Jump to content
Sign in to follow this  
MARP

Darovanje izvanknjižnog vlasništva

Preporučene objave

Poštovani,

zanima me kakva je procedura kad vlasnik upisan u katastar želi parcelu prebaciti na sebe i gruntovno? Stvar je u tome da parcela gruntovno stoji na pokojnika, a na ostavinskoj raspravi pripala je njegovoj ženi koja bi sada darovnim ugovorom prenijela parcelu na vlasnika koji je upisan u katastar. Mora li ona prvo prenijeti nekretninu gruntovno na sebe ili je dovoljno uz darovni ugovor priložiti rješenje s ostavinske? Molila bih i primjer takvog ugovora, tražila sam, ali nisam uspjela naći s obzirom na ovu situaciju.

Hvala unaprijed :) 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 5 sati , MARP je napisao:

Mora li ona prvo prenijeti nekretninu gruntovno na sebe ili je dovoljno uz darovni ugovor priložiti rješenje s ostavinske?

Nije nužno da darovateljica izvrši upis u zemljišne knjige, no kako ste već napisali uz darovni ugovor će obdarenik kao stjecatelj nekretnine priložiti i ispravu (rješenje o nasljeđivanju) kojom dokazuje pravni sljed stjecanja. (čl. 41 ZZK

 

prije 5 sati , MARP je napisao:

Molila bih i primjer takvog ugovora

(Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Darovatelj)

i

(Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Obdarenik)

 

sklopljen je u  _________, dana _____________ slijedeći

 

 

UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE

 

Članak 1.

Darovateljica je izvanknjižna vlasnica nekretnine označene kao k.č.......upisane u z.k.ul.........k.o............. u naravi........ ukupne površine od _______ m², a istu je stekla temeljem nasljeđivanja iza pokojnog......................., što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u............... br.............. 

Članak 2.

Darovateljica daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću, nekretninu iz članka 1. ovoga Ugovora.

U posjed darovane nekretnine Obdarenik stupa odmah.

Članak 3.

Darovateljica daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu  iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime.

Članak 4.

Ugovorne strane određuju da je za sve nastale sporove u vezi ovog ugovora nadležan Općinski sud u.............. 

Članak 5.

Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine  iz članka 1. ovoga Ugovora snosi Obdarenik.

Članak 6.

Ovaj Ugovor sklopljen je u xx (xxxxx) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po xx (xxxx) primjerka. 

 

U.................., dana................ 

  

 

DAROVATELJ                   OBDARENIK

 

Nakon što potpišete ugovor, nužno je da ovjerite potpise kod javnog bilježnika (dovoljno bar potpis darovatelja), dok će javni bilježnik po službenoj dužnosti primjerak ugovora dostaviti nadležnoj PU radi prijave nastanka porezne obveze. 

 

 

U prilogu vam je prijedlog za upis prava vlasništva na obdarenika. 

 

OPĆINSKOM SUDU  U _____________

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL

Zemljišnoknjižni predmet:

Predlagatelj: ________, _____, ___________, (OIB ______________ )

Protustranka: ___________________________(OIB ______________ )

PRIJEDLOG                                 

  -    radi upisa prava vlasništva posljednjeg stjecatelja   u zk.ul. br. _____ k.o. ________ i to zkč.br._____

Protustranka je izvanknjižna vlasnica  i pravna sljednica pokojnog upisanog vlasnika nekretnine koje su upisane u _____________.

Predlagatelj je predmetnu nekretninu stekao ugovorom o darovanju dana _____________ od darovateljice _______________koja nije upisana kao vlasnica te nekretnine u zemljišnim knjigama.Tu istu nekretninu, darovateljica koja je darovala predlagatelju je stekla nasljeđivanjem iza pokojnog  _________ Predlagatelj upisa kao posljednji stjecatelj nekretnine koja je predmet upisa predlaže Naslovnom sudu da temeljem odredbe članka 41 Zakona o zemljišnim knjigama dozvoli upis predmetnih nekretnina na predlagatelja, te da u skladu s tim donese odgovarajuće rješenje.

Prilog:

-ugovor o darovanju

-rješenje o nasljeđivanju

- dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi                                                                                                                  Predlagatelj:

                             __________________

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

Sign in to follow this  ×