Jump to content
acer111

Ovrha zbog tuđih režija i prigivor protiv platnog naloga

Preporučene objave

Dobar dan. Trebao bih pravne savjete za slijedeću spornu situaciju.

Naime o čemu se radi.

Roditelj i ja smo bili do 2011.g. suvlasnici kuće.

Roditelj je inzistirao da ja svoju polovicu nekretnine prepišem na njega. To sam i učinio. Sastavili smo ugovor o darovanju i prema njemu je roditelj postao 100% vlasnik kuće.

To je bilo sad već daleke 2011.g.

U nekoliok navrata sam u razgovoru sa majkom tražio od nje da prebaci sve režije na sebe. Ona je to uporno izbjegavala.

U međuvremenu sam se i odselio i godinama sam podstanar uredno prijavljen na sasvim drugim adresama. Dakle nemam sa režijama od te kuće nikakve veze.

Moja majka ih i dalje nije niti želi prebaciti na sebe.

Jučer mi je stigla obavijest o prispijeću pošiljke u pošti. Danas sam to podigao i kada nisam pao u nesvjest.

Stigao mi je prijedlog za ovrhu od javnog bilježnika zbog neplaćene električne energije za 2018.g. u iznosu od 11.500 kn.

Dostavljen mi je i izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa). Radi se o računima iz 2018. koji ukupno iznose 11.500 kn.

https://ibb.co/68nRxKk

 

Molim pomoć. Što učiniti u ovakvoj situaciji?

Također moram napomenuti da u zemljišnim knjigama dakle u vlastovnici  lijepo piše da sam roditelju poklonio svoju polovicu kuće 2011.g. i da sam brisan iz suvlasništva.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uložite prigovor na rješenje o ovrsi, sve ovo navedite i dostavite dokaze kojima potvrđujete svoje tvrdnje. A zatim si dajte malo truda, te sve režije odjavite sa svoga imena, jer bi vrlo lako moglo biti još ovakvih ovrha.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozivate se na poslovni broj rješenje javnog bilježika, te navodite sve činjenice zbog kojih smatrate da dug nije Vaš. Prigovor šaljete javnom bilježniku, a on potom cijeli spis šalje na sud.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, Borbena7 je napisao:

Pozivate se na poslovni broj rješenje javnog bilježika, te navodite sve činjenice zbog kojih smatrate da dug nije Vaš. Prigovor šaljete javnom bilježniku, a on potom cijeli spis šalje na sud.

Borbena 7 pronašao sam i ovo na internetu:

"

PRIGOVOR – PRAVNI LIJEK PROTIV RJEŠENJA O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ovršenik može podnijeti prigovor u roku od 8 dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku od 3 dana, osim ako ne pobija samo odluku o troškovima postupka (čl. 57. st. 1. OZ-a). Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je izdao rješenje o ovrsi (čl. 282. st. 1. OZ-a). Nakon podnošenja prigovora, javni bilježnik spis proslijeđuje nadležnom sudu radi donošenja odluke.

Prigovor se može podnijeti radi pobijanja rješenja o ovrsi u cijelosti, radi pobijanja samo u dijelu kojim je određena ovrha ili radi pobijanja u dijelu kojim je ovršeniku naloženo da namiri tražbinu.

Ako se rješenje o ovrsi pobija prigovorom samo u dijelu kojim je određena ovrha, može se pobijati samo iz razloga zbog kojih se rješenje o ovrsi na temelju ovršne isprave može pobijati žalbom (žalbeni razlozi navedeni su u čl. 50. OZ-a). Ako ovršenik u podnesenom prigovoru ne pobija rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave nego samo predlaže odgodu ovrhe, takav prigovor smatrat će se prijedlogom za odgodu ovrhe (čl. 57. st. 4. OZ-a).

Također postoji i mogućnost žalbe nakon proteka roka iz žalbenih razloga navedenih u čl. 50. t.7., 9., 10. i 11. OZ-a, samo ako je činjenica na kojoj se temelji taj prigovor nastala nakon donošenja rješenja o ovrsi. Takva žalba može se podnijeti sve do dovršetka ovršnog postupka.

Ovršenik je dužan u prigovoru protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave odrediti u kojem dijelu pobija to rješenje. Ako to ne učini, opseg pobijanja sud će utvrditi na temelju sadržaja prigovora. Prigovor protiv rješenja mora sadržavati razloge pobijanja. Ukoliko prigovor bude neobrazložen, sud će ga odbaciti kao nepotpun, bez pozivanja ovršenika da ga dopuni ili ispravi. "

Moje pitanje za vas glasi.

Trebam li istaći da ponijam prigovor u cijelosti?

 

Također recite mi u koliko primjeraka bih trebao napisati taj prigovor koji upućujem javnom bilježniku?

Pronašao sam na internetu podatak da printam u 3 primjerka. 1 za sebe a navodno 2 za javnog bilježnika...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat, acer111 je napisao:

Trebam li istaći da ponijam prigovor u cijelosti?

Što ste pod ovim mislili?

prije 1 sat, acer111 je napisao:

Također recite mi u koliko primjeraka bih trebao napisati taj prigovor koji upućujem javnom bilježniku?

Šaljete tri primjerka, iako ovo nije toliko bitno, važan je sadržaj i da je pravovremen.

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , Borbena7 je napisao:

Što ste pod ovim mislili?

Šaljete tri primjerka, iako ovo nije toliko bitno, važan je sadržaj i da je pravovremen.

Mislio sam tako istaći da u cijelosti taj dug odbacujem jer nije moj niti sam ga ja učinio no ukoliko vi smatrate da ne treba necu to napisati. Ok u 3 primjerka cu napisati.

Evo ja sam nesto sastavio pa vi  Borbena pregledajte

 

PRIGOVOR

na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, koje je donio javni bilježnik

Pero Perić, Slavonski Brod, S.Radića 1

dana tog i tog.

Posl. br. : OVRV-35/2019.

Dug za električnu energiju na nekretnini u ulici Mate Matića 5 u Slavonskom Brodu

za kojeg me se tereti ne priznajem budući da taj dug nisam osobno stvorio niti sam vlasnik

te nekretnine na kojoj je dug nastao niti stanujem na toj adresi.

Da pojasnim.

Vlasnik nekretnine je g. Pavo Pavić. Moj roditelj.

Do 2011.g. roditelj i ja smo bili suvlasnici te nekretnine i režije su se vodile na moje ime.

2011.g. roditelju sam darovao darovnim ugovorom svoju polovicu nekretnine i od 2011.g. moj roditelj je jedini vlasnik te nekretnine. U razgovoru sa roditeljem još nakon darovanja

isticao sam i tražio da sad prebaci sve režije na svoje ime.

Roditelj se o tome nekoliko puta oglušio.

2015.g. ja sam odselio sa te adrese i otišao u podstanarstvo.

Uredno sam bio svo vrijeme prijavljen na novim adresama te sve svoje obveze podmirivao.

Roditelj i dalje nije prebacio režije na svoje ime niti je to planirao.

Ja roditelja ne mogu prisiliti da to učini.

U prilog mojim tvrdnjama prilažem slijedeće dokaze:

 

1. Izvadak iz zemljišnih knjiga sa povijesnim pregledom u kojim jasno stoji da je vlasnik

nekretnine roditelj te da stoji da sam 2011. darovnim ugovorom darovao svoju polovicu nekretnine roditelju.

 

2. Prijave boravišta od MUP-a dok sam bio podstanar.

 

3. Ugovori o najmu između mene i najmodavaca.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Borbena je li ovo taj poslovni broj ? https://ibb.co/XV12j34

Na slici je u gornjem desnom uglu.

Također što bi mi preporučili da te prijave boravišta, ugovore o najmu i izvadak iz zemljišnih knjiga pošaljem u tom prigovoru bilježniku kao originale ili mogu i ovjerene fotokopije?

 

 

Uređeno od acer111

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 44 minuta, acer111 je napisao:

Mislio sam tako istaći da u cijelosti taj dug odbacujem jer nije moj niti sam ga ja učinio no ukoliko vi smatrate da ne treba necu to napisati.

Napišite da u cijelosti pobijate rješenje o ovrsi, jer je ovrhovoditelj naveo pogrešnog ovršenika s obzirom da je općepoznato da na predmetnoj nekretnini nemate nikakva vlasnička prava, a samim tim da nemate ni mogućnost korištenja usluga za čije dugovanje Vas se pogreškom ovrhovoditelja koji nema uređenje stanje dužnika i tereti. 

Prije 48 minuta, acer111 je napisao:

Evo ja sam nesto sastavio

Dobro je ovo.

Prije 29 minuta, acer111 je napisao:

Borbena je li ovo taj poslovni broj

Da, i prigovore šaljete javnom bilježniku, preporučeno i sa povratnicom.

Prije 30 minuta, acer111 je napisao:

Također što bi mi preporučili da te prijave boravišta, ugovore o najmu i izvadak iz zemljišnih knjiga pošaljem u tom prigovoru bilježniku kao originale ili mogu i ovjerene fotokopije?

Ništa ne trebate slati u originalu, kao ni u ovjerenoj kopiji, dovoljno je samo kopija.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 3 sati , Borbena7 je napisao:

Napišite da u cijelosti pobijate rješenje o ovrsi, jer je ovrhovoditelj naveo pogrešnog ovršenika s obzirom da je općepoznato da na predmetnoj nekretnini nemate nikakva vlasnička prava, a samim tim da nemate ni mogućnost korištenja usluga za čije dugovanje Vas se pogreškom ovrhovoditelja koji nema uređenje stanje dužnika i tereti. 

Dobro je ovo.

Da, i prigovore šaljete javnom bilježniku, preporučeno i sa povratnicom.

Ništa ne trebate slati u originalu, kao ni u ovjerenoj kopiji, dovoljno je samo kopija.

Borbena evo ja sam ispravio kako ste mi vi rekli pa bih vas molio da prekontrolirate.

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

PRIGOVOR

 

na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, koje je donio javni bilježnik

Pero Perić, Slavonski Brod, S.Radića 1

dana tog i tog.

Posl. br. : OVRV-35/2019.

 

Dug za električnu energiju na nekretnini u ulici Mate Matića 5 u Slavonskom Brodu

za kojeg me se tereti ne priznajem budući da taj dug nisam osobno stvorio niti sam vlasnik

te nekretnine na kojoj je dug nastao niti stanujem na toj adresi, dakle

u cijelosti pobijam rješenje o ovrsi budući da je ovrhovoditelj naveo pogrešnog ovršenika

te zbog toga na predmetnoj nekretnini nemam više nikakva vlasnička prava te samim tim nemam i mogućnost korištenja usluga i stvaranja troškova.

Da pojasnim.

Vlasnik nekretnine na kojoj je nastao dug za električnu energiju je g. Pavo Pavić.

Moj roditelj.

Do 2011.g. roditelj i ja smo bili suvlasnici te nekretnine i režije su se vodile na moje ime.

2011.g. roditelju sam darovao darovnim ugovorom svoju polovicu nekretnine i od 2011.g. moj roditelj je jedini vlasnik te nekretnine. U razgovoru sa roditeljem još nakon darovanja

isticao sam i tražio da on sad prebaci sve režije na svoje ime.

Roditelj se o tome nekoliko puta oglušio.

2015.g. ja sam odselio sa te adrese i otišao u podstanarstvo.

Uredno sam bio svo vrijeme prijavljen na novim adresama te sve svoje obveze podmirivao.

Roditelj i dalje nije prebacio režije na svoje ime niti je to planirao.

Ja roditelja ne mogu prisiliti da to učini.

U prilog mojim tvrdnjama prilažem slijedeće dokaze:

 

1. Izvadak iz zemljišnih knjiga sa povijesnim pregledom u kojim jasno stoji da je vlasnik

nekretnine moj roditelj g. Pavo Pavić te da u istom stoji zabilježeno da sam 2011.g. darovnim ugovorom darovao svoju polovicu nekretnine roditelju.

 

2. Prijave boravišta od MUP-a dok sam bio podstanar.

 

3. Ugovori o najmu između mene i najmodavaca.

 

 

 

 

 

U Slavonskom Brodu dana tog i tog..

 

                                                                       _____________________________

                                                                                        Mato Perić

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ni slučajno evo pored mene su svi dokazi i trenutno ih kopiram. Kažite mi ja sam od javnog bilježnika dobio sa tim rješenjem o ovrsi i prijedlog za ovrhu od Elektre te izlistanje računa. Ostaje li to kod mene ili i da to izlistanje računa kopiram i pošaljem sa prigovorom budući da se jasno vidi da se radu o računima nastalim u 2018.g. ...?

Rješenje o ovrsi ostaje kod mene?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 2 minuta, acer111 je napisao:

Rješenje o ovrsi ostaje kod mene?

Sve što ste dobili čuvajte, jer to sve postoji u spisu javnog bilježnika i nema razloga zbog kojega bi svoje primjerke vraćali pošiljatelju.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Što kasnije slijedi. To javni bilježnik šalje na sud...

Parnični ili izvanparnični postupak?

Hoću li morati ići na sud osobno?

Troškovi postupka?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 6 minuta, Borbena7 je napisao:

Dalje sve ovisi o ovrhovoditelju, nije isključeno da povuče ovršni prijedlog kada mu sud dostavi Vaš prigovor na odgovor. 

Borbena7 što da kažem. Puno ste mi pomogli i puno vam hvala!

Ovo naše dopisivanje će isto tako možda nekom drugom biti od pomoći. Ovaj forum je jako kvalitetan i uvijek kad sam trebao neki odgovor i neko rješenje uvijek mi je bio od pomoći.

Sve pohvale za vas i ostale moderatore i administratore.

Svaka vam čast. Lijep pozdrav i još jednom hvala vam!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

niste mogli prisiliti roditelja da prepiše režije na sebe, ali zato ste bez problema mogli otići na HEP i tražiti isključenje struje na predmetnom objektu.
ne vjerujem da bi onda roditelji u tom slučaju nastavili biti tvrdoglavi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 21 sati , Borbena7 je napisao:

Sretno i javite povratne informacije ;-) Nadam se da će se ovrhovoditelj povuci kada iz dokumentacije vidi da vodi postupak protiv pogrešnog ovršenika. 

Danas bio u HEP-u.

Njihovi pravnici su uporni u svojoj tvrdnji. Nemate kao nista od tog prigovora najbolje bi bilo da vi to nama platite oli da kontaktirate novog vlasnika da on dodje da prizna dug i prepise struju na sebe.

Kao samo ce te imati jos i sudske troskove...

Definitivno danas podnosim prigovor!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 4 sati , acer111 je napisao:

Njihovi pravnici su uporni u svojoj tvrdnji. Nemate kao nista od tog prigovora najbolje bi bilo da vi to nama platite oli da kontaktirate novog vlasnika da on dodje da prizna dug i prepise struju na sebe.

Kao samo ce te imati jos i sudske troskove...

Naravno da ovo tvrde kada su suprotna strana u postupku. Samo nemojte propustiti rok za prigovor, pa ćete već vidjeti kako će dalje ići postupak. Neka oni kontaktiraju svog potrošača, pa neka on njima prizna duga...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nece vam proci prigovor, jer kad ste nekretninu bilo prodali ili darovali, bili ste dužni odjaviti sva brojila, plinska, električna, voda itd, ovo govorim iz vlastitog iskustva jer to moji roditelji jos uvijek vuku po sudu, a nekretnina je prodana 1997g, a ovrha za plin je iz 2003, tako da sumnjam da ce proci, ali uvijek mozete pokusati sa prigovorom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Dobar dan

Prije par mjeseci pokrenio sam na ovom forumu temu:

U međuvremenu sam dobio od suda da platim trošak od 400 kn za podnošenje prigovora.

Jučer sam dobio rješenje kojim se izvan snage stavlja ovrha te ukidaju provedene radnje te da će se postupak nastaviti kao prigovor protiv platnog naloga.

Molim vas o čemu se sad tu radi?

Molim pojašnjenje ove pravne situacije.

Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 17 minuta, acer111 je napisao:

Dobar dan

Prije par mjeseci pokrenio sam na ovom forumu temu:

U međuvremenu sam dobio od suda da platim trošak od 400 kn za podnošenje prigovora.

Jučer sam dobio rješenje kojim se izvan snage stavlja ovrha te ukidaju provedene radnje te da će se postupak nastaviti kao prigovor protiv platnog naloga.

Sud je postupio povodom Vašeg prigovora i osporavano rješenje o ovrsi je stavio izvan snage, a u parnici ćete moći dokazivati svoje tvrdnje. Trošak je pristojba na prigovor koja se određuje sukladno vrijednosti predmeta spora.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ja sam sve dokaze podnio u tom prigovoru.

Po meni ja više nemam što dodati niti reći. Je li mi pametnije uzeti odvjetnika za tu parnicu?

Koliko parnica mogu očekivati?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne ide to baš tako, nije dovoljno samo napisati, potrebno je to dokazati i argumentirati na ročištu. Na Vama je procjena, da li da idete sa odvjetnikom ili ne, a vjerujem da će jedno ročište biti dovoljno za sudsku odluku.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×