Jump to content
Sign in to follow this  
Anonimno

izvan vlasnički režim

Preporučene objave

Čl.15.Zakona o zemljišnim knjigama u stavku 2. kaže kada se na temelju odluke suda, odluke drugog tijela, nasljeđivanjem ili na temelju zakona (npr.dosjelost) , a ja bi dodao i pravnog posla, steklo pravo BEZ upisa u zemljišne knjige tada se radi o vanknjižnom vlasništvu.[/color][/b][/i][/u]

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Zakon to uopće ne kaže, a i ti si to pogrešno shvatio. A pogotovo ona tvoja opaska "pravnog posla" je pogrešna.

Hint: zakon u čl. 15. st. 3. (ne 2) kaže "kad se steklo pravo.." , a ne "kad se steklo STVARNO pravo"....

pa ti sad izvuci zaključak

pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

gospon anonimus.

ajmo od početka.

pravni temelji stjecanja vlasništva čl. 114

Temeljem pravnog posla, odluke suda ili druge vlasti (npr. upravno tijelo), nasljeđivanjem i na temlju zakona.

Vlasništvo se stjeće kada su ispunjene sve pretpostavke određene zakonom.

imamo npr. čl. 126. ZV st. 2. kaže da se pravo vlasništva stječe u trenutku pravomoćnosti odluke odnosno konačnosti odluke druge vlasti, ako što drugo nije određeno zakonom, niti proizlazi iz cilja kojega se odluka donosi.

Znači imate slučaj da je vlasništvo stečeno pravomoćnošću a isto nije upisano u zk. dakle radi se o izvanknjižnom vlasništvu

 

Nadalje, stjecanje vlasništva nasljeđivanjem je također pravomoćnošću rješenja, a upis u zk je samo deklaratoran čl. 128 ZV

 

Također, člankom 129 Zv je propisano stjecanje na temelju zakona.

 

Primjer izvanknjižnog vlasništva na temelju zakona vam je određena Zakonom o poljoprivrednom zemljištu gdje se kaže da stupanjem na snagu tog zakona sva polj. zemljišta u društvenom vlasništvu postaju vlasništvo RH.

Znači opet izvanknjižno vlasništvo, a RH ima pravo ishoditi deklaratoran upis u zemlj. knjige.

 

Dakle, gospodine anonimus nemojte govoriti o nečemu o čemu niste dovoljno kvalificirani.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Prijatelju, sve to stoji.

Ali, ima jedno veliko ALI.

Kad je riječ o nekretninama onda je za stjecanje potreban i modus, jel tako?

A ove članke koje ti navodiš, oni govore općenito o vlasništvu i u svakom od tih članaka ima još jedna rečenica "ako zakonom nije što drugo određeno".

I još jedna važna činjenica, odluka suda, pravni posao...bla bla čl. 114. ZV-a... to su sve PRAVNE OSNOVE, a ne i MODUSI, jel tako?

Pozdrav

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

I još nešto, po toj tvojoj logici? onaj tko je stekao pravo vlasništva na temelju zakona to jest dosjelošću uopće ne mora upisivati to svoje pravo u zk (to je po tvome samo deklaratorno) već je svjestan da je prošlo npr. 40 godina. Reci ti meni, pravniče, da li će taj "deklaratorni upis" ZK sud odobriti?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ajmo od početka

 

izvan vlasnički režim bi moglo biti npr. posjedovanje nečije stvari. npr. netko sasvim fino može stanovati dugi niz godina besplatno u nečijoj kući. Ako nikom ne plaća najam on je tada korsisnik izvan vlasničkog režima.

 

Izvan knjižno vlasništvo je vlasništvo samo kao takovo ne uživa privilegiju koje u zdravom kapitalizmu uživa uknjiženo vlasništvo. Kao dokaz da mi živomo u bolesnom tranzicijskom kapitalizmu iznjet ću činjenicu da je naš sadašnji predsjednik Sabora javno nazvao Reformu zem. knjiga koju je vodila njegova 1. ministrica: "potenkina sela" što je po mom dubokom uvjerenju strašno obrukalo HDZ.

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ne gospon anonimus. niste u pravo.

 

titulus i modus je kod pravnog posla i u drugim slučajevima kada je to propisano.

 

naveo sam vam primjer za poljoprivredno zemljište u društvenom vlasništvu da postaje vlasništvo rh stupanjem na snagu zakona.

ovdje modus nije bitan jer je stupanjem na snagu tog zakona RH postala vlasnik. RH ima samo mogućnost deklaratornog upisa u zemlj knjigama. znači da pretvori svoje izvanknjižno u knjižno vlasništvo.

Ima još primjera pa ako hoćeš da ih pomalo navodim ti samo reci

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

što se tiče dosjelosti. osoba je stekla vlasništvo na nekretnini protekom roka dosjedanja.

on postaje izvanknjižni vlasnik u tom trenutku i ima pravo tražiti da se to upiše u zk.

ako mu to netko osporava on protiv njega te protiv nasljednika osoba koje su upisane u zemlj. knjigama može podnijeti tužbu radi utvrđenja da je postao vlasnik dosjelošću

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pa dao sam ti odgovor u vezi dosjelosti.

stječe se na temelju zakona i u trenutku kada protekne rok. postajete izvanknjižni vlasnik i imate mogućnost da se izvrši deklaratorni upis u zk.

 

dati ću Vam još primjer da malo shvatite koliko griješite.

 

npr. adaptacija tavana temeljem pravomoćne građevinske dozvole od nadležnog tijela.

 

ako vam nije poznato kada je neka stambena zgrada bila nacionalizirana i stavljena u društveno vlasništvo tadašnje općine su mogle izdati građevinsku dozvolu osobama da adaptiraju tavan u samostalnu uporabnu cjelinu i to o trošku te osobe.

 

u prijelaznim i završnim odredbama vam piše da kada se to ishodi ta osoba postaje suvlasnik zgrade i vlasnik tog tavanskog stana te ima pravo izvršiti deklaratorni upis u zemll. knjige.

dakle, on je stekao vlasništvo na temelju zakona i kada se ispune te pretpostavke u zakonu on je izvanknjižni vlasnik.

 

treba li Vam još primjera?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

zk sud će odobriti upis na temelju deklaratorne pravomoćne presude gdje je utvrđeno da je ta osoba postala vlasnik nekretnine dosjelošću.

druga mogućnost je da mu u mirnom postupku ti upisani u zk priznaju da je on vlasnik i da je isto stekao dosjelošću

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

dosjelost je na temelju zakona gospon anonimus.

 

da li je tebi uopće poznat pojam deklaratornost?

 

ako se radi o deklaratornoj presudi ona samo utvrđuje nešto što već postoji u stvarnosti.

u konkretnom slučaju utvrđuje se da je netko stekao vlasništvo dosjelošću.

dakle izvanknjižno vlasništvo.

 

mogu pitati na koji fakultet ideš ili si išao?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ima raznoraznih primjera.

 

No nažalost često se olako pristupa vjerovanju u stjecanje vlasništva temeljem dosjelosti i to mnoge zaboli kad pljucnu uzalud veliku lovu.

 

Ne zaboravite da vlasništvo "ne zastarijeva". Sud utvrđuje tko je vlasnik bez obzira tko je u posjedu makar i 100 godina.

Uvijek se na sudu nepošteni posjednik može deklarirati kao pošteni. No o tom potom!

 

Kad bi ljudi bili istinski pošteni ne bi nam trebalo trošiti novce na:

 

Suce, advokate, policajce, vojnike ....

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Samo pratim tvoje postove, kao onaj od maloprije da onaj tko je stekao pravo vlasništva dosjelošću može tražiti od zk suda da to svoje pravo upiše u zk jer ga je stekao na temelju zakona i ništa mu drugo ne treba osim prijedloga zknjigama.

Griješim? Ako griješim onda ne znam čitati gornje postove.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

rekoh ti što mu treba za upis.

pravomoćna deklaratorna presuda.

deklaratorno znači utvrđenje da nešto već odavno postoji.

 

vidim da si ostao bez teksta.

 

evo ti još jedan primjer

 

prema zakonu o naknadi... kada se vrši naturalna naknada prijašnji vlasnik postaje vlasnik nekretnine pravomoćnošću rješenja.

 

on je dakle u tom trenutku vlasnik npr. poslovnog prostora i to izvanknjižni.

sam upis temeljem tog rješenja je deklaratoran i služi publiciranju

 

nisi odgovorio na koji faks ideš ili si išao

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

gospon paracelsus sve je to ok, ali ovdje je ovaj anonimus počeo osporavati da postoji izvanknjižno vlasništvo i to bez ikakvih argumenata.

 

ja sam samo naveo da nije u pravu a sve sam utvrdio citirajući pozitivne propise RH.

 

nego gospon Paracelsus niste ponovno otvorili vaš problem u postu.

rekoh vam još prije da bi mi bilo drago ako bih vam mnogao pomoći u pogledu borbe sa vašim susjedima oko nekretnine

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Dobro, ne slažemo se i šta sad.

Uglavnom, moje je stajalište to da su sve to samo pravne osnove, zakon, pr. posao, odluka suda... a pravo vlasništva na nekretnini se stječe uknjižbom tog prava u zk i to je modus stjecanja vlasništva.

Jer, kakve koristi od z knjiga ako su nepotrebne.

Odjava

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ja sam vam naveo kako je zakonom određeno.

 

niste u pravu. modus je bitan kod pravnog posla

 

titulus je pravni posao a modus je uknjižba

 

pogledajte si malo zakone pa će vam biti jasnije.

 

a zemljišne knjige uz to što služe publiciranju, služe i zaštiti povjerenja u istinitost i potpunost te zato postoje

 

dakle, ako je netko stekao izvanknjižno vlasništvo a isto nije upisao u zemlj. knjige treća savjesna osoba koja bi sklopila ugovor sa osobom koja je upisana u zemlk. knjige kao vlasnik bi postala vlasnik u trenutku uknjižbe.

također i u ovom slučaju bi se radilo o zakonskom stjecanju vlasništva (ne pravnim poslom) iako je sklopljen ugovor jer se ovdje radi o stjecanju od nevlasnika.

 

pročitajte si malo knjigu od gavelle Stvarno pravo pa će vam sve biti puno jasnije

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Zato nam i jest ovako kako jest jer se pravila igre zapravo ne znaju.

Za jedne treba uknjižba u zk, a za druge ne treba.

Barem tako kaže gdin od gore.

Meni kao građaninu a pogotovo kao pravniku je to nedopustivo.

Za sve vrijede ista pravila i logika mi nalaže da se u zk moraju knjižiti stvarna prava, a da bi ona nastala, ali i iz drugih brojnih razloga.

Pozdrav svima

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ako se ne slažete sa pozitivnim propisima pokrenite građansku inicijativu za izmjenom i dopunom zakona o vlasništvu.

do tada je sve jasno, a kako sam ranije obrazložio

iz vašeg odgovora pretpostavljam da ste završili fakultet pa bi bilo dobro da ponovno malo proučite stvarno pravo od gavelle jer je tamo sve napisano o ovoj temi

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Cijenjene kolege!

Mislim da je ova rasprava otišla u potpuno krivom smjeru.Izvorno pitanje je bilo što je to ''izvanvlasnički režim''.Mislim da bi se o navedenom radilo kod pitanja općih i javnih dobara, pa tako kod općih dobara se kaže da navedena nisu u vlasničkom statusu,odnosno ista ne mog biti objektom stvarnih prava određenih subjekata,već su na uporabi svih,npr,voda u rijekama,morska obala, atmosferski zrak....isto tako postoji način raspolaganja i korištenja općih dobara, a to je putem koncesije,ali to je neka druga priča...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ako govorimo o stvarima koje nisu u ničijem vlasništvu radi se samo o općem dobru.

 

također u knjizi gavella stvarno pravo je to dobro obrađeno.

a što se tiče pomorskog dobra koje je također opće dobro imate više u knjizi od grabovca novo pomorsko pravo

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad

Sign in to follow this  ×