Jump to content
Sign in to follow this  
Zex

Pitanja siječanj 2009.

Preporučene objave

Objavio: zizilina

 

Drage kolege, evo pitanja sa roka u siječnju 2009.

 

28.01.2009.

 

GPP, OBITELJSKO Jasenković

 

- razlozi pobijanja presude

- presuda na temelju priznanja – zbog čega se može pobijati

- granice ispitivanja 1stup. Presude

- prethodno pitanje – kad ga sud može rješiti, u kojem dijelu presude se donosi odluka

- vezanost suda za kaznenu presudu

- na što treba upozoriti nasljednika koji se namjerava odreći nasljedstva

- kako se pokreće ostavinski postupak

- naknadno pronađena oporuka/imovina – kada je sud neće rasporediti po prethodnom rješenju

- koliko obitelji poznaje Obiteljski zakon (zna li netko odgovor na ovo – ja sam prečula odgovor??)

- izvanbračna zajednica

- brak

- pretpostavke za postojanje braka

- što je potrebno za sklapanje braka u vjerskom obliku

- tko je ovlašten tužiti na (ne)postojanje braka

- pretpostavke za valjanost braka

- tko je ovlašten podnijeti tužbu za poništaj braka

- kako prestaje brak

- kad prestaje brak ako je bračni drug nestao

- utvrđivanje očinstva, presumpcija očinstva, priznanje – gdje i kako, što je još potrebno

- uzdržavanje bračnog druga, koji bračni drug može tražiti uzdržavanje

- uzdržavanje djece

 

USTAVNO, ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA Krilekić

 

- kad je donesen Ustav, što se njime uređuje

- kakva je RH država, kako je ustrojena vlast, kontrola

- jedinice lokalne samouprave – čime se bave

- ljduska prava i tem. slobode – kako su grupirane

- pravo na život

- mogu li se slobode ograničiti i kako

- koja prava jamči Ustav

- sloboda kretanja

- može li državljanin RH biti izručen stranoj državi

- presumpcija nevinosti

- zaštita obiteljskog života, obveze roditelja prema djeci

- pravo na štrajk

- HNB – tko je na čelu, kome odgovara

- Pučki pravobranitelj, ovlasti

- Sabor, imaju li zastupnici obvezujući mandat

- Predsjednik Republike, koje poslove obavlja, može li raspustiti Sabor, može li donositi uredbe sa zak. snagom (a vlada?), kome odgovara

- Vlada RH

- Raskod državnoprv. veza s bivšom SFRJ, koju je odluku donio Sabor u lipnju 1991., kad je raskinuta veza s AU

- Ustavni sud, nadležnost

- Ocjena ustavnosti i zakonitosti, koji je učinak ukinutog zakona prema strankama

- Ustavna tužba, kako US može odlučiti, jel daje upute

- Pretpostavke za podizanje ustavne tužbe, kada se može podnijeti protiv odluka u upravnim stvarima

- Europska Konvencija – kad je donesena, tko ju je donio, pravo na razumno suđenje po konvenciji

- E. Sud za ljudska prava – kakvu odluku može donijeti ako utvrdi povredu

- Što su sudovi

- Nadležnost Upravnog suda, još nešto osim upravnih sporova? zahtjev za zaštitu prava?

- Prekršajni sud – nadležnost, Visoki prekršajni

- Dužnosti suca, Odgovornost u slučaju povrede obvez

- Sudska uprava,Tko ju kontrolira

- Predsjednik suda – kako dodjeljuje predmete u rad, jel može uzeti predmet jednom sucu i dodjeliti drugom

- Odvjetništvo – kakva je to služba, troškovi, kako odvjetnici djeluju, besplatna pravna pomoć – tko odlučuje

- Državno odvjetništvo – kako su organizirani, odgovornost za štetu koju počini DO

 

GP, TRGOVAČKO Miletić

 

- novi ZOO – ovlaštenici na neimovinsku štetu, zbog povrede čega, pravo osobnosti kod fizičke/pravne osobe

- tijek kamata ne neimovinsku štetu – od kad

- 2 visine stopa zateznih kamata

- načelo odgovornosti za štetu za vanugo vorne odnose, tko dokazuje krivnju – izuzetak?

- Načelo objektivne odgovornosti – u kojim slučajevima

- Zastarni rokovi za naknadu štete, ako je šteta počinja kaznenim djelom?

- Fiksni ugovori

- Nefiksni ugovori – raskid

- Ugovor o cesiji, da li se položaj dužnika mijenja, obavijest dužniku

- Relativo ništetni ugovori – rokovi, kako glasi tužbeni zahtjev

- Apsolutno ništetni ugovori – tužbeni zahtjev

- Doživotno uzdržavanje, razlika prema dosmrtnom

- Posudba, kakav je to ugovor

- Konsenzualni ugovori

- Posjed – vrste

- Smetanje posjeda – zaštita

- Stjecanje vlasništva dosjelošću

- Izvanredna dosjelost – kakav posjed?

- Redovna dosjelost – kakav posjed?

- Poštenje posjeda

- U kojem se trenutku stječe vlasništvo dosjelošću

- Suvlasništvo, ovlaštenja glede suvlasničkih udjela i glede stvari, kakve poslove mogu vršiti

- Zk uložak – koliko listova

- Vrste upisa u zk

- Predbiljžba

- Pravo služnosti, vrste služnosti

- Gdje se upisuje hipoteka, što znači hipoteka

- Kada založni dužnik nije i glavni dužnik

- Kada ostavina prelazi na nasljednike

- Vrste basljeđivanja

- Oporučno nasljeđivanje, svjedoci, svojstva oporučitelja

- Usmena oporuka, što ako svjedoci nisu otišli na sud

- Nužni dio

- Kako nasljednici odgovaraju za dugove

- Koji se darovi vraćaju

- Društva osoba, odgovornost osoba

- Komanditno društvo – odgovornost članova

- Kakvo je doo društvo

- Sukcesivno osnivanje dd-a

- Prokurist, gdje se upisuje, ovlaštenja

- Podružnica, gdje se upisuje

- Kada se pokreče stečaj, tijela stečajnog postupka

- Red ispkate tražbina – imaju li svi vjerovnici isti red isplate

 

UPRAVNO, RADNO Marković

 

- uvjerenje, je li upravni akt, što ako tijelo odbije izdati (rješenje – je li upravni akt?)

- načelo saslušanja stranaka

- skraćeni postupak – kada se provodi

- posebni ispitni postupak – kada se provodi

- načelo slobodne ocjene dokaza

- tko može biti punomoćnik u upravnom postupku, ako se bavi nadripisarstvom?

- Žalba protiv zaključka

- Tko može biti stranka u upravnom postupku

- Kako se pokreće upr postupak

- Kad je upr postupak pokrenut

- Ako nema uvjeta za vođenje postupka

- Kad se upr postupak pokreće po službenoj dužnosti

- Što sadrži rješenje

- Čemu služi obrazloženju, što sadrži, zašto je bitno za stranku

- Dispozitiv rješenja

- Kako se pobija zaključakprotiv kojeg nema mjesta žalbi

- Kome se podnosi žalba i u kojem roku, što se navodi u žalbi, nove činjenice

- Razlozi za žalbu

- Može li se isključiti žalba, kako

- Kako se pokreće upr spor, rok za pokretanje

- U kojem sastavu odlučuje upr sud, iznimke od vijeća 3 sudaca

- Što sadrži tužba upr sudu, što se dostavlja uz nju, što ako se ne dostavi akt koji se pobija

- Što kad upravni sud primi tužbu, kad rješava bez spisa predmeta, kako može odlučiti

- Do kada tužitelj može oustati od tužbe, što sud donosi ako odustane

- Tko snosi troškove

- Kad sud odbacuje tužbu

- Prijevremeno podnošenje tužbe

- Što je upravni akt

- Što je predmet ocjene u upravnom sporu, u kojim granicama sud odlučuje

- Zainteresirana osoba u sporu

- Žalba protiv presude upr suda? Koji lijekovi?

- Upravni spor protiv prvostupanjskog akta

- Izvlaštenje, kome se podnosi tužba, po kojem postupku

- Ovlaštenici prava na naknadu oduzete imovine za vrijeme SFRJ

- što se navodi u zahtjevu

- mogu li pokretnine biti predmet povrata

- radni odnos na određeno vrijeme

- tko su pripravnici, razlika prema volonterima

- tko organizira štrajk, zašto, zakonit štrajk, posljedica sudjelovanja u nezakonitom štrajku

- lock out

- kakvo može biti radno vrijeme

- otkaz ugovora o radu

- kako se određuju plaće po ZOR-u

- dopusti po ZOR-u, neplaćeni – kako

- povrede službene dužnosti – vrste, kako su propisane, tko odlučuje, kako protiv odluke višeg službeničkog suda

- tko ne može biti primljen u državnu službu

 

KAZNENO Baranović

 

- od čega se sastoji uvjetna osuda

- rok kušnje

- za koja kd uvjetna osuda

- kada sud može primijeniti odredbe o zakonskom ublažavanju kazne

- kad će se primijeniti zakon iz 2006. (tj. prijašnji zakon)

- kad se uvjetna osuda više ne može opozvati, kad se mora opozvati

- u koje vrste kp sankcija spada uvjetna osuda, što još spada u tu skupinu

- koje kp sankcije postoje

- sigurnosne mjere

- beznačajno djelo

- kako se izriče novčana kazna

- kada se izvršava novčana kazna, prisilno izvršenje

- čime se može zamijeniti kazna zatvora do 6 mj

- uvjet za rad za opće dobro na slobodi, koliko može trajati, u kojem periodu se može odraditi

- dragovoljni odustanak

- pokušaj kojeg kd je kažnjiv

- pomagači

- poticatelji, kako se kažnjavaju

- supočinitelji

- stjecaj kd, kako se izriče kazna, pravila o izricanju kazne za kd u stjecaju («ali samo ako kolege slučajno znaju»)

- kako se izriče kazna dugotrajnog zatvora? Tko izriče takvu kazna (veliko vijeće)

- za koja kd sudi malo vijeće županijskog suda

- može li se održati gl rasprava u skraćenom postupku ako ne dođe okrivljenik, koja mu se kazna može izreći u odsutnosti

- tko odlučuje o prigovoru protiv optužnice

- može li na gl raspravi sudjelovati sudac koji je odlučivao o prigovoru protiv oiptužnice

- razlozi za izuzeće sudaca, tko odlučuje, što je dužan napraviti suda

- tko vodi istragu, tko određuje pritvor u istrazi, tko produljuje pritvor, tko odlučuje o žalbi protiv pritvora

- koje su žalbene osnove, kome se dostavlja žalba

- u kojem roku odgovor na žalbu

- tko se obavještava o sjednici 2stup vijeća, može li se bez pozvanih održati sjednica

- koji su osnovi za pritvor

- koliko može trajati pritvor (ovisno o kd)

- koje vrste presuda

- odluke po žalbi – kad presuda, kad rješenje, kad može preinačiti presudu

- zabrana reformatio in peius, kod kojeg izvanrednog pr lijeka je to važno

- što čini pravomoćnu presudu (presuda općinskog suda + podluka županijskog suda)

- institut beneficium cohaesionis

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Objavio: oliva

 

Evo nešto pitanja, rok 30.01.2009.

 

GP-Lovrić

Zadaća:smetanje posjeda

- sve o posjedu, pošten-neposšten,istinit i neistinit, zakonit-nezakonit

- posjedovna tužba

-stvarnopravni učinci posjeda

-stjecanje vlasništva nalazom stvari,

-mogu li se stjecati nekretnine nalazom,

-koja su ograničena stvarna prava

-pravi građenja-kako se zasniva i što se upisuje u ZK

-što su stvarni tereti

Druga zadaća: naknada štete,

-naknada štete zbog tjelesne ozljede

-izvanugovorna odgovornost...krivnja... sve kao već ranije navedeno;

-zakonsko nasljeđivanje-kada dolazi do njega?

-kategorije krvnog srodstva,nasljedni redovi;

-brisovna tužba- tko je podnosi, kada i rokovi

-prekid i zasoj kod zastare

 

Trgovačko-Lovrić

-Tko je trgovac,

-jesu li trgovačka društva trgovci iako se ne bave trgovačkim poslovima

-tko je trgovac pojedinac

-nabroj društva osoba i društva kapitala

-predmet poslovanja društava

glavne i sporedne djelatnosti

-što je tvrtak, i sve o njoj

-osnivanje doo, što je potrebno za upis u sudski registar

-prijenos dionica, što je indosament

-tko može podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka

-stečajni vjerovnici

 

Kazneno-Baranović

-uvjetna osuda-za koja kaz.d., koji je rok kušnje

-ublažavanje kazne- zakonsko i sudsko

opoziv uvjetne osude-kada je obvezno

-stjecaj-pitala je sve i svašta-nisam baš sve pohvatala

-koji su oblici krivnje

-što je izravna i neizravna namjera

sudionici u počinjenju kd, tko su supočinitelji

-vrste kaznenopravnih sankcija,

-koje su kazne, min i max kazna zatvora

-dragovoljni odustanak

-što je produljeno kazneno djelo

-kako se izriče i naplačuje novčana kazna -u kojim slučajevima je prislina naplata

-što je nužna obrana

-sigurnosne mjere-nabrojati i koliko pojedna može trajati

-za koja kd je nadležnost Općinskih sudova

-kako zovemo postupak koji vodi sudac pojedinac

-za koja kd je nadležan Županijski sud i znati ostale nadležnosti

-sastav vijeća Županijskih sudova

-tko vodi istragu

-koliko najdulje može trajati pritvor u istrazi

-odluka o produljenju pritvora-tko, kada i u kojoj fazi odlučuje

-nadležnost Vrhovnog suda-kada je treći stupanj

nabrojati izvanredne lijekove

-vrste presuda-(nabrojati samo onako kako je u zakonu!)

-nezakoniti dokazi

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

Sign in to follow this  ×