Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

MaricaK

Korisnik
 • Broj objava

  3
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. Pitanje mirovina

  To je to. Vi ste za mene veliki čovjek, a ne mali čovjek. Hvala Vam. Još uvijek ne znamo detalje. Navodno će nam sve predočiti za 10-ak dana, a to je za moju odluku do 1.10. na knap. Ako bude kakvih promjena ja ću se javiti.
 2. Pitanje mirovina

  1. 11.06.1958. 2. dvoje 3. 39 godina, 1 mjesec, 28 dana 4. da pogriješila sam 38,1464 5. da i to sam stisla ono bez uvjeta Hvala Vam!
 3. Pitanje mirovina

  U prijevremenu mirovinu mogu ići, ali ne želim(to sam si izračunala preko e-građanina). Prve uvjete za punu starosnu mirovinu imala bih 11.06.2021. godine(63god +15 staža). U slučaju da prihvatim sporazumni prekid radnog odnosa sa 31.12.2019. godine zbog stimulativnih otpremnina, kolika bi mi bila puna starosna na dan 11.06.2021. to si ne znam izračunati i kolika bi mi bila na isti dan ako bi ostala raditi. Imam neke podatke iz izračuna "bez uvjeta", ako to može pomoći: 4.6.2019. 11.06.2020. bez uvjeta zbroj vrijednosnih bodova 39,6317 staž 38,6317 PVB 1,0389 UMS 38,1464 PF 1 OB 39,6303 MF 1 AVM 66,35 MIROVINA 2629,47 Naime, mi smo državni službenici i sada nas žele prebaciti pod županiju: Zakon o sustavu državne uprave NN 66/19 gdje Članak 67. : (1) Uredi državne uprave u županijama ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16. i 104/16.) nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojima će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. (2) Županije iz stavka 1. ovoga članka, razmjerno povjerenim poslovima, preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave. (3) Državni službenici i namještenici iz stavka 2. ovoga članka nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni te imaju pravo na plaću prema dosadašnjim rješenjima odnosno ugovorima o radu do donošenja rješenja o rasporedu na odgovarajuća radna mjesta u upravnim tijelima županija iz stavka 1. ovoga članka. (4) Državni službenici i namještenici raspoređeni u uredima državne uprave u županijama koji u vremenu od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2025. stječu uvjete za starosnu mirovinu, a koji se do 1. listopada 2019. izjasne o sporazumnom prestanku državne službe ostvaruju pravo na otpremninu u iznosu koji odlukom odredi ministar nadležan za poslove opće uprave. (5) Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 84/18.) ostaje na snazi do stupanja na snagu posebnih zakona iz stavka 1. ovoga članka. Nisam sigurna da li ću se moći prijaviti na Zavod i primati naknadu, ako se odlučim za ovu varijantu? Rok za odluku je do 1.10.2019., a nisu nam još ništa ponudili, znači odluka će se morati donijeti na ho-ruk! Bila bih zahvalna sa Vašu pomoć u donošenju moje odluke.
×