Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

LaSi_legal

Pitanja s usmenog (21.5.2012)

Preporučene objave

I. grupa

RADNO

K1 (odnosno 1. kandidat)

9 –posebne odredbe ugovora o radu – sezonski, izdvojeno mjesto rada, u inozemstvu (kakvi su to posebni uvjeti za razliku od općih? što je produženo osiguranje i kad počinje? Kad se rad ne može obavljati na izdvojenom mjestu rada? Tko provjerava da li su uvjeti rada štetni? Može li za rad u inozemstvu uvjet biti poznavanje stranog jezika? Što je bitno za plaću kod takvog ugovora?)

13 – raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena, noćni rad

15 – godišnji odmor – trajanje, prenošenje, raspored

42 – gospodarsko-socijalno vijeće – sastav, ovlaštenje

49 – prava za vrijeme nezaposlenosti – vraćanje primljenog

 

K2

1-predmet ZR-a, propisi koji uređuju radne odnose u RH, načelo primjene povoljnijeg prava za radnika

5 – pojam ugovora o radu – zasnivanje, trenutak sklapanja, oblik, ugovorne strane

12 – pojam radnog vremena – rad po pozivu, pripravnost

18 – plaća

34 – diskriminacija i uznemiravanje

 

K3

8 – ugovor o radu na određeno vrijeme – razlozi, uvjeti, trajanje

26 – redoviti otkaz (razlika redovitog skrivljenim ponašanjem i izvanrednog)

27 – izvanredni otkaz – što je bitno i tko ga može dati

30 – otpremnina

36 – prenošenje ugovora na novog poslodavca

 

UPRAVNO

K1

66 – pokretanje upravnog postupka (trenutak, pokretanje javnom objavom)

74 – rokovi i povrat u prijašnje stanje

78 – rješenje stavri manjeg značaja, djelomično, dopunsko, privremeno rješenje

95 – cilj ZUP-a, def.javnopravnog tijela

101 – vrste tužbenih zahtjeva, spor o zakonitosti, spor pune jurisdikcije

 

K2

79 – dostava pismena (kad treba osobno)

90 – raskid upravnog ugovora i prigovor na upr. ugovor (tko odlučuje o prigovoru, kad odlučuje upravni sud?)

91 – zaštita od postupanja javnopr. tijela

118 – obnova spora – razlozi, rokovi, postupak, tko odlučuje

119 – zahtjev za izvanredno ispitivanje zakonitosti pravomoćne presude

 

K3

64 – službena osoba i izuzeće

67 – izmjena zahtjeva, dopuna zahtjeva, odustanak od zahtjeva

73 – podnesci

98 – stranke u upravnom sporu

123 – sudska nagodba u upravnom sporu

 

II. grupa

URH

K2

14 – izbor zastupnika u Sabor (tko raspisuje izbore i kad, tko saziva 1. sjednicu, tko njome predsjedava, čime je uređen rad Sabora?)

27 – način rada Vlade (koje odluke donosi, poslovnik, sjednice? Ovlasti Vlade, što može predložiti Saboru? Kad je predsjednik Vlade supotpisnik s predsjednikom?)

29 – imunitet suca

 

K3

3 – suverenitet RH

19 – retroaktivnost propisa (koja konvencija?)

44 – akti lokalne i područne uprave

 

K1

1- izvorišne osnove URHa –nacionalne manjine, koji se zakoni na njih odnose?

15 – nadležnost Sabora (organski zakoni? Da li je KZ organski zakon?)

18 – stupanje zakona na snagu

 

Organizacija pravosuđa

K2

50 – sudovi u RH

66 – zaštita odvjetnika protiv odluka HOK-a

 

K3

53 – zaštita prava na suđenje u razumnom roku

78 – imenovanje i razrješenje javnih bilježnika (što je otpust iz službe?)

 

K1

51 – ustrojstvo i nadležnost VSRH (koji odjeli? opća sjednica?)

58 – odgovornost za štetu počinjenu u obavljanju sudačke dužnosti

 

EU

K2

100 – odgovornost države za štetu zbog neprimjene prava EU

102 – 4 koraka testa proporcionalnosti

 

K3

96 – nadređenost eu prava, izravni učinak (koji su sekundarni izvori? obveznost preporuka?)

106 – hitni prethodni postupak

 

K1

83 – što je eu. pravna stečevina

104 – prethodni postupak pred Europskim sudom

 

III. grupa

OBVEZNO

K3

34 – raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

49 – ugovor o ostavi

51 - ugovor o osiguranju – opće odredbe

54 – isključeni rizici kod osiguranja

 

K1

12 – pravo zadržanja

13 - cesija

19 – nagodba

58 – odgovornsot za štetu izazvanu motornim vozilima u pogonu

 

K2

1 – načela obveznog prava

24 – zastoj i prekid zastare

40 – ugovor o zajmu

57 – odgovornost po osnovi uzročnosti

 

STVARNO

K3

72 – prestanak posjeda stvari i prava

74 – pravo vlasništva – opća i posebna ograničenja

109 – odlučivanje o prijedlogu za upis

 

K1

67 – predmet prava vlasništva

82 – višestruko ugovaranje otuđenja

104 – uknjižba i uknjižba hipoteke

 

K2

88 – osobne služnosti

94 – založno pravo

123 – nasljedničke izjave

 

TRGOVAČKO

K3

172 – stečajni plan

179 – akceptiranje mjenice

183 – protest mjenice

 

K1

134 – jtd i osobna odgovornost članova

147 – upravni odbor i izvršni direktori

149 – glavna skupština dd-a

 

K2

131 – prokura

139 – simultano i sukcesivno osnivanje dd-a

157 - organi doo-a i njihov međusobni odnos

 

IV. GRUPA

GPP + OVRHA

K1

1 – osnovna načela parničnog postupka

11 – punomoćnici

19 – isticanje više tužbenih zahtjeva

45 – sadržaj presude

53 – revizija protiv rješenja

89 – ovrha na pokretninama

93 –ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad

 

K2

10 – zakonski zastupnik

24 – umješač

48 – aspolutno i relativno bitne povrede odredaba parničnog postupka

50 – granice ispitivanje drugostupanjske presude

52 – revizija protiv presude

67 – upućivanje nasljednika u parnicu

86 – pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

 

K3

13 – postupanje suda s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

28 – vrste tužbi

39 – djelomična presudea

41 - presuda zbog ogluhe

44 – donošenje i objava presude – pisana izrada presude

69 – učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

88 – obustava i dovršetak ovrhe

 

OBITELJSKO

K1

100 – odnosi koji se uređuju ObZ-om i načela

104 – pretpostavke za valjanost braka

107 – potvrđivanje i priznavanje majčinstva i očinstva

 

K2

102 – načini sklapanja braka

114 - skrbništvo

124 – procesna ograničenja u statusnim stvarima

 

K3

105 – načini prestanka braka

106 – razvod braka

120 – ovalsti CSS kod uzdržavanja djeteta

 

 

V. GRUPA

U ovoj grupi neću pisati koji kandidat je dobio koje pitanje jer je ispitivač ispitivao simultano (K1, K2, K3, pa stalno tako u krug).

 

KP

6 – mjesto počinjenja kd-a

10 – sila i prijetnja

1 –kazneno djelo

22 – nešt sa težom posljedicom

23 – stjecaj

5 – vrijeme počinjenja kd-a

27 – kd na mah

26 – produljeno kd

30 – vrste kaznenopravnih sankcija i svrha kažnjavanja

51 – neodređene vrijednosti kao obilježje kd-a

48 – sig.mjera oduzimanja predmeta

43 – sig. mjera obvezno psihijatarsko liječenje

61 – oblici kd krađe

64 – dovođenje imovine u opasnost općeopasnom radnjom

70 – kd davanja mita

 

KPP

97 – zapisnik

92 – privatni tužitelj

104 – pritvor

123 – pretraga

96 – branitelj-obvezna i fakultativna obrana

107 – ročište za istražni zatvor

128 – osobe koje ne mogu biti ispitane kao svjedoci

105 – istražni zatvor u domu

142 – suđenje u odsutnosti

163 – zahtjev za zaštitu zakonitosti

166 – skraćeni postupak

149 – sadržaj pisanog otpravka preasude

165 – revizija

171 – stvarna nadležnost i djelatnoast suca istražitelja

167 – kazneni nalog

 

Prošlo je dvoje od troje (kolegica 80 bodova, kolega 78 ili 79). Čestitke kolegama, a nama ostalima puno sreće i pameti!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da, kolega svaka čast na trudu i kolegijalnosti!

Možete li dodati vaš dojam ispita, koliko su bili zahtjevni ispitivači i kakvo je bilo znanje kolege koji nije prošao, je li dovoljno 2-3 rečenice za svako pitanje???

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Od ispitivača su bili Marijan, Turkalj i još troje čija imena su mi nažalost promaknula jer je tajnica dosta tiho govorila (građansko je ispitivala jedna javna bilježnica iz ZG). Ispitivači su redom bili korektni i nisu tražili detalje, zaista je trebalo reći par smislenih rečenica o svakom pitanju i to je bilo dovoljno za daljnji prolaz. Ispitivači su postavljali dosta podpitanja-ponekad da podsjete i pomognu kandidatu, ponekad da vide koliko duboko ide njegovo znanje. S time da su kolege koji su prošli znali daleko više od tog najnužnijeg, zaista vrlo solidno i svaka im čast na takvom znanju. Kolega koji je pao je znao mnoga pitanja ok, ali na par pitanja je dosta zapeo. Malo nas je začudilo da su ga na kraju ipak rušili jer su ga ipak puštali dalje u svaki novi krug pitanja pa je opći dojam bio da će ga čovjek ipak proći. Čini mi se da mu je presudila zadnja grupa (kazneno) jer nije znao reviziju (bilo je to predzadnje pitanje, svi smo već bili umorni i ludi, pa je i njemu koncentracije otišla kvragu). Ali sve u svemu imam pozitivan dojam, ljudi-to se može proći, samo hrabro dalje!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Dragi kolege i kolegice, evo pitanja s nekim od podpitanja u zagradi s usmenog ispita. Pojavile su se 2 kolegice, a na kraju je položila jedna kolegica kojoj od srca čestitam. Mala napomena da je ispitivač za KP i KPP imala podpitanja i van kartica.

 

Usmeni ispit Ministarstvo pravosuđa 23.05.2012.

 

RADNO PRAVO

Ispitivač: Željko Odorčić, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH

 

7. Podjela ugovora o radu – vrste (što je po ZR-u pravilo, iznimka?)

8. Ugovor o radu na određeno (kada se sklapa?, 3 razloga, na koji rok?, ako nema roka u ugovoru?, iznimka kad može dulje trajati od ugovorenog?)

27. Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlog?osobito teška povreda, u kojem se roku otkazuje?naknada štete?tko je obvezan?)

39. Sinkdikati i udruge poslodavaca (općeniti pojam?, osnivanje?, prestanak djelovanja?, koji su principi njihova udruživanja po ZR-u?)

40. Kolektivni ugovor (što znači produžena primjena KU?koji bi bio obveznopravni, a koji normativni dio KU?)

 

19. Zakonska zabrana utakmice (zastara?kad poslodavac potražuje?)

33. Zaštita dostojanstva radnika (Kako je ZR riješio pitanje zaštite dost.radnika?opća klauzula, koji posebni zakoni?kako ide postupak?kako radnik ostvaruje zaštitu?što prvo mora učiniti poslodavac?što ako poslodavac ne poduzme mjere?što se događa za vrijeme prekida rada?)

34. Diskriminacija i uznemiravanje (Zakon o suzbijanju diskriminacije, što je izravna, a što neizravna diskriminacija?što je uznemiravanje?općenito, čime treba biti uzrokovano?koji slučajevi se ne smatraju diskriminacijom?nabrojati 2-3 slučaja)

36. Prenošenje ugovora na novog poslodavca

43. Štrajk (što bi bio štrajk po ZR-u?, tko su ovlaštenici?mirenje?)

 

UPRAVNO PRAVO

 

68. Neposredno rješavanje (ispitni postupak je pravilo, neposredno rješavanje je iznimka? Ako bi javnopravno tijelo provelo bilo koji dokaz?)

77. Rješenje (postoji li još neki oblik akta koji donosi javnopravno tijelo? Zaključak, da li se može donijeti usmeno riješenje? Što je s uputom o pravnom lijeku?odgoda izvršenja?rokovi za donošenje rješenja?)

82. Postupanja i odluke drugostupanjskog tijela po žalbi (na temelju kojih činjenica 2° tijelo odlučuje?odluke?kad dolazi do odbijanja žalbe?)

106. Rješavanje upravnog spora bez rasprave i sa raspravom (4 razloga kod rješavanja upravnog spora bez rasprave?)

123. Sudska nagodba (kad se ne može sklopiti?)

 

58. Stranke u upravnom postupku, postupovna sposobnost i zastupanje

64. Službena osoba i izuzeće (obligatorno, fakultativno?nabrojati neke po zakonu, tko odlučuje?)

66. Pokretanje upravnog postupka (kad je po službenoj dužnosti?koji je najčešći? Porezi, kad se smatra pokrenutim na zahtjev stranke, a kad po službenok dužnosti?)

105. Prava i obveze stranaka u upravnom sporu (što ako stranka u određenom roku ne dostavi sudu tražena dokazna sredstva? Prema kojim pravilima tada sud može postupati? ZPP koji se odnose na dokazivanje samo)

111. Povrat u prijašnje stanje

 

 

USTAV, ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA, EU

Ispitivač: Tatijana Vučetić, Ministarstvo pravosuđa

 

2. Kakva je RH država i kako narod ostvaruje vlast u RH prema temeljnim odredbama Ustava

8. Pravo na žalbu (može li biti isključeno?)

29. Imunitet sudaca (suci porotnici? Funkcionalni)

76. Javno bilježništvo

77. Poslovi javnog bilježnika (mogu li obavljati još neku djelatnost?)

89. Europsko vijeće (glavna zadaća?ima li zakonodavne ovlasti?koja je novina nakon Lisabonskog ugovora?predsjednik)

94. Opći sud i Službenički sud (sastav?koliko sudaca Službeničkog suda?)

 

9. Osobne slobode

39. Vrste i pravni učinak odluka Ustavnog suda

41. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom i suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom (tko podnosi prijedlog?u kojem roku mora Ustavni sud započeti postupak?)

65. Tko se smije baviti pružanjem pravne pomoći za nagradu u RH

72. Razrješenje državnog odvjetnika (kada?stegovna djela?tko odlučuje o razrješenju?)

87. Koje su institucije Europske unije (nabrojati)

102. Četiri koraka testa proporcionalnosti

 

GRAĐANSKO / TRGOVAČKO PRAVO

Ispitivač: Jakob Miletić, sudac Vrhovnog suda RH

 

17. Jamstvo (prema kome se obvezuje? Oblik ugovora?tko može preuzeti obvezu jamstva?da li se jamac može obvezati za poslovno nesposobnu osobu? Da Kakva mora biti obveza?da li se vjerovnik mora prvo obratiti dužniku?kad više jamaca odgovara?kakav je odnos među njim? Kako odgovaraju vjerovniku?kada dolazi do regresa?)

35. Prekomjerno oštećenje (da li dovodi do pobojnosti ili ništavosti?kakav tužbeni zahtjev se postavlja?da li postoji rok?od kada se računa?kakav je rok?što može druga strana učiniti?koji se ugovori ne mogu poništavati zbog prekomjernog oštećenja?)

47. Ugovor o građenju (može li izvođač odstupiti od projekta samovlasno?koje su posljedice ako nema suglasnosti?odogovornost za bitne zahtjeve građevine?kada se može osloboditi te odgovornosti?)

54. Isključeni rizici kod osiguranja (rok od 3 godine?matematička pričuva)

91. Stvarni tereti

94. Založno pravo (kakvo je to pravo?kada založni dužnik nije glavni dužnik?kakav je karakter založnog prava?kada se stječe na nekretninama?na kojem se listu upisuje?)

103. Knjižni upisi (plomba?što je klauzula intabulandi?)

128. Tvrtka trgovačkog društva (što sve sadržava?što zakon smatra pod tvrtkom?da li je pravilno govoriti da je tvrtka odgovorna?što je podružnica?)

138. Dionice

179. Akceptiranje mjenice

 

13. Cesija (notifikacija? Glavna, sporedna tražbina? Odnos primatelja i dužnika?)

20. Prestanak obveze – ispunjenjem obveze (tko može ispuniti obvezu vjerovniku?,treća stana?poslovno nesposobna osoba?sadržaj ispunjenja?zamjena? da li je vjerovnik dužan primiti djelomično ispunjenje?stvari po rodu?red uračunjavanja?novčana?)

43. Ugovor o najmu (najam nekretnine?još neki zakon regulira?podredna primjena, da li najmodavac odgovora za materijalne nedostatke?kako je najmoprimac dužan koristiti stvar?što ako najmoprimac ne plati 2 puta uzastopno?)

56. Odgovornost za drugoga (kako roditelj odgovara?kad odgovaraju dijete i roditelj kako odgovaraju?)

67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (sposobnost stvari) (primjer, želi kupiti sobu u stanu?zašto ne može kupiti?nedjeljiva stvar?kod suvlasništva-način razvrnuća)

97. Ostvarenje prava na namirenje kod založnog prava (zabilježba tužbe?)

112. Pravni temelji nasljeđivanja (zakonsko nasljeđivanje – bračni i izvanbračni drugovi?)

154. Društvo s ograničenom odgovornošću – pojam i obilježja

165. Prethodni postupak

184. Vlastita mjenica

 

GPP / OBITELJSKO PRAVO

Ispitivač: Ivan Mikšić, sudac Vrhovnog suda RH

 

8. Izuzeće suca (tko odlučuje?izuzeće predsjednika VRH?odlučuje vijeće od 5 sudaca)

19. Isticanje više tužbenih zahtjeva u tužbi – protutužba (vrste kumulacije?na koji se način mogu isticati tužbeni zahtjevi kod objektivne kumulacije?u kojim sporovima?naknade štete, facultas alternativa?kako bi glasio tužbeni zahtjev?)

21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva (presumirano povlačenje?do kada se može povući tužba?što je novina?nakon donošenja presude)

25. Imenovanje prethodnika i obavijest treće osobe o parnici (može li se tužitelj protiviti stupanju u parnicu treće osobe?

49. Ograničenje razloga za žalbu kod presuda zbog ogluhe, zbog izostanka, na temelju priznanja i na temelju odricanja

78. Ovršna isprava (nabrojati samo po Ovršnom zakonu)

83. Sadržaj rješenja o ovrsi (što mora biti naznačeno?na temelju vjerodostojne isprave?što će se dogoditi nakon podnošenja prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave?)

118. Uzdržavanja bračnog druga i izvanbračnog druga (pretpostavke?kad se može zahtjev postaviti?u kojoj parnici? Radi razvoda ili poništaja braka, do kada?kad sud može odbiti?)

119. Načini određivanja uzdržavanja

121. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova (kako se dijeli bračna stečevina?)

 

KP / KPP

Ispitivač: Senka Klarić-Baranović, sutkinja Vrhovnog suda RH

 

10. Sila ili prijetnja (da li ima KD-a?, odoljiva, neodoljiva sila?)

22. KD kvalificirana težom posljedicom

28. Uzročnost

48. Sigurnosna mjera oduzimanja predmeta (kad nije obvezno?kad će trajati 3. godine? Ako je osuđen na kaznu zatvora do 3. godine, ako je kazna zatvora preko 5. Godina, odna traje do 5. godina, Što ako sud ne primjeni a bio je obvezan? Tko može i kojom odlukom?)

69. KD protiv službene dužnosti – primanje mita (tko sudi?u čijoj je nadležnosti progon?)

 

78. Opća načela kaznenog postupka (osnovno načelo?na sudu?)

79. Načelo zabrane preinačenja na teže (da li to načelo vrijedi u ponovljenom postupku? Da jer ne može biti teže osuđen nego u prvotnom postupku. Kod kojeg izvanrednog pravnog lijeka vrijedi?)

111. Vrste odluka i njihovo donošenje – vijećanja i glasovanje (koje odluke sud donosi?vrste presuda? Razlozi za odbijajuću presudu? kakva presuda se donosi ako državni odvjetnik odustane od optužbe tijekom rasprave?odbijajuća presuda, kojom vrstom odluke viši sud ukida presudu nižeg suda? Rješenjem, kada odlučuje presudom?o čemu se najprije glasuje?što ako se suci ne slože?što može član vijeća koji je ostao u manjini? Kako se se donosi odluka o kazni dugotrajnog zatvora? Što ako nema jednoglasne odluke, da li onda može biti osuđen na dugotrajni zatvor? ne)

153. Sadržaj žalbe (kome se podnosi?, što prvostupanjski sud radi prije nego žalbu proslijedi drugostupanjskom sudu?da li ima pravo žalbe na rješenje o odbačaju žalbe?da, odgovor na žalbu?nema roka, do kada?, što može tražiti?koja je obveza suda?što ako je okrivljenik u pritvoru?koje su žalbene osnove?)

161. Žalba protiv rješenja (rok?, na koja je rješenja dopuštena?, da li se šalje na odgovor?, na koje povrede drugostupanjski sud pazi kad ima žalbu na rješenje? Na koje bitne povrede kaznenog postupka pazi po službenoj dužnosti? Na povrede kojeg zakona pazi na sve?Kaznenog zakona na štetu okrivljenika)

Uređeno od lawyerish

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

kolege svaka cast :) ja cu se potrudit isto ovako zapisat na slusanju :)

koji je to ispitivac koji nije ispitivao KP i KPP jednog kandidata pa drugog pa treceg nego svih po malo?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×