prihvata vlastoručno potpsuju. U Zagrebu, dana 23. Srpnja 2019.
×