Jump to content
Sign in to follow this  
KrunoRickovic

parnica

Preporučene objave

Bok!

 

Imam par opcih pravnih pitanja. Kako nisam pravnik, a pretpostavljam da su odgovori jednostavni, nadam se a ce mi netko odgovoriti...

 

1

Zanima me tko je duzan platiti pokretanje gradjanske parnice i koliko okvirno to kosta? Pretpostavljam onaj koji tuzi. No, da li tuzenik ako izgubi mora nadoknaditi taj iznos tuzitelju?

 

2

Postoji li mogucnost da se zastupam na sudu samostalno i da li se takva praksa (ako postoji) gleda "ispod oka", bilo od strane suda, bilo od strane drugih odvjetnika? Nisam pravnik, naravno.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

1. Vi plaćate svoje troškove ( pristojbe, odvjetnika ako ga uzmete, eventualne troškove vještačenja ili sličnih dokaza ) a onaj ko na koncu izgubi spor dužan je suprotnoj strani platiti trošak. Ovo znači da će tuženik, ukoliko Vi dobijete, Vama morati nadoknaditi troškove postupka

2. Možete se zastupati sami ali ne vjerujem da ćete sami moći zastupati svoje interese na način da pobijedite u sporu, kako mislite sastaviti tužbeni zahtiev i sl? Svakako preporučam odvjetnika...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

a postoji i institucija oslobađanja parničnih troškova...

nije napisan razlog, pa sam slobodna pretpostaviti da bi i to bilo od koristi

 

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka

 

Sud će osloboditi plaćanja troškova postupka stranku koja prema svome općem imovnom stanju ne može podmiriti te troškove bez štete za nužno uzdržavanje svoje i svoje obitelji.

 

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvaća oslobođenje od plaćanja taksa i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svjedoka, vještaka, uviđaja i sudskih oglasa.

Sud može osloboditi stranku samo plaćanja taksa ako bi plaćanjem taksa bila znatno umanjena sredstva iz kojih se uzdržava stranka i članovi njezine obitelji.

 

Pri donošenju odluke o oslobođenju od plaćanja troškova postupka sud će brižljivo ocijeniti sve okolnosti, a osobito će uzeti u obzir vrijednost predmeta spora, broj osoba koje stranka uzdržava i prihode koje imaju stranka i članovi njezine obitelji.

 

Odluku o oslobođenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostupanji sud na prijedlog stranke.

 

Stranka je dužna uz prijedlog podnijeti potvrdu nadležnog tijela uprave o imovnom stanju.

 

U potvrdi o imovnom stanju mora se naznačiti iznos poreza koji plaća domaćinstvo i pojedini članovi domaćinstva te drugi izvori njihovih prihoda i uopće imovno stanje stranke kojoj se izdaje potvrda.

Potanje propise o izdavanju potvrde o imovnom stanju donosi tijelo određen republičkim propisom.

Kad je to potrebno, i sam sud može, po službenoj dužnosti, pribaviti potrebne podatke i obavijesti o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i protivnu stranku.

Protiv rješenja suda kojim se prihvaća prijedlog stranke nije dopuštena žalba.

 

Kad je stranka potpuno oslobođena plaćanja troškova postupka, prvostupanji će sud na njezin zahtjev odrediti da je zastupa punomoćnik, ako je to nužno radi zaštite prava stranke.

Stranka kojoj je postavljen punomoćnik oslobađa se plaćanja stvarnih izdataka i nagrade postavljenom punomoćniku.

 

Za punomoćnika postavlja se odvjetnik; ali ako u sjedištu suda nema dovoljno odvjetnika, za punomoćnika se može postaviti i druga osoba s pravnom spremom, sposobna da dade potrebnu pravnu pomoć.

Punomoćnika iz reda odvjetnika postavlja predsjednik suda; a ako se niži sud prvog stupnja nalazi u sjedištu višeg suda prvog stupnja, punomoćnika određuje predsjednik višeg suda prvog stupnja.

Postavljeni punomoćnik može iz opravdanih razloga tražiti da bude razriješen. O tome odlučuje izvan glavne rasprave predsjednik vijeća, a na raspravi vijeće. Protiv odluke suda kojom se punomoćnik razrješava nije dopuštena žalba.

 

Protiv rješenja suda kojim se prihvaća zahtjev stranke o postavljanju punomoćnika nije dopuštena žalba.

 

Kad je stranka potpuno oslobođena plaćanja troškova postupka, iz sredstava suda isplatit će se predujam za troškove svjedoka, vještaka, uviđaja i izdavanja sudskog oglasa te stvarni izdaci postavljenog punomoćnika.

 

Rješenje o oslobođenju od plaćanja troškova i o postavljanju punomoćnika prvostupanji sud može u tijek u postupka ukinuti ako utvrdi da je stranka u stanju podmirivati troškove postupka. Tom prilikom sud će riješiti hoće li stranka potpuno ili djelomično nadoknaditi i one troškove i takse od kojih je prije bila oslobođena te stvarne izdatke i nagradu postavljenog punomoćnika.

 

U prvom redu imaju se nadoknaditi iznosi isplaćeni iz sredstava suda.

 

Takse i troškovi isplaćeni iz sredstava suda te stvarni izdaci i nagrada postavljenog punomoćnika čine dio parničnih troškova.

 

O naknadi tih troškova od protivnika stranke koja je oslobođena plaćanja troškova postupka sud će odlučiti prema odredbama o naknadi troškova.

 

Takse i troškove isplaćene iz sredstava suda naplaćuje, prema službenoj dužnosti, prvostupanji sud od stranke koja je dužna nadoknaditi ih.

 

Ako je protivnik stranke koja je oslobođena plaćanja troškova postupka osuđen da nadoknadi parnične troškove, a utvrdi se da on nije u stanju te troškove platiti, sud može naknadno odrediti da troškove plati u cijelosti ili djelomično stranka koja je oslobođena plaćanja troškova postupka iz onoga što joj je dosuđeno. Time se ne dira u pravo te stranke da za ono što je platila traži naknadu od protivnika.

 

Strani državljani oslobodit će se plaćanja troškova postupka samo uz uvjet uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uzajamnosti objašnjenje daje savezni tijelo uprave nadležan za poslove pravosuđa.

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Hvala na odgovoru, uz malu napomenu: krivo je pretpostavljeno, ne tuzim ja vec bi trebao biti tuzen :)

 

A obrana mi se cini jednostavnijom i iskrenijom (na mom konkretnom slucaju) ako se branim sam nego uz zastupanje odvjetnika...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Suci to tako ne gledaju. Odvjetnik je taj koji ti treba pomoći da prođeš kroz sve te procesne institute na lakši način, da te ne sje.. na nekoj banalnosti.

Bilo kako bilo, probaj nekog naći, jer poslije su uvijek problemi, i sve puno košta.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim pojašnjenje - tužitelj je odustao od tužbe, a ja sam odvjetnici rekla da želim da njemu zaračuna troškove zastupanja. Odvjetnica mi kaže da je prošao rok da joj to javim i da to ne može po obiteljskom zakonu ići (radi se o tužbi za skrbništvo).

Da li mogu tražiti odvjetnicu da naplati itroškove podizanja ovrhe za alimentaciju?

Hvala!!![

:-o

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

Sign in to follow this  ×