Jump to content
zao

nadležan za tumačenje ugovora, nenadležan za pravnu valjanost ugovora

Preporučene objave

zao    3

Kako Upravni sud može tumačiti odredbe Ugovora i temeljem toga donositi presudu, ako istovremeno ne želi provjeriti pravnu valjanost takvog Ugovora? Upravni sud navodi da se ništetnost  ugovora (na koju se ja pozivam) dokazuje jedino na Općinskom sudu, za kojeg ja nemam ni volje, ni novaca....

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
zao    3

Radi se o ugovoru koju je potpisao predstavnik stanara sa javnim poduzećem, je li to onda upravni ugovor? A čisto teoretski, znači li to da ako se neka "isprava" napiše na toaletnom papiru, da je Upravni sud mora uzeti kao činjenicu u sporu?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nije upravni ugovor ako se njime ne rješava upravna stvar i ako zakonom za takve situacije nije predviđeno da se upravna stvar rješava upravnim ugovorom, vidite čl. 150 Zakona o općem upravnom postupku. Ja bih pretpostavila da se ovdje ne radi o upravnom ugovoru, već ugovoru koji podliježe općenitim normama obveznog prava. Da, ako se isprava napiše na toaletnom papiru (a forma nije zakonski uvjet valjanosti isprave) i nijedna strana u sporu ne osporava njezinu valjanost, ona se smatra valjanom.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
zao    3

Ovo je mišljenje Ministarstva uprave RH

ZUP predviđa sklapanje upravnog ugovora između javnopravnog tijela i stranke radi izvršenja prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar (upravni akt). Takav ugovor može se sklopiti samo ako je to izričito propisano posebnim zakonom, a ne izravno na temelju ZUP-a. Jedna od ugovornih strana mora biti javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje radi čijeg izvršenja se sklapa upravni ugovor. Druga ugovorna strana može biti fizička ili pravna osoba, tijelo državne uprave ili drugo tijelo koje nema pravnu osobnost, njihova područna jedinica ili skupina osoba povezanih zajedničkim interesom, ako može biti nositelj prava odnosno obveza o kojima se rješava.

https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=13449&url=print

U mom slučaju je Ugovor potpisan između predstavnika stanara moje zgrade i Vodovoda (o oskrbi pitKom vodom i odvodnji). Je li to upravni ugovor, svi znamo kako je pravo "rastezljivo"....

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 11 sati , zao je napisao:

Jedna od ugovornih strana mora biti javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje radi čijeg izvršenja se sklapa upravni ugovor.

 

prije 11 sati , zao je napisao:

U mom slučaju je Ugovor potpisan između predstavnika stanara moje zgrade i Vodovoda (o oskrbi pitKom vodom i odvodnji)

 

prije 11 sati , zao je napisao:

Je li to upravni ugovor

Pa ima li Javno-pravnog tijela u vašem ugovoru?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, zao je napisao:

Radi se o ugovoru koju je potpisao predstavnik stanara sa javnim poduzećem, je li to onda upravni ugovor? A čisto teoretski, znači li to da ako se neka "isprava" napiše na toaletnom papiru, da je Upravni sud mora uzeti kao činjenicu u sporu?

predstavnik stanara nemože potpisati nikakav ugovor u ime stanara.

predstavnik suvlasnika može potpisati ugovor po odobrenju suvlasnika. to je obično ugovor o upravljanju zgradom (imenovanje upravitelja). predstavnik suvlasnika potpisuje i odobrava radove za popravak zgrade.

ugovori koje  sklopi fizička i pravna osoba je u nadležnosti općinskog suda.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
zao    3
prije 6 sati , bovu je napisao:

ugovori koje  sklopi fizička i pravna osoba je u nadležnosti općinskog suda.

Isto tako fizička i pravna osoba mogu sklopiti upravni ugovor, pa da bude u nadležnosti Upravnog suda. A u pravu je sve moguće...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 2 sati , zao je napisao:

Isto tako fizička i pravna osoba mogu sklopiti upravni ugovor, pa da bude u nadležnosti Upravnog suda.

Može, ali to kod Vas nije slučaj.

Naime sami ste si dali odgovor na pitanje:

, zao je napisao:

ZUP predviđa sklapanje upravnog ugovora između javnopravnog tijela i stranke radi izvršenja prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar (upravni akt).

Da li je bilo rješenja? 

Nadalje: 

, zao je napisao:

ako je to izričito propisano posebnim zakonom, a ne izravno na temelju ZUP-a

Kojim propisom? 

Bitne karakteristike upravnog ugovora:

može ga sklopiti javnopravno tijelo koje vodi upravni postupak sa strankom u postupku

ugovor može se sklopiti samo u izvršenju prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar što zapravo znači da službena osoba može sklopiti upravni ugovor sa strankom tek nakon što je donijela rješenje

sklapanje upravnog ugovora mora biti predviđeno posebnim zakonom koji regulira to upravno područje (npr. Zakon o koncesijama)

svrha i cilj upravnog ugovora je ispunjenje nekog šireg društvenog interesa

Pa tako svaki ugovor u kojem se na jednoj strani nalazi javnopravno tijelo nije upravni ugovor i prema tome treba razlikovati ugovore uprave od upravnih ugovora. Ugovori uprave su svi ugovori kod kojih se na jednoj strani pojavljuje javnopravno tijelo. Što bi značilo da se u kategoriju ugovora uprave svrstavaju kako ugovori privatnog prava, tako i upravni ugovori.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
zao    3

Ajmo probati "zaobilaznim" putem.... Ja sam spomenuo Upravnom sudu ništetnost takvog ugovara, očekujući da Upravni sud samo provjeri kako NE POSTOJE POTPISI SUVLASNIKA MOJE ZGRADE (kao jedne strane u tom ugovoru), nego samo potpis predsravnika stanara. Znam da je u nekim drugim slučajevima, predstavnik sranara sklopio neki ugovor, a onda smo skoro isti ugovor morali potpisivati svi ostali suvlasnici. E sad, da u žalbi (Visokom upravnom sudu) samo navedem da ne postoje potpisi suvlasnika, a da ne spominjem ništetnost? Hoće li Visoki upravni sud. reagirati na to? Jer, postavlja se pitanje, ŠTA JE TO ČINJENICA U UPRAVNOM SPORU, odnosno ima li pravo Upravni sud provjeriti vjerodostojnost nekog dokumenta, makar se radilo o NEUPRAVNOM ugovoru, o kojem nije nadležan odlučivati. Podsjećam da je na temelju tumačenja takvog ugovora Upravni sud donio po mene negativnu presudu.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Mislim da VUS neće reagirati na to (samo osobno mišljenje, jer ne mogu ocijeniti, bez uvida u to koliko je pitanje vjerodostojnosti ugovora relevantno za razrješenje spora, kakav će biti stav suda) no u žalbi možete isticati sve što Vam ide u prilog.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
zao    3

Pa upravo je suština u tome da Upravni sud tumači odredbe ugovora, a bez provjere vjerodostojnosti takvog ugovora (bez provjere potpisa suvlasnika).  Konkretno u mom slučaju, radi se o "ugovoru o opskrbi pitkom vodom i odvodnji" koji je predstavnik moje zgrade, u ime svih stanara potpisao sa vodovodom. E sad, može li se to ipak smatrati upravnim ugovorom, jer vodovod kao javno poduzeće ima ZAKONSKU obvezu donijeti opće i tehničke uvjete za opskrbu vodom, iz čega slijedi "obveznost" potpisivanja takvog ugovora o opskrbi pitkom vodom... Znam da je ovo sve skupa nategnuto, ali jednako tako je nategnuto i to da Upravni sud može tumačiti takvi ugovor, a ne može utvrditi vjerodostojnosti takvog ugovora (čime se vraćamo na moje prvobitno pitanje).

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, zao je napisao:

E sad, može li se to ipak smatrati upravnim ugovorom,

Ne.

, zao je napisao:

jer vodovod kao javno poduzeće ima ZAKONSKU obvezu donijeti opće i tehničke uvjete za opskrbu vodom

Na temelju članka 215. Zakona o vodama. 

, zao je napisao:

iz čega slijedi "obveznost" potpisivanja takvog ugovora o opskrbi pitkom vodom

 

Odnosi između Isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga uređuju se ugovorima koji su navedeni u općim tehničkim uvjetima pa tako npr:

- Ugovor o priključenju na sustav javne vodoopskrbe

- Ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje

- Ugovor o ugradnji i korištenju sekundarnog vodomjera i priključenju na AWMR mrežu

- Ugovor o ugradnji paralelnog vodomjera i priključenju na AWMR mrežu

- Ugovor o korištenju usluga sa specifičnim uvjetima

- Ugovor o najmu hidrantskog nastavka s vodomjerom

Navedeni ugovori nemaju elemente upravnog ugovora. 

Upravni ugovor sklapa se nakon završetka upravnog postupka o pojedinačnoj stvari . 

 

Međutim, reci te šta je predmet spora na Upravnom sudu? 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
zao    3

poništenje rješenja Ministarstva gospodarstva koje, poput Upravnog suda TUMAČI ODREDBE NAVEDENOG UGOVORA ALI NE ŽELI PROVJERITI VJERODOSTOJNOST TAKVOG UGOVORA, odnosno ne želi provjeriti potpise suvlasnika moje zgrade. Suštinski se radi o tome da ja tvrdim  da gubitke vode u cijevima zgrade može obračunavati (raspoređivati svakom pojedinom stanaru moje zgrade) SAMO I ISKLJUČIVO VODOVOD, a suprotna strana tvrdi da to može raditi i (privatna)  firma koja nam je ugrađivala interne (pojedinačne) vodomjere.

Uređeno od zao
pravopisne greške

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite korisnički račun na našoj stranici. Lako je!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×