Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

vinkovci82

Apsolutna zastara poreza na promet nekretnina

Preporučene objave

Poštovani,

 

kupili smo kuću u 10.mj 2007.g. i u istom mjesecu prijavili poreznoj da utvrdi porez. Porezna uprava 18.12.2008.g. donosi porezno rješenje. Zanima me kada je počela teći zastara prvi put?

Poslali smo zahtjev za otpis duga zbog apsolutne zastare i odbili su zahtjev uz obrazloženje da je zastara prvi put počela teći 01.01.2010.g. U zakonu stoji da zastara počinje teći istjekom godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu, i ako sam dobro shvatila zakon, zastara bi po tome krenula 01.01.2009.

Molim Vas za pomoć, unaprijed hvala!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

A kada je ovo porezno rješenje kojim je utvrđena porezna obveza postalo pravomoćno? Ako je u 2009. (što je realno obzirom na datum donošenja), tada je razmišljanje PU ispravno.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

zastara po pravomoćnoj odluci suda, javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela (kao što je porezna uprava) je 10 godina.

do 31.12.2018. porezna može pokrenuti ovrhu i naplatiti dug sa zakonskim kamatama (12%/g).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
ne razumijem, jel nije apsolutna zastara 6 godina?

 

zastara vrijedi za utvrđivanje porezne obveze.

ak je porezna obveza utvđena rješenjem koje je pravomoćno (protiv istog rješenja nisi podnosio žalbu) može se naplatiti ovrhom za 10 godina. porezna skuplja kamate.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nevrijedi za ovrhu. pročitaj presudu.

zastara vrijedi za pokretanje postupka i utvrđivanje obveze.

ak je obveza utvrđena ? ovrha se može provest u razdoblju od 10 godina od pravomoćnosti odkuke.

 

Zakon o opće upravnom postupku

možda te spašava čl.135. (3) Po isteku roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno, rješenje se ne može izvršiti, ako zakonom nije drukčije propisano.

ali Članak 137.

(1) Izvršenje novčanih obveza provodi se u skladu s propisima koji se primjenjuju na sudsko izvršenje.

 

ostaje ti samo nadati se da su te zaboravili. čekaš da prođe 10 godina od primitka prvostupanjskog rješenja,koje je postalo pravomoćno zato što nisi podnio žalbu.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Bovu..niste u pravu..napisali ste 'zastara vrijedi za pokretanje postupka i utvrđivanje obveze'..zašto niste napisali i 'naplatu poreza? ...zašto plašite ljude..ne razumijem!?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Opći porezni zakon

Zastara

Članak 94.

 

(9) Ako ovim Zakonom nije uređeno drugačije, na poreznu zastaru primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima

 

dali je Općim poreznim zakonom uređeno kad nastupa zastara potraživanja po pravomoćnoj odluci? nije.

 

proniđi i pročitaj presudu VSRH Broj: Rev 31/06-2

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Opći porezni zakon

Zastara

Članak 94.

 

(9) Ako ovim Zakonom nije uređeno drugačije, na poreznu zastaru primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima

 

dali je Općim poreznim zakonom uređeno kad nastupa zastara potraživanja po pravomoćnoj odluci? nije.

 

proniđi i pročitaj presudu VSRH Broj: Rev 31/06-2

 

Bok Bovu!

 

Je li to ova presuda:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broj: Rev 31/06-2

 

 

 

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Ivice Crnića, kao predsjednika vijeća, te Damira Mratovića, Ljubice Munić, mr.sc. Lucije Čimić i Gordane Gasparini, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja S. N. iz H. K., zastupanog po punomoćnicima E. F. i S. F.-K., odvjetnicima iz S., protiv tuženika Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u S., radi isplate, odlučujući o reviziji tužitelja izjavljenoj protiv presude Županijskog suda u Sisku od 08. travnja 2004. godine broj Gž-2144/03, kojom je potvrđena presuda Općinskog suda u Sisku od 23. siječnja 2003. godine broj P-1008/01, u sjednici održanoj dana 09. veljače 2006. godine,

 

 

p r e s u d i o j e:

 

Revizija tužitelja odbija se kao neosnovana.

 

 

Obrazloženje

 

Presudom suda drugog stupnja odbijena je žalba tužitelja kao neosnovana i potvrđena je prvostupanjska presuda kojom je odbijen zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 105.000,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama i parničnim troškom.

 

Protiv drugostupanjske presude tužitelj je izjavio reviziju zbog pogrešne primjene materijalnog prava i zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i predlaže da se pobijana presuda preinači, a podredno da se ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

 

Tuženik nije odgovorio na reviziju tužitelja, a niti se o istoj izjasnilo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

 

Revizija nije osnovana.

 

U postupku pred sudovima nižeg stupnja nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 10. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj: 53/91, 91/92 i 112/99 – dalje: ZPP), na koju revizijski sud pazi po službenoj dužnosti, a niti je materijalno pravo pogrešno primijenjeno.

 

Nije ostvarena ni bitna povreda odredbe čl. 353. st. 2. toč. 13. ZPP-a, na koju se poziva tužitelj u svojoj reviziji, jer su razlozi presude o odlučnim činjenicama razumljivi i obrazloženi.

 

Predmet spora je potraživanje tužitelja kao nasljednika iza pokojne supruge N. J., s osnova neisplaćene joj mirovine od 01. srpnja 1991. godine do njene smrti 01. listopada 1997. godine.

 

U postupku je utvrđeno da je pokojna N. J. primala mirovinu u K. do šestog mjeseca 1991. godine, a od 01. srpnja 1991. godine do njene smrti nisu joj isplaćivani dospjeli mjesečni obroci mirovine zbog okolnosti koje je izazvala sama korisnica tih primanja, jer po odlasku u S. nije obavijestila tuženika o promjeni adrese, a niti je to učinila nakon kolovoza 1995. godine kad su ponovno uspostavljene pravne i prometne veze na do tada okupiranim područjima Republike Hrvatske.

 

Prema odredbi čl. 87. Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj: 102/98, 127/00, 59/01, 109/01 i 147/02 – dalje: ZMO) mirovine i ostala novčana primanja iz mirovinskog osiguranja utvrđuju se u mjesečnoj svoti i isplaćuju unaprijed. Dospjela primanja koja nisu isplaćena zbog okolnosti koje je izazvao korisnik primanja, kao što je nedostavljena obavijest o promjeni adrese, nedostavljena potvrda o životu ili neobnovljena punomoć i drugo, mogu se naknadno isplatiti najviše za 12 mjeseci unatrag, računajući od dana podnošenja zahtjeva za isplatu.

 

Revident neosnovano smatra da se prema smislu ove odredbe ona odnosi samo na potencijalne umirovljenike koji su tek zatražili priznanje prava na mirovinu za ubuduće, a ne na dospjele neisplaćene mirovine, jer iz navedene odredbe proizlazi da se upravo odnosi na sve one korisnike koji su svojim ponašanjem izazvali nemogućnost isplate mirovine.

 

Neosnovani su i navodi revizije, da u konkretnom slučaju zastarni rok treba procijeniti prema odredbi čl. 379. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj: 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99 – dalje: ZOO), tj. uz 10-godišnji rok zastare, jer da potraživanje pokojne korisnice proizlazi iz pravomoćnog rješenja tuženika kojim je umirovljena.

 

Zastarni rok od 10 godina za potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa (čl. 379. st. 1. ZOO) ne odnosi se na utuživost potraživanja, jer su ona pravomoćno utvrđena, već se odnosi na mogućnost ovrhe.

 

Predmet spora su povremena potraživanja koja dospijevaju mjesečno i zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja (čl. 372. ZOO), a taj rok je do dana tužbe (11. lipnja 2001. godine), kad je zatražena isplata, svakako istekao, pa i u slučaju računanja od kolovoza 1995. godine kad su uspostavljene pravne i prometne veze na do tada okupiranom području Republike Hrvatske.

 

Kako se tužbom od 11. lipnja 2001. godine zahtijeva isplata neisplaćene mirovine u razdoblju od 01. srpnja 1991. godine do 01. listopada 1997. godine, dakle izvan vremena za koje se temeljem odredbe čl. 87. ZMO može potraživati neisplaćena mirovina unatrag računajući od podnošenja zahtjeva, a i tužba je podnesena nakon isteka propisanog zastarnog roka od tri godine, računajući od dospjelosti svakog davanja, niži sudovi su pravilno primijenili materijalno pravo kad su tužbeni zahtjev odbili.

 

U konkretnom slučaju revident se neosnovano poziva i na prekid zastare zbog ratnog stanja, jer su u kolovozu 1995. godine uspostavljene pravne i prometne veze na do tada okupiranim područjima Republike Hrvatske.

 

Iz svih navedenih razloga valjalo je odbiti reviziju tužitelja kao neosnovanu temeljem odredbe čl. 393. ZPP-a.

 

 

U Zagrebu, 09. veljače 2006. godine

 

 

Predsjednik vijeća:

Ivica Crnić, v.r.

 

 

Meni iz nje ne proizlazi baš jasno ovo što ste naveli.....

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×