Jump to content
sandra_osijek

Primjer Ugovora o zajmu novca - upis na nekretninu

Preporučene objave

Poštovani,

bila bih zahvalna kada bi mi netko pomogao i dao primjer kako sastaviti Ugovor o zajmu novca, naime novac posuđujem sinu bez kamata na rok otplate od 10 godina s tim što kao osiguranje vraćanja zajma sin želi da se upišem na njegovu nekretninu, a upis da se briše nakon povrata zajma. Treba li Ugovor biti solminiziran ili ne?

Koji je postupak dalje nakon ovjere Ugovora kod JB, zemljišno-knjižni s tim Ugovorom?

Unaprijed zahvaljujem na svakoj pomoći koja će mi dobro doći.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

UGOVOR O ZAJMU SA ZALOGOM

Koji zaključuju dana __ ____ godine ugovorne strane :

Zajmodavac : _____ iz __, ul. __broj __ OIB __

Zajmoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ OIB __.

Članak 1.

Na osnovu ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u novcu od __ kuna, sa rokom vraćanja do ___.

Zajmoprimac prima novac na zajam u iznosu kako je naznačen i pod uvjetima predviđenim ovim Ugovorom.

Ugovorne strane su suglasne da će Zajmoprimac plaćati kamatu na godišnjem nivou od __%. Kamata će se plaćati mjesečno, do __-og u mjesecu.(ovo oko kamata mozete izostaviti,buduci da ste napisali,bez kamata)

Članak 2.

Kao garanciju da će vratiti primljeni iznos novca iz članka 1. ovog Ugovora Zajmoprimac zalaže svoj stan koji se nalazi u __, ul. __br. __, stan br. __ na __ katu površine __ m2 kat. parcela __ KO__ upisan u z.k.ul __.

Zajmoprimac je stekao opisanu nekretninu na temelju ugovora o otkupu Ov.br. __ od __ godine kod __ suda u __ / na temelju rješenja o nasljeđivanju __ suda u __ O br. __ od __ godine / na temelju kupoprodajnog ugovora Ov.br. __ od __ kod __ suda u __.

Članak 3.

Zajmoprimac potpisom ovog Ugovora daje neopozivu suglasnost da Zajmodavac može za iznos zajma upiše pravo prvenstvene hipoteke na nekretnini bliže opisanoj u članku 2. ovog Ugovora.

Zajmoprimac se obvezuje da stan iz članka 2. ovog Ugovora neće dalje opterećivati niti njime raspolagati bez suglasnosti Zajmodavca.

Članak 4.

Obe ugovorne strane svojim potpisima na ovom Ugovoru priznaju ovajugovorkao izraz svoje volje i kao potvrdu da je Zajmoprimac primio novac od Zajmodavca.

Član 5.

U slučaju spora nadležan je sud u __.

Ugovorne strane su poučene o važnosti ovog Ugovora i potvrđuju da im je ovajUgovorpročitan, da ga slobodnom voljom prihvataju i suglasno tome potpisuju.

Ugovorje sačinjen u __ (__) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po __ (__) primjerka a završen je zaključno sa ovom klauzulom.

Zajmodavac Zajmoprimac

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×