Jump to content
Bizon23

Valjanost nezakonito pribavljenih dokaza za teška kaznena djela

Preporučene objave

Poštovani članovi Legalis portala,

molim Vas za Vaše cijenjeno mišljenje u vezi sa napisanim. Zanima me da li bi nezakonito pribavljeni dokazi na način da se nekome naruši privatnost i ugled bili valjani na sudu u procesu pokretanja kaznenog postupka kojim bi se okrivljenika teretilo za tešku pronevjeru novca u iznosu od nekoliko desetaka milijuna kuna(cca 50 milijuna kuna)? Koliko sam upućen, u zakonu postoji odredba da u slučaju teških kaznenih djela nezakonito pribavljeni dokazi nauštrb nečije privatnosti ili ugleda mogu biti uzeti kao valjani dokazi.

Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru!

Srdačan pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ne moramo mudrovati, sve u zakonu izričito piše, ZKP, čl. 10.

Članak 10.

 

            (1) Sudske se odluke ne mogu temeljiti na dokazima pribavljenim na nezakonit način (nezakoniti dokazi).

            (2) Nezakoniti su dokazi:

            1) koji su pribavljeni kršenjem Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom propisane zabrane mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja,

            2) koji su pribavljeni povredom Ustavom, zakonom ili međunarodnim pravom zajamčenih prava obrane, prava na ugled i čast, te prava na nepovredivost osobnog i obiteljskog života, osim u slučaju iz stavka 3. ovog članka,

            3) koji su pribavljeni povredom odredaba kaznenog postupka i koji su izričito predviđeni ovim Zakonom,

            4) za koje se saznalo iz nezakonitih dokaza.

            (3) Ne smatraju se nezakonitima dokazi pribavljeni povredom prava i sloboda iz stavka 2. točke 2. ovog članka u postupku za teške oblike kaznenih djela iz nadležnosti županijskog suda, kod kojih interes kaznenog progona i kažnjavanja počinitelja preteže nad povredom prava.

            (4) Sudska odluka ne može se temeljiti isključivo na dokazu iz stavka 3. ovog članka.

S obzirom da je pronevjera kazneno djelo za koje se postupak vodi pri općinskim sudovima bez obzira na visinu štete (zaprijećena je kazna do osam godina, a općinski sudovi sude do 12 godina, a ne radi se o iznimci iz čl. 19.c. ZKP), ta iznimka iz st. 3. se ne bi koristila.

 

Članak 19.c

 

            Županijski sudovi su nadležni:

            1) suditi u prvom stupnju:

            a) za kaznena djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko dvanaest godina ili dugotrajni zatvor,

            b) za kaznena djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost županijskog suda,

            c) za kaznena djela protiv Republike Hrvatske (Glava XII.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.) osim kaznenog djela zlouporabe opojnih droga iz članka 173. stavka 1., 4. – 6., ubojstvo na mah (članak 92.), otmica (članak 125. stavak 2.), silovanje (članak 188. stavak 1.), spolni odnošaj s djetetom (članak 192. stavak 1.), prijevare na štetu Europskih zajednica (članak 224.b), razbojništvo (članak 218. stavak 2.), razbojnička krađa (članak 219. stavak 2.), pranje novca (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.);

            d) za kaznena djela protiv Republike Hrvatske (Glava XXXII.), genocid (članak 88. stavak 3.), zločin agresije (članak 89. stavak 3.), odgovornost zapovjednika (članak 96. stavak 1. i 4.), terorizam (članak 97. stavak 2.), financiranje terorizma (članak 98.), javno poticanje na terorizam (članak 99.), novačenje za terorizam (članak 100.), obuka za terorizam (članak 101.), terorističko udruženje (članak 102. stavak 2.), usmrćenje (članak 112. stavak 1.), silovanje (članak 153. stavak 1.), podvođenje djeteta (članak 162. stavak 1.), razbojništvo (članak 230. stavak 2.), razbojnička krađa (članak 231. stavak 2.), zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2.), subvencijska prijevara (članak 258. stavak 3.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 2.), otmica osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 353. stavak 1.), napad na osobu pod međunarodnom zaštitom (članak 354. stavak 1.) iz Kaznenog zakona;

            2) u drugom stupnju odlučivati o žalbama protiv odluka općinskih sudova, ako drukčije nije propisano zakonom;

3) poduzimati radnje u nadležnosti suca istrage, rješavati o žalbama protiv rješenja za koja je to propisano zakonom, provoditi prethodni postupak kad je to propisano ovim Zakonom,

            4) u predmetima iz točke 1. ovog stavka odlučivati o potvrđivanju optužnice;

            5) odlučivati u postupku izvršenja kazne zatvora prema posebnim propisima;

            6) provoditi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih osoba;

            7) obavljati poslove međunarodne pravne pomoći, izručenja i kaznenopravne suradnje;

            8) obavljati i druge poslove koji su propisani zakonom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×